×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
31.07.2004
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
103
ADI
"Dəniz nəqliyyatı növlərinin qruplar üzrə Təsnifatı"nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-07-2004, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 594)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
31.07.2004
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
180.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Dəniz nəqliyyatı növlərinin qruplar üzrə Təsnifatı"nın təsdiq edilməsi haqqında

"Dəniz nəqliyyatı növlərinin qruplar üzrə Təsnifatı"nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 fevral tarixli 30 nömrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Dəniz nəqliyyatı növlərinin qruplar üzrə Təsnifatı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.    Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 31 iyul 2004-cü il

                   № 103

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 31 iyul tarixli 103 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Dəniz nəqliyyatı növlərinin qruplar üzrə

 

TƏSNİFATI

 

 

 

Gəmilər

 

Gəmilərin qruplara bölünmə göstəriciləri

Dəniz nəqliyyatı növlərinin qrupları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uzağa və yaxına üzən gəmilər

a) özühərəkətedən yük, yük-sərnişin və sərnişin - nəqliyyat gəmiləri; gəmi - bərələr; yanğınsöndürən, təlim - istehsalat və qəzaxilasetmə gəmiləri

 

 

kub modulu

- kub m

1100-dək

1101-4500

4501-7500

7501-15000

15001-30000

30001-60000

60001-120000

120000-dən artıq

baş mühərriklərinin gücü -kvt

220-dək

221-885

886-1470

1471-2945

2946-5890

5891-11775

11776-23550

23550-dən artıq

elektrik avadanlığının gücü - kvt

300-dək

301-600

601-1000

1001-2000

2001-3500

3501-7000

7001-14000

14000-dən artıq

refrijerator və iqlim qurğusunun ümumi gücü -min kkal

101-250

251-500

501-850

851-1700

1701-3000

3001-6000

6000-dən artıq

-

b) yedək, nəqliyyat-yedək, el-mi tədqiqat, hidroqrafiya, mühəndis-geoloji, dalğıc və sualtı borudüzən gəmiləri

baş mühərriklərinin gücü -kvt

221-515

516-885

886-1470

1471-2945

2946-5890

5890-dan artıq

-

-

c) özühərəkətetməyən nəqliyyat gəmiləri

ç) özühərəkətedən üzən kranlar

kub modulu - kub m

 

kran qurğusunun yükqaldırma qabiliyyəti -1

3800-dək

 

20-dək

3801-6400

 

21-80

6400-dən artıq

81-250

-

 

251-700

-

 

701-1500

-

 

1500-dən artıq

-

-

-

-

Texniki (dibdərinləşdirici) gəmilər

a) bütün növlərdən olan özühərəkətedən dibdərinləşdirici gəmilər

b)  özühərəktetməyən  dibdərinləşdirici gəmilər-

c) özühərəktetməyən şalandalar

baş mühərriklərinin indikator gücü - kvt

baş mühərriklərinin gücü - kvt

anbarın tam tutumu-kub m

1175-dək

 

440-dək

 

440-dək

1176-2350

 

441-880

 

400-dən dən artıq

2351-3670

 

880-dən artıq

3670-dən artıq

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

Liman və xidmət-yardımçı gəmilər

a) yedək, yanğınsöndürən gəmilər,  katerlər,  motobotlar, motorlu qayıqlar, çirkab suları yığan gəmilər, neft çirkablarını yığan gəmilər, bələdçi stansiyaları və s.

b) özühərəkətedən yük gəmiləri, o cümlədən özühərəkətedən bunker gəmiləri və refrijerator-təchizat gəmiləri

c) özühərəkətedən yük gəmiləri, o cümlədən bütün təyinatlardan olan barjlar, plaşkoutlar, pontonlar, yanalma körpüləri, üzən doklar, debarkaderlər və s.

baş mühərriklərinin gücü - kvt

 

 

 

 

 

yükgötürmə qabiliyyəti -1

 

 

 

yükgötürmə qabiliyyəti -1

55-dək

 

 

 

 

 

 

 

100-dək

 

 

 

 

100-dək

56-110

 

 

 

 

 

 

 

101-300

 

 

 

 

101-500

111-190

 

 

 

 

 

 

 

301-700

 

 

 

 

501-2000

191-440

 

 

 

 

 

 

 

701-1200

 

 

 

 

2000-dən artıq

441-750

 

 

 

 

 

 

 

1200-dən artıq

 

 

 

-

751-1250

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

1250-dən artıq

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

ç) neft bunker bazası kimi istifadə  olunan  böyük tonnajlı özühərəkətetməyən  neftdaşıyan barjlar

 

kub modulu - kub m

 

 

681-1700

 

 

1700--dən artıq

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

d)  özühərəkətetməyən  üzən kranlar

kran qurğusunun yükqaldırma qabiliyyəti -t

20-dək

21-80

80-dən artiq

-

-

-

-

-

e) pnevmatik yükləyib - boşal-dıcılar

məhsuldarhğı - t/saat

400-dək

400-dən artıq

 

-

-

-

-

-    .

ə) mineral-tikinti materiallarını hidravlik yükləyib-boşaldıcılar (refuler barjlar)

məhsuldarlıq - t/saat

 

600-dək

 

600-dən artıq

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

f) üzən gəmitəmizləyici stan-siyalar

yuyucu maşınların sayı

1

2-3

4 və artıq

-

-

-

-

-

 

 

g) brandvaxtalar

xüsusi buxarverən qazanların qızma sahəsi - kv.m

yaşayış yerlərinin sayı

yükqaldırma qabiliyyəti

350-dək

 

 

100-dək

350-dən artıq

 

100-dən artıq

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

Üzən doklar

 

kub modulu - kub m

3000-dək

3001-6000

6001-12000

12001-30000

30000-dən artıq

-

-

-

Özühərəkətetməyən üzən emalatxanalar

 

 

2000-dək

2001-4000

4000-dən artıq

-

-

-

-

-

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status