AKTIN NÖVÜ
Mərkəzi bankın qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
11.08.2020
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
38/1
ADI
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
22.08.2020
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.090.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23202008110381
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
21.08.2020
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin

QƏRARI

 

№ 38/1

 

Bakı şəhəri                                                                       “11” avqust 2020-ci il

 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 36.3-cü, 38.2-ci və 22.0.17-ci maddələrinə əsasən

 

QƏRARA ALIR:

 

1. “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 2004-cü il 18 noyabr tarixli, 20 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 30 noyabr 2004-cü il tarixli, 3098 nömrəli şəhadətnamə verilməklə qeydiyyata alınmış “Azərbaycan Respublikasında xatirə sikkələrinin tədavülə buraxılması Qaydaları” və 2010-cu il 15 aprel tarixli, 09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 06 may 2010-cu il tarixli, 3790 nömrəli şəhadətnamə verilməklə qeydiyyata alınmış “2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının bəzi normativ xarakterli aktlarına dəyişikliklər”in 3-cü hissəsi ləğv edilsin.

3. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

Mərkəzi Bankın sədri

vəzifəsini icra edən

 

Alim Quliyev

 

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 38/1

11 avqust 2020-ci il

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qayda “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 36.3-cü və 38.2-ci maddələrinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra - Mərkəzi Bank) tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Azərbaycan Respublikasında yubiley və xatirə pul nişanlarının tədavülə buraxılması hüququ müstəsna olaraq Mərkəzi Banka məxsusdur.

1.3. Yubiley və xatirə pul nişanları Azərbaycan Respublikasının qanuni ödəniş vasitəsidir və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən respublikanın bütün ərazisində nominal dəyərləri ilə hər növ ödənişlərin həyata keçirilməsi, hesablara daxil edilməsi və pul köçürmələri zamanı hökmən qəbul edilir.

1.4. Yubiley və xatirə pul nişanlarının tədavülə buraxılması, onların texniki göstəriciləri, nominal dəyəri, gündəlik satış qiymətləri (qiymətli metalların dünya bazarındakı qiymətlərindən asılı olaraq), satış vaxtları barədə məlumatlar Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir.

 

2. Anlayışlar

 

2.0. Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.0.1. yubiley və xatirə pul nişanı – Mərkəzi Bank tərəfindən ölkənin tarixini, incəsənətini, dövlətçilik ənənələrini, görkəmli şəxsiyyətlərini, ictimai, siyasi və digər əlamətdar hadisələrini, ölkənin flora və faunasını və sair mövzuları tərənnüm edən qiymətli və digər metallardan hazırlanmış məhdud sayda tədavülə buraxılan pul nişanı;

2.0.2. Elektron Xidmətlər Portalı – Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən elektron xidmətlərin mərkəzi informasiya sistemi;

2.0.3. Yubiley və xatirə pul nişanlarının onlayn satış sistemi – Mərkəzi Bankın yubiley və xatirə pul nişanlarının real vaxt rejimində satışı üzrə informasiya sistemi;

2.0.4. CMS – Mərkəzi Bankda nağd pul və qiymətlilərlə əməliyyatların qeydiyyatını aparan, habelə bu əməliyyatlarla bağlı məlumatları və hesabatlığı təmin edən Nağd Pulun İdarəetmə Sistemi.

 

3. Tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışının təşkili

 

3.1. Yubiley və xatirə pul nişanları Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə tədavülə buraxılır. Hər bir qiymətli metaldan hazırlanmış yubiley və xatirə pul nişanı üçün həqiqilik sertifikatı hazırlanır. Sertifikatda müvafiq pul nişanının dizaynının mövzusu barəsində ümumi məlumat, onun texniki göstəriciləri və buraxılış limiti göstərilir.

3.2. Mərkəzi Bank tərəfindən yubiley və xatirə pul nişanlarının buraxılış miqdarından və Mərkəzi Bankın ehtiyatlarında saxlanılan sayından asılı olaraq satış limiti müəyyən edildikdə bu barədə məlumat Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsində və “Yubiley və xatirə pul nişanlarının onlayn satış sistemi”ndə yerləşdirilir.

3.3. Yubiley və xatirə pul nişanlarının satış qiyməti Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən istehsal xərcləri, qiymətli metalların bazar qiyməti və digər xərclər (daşınma, sığorta və s.) nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

3.4. Mərkəzi Bank tərəfindən yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı zamanı ödənişlər “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.2-ci və 3.4.11-ci maddələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla nağdsız qaydada həyata keçirilir. [1]

3.5. Banklara və poçt rabitəsinin milli operatoruna Mərkəzi Bank tərəfindən yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı CMS üzərindən sifariş əsasında həyata keçirilir.

3.5-1. Digər hüquqi şəxslərə yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı, o cümlədən  hüquqi şəxslər vasitəsilə yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Mərkəzi Bankla həmin hüquqi şəxslər arasında bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir. [2]

3.6. Mərkəzi Bank tərəfindən fiziki şəxslərə (bundan sonra – Alıcı) yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının satışı Mərkəzi Bankın “Elektron Xidmətlər Portalı”nda “Yubiley və xatirə pul nişanlarının onlayn satış sistemi” vasitəsi ilə (bu Qaydanın 3.8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla) aşağıdakı qaydada həyata keçirilir: [3]

3.6.1. “Yubiley və xatirə pul nişanlarının onlayn satış sistemi”ndə:

3.6.1.1. Alıcı və ya onun nümayəndəsi ilk dəfə sistemə daxil olduqda bu Qaydaya Əlavə 1-də göstərilən təlimata uyğun olaraq qeydiyyatdan keçib elektron kabinet yaradır və sistemdəki hesabına daxil olur;

3.6.1.2. sistemə təkrar giriş zamanı Alıcı və ya onun nümayəndəsi elektron kabinet vasitəsi ilə sistemdəki hesabına daxil olur;

3.6.2. Alıcı və ya onun nümayəndəsi bu Qaydaya Əlavə 1-də göstərilən təlimata uyğun olaraq “Yubiley və xatirə pul nişanlarının onlayn satış sistemi”ndə almaq istədiyi yubiley və xatirə pul nişan(lar)ını seçir və həmin pul nişan(lar)ının təhvil alınacağı vaxtı, habelə Mərkəzi Bankın satış məntəqəsini (Mərkəzi Bank və ya onun ərazi idarələri) müəyyən edir;

3.6.3. Alıcı və ya onun nümayəndəsi yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının bu Qayda iləəyyən edilmiş satış şərtlərinə razılıq verdikdən sonra “Yubiley və xatirə pul nişanlarının onlayn satış sistemi”ndə bank hesabından ödənişi həyata keçirir;

3.6.4. Alıcı və ya onun nümayəndəsi yubiley və xatirə pul nişan(lar)ını sistemdə seçdiyi vaxtda Mərkəzi Bankın müvafiq satış məntəqəsindən əldə edir;

3.6.5. Alıcı və ya onun nümayəndəsi yubiley və xatirə pul nişan(lar)ını əldə etmək üçün şəxsiyyətini (nümayəndə həmçinin səlahiyyətini) təsdiq edən sənəd(lər)i Mərkəzi Bankın müvafiq satış məntəqəsinin xəzinədarına təqdim edir. Sənəd(lər)də uyğunsuzluq aşkarlandıqda bu barədə Alıcı və ya onun nümayəndəsinə dərhal məlumat verilir və uyğunsuzluq aradan qaldırılanadək yubiley və xatirə pul nişan(lar)ı təqdim edilmir;

3.6.6. təqdim edilmiş sənəd(lər)də uyğunsuzluq olmadıqda xəzinədar 2 (iki) nüsxədə təhvil-təslim aktını (Əlavə 2) tərtib edir. Akt xəzinədar, Alıcı və ya onun nümayəndəsi tərəfindən imzalanır. Aktın bir nüsxəsi yubiley və xatirə pul nişan(lar)ı ilə birlikdə Alıcıya və ya onun nümayəndəsinə təqdim edilir, digər nüsxəsi isə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti (pul nişanı nümayəndəyə təqdim edildikdə, həmçinin nümayəndənin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd) ilə birlikdə Mərkəzi Bankda saxlanılır.

3.7. Onlayn satın alınmış yubiley və xatirə pul nişan(lar)ı sistemdə seçilən vaxtda müvafiq satış məntəqəsindən əldə edilmədikdə Alıcı və ya onun nümayəndəsi ilə əlaqə yaradılır və razılaşdırılmış yeni vaxt müəyyən edilir. Alıcı və ya onun nümayəndəsi həmin vaxtda da yubiley və xatirə pul nişan(lar)ını Mərkəzi Bankdan təhvil almadıqda sifariş ləğv edilir və ödənilmiş məbləğ 3 (üç) iş günü ərzində Alıcının bank hesabına geri qaytarılır.

3.8. Fiziki şəxslər tərəfindən yubiley və xatirə pul nişanlarının satış qiyməti bilavasitə Mərkəzi Bankın kassalarında Mərkəzi Bankın hesabına ödənildikdə, yubiley və xatirə pul nişanları aşağıdakı prosedurlar əsasında əldə edilir: [4]

3.8.1. fiziki şəxs yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının satın alınması üçün “Elektron Xidmətlər Portalı”nda müraciət yerləşdirir. Müraciətdə fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, əlaqə məlumatları və almaq istədiyi yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının adı və sayı barədə məlumatlar göstərilir; [5]

3.8.2. fiziki şəxs və ya onun nümayəndəsi Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilmiş satış vaxtlarında şəxsiyyətini (nümayəndə həmçinin səlahiyyətini) təsdiq edən sənəd(lər)i Mərkəzi Bankın müvafiq satış məntəqəsinin xəzinədarına təqdim etməklə yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının satış qiymətini Mərkəzi Banka ödəyir;

3.8.3. Mərkəzi Bankın xəzinədarı yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının satış qiymətinə görə 3 (üç) nüsxədə kassa mədaxil orderini (Əlavə 3) (yubiley və xatirə pul nişanlarının satış qiyməti bank hesabı vasitəsilə ödənildiyi hallar istisna olmaqla) və nominal dəyərinə görə 3 (üç) nüsxədə kassa məxaric orderini (Əlavə 4) tərtib edir. Orderlər Mərkəzi Bankın xəzinədarı və yubiley və xatirə pul nişan(lar)ını alan şəxs tərəfindən imzalanır. Orderlərin bir nüsxəsi yubiley və xatirə pul nişan(lar)ı ilə birlikdə alan şəxsə təqdim edilir, digər nüsxələr isə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti (pul nişanı nümayəndəyə təqdim edildikdə, həmçinin nümayəndənin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd) ilə birlikdə Mərkəzi Bankda saxlanılır. [6]

3.9. Yubiley və xatirə pul nişan(lar)ını təhvil alan şəxs pul nişanlarını bilavasitə Mərkəzi Bankın satış məntəqəsindən ayrılmadan yoxlamalıdır. Yoxlama zamanı hər hansı qüsur aşkar edildikdə həmin pul nişan(lar)ının dəyişdirilməsi tələb edilə bilər.

3.10. Satış məntəqəsini tərk etdikdən sonra alınmış yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının Mərkəzi Banka geri qaytarılmasına və ya dəyişdirilməsinə yol verilmir.

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”na Əlavə 1

 

Elektron kabinetin yaradılması və onlayn alışın həyata keçirilməsi üçün istifadəçi təlimatı

 

1. Alıcı, o cümlədən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs və ya onun nümayəndəsi (bundan sonra Alıcı) Mərkəzi Bankın Elektron Xidmətlər Portal”ı vasitəsi ilə Yubiley və xatirə pul nişanlarının onlayn satış sistemində İstifadəçi FİN-i, Asan imza və ya elektron imza vasitəsilə qeydiyyatdan keçir və elektron kabinet yaradır. [7]

2. Elektron kabinet yaradıldıqdan sonra Alıcı “Yubiley və xatirə pul nişanlarının onlayn satış sistemi”ndəki hesabına daxil olur.

3. Satın alınması nəzərdə tutulan yubiley və xatirə pul nişanı seçilir və “Səbətə at” düyməsi sıxılır.

4. “Alış-verişə davam et” düyməsi sıxılmaqla alış üçün əlavə yubiley və xatirə pul nişanı seçilə, eləcə də “say” hissəsində alınacaq yubiley və xatirə pul nişanlarının sayı dəyişdirilə bilər. Yubiley və xatirə pul nişanlarının satış limiti müəyyən edildikdə, alınacaq pul nişanlarının sayı həmin limitlə məhdudlaşdırılır.

5. Seçilən yubiley və xatirə pul nişan(lar)ı səbətə atıldıqdan sonra “Sifarişə başla” düyməsi seçilir.

6. “Sifarişə başla” düyməsi seçildikdən sonra Alıcı haqqında məlumatlar ekranda göstərilir, eləcə də pul nişan(lar)ının təhvil alınması üçün “satış məntəqəsi”, “tarix” və “vaxt” seçimi imkanları yaranır.

7. Açılan pəncərədə əlaqə vasitələri (elektron poçt və telefon nömrəsi) üçün nəzərdə tutulan xanalarda Alıcının əlaqə nömrəsi və elektron poçt ünvanı qeyd edilir və yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının təhvil alınması üçün Mərkəzi Bankın satış məntəqəsi, eləcə də tarix və vaxt seçilir.

8. “Növbəti” düyməsi sıxılır, açılan pəncərədə Alıcı haqqında, seçilmiş yubiley və xatirə pul nişan(lar)ı, Mərkəzi Bankın satış məntəqəsi, tarix və vaxt, eləcə də ödəniləcək satış məbləği haqqında məlumatlar və “satış şərtləri” xanası ekranda göstərilir.

9. Alıcı “satış şərtləri” düyməsini sıxmaqla bu şərtlərlə tanış olur və “razıyam” düyməsini sıxmaqla alış prosesinə davam edir. Bu zaman Alıcı Mərkəzi Bank tərəfindən yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının onlayn satışı ilə bağlı müəyyən edilən şərtləri qəbul etmiş sayılır. “Geri” düyməsi seçildikdə alış prosesinin davam etməsi üçün “növbəti” düyməsi aktivləşmir.

10. “Növbəti” düyməsi seçilir və açılan “Sifarişin təsdiqi” pəncərəsində Alıcı alınacaq yubiley və xatirə pul nişan(lar)ı və onların qiymətləri haqqında məlumatlar və ödəniləcək məbləğ göstərilir.

11. Sifariş təsdiq edildikdən sonra ödənişin həyata keçirilməsi üçün “Ödəniş et” düyməsi seçilir, Alıcının ödəniş kartının və ya bank hesabının rekvizitlərinin məlumatları daxil edilir.

12. Ödəniş həyata keçdikdən sonra ödənişin qəbzi ekranda göstərilir. Alıcı qəbzi yadda saxlaya, çap edə və ya elektron poçt ünvanına göndərə bilər.

13. Ödəniş həyata keçdikdən sonra Alıcı haqqında, eləcə də satın alınmış yubiley və xatirə pul nişan(lar)ı, ödənilən məbləğ, pul nişan(lar)ının təhvil alınması üçün seçilmiş tarix, vaxt və ünvan haqqında məlumatlar Alıcının elektron poçt ünvanına göndərilir.

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”na Əlavə 2

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlayn satın alınmış yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının təhvil-təslim

 

AKTI

___________________________ [8]

“___”___________ 20___

(Aktın imzalandığı yer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıcı (onun səlahiyyətli nümayəndəsi):    _______________________________________

 

 

 

                                                                  (soyadı, adı, atasının adı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlayn satın alınmış yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının adı:

Sayı

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yubiley və xatirə pul nişan(lar)ının onlayn satış tarixi:

“___” ___________ 20___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təhvil verdim: _________________________________________________     ____________

                                           (Mərkəzi Bank əməkdaşının vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)                       (imza)

 

 

Təhvil aldım: _________________________________________________     ____________

                                                  (Alıcının  soyadı, adı və atasının adı)                                                       (imza)

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”na Əlavə 3

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

 

KASSA MƏDAXİL ORDERİ №

Tarix (gün, ay, il)

Kimdən:

Debet

hesab N-si

Məbləğ

Alanın bankı:

Kredit

hesab N-si

 

 

Kod

 

VÖEN

 

Məbləğ yazı ilə:

Ödənişin təyinatı

İmzalar:

 

Ödəyən

 

Nəzarətçi

 

Mühasib

 

İcraçı

 

Xəzinədar

 

(Rəhbər) [9]

(Baş mühasib)

 

 

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”na Əlavə 4

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

 

KASSA MƏXARİC ORDERİ №

Tarix (gün, ay, il)

Ödənilsin:

Debet

hesab N-si

Məbləğ

Alanın bankı:

Kredit

hesab N-si

     

 

Kod

 

VÖEN

 

Məbləğ yazı ilə:

Ödənişin təyinatı

Təqdim olunmuş sənəd

 

 

Orderdə göstərilən məbləği aldım:

 

 

 

 

 

(imza)

İmzalar:

 

Nəzarətçi

 

Mühasib

 

İcraçı

 

Xəzinədar

 

(Rəhbər)

(Baş mühasib)

 

 

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın 3.4-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.4. Mərkəzi Bank tərəfindən yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı nağdsız qaydada həyata keçirilir.

 

[2] 28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”na yeni məzmunda 3.5-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[3] 28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın 3.6-cı bəndində “Digər hüquqi və” sözləri “Mərkəzi Bank tərəfindən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın 3.8-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.8. Fiziki şəxslər tərəfindən yubiley və xatirə pul nişanlarının satış qiyməti Mərkəzi Bankın hesabına nağd pulla ödənildikdə, yubiley və xatirə pul nişanları “Elektron Xidmətlər Portalı” vasitəsi ilə aşağıdakı qaydada əldə edilə bilər:

 

 

[5] 28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın 3.8.1-ci yarımbəndi ləğv edilmişdir.

 

[6] 28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın 3.8.3-cü yarımbəndin birinci cümləsində kassa mədaxil sözlərindən sonra orderini sözü, (Əlavə 3) sözlərindən sonra (yubiley və xatirə pul nişanlarının satış qiyməti bank hesabı vasitəsilə ödənildiyi hallar istisna olmaqla) sözləri əlavə edilmişdir, ikinci cümləsində əməkdaşları sözü xəzinədarı sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın Qaydaya 1 nömrəli Əlavənin 1-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Alıcı və ya onun nümayəndəsi (bundan sonra – Alıcı) Mərkəzi Bankın “Elektron Xidmətlər Portal”ı vasitəsi ilə “Yubiley və xatirə pul nişanlarının onlayn satış sistemi”ndə İstifadəçi FİN-i, Asan imza və ya elektron imza vasitəsilə; Alıcı əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs olduqda isə ad, soyad, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin növü, seriya və nömrəsi vasitəsilə qeydiyyatdan keçir və elektron kabinet yaradır.

 

[8] 28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın Qaydaya 2 nömrəli Əlavədə
Bakı şəhəri” sözləri “___________________________”

                                              (Aktın imzalandığı yer)

sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 28 sentyabr 2022-ci il tarixli 43/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202209280431, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 oktyabr 2022-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılan yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı Qaydası”nın 3 və 4 nömrəli Əlavələrdə “Nəzarətçi (Rəhbər)”, “Mühasib (Baş mühasib)” və “İcraçı” sözləri çıxarılmışdır.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status