AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
08.10.2018
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1851100010
ADI
“Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası tədbirlərinin müəyyən edilməsi və hərracın keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
20.10.2018
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.060.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23201810080010
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
19.10.2018
“Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası tədbirlərinin müəyyən edilməsi və hərracın keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

08.10.2018

Qeydiyyat nömrəsi

1851100010

Adı

Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası tədbirlərinin müəyyən edilməsi və hərracın keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

20.10.2018

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.060.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201810080010

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

19.10.2018

 

 

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 569-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 26 mart tarixli 42 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12 aprel tarixli 1336 nömrəli Fərmanının 4-cü hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 288 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnaməsi”nin 4.10.12-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının İdarə Heyəti

 

Q Ə R A R A  A L I R:

 

1. “Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası tədbirlərinin müəyyən edilməsi və hərracın keçirilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq və icraat departamentinə (Əfqan Baxışov) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

İdarə Heyətinin sədri

vəzifəsini icra edən

İbrahim Alışov

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

Qərar № 1851100010

 

“08” oktyabr 2018-ci il

 

İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən

 

______________________

İbrahim Alışov

 

Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası tədbirlərinin müəyyən edilməsi və hərracın keçirilməsi

 

Qaydaları

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 57-6.1-ci, 57-6.3-cü, 57-7.2-ci, 57-7.4-cü və 57-8.4-cü maddələrinə uyğun olaraq hazırlanmış və rezolyusiya tədbirləri çərçivəsində ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın aktiv və öhdəliklərinin köçürüləcəyi alıcı bankın seçilməsi, həmçinin ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın və körpü bankın satışı üçün hərracın keçirilməsi qaydalarını, habelə investora və alıcı banka dair tələbləri müəyyən edir.

 

2. Anlayışlar

 

2.1. Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları  ifadə edir:

2.1.1. Məlumat Mərkəzi – ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın və ya körpü bankın nəzdində yerləşən və ödəmə qabiliyyətini itirmiş banka və ya körpü banka dair bu Qaydalara 1 saylı əlavədə müəyyən edilən məlumatların saxlanıldığı mərkəz;

2.1.2. Hərrac Komitəsi – bu Qaydalarla müəyyən olunmuş hərracın təşkili və keçirilməsini təmin edən komitə.

2.2. Bu Qaydalarda istifadə olunan digər anlayışlar Qanunda verilən mənaları ifadə edir.

 

3. Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası ilə bağlı tədbirin müəyyən edilməsi

 

3.1. Müvəqqəti inzibatçı ödəmə qabiliyyətini itirmiş banka təyin edildiyi gündən sonrakı gündən başlayaraq ən geci 30 (otuz) təqvim günü müddətində rezolyusiya metodunu, şərtlərini, iqtisadi əsaslandırmasını və müddətlərini özündə əks etdirən tədbirlər planını ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın maliyyə göstəricilərinə əsasən hazırlayır və qiymətləndirmə hesabatı ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına (bundan sonra – Palata) təqdim edir. Müvəqqəti inzibatçı rezolyusiya metodunu Palata tərəfindən təsdiq edilmiş “Rezolyusiya tədbirlərindən hər hansı birinin seçilməsi üçün xərclərin əsaslandırılması və onların müqayisəli təhlilinin aparılması Qaydaları” əsasında seçir.

3.2. Palatanın bank rezolyusiyası funksiyasını həyata keçirən aidiyyəti struktur bölməsi tədbirlər planının təqdim edilməsindən sonrakı 5 (beş) təqvim günü ərzində tədbirlər planını öz rəyi ilə birlikdə Palatanın İdarə Heyətinə təqdim edir. İdarə Heyəti tədbirlər planı ilə razı olmadıqda, tədbirlər planını düzəliş edilməsi və ya dəyişdirilməsi üçün Palatanın bank rezolyusiyası funksiyasını həyata keçirən aidiyyəti struktur bölməsinə qaytarır. İdarə Heyəti tədbirlər planı ilə razı olduqda, Qanunun 57-5.1-ci maddəsində göstərilən müddət ərzində tədbirlər planının təsdiq edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

3.3. Tədbirlər planında seçilmiş rezolyusiya metodu bankın lisenziyasının ləğvinə səbəb olduqda tədbirlər planı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırılmaqla təsdiqlənməlidir. [1]

3.4. Tədbirlər planının təsdiq edilməsinə dair qərar qəbul edildikdə və tədbirlər planında ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın ləğvi istisna olmaqla digər rezolyusiya metodu əks olunduqda, qərarın icra edilməsi üçün Hərrac Komitəsi hərracın keçirilməsi prosesinə başlayır.

3.5. Qiymətləndirmə hesabatının tərtib edilmə tarixindən hərracın keçirilməsi tarixinədək olan müddət 3 (üç) aydan artıq olarsa, qiymətləndirmə yenidən həyata keçirilir.

 

4. Alıcı bank və investora dair tələblər

 

4.1. Hərracda iştirak edəcək alıcı bank sağlam bank olmalıdır.

4.2. Sağlam bank aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

4.2.1. bankın idarəetmə sistemi Palatanın müəyyən etdiyi korporativ idarəetmə və risklərin idarə olunması üzrə tələblərə uyğun olmalıdır;

4.2.2. bankın məcmu kapitalının minimum miqdarı və onun adekvatlıq əmsalı Palatanın normativ xarakterli aktlarının tələblərinə uyğun olmalıdır;

4.2.3. ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın aktiv və öhdəliklərini əldə etdikdən sonra, məcmu kapitalın minimum miqdarı və onun  adekvatlıq əmsalı Palatanın normativ xarakterli aktlarının tələblərinə uyğun olmalıdır;

4.2.4. əmanətçilər və kreditorlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyəti olmalıdır;

4.2.5. xarici bank olduqda, qeydiyyata alındığı ölkənin bank nəzarəti orqanının müəyyən etdiyi prudensial normativlərə cavab verməsi, habelə ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın aktiv və öhdəliklərini əldə etdikdən sonra məcmu kapitalın minimum miqdarının və onun adekvatlıq əmsalının qeydiyyata alındığı ölkənin bank nəzarəti orqanının müəyyən etdiyi tələblərə uyğunluğu barədə həmin ölkənin bank nəzarəti orqanının rəyi olmalıdır.

4.3. Hərracda iştirak edəcək investor aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

4.3.1. vətəndaş qüsursuzluğuna malik şəxs olmalıdır (hüquqi şəxs olduqda, mühüm iştirak paylarının sahibləri olan fiziki şəxslər və idarəetmə orqanlarının rəhbərləri);

4.3.2. investorun maliyyə vəziyyəti alınacaq bankın Palatanın tələbinə uyğun kapitallaşdırılması üçün yetərli olmalıdır.

4.4. Aşağıdakı şəxslər hərracda investor qismində iştirak edə bilməzlər:

4.4.1. Palatanın işçiləri;

4.4.2. Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun işçiləri;

4.4.3. ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası prosesinə mülki-hüquqi müqavilə əsasında cəlb edilmiş kənar mütəxəssislər (kənar auditorlar və ekspertlər);

4.4.4. ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın səhmdarları və inzibatçıları;

4.4.5. hərracın keçirilmə tarixindən əvvəlki 1 (bir) il ərzində bu Qaydaların 4.4.1-4.4.4-cü yarımbəndlərində göstərilən statusa malik şəxslər;

4.4.6. bu Qaydaların 4.4.1-4.4.5-ci yarımbəndlərində göstərilən şəxslərə yaxın qohumluq münasibətlərində olan şəxslər (əri (arvadı), valideyni, o cümlədən ərinin (arvadının) valideyni, babası, nənəsi, övladı, o cümlədən övladlığa götürülən (götürən), qardaşı və bacısı);

4.4.7. bu Qaydaların 4.4-cü bəndində göstərilən şəxslərin ayrılıqda və ya birgə mühüm iştirak payı olan hüquqi şəxslər.

 

5. Hərracın elan edilməsi və hərrac iştirakçılarının seçilməsi

 

5.1. Palatanın İdarə Heyəti tərəfindən ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası ilə bağlı tədbirlər planının təsdiq edilməsi barədə qərar qəbul edildikdən sonrakı 3 (üç) iş günü ərzində hərrac barədə elan Palatanın rəsmi internet səhifəsində, habelə Hərrac Komitəsinin müəyyən etdiyi yerli və beynəlxalq informasiya vasitələrində dərc olunur. Elanda aşağıdakı məlumatlar öz əksini tapmalıdır:

5.1.1. hərracın keçirilmə vaxtı və yeri;

5.1.2. hərracın predmeti və keçirilmə qaydası;

5.1.3. hərracda iştirakın rəsmiləşdirilməsi və hərracın qalibinin müəyyənləşdirilməsi qaydası;

5.1.4. rezolyusiya metodu;

5.1.5. ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın və ya körpü bankın aktiv və öhdəliklərinin strukturuna dair ümumi məlumat;

5.1.6. bu Qaydaların 5.2-ci bəndində müəyyən edilən sənədlərin siyahısı;

5.1.7. Hərrac Komitəsinin hərrac üzrə əlaqələndirici şəxsinin adı (soyadı, adı, ata adı), vəzifəsi, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi, faks nömrəsi;

5.1.8. körpü bankın başlanğıc satış qiyməti;

5.1.9. təminat məktubunun məbləği və şərtləri;

5.1.10. açıqlanması qadağan edilməyən digər məlumatlar.

5.2. Hərracın elan olunmasından sonrakı 20 (iyirmi) iş günü ərzində alıcı bank və (və ya) investor hərracda iştirak üçün aşağıdakı sənədləri Hərrac Komitəsinə təqdim edir:

5.2.1. iştirak üçün müraciət edən alıcı bank olduqda bankın bu Qaydaların 4.2.1-4.2.4-cü yarımbəndlərində göstərilən tələblərə cavab verməsini müəyyən etmək məqsədilə ən son ay üzrə prudensial hesabat;

5.2.2. iştirak üçün müraciət edən xarici bank olduqda, bu Qaydaların 4.2.5-ci yarımbəndində göstərilən tələbə cavab verməsini təsdiq edən qeydiyyata alındığı ölkənin bank nəzarəti orqanının məktubu;

5.2.3. iştirak üçün müraciət edən investor olduqda:

5.2.3.1. hüquqi şəxs olduqda, hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış, fərdi sahibkar olduqda, əhalinin dövlət reyestrindən çıxarış;

5.2.3.2. onun son 3 (üç) il üzrə kənar auditor tərəfindən təsdiqlənmiş maliyyə hesabatları (fərdi sahibkar olduqda, son 3 (üç) ildə əldə etdiyi gəlirlər barədə vergi orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş məlumat);

5.2.3.3. bu Qaydaların 4.3.1-ci yarımbəndində göstərilən tələblərə cavab verməsini təsdiqləyən imzası notariat qaydasında təsdiqlənmiş vətəndaş qüsursuzluğuna dair ərizə (fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin mühüm iştirak paylarının sahibi olan fiziki şəxs və ya idarəetmə orqanlarının rəhbərləri əcnəbi olduqda, rezidenti olduğu ölkənin müvafiq hakimiyyət orqanları tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub-olunmadığı barədə verilmiş və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada leqallaşdırılmış və ya apostil ilə təsdiq edilmiş arayış);

5.2.3.4. vergilər və məcburi dövlət sosial sığortası üzrə borcun olmamasını təsdiq edən sənədlər.

5.2.4. alıcı bankın və ya investorun hərracda iştirak edəcək məsul şəxsinin adı (soyadı, adı, ata adı), vəzifəsi, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi.

5.3. Bu Qaydaların 5.2-ci bəndində göstərilən müddətdən sonra təqdim edilən sənədlərə Hərrac Komitəsi tərəfindən baxılmır.

5.4. Bu Qaydaların 5.2-ci bəndində göstərilən sənədlər Azərbaycan dilində olmalı, xarici dillərdə hazırlanmış sənədlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməli və notariat qaydasında qaydada təsdiqlənməlidir.

5.5. Bu Qaydaların 5.2-ci bəndində göstərilən sənədlər ərizə ilə birlikdə Hərrac Komitəsinə təqdim olunmalıdır. Sənədlər hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edildikdə, ərizə hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri tərəfindən imzalanmalı və hüquqi şəxsin möhürü ilə təsdiqlənməli, fiziki şəxs tərəfindən təqdim edildikdə isə ərizə fiziki şəxs və ya onu qanuni təmsil edən şəxs tərəfindən imzalanmalıdır.

5.6. Bu Qaydaların 5.2-ci bəndində göstərilən sənədlər qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim edildikdə, qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada leqallaşdırılmalı və ya apostil ilə təsdiq edilməlidir.

5.7. Sənədlərin qəbulunun dayandırıldığı tarixdən sonrakı 3 (üç) iş günü ərzində Hərrac Komitəsi alıcı bankın və ya investorun hərracda iştirakı üzrə müraciətini qiymətləndirir və bu Qaydalarla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun şəxslərin hərracda iştirakını təsdiqləyir.

5.8. Hərrac Komitəsi 5 (beş) nəfərdən az olmamaqla tək sayda Palatanın İdarə Heyəti tərəfindən Palatanın əməkdaşları və digər şəxslər sırasından müəyyən edilən üzvlərdən ibarətdir. Hərrac Komitəsi üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli hesab edilir. Hərrac Komitəsində qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir, səslər bərabər olduqda Hərrac Komitəsinin sədrinin səsi həll edici hesab edilir.

5.9. Hərrac Komitəsi hərracda iştirak hüququnu təsdiq etdiyi tarixdən sonrakı 1 (bir) iş günü ərzində hərracda iştirak etmək üçün müraciət etmiş bütün iştirakçılara bu barədə elektron və poçt bildirişi ilə məlumat verir.

5.10. Aşağıdakı hallarda hərracda iştirak hüququ əldə etmiş iştirakçının iştirak hüququ Hərrac Komitəsi tərəfindən ləğv edilir:

5.10.1. təqdim edilmiş sənədlərdə təhrif olunmuş məlumatlar sonradan aşkarlandıqda;

5.10.2. bu Qaydalarla müəyyən edilmiş Məlumat Mərkəzindən istifadə qaydalarını pozduqda;

5.10.3. iştirakçı hərracda iştirak etməkdən imtina etdiyini yazılı şəkildə bəyan etdikdə.

 

6. Hərrac iştirakçıları tərəfindən məlumatların təhlili

 

6.1. Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası ilə bağlı tədbirlər planının təsdiq edilməsi barədə qərar qəbul edildikdən sonrakı 30 (otuz) təqvim günü ərzində müvəqqəti inzibatçı ödəmə qabiliyyətini itirmiş banka dair məlumatları və sənədləri elektron formada və kağız daşıyıcısında Məlumat Mərkəzinə ötürür.

6.2. Hərrac iştirakçıları ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın və ya körpü bankın təhlili məqsədilə bankla bağlı məlumatlarla və sənədlərlə Məlumat Mərkəzində tanış ola bilər və biznes kreditlərinin və onların təminatı qismində çıxış edən əmlakın, bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlərinin və bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlakının vəziyyəti ilə yerində tanış ola bilər. Bu zaman bütün hərrac iştirakçılarına eyni imkanlar yaradılır.

6.3. Hərrac iştirakçılarına onların iştirakının təsdiqləndiyi tarixdən hərrac nəticələrinin açıqlanacağı tarixə qədər Məlumat Mərkəzində toplanan sənədlər və məlumatlarla tanış olma imkanı təmin edilir.

6.4. Bu Qaydaların 6.2-ci bəndində göstərilənlərə baxış aparılmasına icazə verilməmişdən əvvəl hərrac iştirakçısı ilə müvəqqəti inzibatçı arasında ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın və ya körpü bankın məlumatlarının məxfi saxlanılmasına dair müqavilə bağlanır. Həmin müqavilədə ən azı aşağıdakılar göstərilməlidir:

6.4.1. müqavilənin tərəfləri, onların hüquq və vəzifələri;

6.4.2. məxfi saxlanılmalı olan məlumatların əhatə dairəsi;

6.4.3. mübahisə yarandığı hallarda tətbiq ediləcək qanunvericilik;

6.4.4. müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə məsuliyyət.

6.5. Hərrac iştirakçısı tərəfindən ünvanlanmış müraciətə cavab müvəqqəti inzibatçı tərəfindən bütün hərrac iştirakçılarına göndərilir.

 

7. Məlumat Mərkəzindən istifadə qaydaları

 

7.1. Məlumat Mərkəzi müvəqqəti inzibatçı tərəfindən yaradılır və məlumatların yenilənməsi təmin edilir.

7.2. Müvəqqəti inzibatçı bu Qaydalara 1 saylı əlavədə qeyd olunan məlumatlarla yanaşı, həmin məlumatlarla əlaqədar sənədlərin əsli və ya surətinin (yazılı və ya elektron) Məlumat Mərkəzinə köçürülməsini təmin edir.

7.3. Müvəqqəti inzibatçı Məlumat Mərkəzinin təhlükəsizliyinə cavabdehdir.

7.4. Hərrac iştirakçısı müvəqqəti inzibatçının yazılı icazəsi olmadan sənədləri və ya onların nüsxəsini Məlumat Mərkəzindən kənara çıxara bilməz.

7.5. Hərrac iştirakçısı Məlumat Mərkəzində olduğu zaman müvəqqəti inzibatçının təyin etdiyi ən azı bir nümayəndə Məlumat Mərkəzində olmalıdır.

7.6. Aşağıdakı şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslərin Məlumat Mərkəzinə girişi qadağandır:

7.6.1. müvəqqəti inzibatçı;

7.6.2. hərrac iştirakçısı və (və ya) onun qanuni nümayəndəsi;

7.6.3. girişinə müvəqqəti inzibatçı tərəfindən yazılı icazə verilmiş digər şəxslər.

7.7. Məlumat Mərkəzinə giriş saatı həftənin iş günləri saat 09:00-dan 18:00-dəkdir. Müvəqqəti inzibatçının Məlumat Mərkəzinə giriş saatlarını dəyişməyə səlahiyyəti vardır.

7.8. Məlumat Mərkəzində olan məlumatlar hərrac iştirakçısının hərracda verəcəyi təklifin formalaşması üçün ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın təhlilindən başqa digər məqsədlə istifadə edilə bilməz.

7.9. Məlumat Mərkəzindən hərrac iştirakçısının qanuni nümayəndəsi istifadə etdikdə şəxsiyyətini və təmsilçilik səlahiyyətini təsdiq edən sənədlər təqdim etməlidir.

7.10. Bu əşyaların Məlumat Mərkəzinə buraxılmasına icazə verilir: qələm, kağız, dəftər, kalkulyator, səs yazan qurğu, telefon və kompüter (noutbuk və tablet daxil olmaqla). Böyük çantaların və ya bənzəri əşyaların Məlumat Mərkəzinə buraxılmasına icazə verilmir.

7.11. Hərrac iştirakçısı şəxsi informasiya texnologiyaları avadanlıqları (USB məlumat daşıyıcısı, disk, printer, kompüter, telefon və digər elektronik qurğu) ilə Məlumat Mərkəzinin informasiya texnologiyaları avadanlıqlarına qoşula və Məlumat Mərkəzindəki məlumatları ötürə və surətini çıxara bilməz.

7.12. Hərrac iştirakçısı tərəfindən Məlumat Mərkəzində təqdim edilən məlumatların və sənədlərin üzərində qeyd aparılmasına, dəyişdirilməsinə, zədələnməsinə və ya məlumatların və sənədlərin məhv edilməsinə yol verilməməlidir.

7.13. Məlumat Mərkəzində mövcud olmayan əlavə məlumatı və (və ya) mövcud olan məlumatın əks olunduğu sənədin əslini əldə etmək zərurəti yarandıqda, hərrac iştirakçısı bu barədə müvəqqəti inzibatçıya yazılı şəkildə müraciət edə bilər.

 

8. Təkliflərin qəbulu və hərracın keçirilməsi

 

8.1. Hərrac iki mərhələdə keçirilir.

8.2. Birinci mərhələdə Hərrac Komitəsi tərəfindən hərracda iştirak hüququ təsdiqləndiyi tarixdən 30 (otuz) iş günündən çox olmamaqla, investorlar Hərrac Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş tarixdə və saatda təkliflərini təminat məktubu (bank qarantiyası, akkreditiv, nağd pul vəsaiti, depozitlər və ya digər maliyyə aktivləri) ilə birlikdə Hərrac Komitəsinə təqdim edir. Təqdim edilmiş təkliflər Hərrac Komitəsi tərəfindən müəyyən olunmuş tarixdə və saatda açılır. Təkliflərin açılmasında hərrac iştirakçısı iştirak edə bilər.

8.3. Hərrac iştirakçısı tərəfindən bu Qaydaların 5.1.4-cü yarımbəndində müəyyən edilmiş rezolyusiya metodu üzrə qiymət təklifi verilir.

8.4. Hərrac iştirakçıları tərəfindən Hərrac Komitəsinə təklif təqdim edilmədiyi hallarda, Hərrac Komitəsi bir dəfədən çox olmamaq şərtilə 30 (otuz) təqvim günü ərzində yenidən hərracın keçirilməsini təşkil edir.

8.5. Hərrac prosesi zamanı fors-major (tərəflərin iradəsindən asılı olmayaraq baş verən) hal baş verdikdə Hərrac Komitəsi tərəfindən hərrac ləğv olunur və yenidən qiymətləndirmə aparılaraq mümkün qısa müddətdə yeni hərracın keçirilməsi barədə qərar qəbul olunur.

8.6. Hərrac iştirakçıları tərəfindən təqdim edilmiş təkliflər bu Qaydaların 8.2-ci bəndində müəyyən edilən müddət bitdikdən sonra Hərrac Komitəsi tərəfindən 2 (iki) iş günü ərzində qiymətləndirilir. Qiymətləndirmədə hərrac iştirakçıları tərəfindən təqdim edilmiş təkliflər üzrə xərc ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın ləğvetmə xərci ilə müqayisə edilir. Müqayisə Palata tərəfindən təsdiq edilmiş “Rezolyusiya tədbirlərindən hər hansı birinin seçilməsi üçün xərclərin əsaslandırılması və onların müqayisəli təhlilinin aparılması Qaydaları” əsasında aparılır.

8.7. Təqdim edilmiş rezolyusiya tədbiri üzrə xərc ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın ləğvetmə xərcindən az olduqda, həmin təklif Hərrac Komitəsi tərəfindən hərracın ikinci mərhələsinə buraxılır.

8.8. Birinci mərhələdən yalnız bir hərrac iştirakçısı keçirsə, bu zaman o hərracın qalibi elan edilir.

8.9. İkinci mərhələdə birinci mərhələdən keçən iştirakçılar arasında yenidən hərrac təşkil edilir və Hərrac Komitəsinin qərarına əsasən ən yaxşı təklifin sahibi hərracın qalibi müəyyən edilir.

8.10. Hərracın hər iki mərhələsinin nəticələri üzrə ayrı-ayrı protokol tərtib olunur və protokol Hərrac Komitəsinin üzvləri tərəfindən imzalanır.

8.11. Hərracın qalibi müəyyən edildiyi tarixdən sonrakı 10 (on) iş günü ərzində hərracda qalib elan olunmuş iştirakçı ilə müvəqqəti inzibatçı arasında aktiv və öhdəliklərin köçürülməsinə və ya səhmlərin satın alınmasına dair müqavilə bağlanılır. Bu müddət müvəqqəti inzibatçının təqdimatı əsasında Palata tərəfindən əlavə 10 (on) iş günü uzadıla bilər. Körpü bankın satışı ilə bağlı hərrac keçirildikdə körpü bankın səhmlərinin satın alınmasına dair müqavilə Palata ilə hərracın qalibi arasında bağlanılır.

8.12. Aktiv və öhdəliklərin köçürülməsinə dair müqavilədə ən azı aşağıdakılar göstərilməlidir:

8.12.1. tərəflərin hüquq və vəzifələri;

8.12.2. ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankdan alıcı banka köçürülən aktiv və öhdəlikləri barədə məlumat;

8.12.3. köçürülmə şərtləri və müddəti.

8.13. Səhmlərin satın alınmasına dair müqavilədə ən azı aşağıdakılar göstərilməlidir:

8.13.1. tərəflərin hüquq və vəzifələri;

8.13.2. ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın və ya körpü bankın müəyyən vaxt çərçivəsində banklar üçün müəyyən edilmiş prudensial tələblərə uyğunlaşdırılması barədə investorun öhdəliyi;

8.13.3. investorun ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın kapitallaşdırılması və (və ya) ödəmə qabiliyyətinin bərpa edilməsi, o cümlədən bank əməliyyatlarının sabitləşdirilməsi üzrə öhdəliyini icra edə bilmədiyi halda müqavilənin ləğv edilməsi şərtləri.

8.14. Hərracın ikinci mərhələsində qalib elan olunmuş iştirakçı aktiv və öhdəliklərin köçürülməsinə və ya səhmlərin satın alınmasına dair müqavilə imzalamaqdan imtina etdikdə, hərracın ikinci mərhələsində ən yüksək ikinci təklifi vermiş iştirakçı müvafiq olaraq hərracın qalibi elan olunur.

8.15. Hərracın qalibi müəyyən edildiyi tarixdən sonrakı 1 (bir) iş günü ərzində Hərrac Komitəsi tərəfindən hərrac iştirakçılarına hərracın nəticəsi barədə elektron və poçt bildirişi ilə məlumat verilir.

8.16. Hərrac Komitəsi hərrac üzrə təminat məbləğini ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın və ya körpü bankın öhdəliklərinin 10 (on) faizindən çox olmamaqla müəyyən edir. Təminat məktubunun müddəti 3 (üç) aydan az olmamalıdır.

8.17. Hərracda qalib elan olunmuş iştirakçı ilə aktiv və öhdəliklərin köçürülməsinə və ya səhmlərin satın alınmasına dair müqavilə bağlandıqdan sonrakı 15 (on beş) təqvim günü ərzində uduzan iştirakçıların təminat məktubları qüvvəsini itirir.

8.18. Hərracın qalibi olmuş iştirakçı aktiv və öhdəliklərin köçürülməsinə və ya səhmlərin satın alınmasına dair müqaviləni imzalamaqdan imtina etdikdə, həmçinin ikinci mərhələni keçmiş hərrac iştirakçısı hərrac nəticələri açıqlanmadan hərracdan çəkildikdə Hərrac Komitəsi bu Qaydaların 8.16-cı bəndində müəyyən edilmiş müddət ərzində təminat məktubu ilə bağlı tələbləri tətbiq edə bilər.

 

 


“Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın

rezolyusiyası tədbirlərinin müəyyən edilməsi və hərracın keçirilməsi

Qaydaları”na Əlavə 1

 

Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bank və körpü banka dair Məlumat Mərkəzinə köçürülən məlumatların siyahısı

 

Cədvəl 1. Likvid aktivlər

 

Balans dəyəri (manat ekvivalentində)

Valyutası

Balans hesabı

Aktivin yerləşdiyi filial

Bloklaşma faktı  (0 – bloklaşmayıb, 1 – bloklaşıb)

Tələbin güzəşti üzrə hüquqi maneələr  (0 – maneə yoxdur, 1 – maneə var)

Hüquqların dövlət qeydiyyatı  (0 – dövlət reyestrinə daxil edilmişdir, 1 – dövlət reyestrinə daxil edilməmişdir)

Digər (qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli olan digər məlumatlar)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 


 


Cədvəl 2. Banklararası kredit tələbləri

 

Bankın adı

Səhmdarların adı

Bankın qrupu

(0-sağlam,1-kapitallaşma proqramı altında olan; 2-ödəmə qabiliyyətini itirmiş)

Kredit reytinqi, beynəlxalq reytinq agentliyinin adı

Müqavilənin nömrəsi

Borcalanın eyniləşdirmə nömrəsi

Müqavilənin tarixi

Məhsulun növü (banka kredit, bankdakı depozit)

Valyutası

Faiz dərəcəsi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Əsas borc üzrə qalıq məbləği

(manat ekv.)

Faiz borcu üzrə qalıq məbləği (manat ekv.)

Əsas borc üzrə gecikdirilmiş məbləğ

(manat ekv.)

Faiz borcu üzrə gecikdirilmiş məbləğ (manat ekv.)

Kreditin təsnifat kateqoriyası (qənaətbəxş, …, ümidsiz)

 

Ödəniş tarixçəsi (gəlirlilik)

Kreditin verildiyi tarixdən etibarən əsas məbləğ üzrə ödənişlərin həcmi (manat ekv.)

Son 12 ay ərzində ödənişlərin həcmi

(manat ekv.)

Restrukturizasiyanın sayı

Son restrukturizasiya tarixi

Gecikmə günlərinin sayı

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Ödəniş qrafiki (manat ekvivalentində)

(əsas borc + faizlər + komisyon haqları + dəbbə pulu)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

..

n

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

Əsas borc üzrə planlaşdırılan növbəti ödəniş tarixi

Faiz borc üzrə planlaş-dırılan növbəti ödəniş tarixi

Borcun planlaş-dırılan bağlanma tarixi

Təminat

Reyestr nömrəsi

Təminatın balans dəyəri (manat ekv.)

Müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirmə tarixi

Təminatın qiymətlən-dirilmiş dəyəri (manat ekv.)

Təminatın yeri

Təminatın növü və təyinatı

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

Təminat

Yüklü edilməsi faktı (0 – yüklü deyil, 1 – yüklüdür)

Tələbin güzəşti üzrə hüquqi maneələr  (0 – maneə yoxdur, 1 – maneə var)

Digər (qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli olan digər məlumatlar)

43

44

45

 

Cədvəl 3. Daşınmaz əmlak

 

İnventar

nömrəsi

Balans dəyəri (manat ekv.)

Müstəqil qiymətlən-dirici tərəfindən qiymətləndir-mə tarixi

Qiymətlən-dirici barədə məlumat

Qiymətlən-dirilmiş dəyəri (manat ekv.)

Daşınmaz əmlakın yeri

Daşınmaz əmlakın növü (məsələn, torpaq sahəsi, bina və s.)

Daşınmaz əmlakın təyinatı

(ofis, anbar, sənaye, ticarət, yaşayış, və s.)

Fiziki vəziyyəti (təmirsiz, orta təmirli, yaxşı təmirli)

Hazırda istifadə olunurmu? (0-istifadə olunur, 1-istifadə olunmur)

Ümumi sahəsi

(m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Sənədləşmənin vəziyyəti (0 – bütün hüquqi sənədlər mövcuddur,

1 – bəzi hüquqi sənədlər mövcud deyil,

2 – zəruri hüquqi sənədlər mövcud deyil)

Yüklü edilməsi faktı (0 – yüklü deyil, 1 – yüklüdür)

Hüquqların dövlət qeydiyyatı  (0 – dövlət reyestrinə daxil edilmişdir, 1 – dövlət reyestrinə daxil edilməmişdir)

Mülkiyyət hüququnun digər şəxsə ötürülməsi üzrə hüquqi maneələr  (0 – maneə yoxdur, 1 – maneə var)

İnşası tamamlanmamış tikili

Digər (qiymətlən-dirmə üçün əhəmiyyətli olan digər məlumatlar)

İnşa olunmuş hissə (faizlə)

Tikilinin tamamlanma ehtimalı

 

Tamamlandıq-dan sonra ehtimal olunan dəyəri (manat ekv.)

Gözlənilən tamamlan-ma tarixi

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Cədvəl 4. Kredit portfeli

 

Kreditin müqavi-lə nömrəsi

Kreditin müqavilə tarixi

Borcalanın eyniləşdirmə nömrəsi

Borcalanın adı (fiziki şəxslər üçün adı, soyadı və ata adı)

Borcalanın ünvanı

Valyutası

Kreditin növü (biznes, daşınmaz əmlak, avtomobil, kart və s.)

Faiz dərəcəsi

Verilmə məbləği

Ödəniş forması (annuitet (aylıq, rüblük), müddətin sonu və s.)

Aylıq ödəniş məbləği

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Verilmə müddəti

Banka aidiyyəti şəxsə verilməsi

(0 – aidiyyəti şəxsə verilib, 1 – aidiyyəti şəxsə verilməyib)

Əsas borc üzrə qalıq məbləği           

Faiz borcu üzrə qalıq məbləği

Əsas borc üzrə gecikdirilmiş məbləğ

(manat ekv.)

Faiz borcu üzrə gecikdirilmiş məbləğ (manat ekv.)

Kreditin təsnifat kateqoriyası (qənaətbəxş, …, ümidsiz)

12

13

14

15

16

17

18

 

Hüquqi şəxslər üzrə (əlavə olaraq)

Təsisçinin (səhmdarın) / idarəetmə orqanının rəhbərinin (direktorun) adı

Fəaliyyət növü

Son 12 ay ərzində fəaliyyətindən gələn gəlir

Son tarixə faiz, amortizasiya və vergidən öncəki mənfəəti

Son tarixə balans aktivləri (manat ekv.)

Son tarixə balans kapitalı (manat ekv.)

Son tarixə mənfəəti (manat ekv.)

Kredit öhdəlikləri

(manat ekv.)

Borcalan tərəfindən balans hesabatının təqdim edilmə tarixi

Borcalanın maliyyə vəziyyəti (0 – sağlam, 1 – iflas prosesinə başlanılıb, 2 – müflis elan olunub)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

Ödəniş tarixçəsi (gəlirlilik)

Kreditin verildiyi tarixdən etibarən əsas məbləğ üzrə ödənişlərin həcmi (manat ekv.)

Son 12 ay ərzində ödənişlərin həcmi

(manat ekv.)

Restrukturizasiyanın sayı

Son restrukturizasiya tarixi

Gecikmə günlərinin sayı

30

31

32

33

34

 

Ödəniş qrafiki (manat ekvivalentində)

(əsas borc + faizlər + komisyon haqları + dəbbə pulu)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

 

Əsas borc üzrə planlaş-dırılan növbəti ödəniş tarixi

Faiz borc üzrə planlaş-dırılan növbəti ödəniş tarixi

Borcun planlaş-dırılan bağlanma tarixi

Təminat

Təminatın balans dəyəri (manat ekv.)

Müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirmə tarixi

Təminatın qiymətlən-dirilmiş dəyəri (manat ekv.)

Təminatın yeri

Təminatın növü

Yüklü edilməsi faktı (0 – yüklü deyil, 1 – yüklüdür)

Mülkiyyət hüququnun digər şəxsə ötürülməsi üzrə hüquqi maneələr  (0 – maneə yoxdur, 1 – maneə var)

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

 

Təminat

Daşınmaz əmlak

İnşası tamamlanmamış tikili

Daşınmaz əmlakın növü (məsələn, torpaq sahəsi, bina və s.)

Daşınmaz əmlakın təyinatı

(ofis, anbar, sənaye, ticarət, yaşayış və s.)

Fiziki vəziyyəti (təmirsiz, orta təmirli, yaxşı təmirli)

Ümumi sahəsi

(m2)

İnşa olunmuş hissə (faizlə)

Tikilinin tamamlanma ehtimalı

Tamamlandıqdan sonra ehtimal olunan dəyəri (manat ekv.)

Gözlənilən tamamlanma tarixi

58

59

60

61

62

63

64

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təminat

Qiymətli kağızlar

Daşınar əmlak

Məbləği (manat ekv.)

Emitentin xalis gəlirləri

Emitentin son tarixə balans aktivləri (manat ekv.)

Emitentin son tarixə balans üzrə likvid aktivləri (manat ekv.)

Son 6 (altı) ay üzrə hərrac qiymətlərinin orta göstəricisi

Növü (nəqliyyat vasitəsi, avadanlıq)

Marka və model

Buraxılış ili

Ehtimal olunan yararlılıq

müddəti (illərlə)

İlkin balans dəyəri

Qalıq balans dəyəri

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

 

Təminat

Daşınar əmlak

Qeyri-maddi aktivlər

Qarantiya

Fiziki vəziyyəti

Nəqliyyat vasitələri üzrə (əlavə olaraq)

 

Keçdiyi məsafə

Yanacaq növü

Mühərrikin həcmi

Sürət qutusu

Müəlliflik hüququ (0-var,1-yoxdur)

Qarant (adı)

Məbləğ

Maliyyə vəziyyəti

77

78

79

80

81

82

83

84

85

 

Təminat

Təminat üzrə sənədləşmənin vəziyyəti (0 – bütün hüquqi sənədlər mövcuddur,

1 – bəzi hüquqi sənədlər mövcud deyil,

2 – zəruri hüquqi sənədlər mövcud deyil)

Hüquqların dövlət qeydiyyatı  (0 – dövlət reyestrinə daxil edilmişdir, 1 – dövlət reyestrinə daxil edilməmişdir)

Digər (qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli olan digər məlumatlar)

87

88

89

 

Cədvəl 5. Törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərində və digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak, qiymətli kağızlar

 

Emitent

Qiymətli kağızlar

Qeydiyyat nömrəsi

Emitentin / törəmə təsərrüfat cəmiyyətinin /  digər təsərrüfat cəmiyyətinin adı

İşçi sayı

Xalis əməliyyat gəlirləri

(manat ekv., ən son hesabat tarixinə)

Son maliyyə ili üzrə faiz, amortizasiya və vergidən öncəki mənfəəti

(manat ekv., ən son hesabat tarixinə)

Balans aktivləri (manat ekv., ən son hesabat tarixinə)

Balans üzrə likvid aktivləri (manat ekv., ən son hesabat tarixinə)

Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş reytinqi (varsa)

ISIN[1]  nömrəsi

Dəyəri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Qiymətli kağızlar

Son 6 (altı) ay ərzində müvafiq bazarda alqı-satqı

Digər (qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli olan digər məlumatlar)

Fond birjası

Tarix

Satışın həcmi

(manat ekv)

Alış qiyməti

(manat ekv.)

 11

12

13

14

15

 

Cədvəl 6. Nəqliyyat vasitələri

 

İnventar nömrəsi

Marka və model

Buraxılış ili

Yanacaq növü

Keçdiyi məsafə

Fiziki vəziyyəti

Mühərrikin həcmi

Sürət qutusu

Müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirmə tarixi

Təminatın qiymətləndirilmiş dəyəri (manat ekv.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Cədvəl 7. Texniki avadanlıqlar

 

İnventar nömrəsi

Marka və model

İstismar tarixi

Fiziki vəziyyəti

İstismar tarixi

Yararlılıq müddəti (illərlə)

Digər xüsusiyyət-lər

Müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirmə tarixi

Təminatın qiymətləndirilmiş dəyəri

(manat ekv.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Cədvəl 8. Qeyri-maddi aktivlər

 

İnventar nömrəsi

Adı

Müəlliflik hüququ üzrə məlumatlar

(0-var, 1-yoxdur)

İstismar tarixi

Yararlılığı

Ehtimal olunan yararlılıq

müddəti (illərlə)

Digər xüsusiyyətlər

Müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirmə tarixi

Təminatın qiymətləndirilmiş dəyəri

(manat ekv.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Cədvəl 9. Depozit portfeli

 

Hesab nömrəsi

Hüquqi şəxs / fiziki şəxs

Növü (tələbli, müddətli)

Cəlb olunduğu rayon və ya şəhər

Cəlb olunduğu tarix

Depozitin məbləği

Valyutası

Müddəti

Faiz dərəcəsi

Faiz dərəcəsinin növü (sadə, kapitallaşan)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Hesablanmış faiz məbləği

Faizlərin ödənilmə tezliyi

(aylıq, illik və s.)

Sığorta statusu (sığortalanmış, sığortalanmamış)

Banka aidiyyəti şəxs tərəfindən cəlb olunması

Təminat qismində çıxış etməsi

Təminat qismində çıxış etdikdə bağlı olduğu kreditin nömrəsi

Digər zəruri qeydlər

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 


Cədvəl 10. Digər məlumatlar

 

 

No

Məlumatlar

1

Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın qiymətləndirmə hesabatı

2

Açıq valyuta mövqeyi;

3

Aidiyyəti şəxslər üzrə kreditlər və depozitlərin həcmi və sayı;

4

Balans hesabatı;

5

Mənfəət-zərər hesabatı;

6

Overdraftların həcmi və sayı;

7

Törəmə cəmiyyətləri və digər hüquqi şəxslərdə iştirak;

8

İnventarlar;

9

Qeyri-maddi aktivlər;

10

Digər kreditor borcları:

10.1

Kreditorun adı, ünvanı;

10.2

Borcun məbləği:

10.2.1

İlkin məbləğ;

10.2.2

Qalıq məbləğ.

10.3

Borcun alınma tarixi;

10.4

Son qaytarılma tarixi;

10.5

Valyutası;

10.6

Faizi (tətbiq olunduqda);

10.7

Təminat haqqında müfəssəl məlumat.

11

Avadanlıqların və proqram təminatlarının siyahısı;

12

Rəhbər şəxslər və işçilər barədə məlumatlar:

12.1

Soyadı, adı və ata adı;

12.2

Vəzifəsi və vəzifə öhdəlikləri;

12.3

Aylıq əmək haqqı və mükafatlar;

12.4

Xidməti avtomobil;

13

Bankın xarici filial və ya şöbələri barədə məlumatlar;

14

Bankda qeydiyyata alınmamış aktivlər və öhdəliklər;

15

Balansdankənar maddələr;

15.1

Akkreditivlər;

15.2

Qarantiyalar;

15.3

Digər balansdankənar maddələr.

16

Bank səhmdarları haqqında məlumat:

16.1

Adı (əgər fiziki şəxsdirsə, adı, soyadı və ata adı)

16.2

Ünvanı;

16.3

Səhmlərin növü (adi/ müddətsiz imtiyazlı);

16.4

Səhmlərin miqdarı və məbləği.

17

Dələduzluq və şübhəli əməliyyatların siyahısı;

18

Holdinq şirkəti haqqında məlumat (Bank holdinq şirkətə daxil olduqda);

19

 Əmək müqavilələri, kənar auditor tərəfindən təsdiqlənmiş son iki ilin maliyyə hesabatları, son 2 (iki) il üzrə bankda aparılmış yoxlamanın nəticələrinə dair hesabat, yoxlama nəticəsində görülmüş tədbirlərin siyahısı, hazırda məhkəmədə olan işlərin siyahısı.

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       20 dekabr 2018-ci il tarixli 18051000017 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201812200017, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 dekabr 2018-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1]   ISIN (International Securities Identification Number) – Qiymətli kağızların beynəlxalq identifikasiya nömrəsi.[1] 20 dekabr 2018-ci il tarixli 18051000017 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201812200017, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 dekabr 2018-ci il) ilə “Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası tədbirlərinin müəyyən edilməsi və hərracın keçirilməsi Qaydaları”nın 3.3-cü bəndi ləğv edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status