×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
30.08.2000
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
393
ADI
“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-08-2000, Nəşr nömrəsi: 08, Maddə nömrəsi: 616)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməs

“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun və Məcəllənin tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

[1] 1. Müəyyən edilsin ki: [2]

1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 2.8-ci (hər üç halda), 13.2.52-ci, 13.2.53-cü, 13.2.58-ci, 13.2.59-cu, 13.2.72-ci, 13.2.78-ci (hər üç halda), 13.2.79-cu, 13.2.80-ci (hər iki halda) maddələrində, 13.2.82-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 13.2.84-cü, 14.3.3-cü, 14-2.2-ci, 15.1.15-ci (hər iki halda), 16.1.3-1-ci (hər iki halda), 16.1.4-cü, 16.1.4-1-ci, 16.1.4-2-ci, 16.1.4-3-cü, 16.1.8-ci (hər iki halda), 16.1.11-ci, 16.1.11-11-ci, 16.1.11-12-ci (hər iki halda), 16.6-cı (hər iki halda), 16.7-ci (hər iki halda), 16.8-ci maddələrində, 16.9-cu maddəsinin birinci cümləsində, 16.10-cu, 22-1.1-ci maddələrinin birinci (hər üç halda) və ikinci cümlələrində, 22-1.2-ci maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 22-1.3-cü (hər üç halda) maddəsində, 22-1.4-cü maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 23.1.3-2-ci, 23.1.15-1-ci, 24.1.4-1-ci maddələrində, 24.1.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində, 24.1.7-1-ci, 26.2-1-ci (hər iki halda), 27.2-ci, 28.3-cü, 30.6.5-ci, 30.6.8-ci, 30.6.9-cu (hər iki halda), 30.6.14-cü, 30.6.15-ci, 30.6.16-cı (hər iki halda), 33.2-ci, 33.7-ci, 33.7.7-ci, 33.7.9-cu (hər üç halda), 33.8-1-ci, 33.10-cu maddələrində, 34.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasının birinci cümləsində, 35.1-ci, 35.5-ci (hər iki halda), 35.6-cı, 38.10-cu, 50-2.1-ci, 50-2.2-ci, 58.2-1-ci, 58.11-ci, 65.2.1.2-ci, 65.2.1.3-cü, 65.2.2-ci (hər iki halda), 65.2.3-2-ci, 65.2.3-3-cü (hər iki halda), 67-1.3-cü, 67-2.4-cü, 71-1.3-cü, 71-1.3-1-ci, 71-2.2-ci, 71-3.2-ci, 76.1-1-ci (hər iki halda), 77.5-ci (hər üç halda), 77.6-cı (hər üç halda), 77.7.2-ci, 77.7.3-cü, 85.6.3-cü maddələrində, 85.11-ci (hər iki halda), 90.1-ci maddəsində, 90.3-cü maddəsinin birinci hissəsində, 90.3.2-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 90.3-1-ci, 98.2.7-ci, 101.1-4-cü maddələrində, 102.1.3.4-cü maddəsinin ikinci hissəsində, 102.1.4-cü, 102.1.14.15-ci, 102.1.17-ci, 102.1.21-ci, 102.1.28-ci, 102.1.29-cu (hər iki halda), 102.1.33-cü, 102.1.35-ci, 102.1.37-ci, 102.1.39-cu, 106.1.5-ci (hər iki halda), 106.1.9-cu, 106.1.10-cu, 106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 106.1.18-ci (hər iki halda), 106.1.24-cü, 106.1.27-ci, 106.1.28-ci, 106.1.31-ci, 106.1.32-ci, 108.4-cü, 108.5-ci, 122.3-cü, 128.3-cü, 130.1-1-ci, 144.1.4-cü, 150.3.3-cü maddələrində, 150.3-1-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 150.3-4-cü, 150.3-5-ci, 150.3-6-cı, 160.4-cü, 164.1.7-ci, 164.1.10-1-ci, 164.1.15-ci (birinci halda), 164.1.16-cı (birinci halda), 164.1.20-ci, 164.1.28-ci (birinci və ikinci hallarda), 164.1.34-cü, 164.1.35-ci, 164.1.36-cı, 164.1.40-cı, 164.1.42-ci, 164.1.46-cı, 164.1.48-ci (hər iki halda), 164.1.49-cu, 164.1.52-ci, 164.1.53-cü, 164.1.54-cü, 164.1.56-cı, 164.1.60-cı, 164.1.61-ci (hər iki halda), 165.1.7-ci (hər iki halda), 165.1.9-cu, 165.3-cü maddələrində, 165.5-ci və 165.6-cı maddələrinin birinci cümlələrində, 175.9-cu maddəsində, 194.1-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 199.4.1-1-ci, 199.7-ci, 199.8-ci, 199.16-cı (hər üç halda), 199.17-ci, 207.3-cü, 207.4-cü, 207.7-ci (hər üç halda), 207.10-cu, 218-1.1.3-cü, 218-1.1.7-ci maddələrində, 221.4.7-ci maddəsinin birinci cümləsində, 221.4.13-cü maddəsinin birinci cümləsində, 222.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 222.5.9-cu, 222.7-ci, 224.4-cü, 224.11-ci maddələrində, 225.3-cü maddəsinin birinci cümləsində və 227.2-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir; [3]

1.2. həmin Məcəllənin 22-1.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda), 22-1.3-cü (ikinci halda), 26.2-1-ci (birinci halda), 67-2.4-cü, 71-1.3-1-ci, 77.5-ci (üçüncü halda), 77.6-cı (üçüncü halda), 102.1.14.15-ci, 102.1.29-cu (birinci halda), 106.1.18-ci (ikinci halda), 144.1.4-cü, 160.4-cü 164.1.48-ci (birinci halda) maddələrində, 165.5-ci və 165.6-cı maddələrinin birinci cümlələrində, 199.16-cı (ikinci halda), 207.7-ci (ikinci halda) və 224.4-cü maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur; [4]

1.3. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci və 22-1.4-cü maddələrinin ikinci cümlələrində “orqan (qurum)” dedikdə, vəsaitin bölgüsü hissəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, vəsaitdən istifadə qaydası hissəsində isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;

1.4. həmin Məcəllənin 24.1.4-cü maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur; [5]

1.5. həmin Məcəllənin 102.1.14.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər;

1.6. həmin Məcəllənin 89.15-ci maddəsinin birinci abzasında (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 16 may tarixli 878-IQ nömrəli Qanunu ilə müəyyən edilmiş özəlləşdirilməsi qadağan olan əmlaka və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müəssisə və obyektlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 2.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş müəssisə və obyektlərə münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirirlər;

1.7. həmin Məcəllənin 2.8-ci, 13.2.80-ci (birinci halda) maddələrində, 13.2.82-ci maddəsinin birinci cümləsində, 13.2.84-cü, 14.3.3-cü, 15.1.15-ci (birinci halda), 16.1.8-ci (birinci halda) maddələrində, 22-1.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 33.8-1-ci, 50-2.1-ci, 71-1.3-cü, 71-2.2-ci, 71-3.2-ci, 77.5-ci (birinci halda), 77.6-cı (birinci halda), 77.7.2-ci, 77.7.3-cü, 90.3-1-ci, 98.2.7-ci, 101.1-4-cü, 102.1.35-ci, 102.1.37-ci, 106.1.18-ci (birinci halda), 106.1.27-ci, 106.1.31-ci, 108.4-cü, 108.5-ci, 164.1.7-ci, 164.1.34-cü, 164.1.46-cı, 164.1.60-cı, 165.1.9-cu, 175.9-cu maddələrində, 194.1-ci maddəsinin birinci cümləsində, 199.4.1-1-ci, 199.17-ci, 207.10-cu, 218-1.1.3-cü, 222.5.9-cu, 222.7-ci, 224.11-ci maddələrində və 227.2-ci maddəsinin birinci cümləsində orqan (qurum) dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur; [6]

1.8. həmin Məcəllənin 23.1.3-cü, 23.1.15-2-ci, 23.1.15-4-cü (məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallara münasibətdə), 38.6-cı, 50.1.9-cu (məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallara münasibətdə), 50.7-ci, 71-1.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin üçüncü abzasında, 76-1-ci (birinci halda), 83.9-cu, 87.4-cü, 90.3-cü (ikinci hissədə), 98.3-cü, 102.1.14.1-ci, 102.1.14.2-ci, 102.8-ci, 109.3-cü, 109.7-ci, 111.3-cü, 164.1.22-ci, 175.1.3-cü, 175.8-ci, 190.2-ci, 190.5-ci, 198.1.1-ci maddələrində, 206.1-1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 206.2-ci, 212.6-cı, 212.6.1-ci, 212.6.2-ci, 217.6-cı, 218.5.5-ci və 220.8.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; [7]

1.9. həmin Məcəllənin 14-1.9-cu, 15.1.15-1-ci, 15.1.15-2-ci, 16.1.10-cu, 16.1.11-4-cü maddələrində, 16.3-cü maddəsinin birinci cümləsində, 17.6-cı, 24.0.7-2-ci, 30.4-cü, 33.8.4.7-ci, 33.8.5.5-ci maddələrində, 34.1-ci maddəsinin yeddinci abzasında və səkkizinci abzasının ikinci cümləsində, 34.2-ci, 34.7.2-ci maddələrində, 35.1-ci maddəsinin birinci və ikinci abzaslarında (ikinci halda), 37.4-cü, 38.8-ci, 39.3-cü, 43.2.4-cü, 43.10-cu, 50.6-cı maddələrində, 72.2-ci maddəsinin birinci abzasında, 72.5-1-ci, 76.2-ci, 89.3-cü, 89.13.2-ci, 89.13.3-cü maddələrində, 90.3-cü maddəsinin üçüncü abzasında (ikinci halda), 90.3-3-cü (birinci halda), 90.3-4-cü (birinci halda), 150.3.3-cü, 150.3-1-ci, 150.3-2-ci, 150.3-3-cü, 157.1-ci, 157.2-ci, 164.1.26-cı, 164.1.28-ci (üçüncü halda), 169.5-ci, 192.1-ci, 212.3-cü, 212.5-ci (ikinci halda), 221.3.1-ci, 221.4.10-cu (ikinci halda) və 221.8.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirir; [8]

1.10. həmin Məcəllənin 13.2.78-ci (birinci və ikinci hallarda), 14-2.2-ci, 16.1.3-1-ci (birinci halda), 16.1.4-cü, 16.1.4-1-ci, 16.1.4-2-ci, 16.1.4-3-cü, 16.1.11-ci, 16.1.11-11-ci, 16.1.11-12-ci (birinci halda), 16.6-cı (birinci halda), 16.7-ci (birinci halda), 16.8-ci maddələrində, 16.9-cu maddəsinin birinci cümləsində, 16.10-cu, 22-1.1-ci maddələrinin birinci cümlələrində (birinci və üçüncü hallarda), 22-1.3-cü (birinci və üçüncü hallarda), 23.1.3-2-ci, 24.1.4-1-ci maddələrində, 24.1.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində, 33.2-ci, 34.3-1-ci maddələrinin ikinci abzasının birinci cümlələrində, 35.1-ci, 35.5-ci (birinci halda), 38.10-cu, 58.2-1-ci, 58.11-ci, 76.1-1-ci (birinci halda), 150.3.3-cü, 150.3-1-ci maddələrinin ikinci hissəsində,150.3-4-cü, 150.3-5-ci, 150.3-6-cı, 164.1.54-cü, 199.16-cı (üçüncü halda), 207.7-ci (üçüncü halda) maddələrində, 225.3-cü maddəsinin birinci cümləsində və 227.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində orqan (qurum) dedikdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur; [9]

1.11. həmin Məcəllənin 20.1-ci, 26.3-cü, 34.8-ci, 34.8.3-cü, 63.2-ci, 76-1-ci (ikinci halda), 85.9-cu, 85.11-ci, 85.16-cı (birinci halda), 87.2-ci maddələrində, 90.3-cü maddəsinin üçüncü abzasında (üçüncü halda), 90.3-3-cü (ikinci halda), 90.3-4-cü (ikinci halda), 194.2.1-ci, 212.5-ci (üçüncü halda), 221.4.6-cı maddələrində, 221.4.13-cü maddəsinin ikinci abzasında (ikinci halda), 221.8.4-cü və 221.8.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirir; [10]

1.12. həmin Məcəllənin 13.2.72-ci maddəsində, 13.2.82-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 15.1.15-ci (ikinci halda),16.1.3-1-ci (ikinci halda), 16.1.8-ci (ikinci halda), 16.1.11-12-ci (ikinci halda), 16.6-cı (ikinci halda), 16.7-ci (ikinci halda), 26.2-1-ci (ikinci halda), 33.7-ci, 33.7.7-ci, 33.7.9-cu (birinci halda), 35.5-ci (ikinci halda), 35.6-cı, 50-2.2-ci, 65.2.1.2-ci, 65.2.1.3-cü, 65.2.2-ci (hər iki halda), 65.2.3-2-ci, 65.2.3-3-cü (hər iki halda), 76.1-1-ci (ikinci halda), 77.5-ci (ikinci halda), 77.6-cı (ikinci halda) maddələrində, 85.11-ci (hər iki halda), 194.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində və 222.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur; [11]

1.12-1. həmin Məcəllənin 30.6.5-ci maddəsində orqan (qurum) dedikdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi nəzərdə tutulur; [12]

1.12-2. həmin Məcəllənin 30.6.15-ci maddəsində orqan (qurum) dedikdə Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.13. həmin Məcəllənin 89.15-ci maddəsinin birinci (ikinci halda) və ikinci abzaslarında nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirir;

1.14. həmin Məcəllənin 194.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi qismində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti birlikdə həyata keçirir;

1.15. həmin Məcəllənin 30.6.8-ci, 33.7.9-cu (ikinci və üçüncü hallarda) və 85.6.3-cü maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur; [13]

1.16. həmin Məcəllənin 85.16-cı (ikinci halda) və 158.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir; [14]

1.17. həmin Məcəllənin 33.10-cu maddəsində və 102.1.3.4-cü maddəsinin ikinci hissəsində “orqan” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur; [15]

1.18. həmin Məcəllənin 35.1-ci maddəsinin ikinci abzasında (birinci halda) və 35.4-cü maddəsinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir; [16]

1.19. həmin Məcəllənin 33.8.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi həyata keçirir;

1.20. həmin Məcəllənin 90.3-cü maddəsinin üçüncü abzasında (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirir; [17]

1.21. həmin Məcəllənin 106.1.28-ci və 164.1.49-cu maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.22. həmin Məcəllənin 164.1.23-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi həyata keçirir;

1.23. həmin Məcəllənin 164.1.52-ci və 164.1.61-ci (birinci halda) maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi nəzərdə tutulur; [18]

1.24. həmin Məcəllənin 212.5-ci (birinci halda) və 220.7-ci (hər iki halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi həyata keçirir;

1.25. həmin Məcəllənin 221.4.7-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 221.4.8-ci, 221.4.9-cu və 221.4.10-cu (birinci halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi həyata keçirir;

1.26. həmin Məcəllənin 164.1.53-cü maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.27. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (hər iki halda) “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.28. həmin Məcəllənin 67-1.1.2-ci, 67-1.2.2-ci, 164.1.15-ci (ikinci halda) və 164.1.16-cı (ikinci halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini sənaye parklarına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, digər texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi səlahiyyətli orqan həyata keçirirlər;

1.29. həmin Məcəllənin 14.10-cu (hər iki halda) maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası həyata keçirir; [19]

1.30. həmin Məcəllənin 32.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi həyata keçirirlər;

1.31. həmin Məcəllənin 24.1.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirirlər; [20]

1.32. həmin Məcəllənin 30.6.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müvafiq dövlət orqanları həyata keçirirlər;

1.33. həmin Məcəllənin 164.1.19-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan bütün növ texnika və texniki vasitələr, onların ehtiyat hissələri və xüsusi proqram təminatları, silah-sursat idxalına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi, müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal edilən texnologiyalara, avadanlıqlara və dəstləşdirici hissələrə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi həyata keçirirlər; [21]

1.34. həmin Məcəllənin 33.4-cü maddəsinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinə və xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinə münasibətdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi bölgü üzrə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və onun rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində təsis edilən siyasi partiyalar və xarici ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri istisna olmaqla, digər qeyri-kommersiya qurumlarına münasibətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, dini qurumlara münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsi həyata keçirirlər;

1.35. həmin Məcəllənin 221.4.7-ci maddəsinin birinci cümləsində və 221.4.13-cü maddəsinin birinci və ikinci abzaslarında “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımanı və taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşımanı həyata keçirən şəxslərə münasibətdə isə Bakı Nəqliyyat Agentliyi nəzərdə tutulur;

1.36. həmin Məcəllənin 22-1.4-cü maddəsinin birinci cümləsində (hər iki halda) “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi nəzərdə tutulur;

1.37. həmin Məcəllənin 164.1.48-ci maddəsində (ikinci halda) “orqan (qurum)” dedikdə, icra hakimiyyəti orqanlarının, dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin və publik hüquqi şəxslərin tabeliyində yaradılan publik hüquqi şəxslərə münasibətdə həmin publik hüquqi şəxsin tabe olduğu orqan (qurum), digər publik hüquqi şəxslərə münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.38. həmin Məcəllənin 206.1-1-ci maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə həyata keçirir;

1.39. həmin Məcəllənin 33.3-cü maddəsinin üçüncü abzasında nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti həyata keçirir;

1.40. həmin Məcəllənin 13.2.59-cu maddəsində “qurum” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzərdə tutulur;

1.40-1. həmin Məcəllənin 23.1.15-1-ci, 90.1-ci maddələrində, 90.3-cü maddəsinin birinci hissəsində və 90.3.2-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur; [22]

1.40-2. həmin Məcəllənin 30.6.14-cü maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.40-3. həmin Məcəllənin 30.6.16-cı (hər iki halda) maddəsində orqan (qurum) dedikdə Çağrı Mərkəzi qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur. [23]

1.41. həmin Məcəllənin 13.2.78-ci (üçüncü halda), 13.2.79-cu, 13.2.80-ci (ikinci halda) və 164.1.40-cı maddələrində “qurum” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi nəzərdə tutulur;

1.42. həmin Məcəllənin 165.4-cü maddəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi həyata keçirir;

1.43. həmin Məcəllənin 30.6.9-cu (hər iki halda), 102.1.29-cu (ikinci halda), 106.1.5-ci (birinci halda) və 164.1.10-1-ci maddələrində “qurum” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu nəzərdə tutulur; [24]

1.43-1. həmin Məcəllənin 106.1.5-ci maddəsində (ikinci halda) orqan (qurum) dedikdə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi qismində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur; [25]

1.44. həmin Məcəllənin 102.1.28-ci maddəsində “qurum” dedikdə, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu nəzərdə tutulur;

1.45. həmin Məcəllənin 199.16-cı (birinci halda) və 207.7-ci (birinci halda) maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə, “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatı və “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəzərdə tutulur;

1.46. həmin Məcəllənin 102.1.33-cü, 106.1.24-cü və 164.1.42-ci maddələrində “qurum” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin bu məqsədlə yaratdığı hüquqi şəxs nəzərdə tutulur;

1.47. həmin Məcəllənin 164.1.20-ci maddəsində “qurum” dedikdə, Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası nəzərdə tutulur;

1.48. həmin Məcəllənin 164.1.28-ci və 165.1.7-ci maddələrində “sənaye parkı” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 1255 nömrəli Sərəncamına əsasən yaradılmış Qaradağ Sənaye Parkı, “müəyyən etdiyi fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidenti” dedikdə, gəmiqayırma fəaliyyəti ilə məşğul olan sənaye parkının rezidenti nəzərdə tutulur;

1.49. həmin Məcəllənin 164.1.56-cı maddəsində orqan (qurum) dedikdə Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi nəzərdə tutulur; [26]

1.50. həmin Məcəllənin 164.1.61-ci maddəsində orqan (qurum) dedikdə birinci halda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, ikinci halda Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti nəzərdə tutulur; [27]

1.51. həmin Məcəllənin 102.1.39-cu, 106.1.32-ci və 218-1.1.7-ci maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi nəzərdə tutulur. [28]

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti iki ay müddətində:

qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 14.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi qaydalarını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 22.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi orqanlarının maddi həvəsləndirmə və inkişaf fondundan istifadə qaydalarını təsdiq etsin; [29]

həmin Məcəllənin 23.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş xronometraj metodu ilə müşahidə aparılmasının qaydalarını təsdiq etsin; [30]

həmin Məcəllənin 23.1.13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş məsul saxlamanın qaydalarını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 28.1-ci və 28.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə xüsusi rütbələrin verilməsi, həmin rütbələrdən məhrum edilməsi və xüsusi rütbələrlə bağlı digər məsələlərə dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

həmin Məcəllənin 28.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xüsusi rütbələrinə uyğun olaraq xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanlarının nümunələrini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

həmin Məcəllənin 30.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş kommersiya (vergi) sirrini təşkil edən məlumatları müəyyən edən dövlət hakimiyyəti orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin siyahısını təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; [31]

kommersiya sirri ilə bağlı münasibətləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

həmin Məcəllənin 34.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicilərinə eyniləşdirmə nömrəsinin verilməsi və tətbiq edilməsi qaydasını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 34.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicisinin vahid dövlət reyestrinin aparılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 43.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş səyyar vergi yoxlaması zamanı əşyaların nümunə kimi götürülməsi qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 51-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxsdən maliyyə sanksiyalarının alınması qaydalarının layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; [32]

həmin Məcəllənin 65.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquqi şəxslərdən vergilər üzrə borcların və faizlərin alınması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 67.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş birbaşa və dolayı qiymətləndirmə metodlarının tətbiq edilməsi qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 83.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablanması üçün zəruri olan hesabat məlumatlarının verilmədiyi hallarda verginin əlaqəli məlumata əsasən hesablanması qaydasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 83.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş xarici hüquqi şəxsin əldə etdiyi mənfəəti birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin hesablanması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 85.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 87.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 90.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının açıq hərraclarda satılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 102.1.14-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad olunan kompensasiya xarakterli ödəmələrin siyahısını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 102.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin siyahısını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 109.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ezamiyyə xərclərinin normalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 114.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş köhnəlməyə məruz qalmayan aktivlərin siyahısını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 115.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər üzrə təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması qaydalarını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 157.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin dövlət reyestrinin aparılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 172.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş ümumi qaydalara əsasən vergitutma bazasının müəyyənləşdirilməsi çətin olan sahələr üzrə əlavə dəyər vergisinin hesablanması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 190.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş aksizli mallar üçün aksizlərin dərəcələrini təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 194.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş aksiz tutulan mallara, o cümlədən idxal mallarına aksiz markalarının tətbiqi qaydalarını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 200.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş binalar üzrə əmlak vergisinin hesablanması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin; [33]

həmin Məcəllənin 206.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kadastr qiymət rayonları və ona daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balları müəyyənləşdirib təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 217.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş hasil edilmiş neftin və qazın texnoloji proseslə əlaqədar quyuya geri vurulma normativlərini təsdiq etsin;

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təbliği, onun tətbiqi ilə bağlı hazırlıq işlərinin aparılması və vergi orqanları işçilərinin vergi qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlığının təmin edilməsi üçün lazımi tədbirlər həyata keçirsin;

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsindən irəli gələn digər məsələləri öz səlahiyyətləri çərçivəsində həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi bir ay müddətində:

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 39.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi yoxlaması aktının formasını və onun tərtib edilməsinə dair tələbləri təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 34.1-ci və 34.2-ci maddələrində müvafiq olaraq nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicisinin uçota alınmaq üçün ərizəsinin və vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin formalarını, 72.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi hesabatının formasını, 157.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında ərizənin formasını, 157.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişinin formasını Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

vergitutma sahəsində normativ hüquqi aktlarının vaxtında vergi ödəyicilərinə çatdırılması və onlara vergi qanunvericiliyi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi üçün zəruri tədbirləri həyata keçirsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bir ay müddətində həmin Məcəllənin 176.2-ci və 195.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əlavə dəyər vergisi və aksizlər üzrə hesab-fakturaların formalarını təsdiq etsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    Heydər Əlİyev

 

Bakı şəhəri, 30 avqust 2000-ci il

                   № 393

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       16 dekabr 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 17 dekabr 2005-ci il, № 292)

2.       12 may 2006-cı il tarixli 402 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 400)

3.       12 dekabr 2006-cı il tarixli 487 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1034)

4.       11 aprel 2007-ci il tarixli 561 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 323)

5.       14 dekabr 2007-ci il tarixli 675 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1225)

6.       11 noyabr 2008-ci il tarixli 16 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972)

7.       5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 163)

8.       14 aprel 2009-cu il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  19 aprel 2008-ci il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 226)

9.       28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780)

10.    2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №7, maddə 610)

11.    5 iyul 2011-ci il tarixli 468 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyul 2011-ci il, № 145, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 631)

12.    23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805)

13.    15 noyabr 2013-cü il tarixli 20 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 noyabr 2013-cü il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1324)

14.    11 aprel 2014-cü il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 359)

15.    14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101)

16.    2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027)

17.    31 oktyabr 2014-cü il tarixli 313 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 noyabr 2014-cü il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1198)

18.    17 noyabr 2014-cü il tarixli 350 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 noyabr 2014-cü il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1390)

19.    26 noyabr 2014-cü il tarixli 380 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1420)

20.    10 yanvar 2015-ci il tarixli 436 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 yanvar 2015-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 1, maddə 12)

21.    7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454)

22.    15 fevral 2016-cı il tarixli 797 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 261)

23.    26 fevral 2016-cı il tarixli 801 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 265)

24.    10 mart 2016-cı il tarixli 829 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 mart 2016-cı il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 450)

25.    26 may 2016-cı il tarixli 921 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2016-cı il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 882)

26.    1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023)

27.    1 iyun 2016-cı il tarixli 928 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2016-cı il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1024)

28.    23 iyun 2016-cı il tarixli 946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1042)

29.    23 iyun 2016-cı il tarixli 969 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 iyul 2016-cı il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1065)

30.    12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257)

31.    6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1464)

32.    30 noyabr 2016-cı il tarixli 1131 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 06 dekabr 2016-cı il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1838)

33.    23 dekabr 2016-cı il tarixli 1171 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2089)

34.    17 aprel 2017-ci il tarixli 1407 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 811)

35.    1 may 2017-ci il tarixli 1356 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 760)

36.    31 may 2017-ci il tarixli 1441 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 4 iyun 2017-ci il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 845)

37.    14 iyul 2017-ci il tarixli 1534 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1344)

38.    7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521)

39.    12 sentyabr 2018-ci il tarixli 267 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2018-ci il, № 204, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1830)

40.    26 sentyabr 2018-ci il tarixli 280 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1843)

41.    20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571)

42.    27 dekabr 2018-ci il tarixli 442 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 dekabr 2018-ci il, № 295, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2599)

43.    21 avqust 2019-cu il tarixli 814 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 23 avqust 2019-cu il, № 183, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1396)

44.    28 avqust 2019-cu il tarixli 825 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 30 avqust 2019-cu il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1407)

45.    22 may 2020-ci il tarixli 1035 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2020-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №5, maddə 560)

46.    23 noyabr 2020-ci il tarixli 1187 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 24 noyabr 2020-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1356)

47.    30 dekabr 2020-ci il tarixli 1242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 yanvar 2021-ci il, № 3, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 12, I kitab, maddə 1504)

48.    29 yanvar 2021-ci il tarixli 1265 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 30 yanvar 2021-ci il, № 21, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, №1, maddə 35)

49.    9 mart 2021-ci il tarixli 1296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 mart 2021-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 3, maddə 220)

50.    19 aprel 2021-ci il tarixli 1318 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 20 aprel 2021-ci il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 4, maddə 323)

51.    21 iyun 2021-ci il tarixli 1370 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyun 2021-ci il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 585)

52.    29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398)

53.    30 dekabr 2021-ci il tarixli 1560 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1425)

54.    11 yanvar 2022-ci il tarixli 1575 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 yanvar 2022-ci il, № 6, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 1, maddə 22)

55.    30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456)

56.    7 fevral 2023-cü il tarixli 2027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 7 fevral 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 8 fevral 2023-cü il, № 28)

57.    1 aprel 2023-cü il tarixli 2084 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 1 aprel 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 2 aprel 2023-cü il, № 67)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] 11 noyabr 2008-ci il 16 nömrəli tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972) ilə 1-ci bəndinə ikinci-beşinci abzaslar müvafiq olaraq 1.1-ci-1.4-cü bəndlər, yeddinci-onuncu abzaslar isə müvafiq olaraq 1.5-ci-1.8-ci bəndlər hesab edilmişdir.

28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə 1.1-ci bənddə “27.2-ci” sözlərindən əvvəl “2.8-ci maddəsində (hər iki halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

5 iyul 2011-ci il tarixli 468 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyul 2011-ci il, № 145, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 631) ilə 1.1-ci bəndində “və 102.1.17-ci” sözləri “, 102.1.17-ci, 106.1.9-cu, 106.1.10-cu və 122.3-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 1.1-ci bənddə “106.1.9-cu, 106.1.10-cu və 122.3-cü” sözləri “102.1.21-ci, 106.1.9-cu, 106.1.10-cu, 106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 122.3-cü, 164.1.8-ci, 164.1.15-ci (birinci halda), 164.1.16-cı (birinci halda), 199.7-ci, 199.8-ci, 207.3-cü və 207.4-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15 noyabr 2013-cü il tarixli 20 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 noyabr 2013-cü il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1324) ilə 1.1-ci bəndə "(hər iki halda)," sözlərindən sonra "13.2.52-ci, 13.2.53-cü," sözləri, "30.4-cü," sözlərindən sonra "67-1.3-cü," sözləri əlavə edilmişdir.

11 aprel 2014-cü il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 359) ilə 1.1-ci bəndindən “164.1.8-ci,” sözləri çıxarılmışdır.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.1-ci bənddə “13.2.53-cü,” sözlərindən sonra “23.1.15-4-cü,” sözləri, “30.4-cü,” sözlərindən sonra “50.1.9-cu,” sözləri və “164.1.16-cı (birinci halda),” sözlərindən sonra “164.1.20-ci, 194.1-1-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

15 fevral 2016-cı il tarixli 797 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 261) ilə 1.1-ci bənddə “13.2.53-cü,” sözlərindən sonra “13.2.58-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

10 mart 2016-cı il tarixli 829 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 mart 2016-cı il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 450) ilə 1.1-ci bənddə “13.2.58-ci,” sözlərindən sonra “13.2.59-cu,” sözləri əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 928 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2016-cı il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1024) ilə 1.1-ci bəndə “165.1.7-ci” sözlərindən əvvəl “164.1.35-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.1-ci bənddə “164.1.20-ci,” sözlərindən sonra “164.1.28-ci (birinci və ikinci hallarda), 165.1.7-ci (hər iki halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257) ilə 1.1-ci bəndə “23.1.15-4-cü,” sözlərindən sonra “24.0.7-1-ci,” sözləri, “165.1.7-ci (hər iki halda),” sözlərindən sonra “165.3-cü,” sözləri əlavə edilmişdir.

23 dekabr 2016-cı il tarixli 1171 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2089) ilə 1.1-ci bənddə “102.1.21-ci,” sözlərindən sonra “106.1.5-ci,” sözləri, “122.3-cü,” sözlərindən sonra “128.3-cü, 130-1-ci,” sözləri, “164.1.35-ci,” sözlərindən sonra “164.1.36-cı,” sözləri və “165.3-cü,” sözlərindən sonra “165.4-cü (ikinci halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

17 aprel 2017-ci il tarixli 1407 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 811) ilə 1.1-ci bənddə “130-1-ci” sözləri “130.1-1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

12 sentyabr 2018-ci il tarixli 267 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2018-ci il, № 204, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1830) ilə 1.1-ci bənddən “30.4-cü,” sözləri çıxarılmışdır.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə 1.1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 2.8-ci maddəsində (hər iki halda), 13.2.52-ci, 13.2.53-cü, 13.2.58-ci, 13.2.59-cu, 23.1.15-4-cü, 24.0.7-1-ci, 27.2-ci, 28.3-cü, 30.4-cü, 50.1.9-cu, 67-1.3-cü, 102.1.4-cü, 102.1.17-ci, 102.1.21-ci, 106.1.5-ci, 106.1.9-cu, 106.1.10-cu, 106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 122.3-cü, 128.3-cü, 130-1-1ci, 164.1.8-ci, 164.1.15-ci (birinci halda), 164.1.16-cı (birinci halda), 164.1.20-ci, 164.1.28-ci (birinci və ikinci hallarda), 164.1.35-ci, 164.1.36-cı, 165.1.7-ci (hər iki halda), 165.3-cü, 165.4-cü (ikinci halda), 194.1-1-ci, 199.7-ci, 199.8-ci, 207.3-cü və 207.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

27 dekabr 2018-ci il tarixli 442 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 dekabr 2018-ci il, № 295, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2599) ilə 1.1-ci bənddə “və 207.7-ci (hər iki halda) maddələrində” sözləri “, 207.7-ci (hər iki halda) maddələrində, 221.4.7-ci maddəsinin birinci cümləsində və 221.4.13-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 avqust 2019-cu il tarixli 814 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 23 avqust 2019-cu il, № 183, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1396) ilə 1.1-ci bənddə “22-1.2-ci maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 23.1.15-4-cü maddəsində” sözləri “22-1.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda), 22-1.2-ci maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 22-1.3-cü (hər üç halda), 23.1.15-4-cü maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 avqust 2019-cu il tarixli 825 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 30 avqust 2019-cu il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1407) ilə 1.1-ci bəndə “164.1.35-ci” sözlərindən əvvəl “164.1.34-cü,” sözləri əlavə edilmişdir.

22 may 2020-ci il tarixli 1035 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2020-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №5, maddə 560) ilə 1.1-ci bənddə “22-1.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda)” sözləri “22-1.1-ci maddəsinin birinci (hər üç halda) və ikinci cümlələrində” sözləri ilə, “22-1.3-cü (hər üç halda), 23.1.15-4-cü maddələrində” sözləri “22-1.3-cü (hər üç halda) maddəsində, 22-1.4-cü maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 23.1.15-4-cü maddəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 noyabr 2020-ci il tarixli 1187 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 24 noyabr 2020-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1356) ilə 1.1-ci bəndə “23.1.15-4-cü” və “50.1.9-cu” sözlərindən sonra “(aksiz markası ilə markalanmalı olan mallara münasibətdə)” sözləri əlavə edilmişdir.

30 dekabr 2020-ci il tarixli 1242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 yanvar 2021-ci il, № 3, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 12, I kitab, maddə 1504) ilə 1.1-ci bəndə “164.1.42-ci” sözlərindən sonra “, 164.1.52-ci, 164.1.53-cü” sözləri əlavə edilmişdir.

9 mart 2021-ci il tarixli 1296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 mart 2021-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 3, maddə 220) ilə 1.1-ci bəndə “164.1.53-cü,” sözlərindən sonra “164.1.54-cü,” sözləri əlavə edilmişdir.

1 may 2017-ci il tarixli 1356 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 760) ilə yeni məzmunda 1.1-1, 1.1-2 və 1.1-3-cü bəndlər əlavə edilmişdir.

26 sentyabr 2018-ci il tarixli 280 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1843) ilə 1.1-1-ci bəndə “vergi orqanları” sözlərindən əvvəl “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında işləyən dövlət qulluqçularına və” sözləri əlavə edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə 1.1-1-ci, 1.1-2-ci və 1.1-3-cü bəndlərdə “22-1-ci” sözləri “22-1.1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

22 may 2020-ci il tarixli 1035 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2020-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №5, maddə 560) ilə 1.1-1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1-1. həmin Məcəllənin 22-1.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini vəsaitlərin orqanlar arasında bölgüsü hissəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, vəsaitlərdən istifadə qaydası hissəsində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində işləyən dövlət qulluqçularına münasibətdə) və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında işləyən dövlət qulluqçularına və vergi orqanları işçilərinə münasibətdə) həyata keçirirlər;

26 sentyabr 2018-ci il tarixli 280 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1843) ilə 1.1-2-ci bəndə “Administrasiyası” sözündən sonra “, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti” sözləri əlavə edilmişdir.

21 avqust 2019-cu il tarixli 814 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 23 avqust 2019-cu il, № 183, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1396) ilə 1.1-2-ci bənddə “(ikinci halda)” sözləri “(üçüncü halda)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

22 may 2020-ci il tarixli 1035 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2020-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №5, maddə 560) ilə 1.1-2-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1-2. həmin Məcəllənin 22-1.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (üçüncü halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata keçirirlər;

26 sentyabr 2018-ci il tarixli 280 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1843) ilə 1.1-3-cü bənddə “və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində” sözləri “, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə 1.1-3-cü bənddə “Əsasnamənin” sözü “Məcəllənin” sözü ilə əvəz edilmişdir.

22 may 2020-ci il tarixli 1035 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2020-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №5, maddə 560) ilə 1.1-3-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1-3. həmin Məcəllənin 22-1.1-ci maddəsinin birinci cümləsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının işçiləri” dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində , Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında işləyən dövlət qulluqçuları və vergi orqanları işçiləri nəzərdə tutulur;

9 mart 2021-ci il tarixli 1296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 mart 2021-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 3, maddə 220) ilə 1.1-3-cü maddədə “və 22-1.3-cü maddəsində (birinci və üçüncü hallarda)” sözləri “, 22-1.3-cü (birinci və üçüncü hallarda) və 164.1.54-cü maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə yeni məzmunda 1.1-4 – 1.1-8-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

22 may 2020-ci il tarixli 1035 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2020-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №5, maddə 560) ilə 1.1-4-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1-4. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində “orqan” dedikdə vəsaitin bölgüsü hissəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, vəsaitdən istifadə qaydası hissəsində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində işləyən dövlət qulluqçularına münasibətdə) və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti (Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinə və vergi orqanları işçilərinə münasibətdə) nəzərdə tutulur;

22 may 2020-ci il tarixli 1035 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2020-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №5, maddə 560) ilə 1.1-5-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1-5. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda) “orqan” dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;

22 may 2020-ci il tarixli 1035 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2020-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №5, maddə 560) ilə 1.1-6-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1-6. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin birinci cümləsində “orqanların (qurumların) maddi-texniki bazası” dedikdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin maddi-texniki bazaları nəzərdə tutulur;

22 may 2020-ci il tarixli 1035 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2020-ci il, № 102, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №5, maddə 560) ilə 1.1-7-ci və 1.1-9-cu bəndlər ləğv edilmişdir.

21 avqust 2019-cu il tarixli 814 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 23 avqust 2019-cu il, № 183, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1396) ilə 1.1-8-ci bəndə “həmin Məcəllənin” sözlərindən sonra “22-1.3-cü (ikinci halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

21 avqust 2019-cu il tarixli 814 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 23 avqust 2019-cu il, № 183, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1396) ilə yeni məzmunda 1.1-9-cu bənd əlavə edilmişdir.

28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə 1.2-ci bənddə “175.8-ci” sözlərindən sonra “, 176.3-1-ci” sözləri əlavə edilmişdir.

23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 1.2-ci bəndə “23.1.3-cü,” sözlərindən sonra “23.1.15-2-ci,” sözləri, “102.1.14.1-ci,” sözlərindən sonra “102.1.14.2-ci,” sözləri əlavə edilmişdir, “124.4-cü,” sözləri çıxarılmışdır və “və 220.8-ci maddələrində” sözləri “maddələrində, 218.2-ci maddəsinin beşinci hissəsində və 220.8-ci maddəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

31 oktyabr 2014-cü il tarixli 313 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 noyabr 2014-cü il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1198) ilə 1.2-ci bəndə “72.2-ci maddəsinin üçüncü abzasında,” sözlərindən sonra “76.2-1-ci (birinci halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

17 noyabr 2014-cü il tarixli 350 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 noyabr 2014-cü il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1390) ilə 1.2-ci bənddə “200.1-ci” sözləri “198.1.1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.2-ci bənddə “159.9-cu, 164.2-ci” sözləri “164.1.22-ci” sözləri ilə, “maddələrində, 218.2-ci maddəsinin beşinci hissəsində və 220.8-ci maddəsində” sözləri “, 218.5.5-ci və 220.8.1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

26 may 2016-cı il tarixli 921 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2016-cı il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 882) ilə 1.2-ci bəndində “206.2-ci,” sözlərindən sonra “212.6-cı, 212.6.1-ci, 212.6.2-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 928 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2016-cı il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1024) ilə 1.2-ci bəndə “198.1.1-ci,” sözlərindən sonra “206.1-1-ci (ikinci cümlədə),” sözləri əlavə edilmişdir.

23 iyun 2016-cı il tarixli 946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1042) ilə 1.2-ci bəndində “23.1.3-cü” sözlərindən əvvəl “22.2-ci (ikinci cümlədə),” sözləri əlavə edilmişdir.

12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257) ilə 1.2-ci bəndə “194.1-ci” sözlərindən sonra “(birinci cümlədə)” sözləri əlavə edilmişdir.

23 dekabr 2016-cı il tarixli 1171 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2089) ilə 1.2-ci bənddə “50.7-ci” sözlərindən sonra “, 71-1.2-ci” sözləri, “87.4-cü,“ sözlərindən sonra “90.3-cü (ikinci abzasda),” sözləri, “175.8-ci,” sözlərindən sonra “176.2-1-ci,” sözləri əlavə olunmuşdur, “76.2-1-ci (birinci halda)” sözləri “76-1-ci (birinci halda)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

1 may 2017-ci il tarixli 1356 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 760) ilə 1.2-ci bənddən “22.2-ci (ikinci cümlədə),” sözləri çıxarılmışdır.

14 iyul 2017-ci il tarixli 1534 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1344) ilə 1.2-ci bəndinə “176.2-1-ci,” sözlərindən sonra “176.2-2-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə 1.2-ci bənddən “, 194.1-ci (birinci cümlədə)” sözləri çıxarılmışdır.

23 noyabr 2020-ci il tarixli 1187 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 24 noyabr 2020-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1356) ilə 1.2-ci bəndə “23.1.15-2-ci” sözlərindən sonra “, 23.1.15-4-cü (məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallara münasibətdə)” və “38.6-cı” sözlərindən sonra “, 50.1.9-cu (məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallara münasibətdə)” sözləri əlavə edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə yeni məzmunda 1.2-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

28 avqust 2019-cu il tarixli 825 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 30 avqust 2019-cu il, № 189, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 8, maddə 1407) ilə 1.2-1-ci bəndə “106.1.18-ci” sözlərindən sonra “, 164.1.34-cü” sözləri əlavə edilmişdir.

28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə 1.4-cü bənddə “, 90.6-cı” sözləri “maddələrində, 90.3-cü maddəsinin ikinci abzasında (ikinci halda)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 1.4-cü bəndə “16.1.10-cu” sözləri “15.1.15-1-ci, 16.1.10-cu maddələrində, 16.3-cü maddəsinin birinci cümləsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir, “33.7-ci” sözləri çıxarılmışdır, “, 34.1-ci” sözləri “maddələrində, 34.1-ci maddəsinin yeddinci hissəsində və səkkizinci hissəsinin ikinci cümləsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir və “221.4.6-cı” sözlərindən əvvəl “221.3.1-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

14 dekabr 2007-ci il tarixli 675 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1225) ilə 1-ci bəndinin beşinci abzasında “34.2-ci, 72.2-ci” sözləri “34.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin birinci abzasında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

31 oktyabr 2014-cü il tarixli 313 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 noyabr 2014-cü il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1198) ilə 1.4-cü bəndə “76.2-ci,” sözlərindən sonra “76.2-1-ci (ikinci halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

10 yanvar 2015-ci il tarixli 436 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 yanvar 2015-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 1, maddə 12) ilə 1.4-cü bənddə “194.2.1-ci,” sözlərindən sonra “212.3-cü,” sözləri əlavə edilmişdir.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.4-cü bənddə “150.3.3-cü,” sözlərindən sonra “150.3-1-ci, 150.3-2-ci,” sözləri, “212.5-ci (ikinci və üçüncü halda),” sözlərindən sonra “218.3-cü (birinci cümlədə),” sözləri əlavə edilmişdir.

12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257) ilə 1.4-cü bəndə “15.1.15-1-ci,” sözlərindən sonra “15.1.15-2-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

23 dekabr 2016-cı il tarixli 1171 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2089) ilə 1.4-cü bənddə “həmin Məcəllənin” sözlərindən sonra “14-1.9-cu,” sözləri, “15.1.15-2-ci,” sözlərindən sonra “16.1.4-cü,” sözləri, “16.1.10-cu” sözlərindən sonra “, 16.1.11-4-cü” sözləri, “16.3-cü maddəsinin birinci cümləsində,” sözlərindən sonra “17.6-cı,” sözləri, “20.1-ci,” sözlərindən sonra “24.0.7-2-ci,” sözləri, “38.5-ci,” sözlərindən sonra “38.8-ci,” sözləri, “72.2-ci maddəsinin birinci abzasında,” sözlərindən sonra “72.5-1-ci,” sözləri, “150.3-2-ci,” sözlərindən sonra “150.3-3-cü,” sözləri, “221.5-ci” sözlərindən sonra “, 221.8.4-cü, 221.8.5-ci, 221.8.6-cı” sözləri əlavə olunmuşdur, “76.2-1-ci (ikinci halda)” sözləri “76-1-ci (ikinci halda)” sözləri ilə, “90.3-cü maddəsinin ikinci abzasında (ikinci halda),” sözləri “90.3-cü maddəsinin üçüncü abzasında (ikinci və üçüncü hallarda), 90.3-3-cü (hər iki halda), 90.3-4-cü (hər iki halda),” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

12 sentyabr 2018-ci il tarixli 267 nömrəlii Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2018-ci il, № 204, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1830) ilə 1.4-cü bəndə “26.3-cü” sözlərindən sonra “, 30.4-cü” sözləri əlavə edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə 1.4-cü bənddən “16.1.4-cü,” və “38.5-ci,” sözləri çıxarılmışdır və həmin bəndə “192.1-ci” sözlərindən sonra “maddələrində, 194.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində,” sözləri əlavə edilmişdir.

16 dekabr 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 17 dekabr 2005-ci il, № 292) ilə 1-ci bəndinin altıncı abzası çıxarılmışdır.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə yeni məzmunda 1.4-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

11 noyabr 2008-ci il 16 nömrəli tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972) ilə 1.1-ci, 1.2-ci, 1.4-cü və 1.5-ci bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 27.2-ci, 28.3-cü, 30.4-cü və 51-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

1.2. həmin Məcəllənin 14.6-cı, 34.7-ci maddələrində, 34.8-ci maddəsində birinci halda, 43.2-ci, 65.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin üçüncü abzasında, 83.3-cü, 83.9-cu maddələrində, 85.9-cu maddəsində ikinci cümlədə ikinci halda, 87.4-cü, 102.1.14-cü, 102.8-ci, 109.7-ci, 114.2-ci 115.1-ci, 115.3-cü, 164.2-ci, 169.5-ci, 172.3-cü, 190.2-ci, 194.1-ci, 200.1-ci, 206.2-ci və 217.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;

1.4. həmin Məcəllənin 20.1-cm, 26.3-cü, 34.1-ci, 34.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin birinci abzasında, 157.1-ci, 192.1-ci maddələrində, 34.8-ci maddəsində ikinci halda, 39.3-cü, 63.2-ci maddələrində, 85.9-cu maddəsində ikinci cümlədə birinci halda və 85.11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata keçirir;

1.5. həmin Məcəllənin 176.2-ci və 195.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir;

12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257) ilə 1.5-ci bəndə “176.2-ci” sözlərindən sonra “, 194.1-ci (ikinci cümlədə)” sözləri əlavə edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə 1.5-ci bənddən “, 194.1-ci (ikinci cümlədə)” sözləri çıxarılmışdır.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə yeni məzmunda 1.5-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

12 dekabr 2006-cı il tarixli 487 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1034) ilə 1-ci bəndinin onuncu abzasında “onun hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə bölgə şöbələri” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, onların rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

11 noyabr 2008-ci il 16 nömrəli tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972) ilə 1.8-ci bənddə "qeydiyyat şöbələri" sözlərindən sonra ",Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri əlavə edilmişdir.

17 aprel 2017-ci il tarixli 1407 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 21 may 2017-ci il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 811) ilə 1.8-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.8. həmin Məcəllənin 33.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, onların rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri ,Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir.

11 noyabr 2008-ci il 16 nömrəli tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972) ilə yeni məzmunda 1.9-cu-1.19-cu bəndlər əlavə edilmişdir.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.9-cu bənddə “maddəsində (hər iki halda)” sözləri “(hər iki halda) və 220.1-1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1464) ilə 1.10-cu və 1.12-ci bəndlərdə “Dövlət Sosial Müdafiə Fondu” sözləri “Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.9-cu bənddə “maddəsində (hər iki halda)” sözləri “(hər iki halda) və 220.1-1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə yeni məzmunda 1.12-1-ci və 1.12-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №7, maddə 610) ilə 1.13-cü və 1.14-cü bəndlərində "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 163) ilə 1.15-ci bəndindən “Prezidenti yanında” sözləri çıxarılmışdır.

30 noyabr 2016-cı il tarixli 1131 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 06 dekabr 2016-cı il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 1838) ilə 1.15-ci bənd ləğv edilmişdir.

14 aprel 2009-cu il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  19 aprel 2008-ci il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 226) ilə 1.17-ci bəndində «Agentliyi» sözü «Komitəsi» sözü ilə əvəz edilmişdir.

10 yanvar 2015-ci il tarixli 436 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 yanvar 2015-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 1, maddə 12) ilə 1.18-ci bənddən “212.2-ci və” sözləri çıxarılmışdır.

23 iyun 2016-cı il tarixli 969 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 iyul 2016-cı il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1065) ilə 1.19-cu bənddə “221.4.7-ci maddəsində (hər iki halda)” sözləri “221.4.7-ci maddəsində (ikinci halda)” sözləri ilə əvəz edilmişdir və “, 221.4.13-cü maddəsinin birinci abzasında və ikinci abzasında (birinci halda) maddələrində” sözləri çıxarılmışdır.

7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521) ilə 1.19-cu, 1.19-1-ci və 1.19-2-ci bəndlərində “Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri, 1.21-ci və 1.23-cü bəndlərində “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

27 dekabr 2018-ci il tarixli 442 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 dekabr 2018-ci il, № 295, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2599) ilə 1.19-1-ci bənddə “(birinci halda) maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini” sözləri “maddəsinin birinci cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə” sözləri ilə, “həyata keçirir” sözləri “nəzərdə tutulur” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bənddən “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında” sözləri çıxarılmışdır.

23 iyun 2016-cı il tarixli 969 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 iyul 2016-cı il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1065) ilə yeni məzmunda 1.19-1-ci və 1.19-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

27 dekabr 2018-ci il tarixli 442 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 dekabr 2018-ci il, № 295, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2599) ilə 1.19-2-ci bənddə “birinci abzasında və ikinci abzasında (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini” sözləri “birinci və ikinci hissələrində “orqan (qurum)” dedikdə” sözləri ilə, “həyata keçirir” sözləri “nəzərdə tutulur” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bənddən “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında” sözləri çıxarılmışdır.

28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə yeni məzmunda 1.20-ci bənd əlavə edilmişdir.

23 dekabr 2016-cı il tarixli 1171 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2089) ilə 1.20-ci bənddə “ikinci” sözü “üçüncü” sözü ilə əvəz edilmişdir.

14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101) ilə 1.21-ci bəndində “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

26 noyabr 2014-cü il tarixli 380 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1420) ilə 1.21-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi” sözləri “sənaye parklarına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, digər texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli orqan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.21-ci və 1.23-cü bəndlərdən “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır.

23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 1.20-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və 1.21-ci və 1.22-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

15 noyabr 2013-cü il tarixli 20 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 noyabr 2013-cü il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1324) ilə 1.22-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.23-cü bənd əlavə edilmişdir.

2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027) ilə 1.23-cü bəndində “İnformasiya Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

26 noyabr 2014-cü il tarixli 380 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1420) ilə 1.23-cü bənddə “texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri “Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, digər texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli orqan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.23-cü bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.24-cü bənd əlavə edilmişdir.

15 fevral 2016-cı il tarixli 797 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 261) ilə 1.24-cü bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.25-ci və 1.26-cı bəndlər əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.26-cı bənddə “maddəsində” sözü “və 164.1.28-ci (üçüncü halda) maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

26 fevral 2016-cı il tarixli 801 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 265) ilə 1.26-cı bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.27-ci bənd əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.27-ci bəndin (birinci halda) sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

10 mart 2016-cı il tarixli 829 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 mart 2016-cı il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 450) ilə 1.26-cı bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.27-ci bənd əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.27-ci bənddə (ikinci halda) “1.27.” rəqəmləri “1.28.” rəqəmləri ilə, sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə yeni məzmunda 1.29-cu bənd əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 928 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2016-cı il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1024) ilə 1.29-cu bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.30-cu bənd əlavə edilmişdir.

29 yanvar 2021-ci il tarixli 1265 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 30 yanvar 2021-ci il, № 21, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, №1, maddə 35) ilə 1.31-ci bəndində “Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” sözləri “Dövlət Turizm Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 dekabr 2016-cı il tarixli 1171 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 dekabr 2016-cı il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2089) ilə 1.30-cu bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunmuşdur və yeni məzmunda 1.31-ci və 1.32-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə 1.32-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.32. həmin Məcəllənin 106.1.5-ci maddəsində “qurum” dedikdə, “İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” publik hüquqi şəxs nəzərdə tutulur.

20 dekabr 2018-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2571) ilə yeni məzmunda 1.33 – 1.35-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

30 dekabr 2020-ci il tarixli 1242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 yanvar 2021-ci il, № 3, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 12, I kitab, maddə 1504) ilə 1.35-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunmuşdur və yeni məzmunda 1.36-cı və 1.37-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[2] 19 aprel 2021-ci il tarixli 1318 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 20 aprel 2021-ci il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 4, maddə 323) ilə 1-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Müəyyən edilsin ki:

1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 2.8-ci maddəsində (hər iki halda), 13.2.52-ci, 13.2.53-cü, 13.2.58-ci, 13.2.59-cu, 13.2.72-ci (hər iki halda), 13.2.75-ci, 13.2.78-ci (hər üç halda), 13.2.79-cu, 13.2.80-ci (hər iki halda), 16.1.3-1-ci (hər iki halda), 16.1.4-cü, 16.1.8-ci (hər iki halda), 16.1.11-9-cu, 16.6-cı (hər iki halda), 16.7-ci (hər iki halda) maddələrində, 22-1.1-ci maddəsinin birinci (hər üç halda) və ikinci cümlələrində, 22-1.2-ci maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 22-1.3-cü (hər üç halda) maddəsində, 22-1.4-cü maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 23.1.15-4-cü (aksiz markası ilə markalanmalı olan mallara münasibətdə) maddəsində, 24.0.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində, 24.0.7-1-ci, 26.2-1-ci (hər üç halda), 27.2-ci, 28.3-cü, 30.6.8-ci, 30.6.9-cu (hər iki halda), 33.10-cu maddələrində, 34.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasının birinci cümləsində, 50.1.9-cu (aksiz markası ilə markalanmalı olan mallara münasibətdə), 50-2.1-ci, 50-2.2-ci, 58.8-ci, 65.2.1.2-ci, 65.2.1.3-cü, 65.2.2-ci (hər iki halda), 65.2.3-2-ci, 65.2.3-3-cü (hər iki halda), 67-1.3-cü, 67-2.4-cü, 98.2.7-ci, 101.1-4-cü, 102.1.4-cü, 102.1.17-ci, 102.1.21-ci, 102.1.28-ci, 102.1.29-cu (hər iki halda), 102.1.33-cü, 106.1.5-ci, 106.1.9-cu, 106.1.10-cu, 106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 106.1.18-ci, 106.1.24-cü, 122.3-cü, 128.3-cü, 130.1-1-ci, 150.1.13.3-cü, 150.3-4-cü, 164.1.15-ci (birinci halda), 164.1.16-cı (birinci halda), 164.1.20-ci, 164.1.28-ci (birinci və ikinci hallarda), 164.1.34-cü, 164.1.35-ci, 164.1.36-cı, 164.1.40-cı, 164.1.42-ci, 164.1.52-ci, 164.1.53-cü, 164.1.54-cü, 165.1.7-ci (hər iki halda), 165.3-cü, 165.4-cü (ikinci halda) maddələrində, 165.5-ci maddəsinin birinci cümləsində, 194.1-ci maddəsinin birinci cümləsində, 194.1-1-ci, 199.7-ci, 199.8-ci, 199.16-cı (hər iki halda), 207.3-cü, 207.4-cü, 207.7-ci (hər iki halda) maddələrində, 221.4.7-ci maddəsinin birinci cümləsində və 221.4.13-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

1.1-1. həmin Məcəllənin 22-1.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda) “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur;

1.1-2. həmin Məcəllənin 22-1.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;

1.1-3. həmin Məcəllənin 22-1.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci və üçüncü hallarda), 22-1.3-cü (birinci və üçüncü hallarda) və 164.1.54-cü maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.1-4. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci və 22-1.4-cü maddələrinin ikinci cümlələrində “orqan (qurum)” dedikdə vəsaitin bölgüsü hissəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, vəsaitdən istifadə qaydası hissəsində isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;

1.1-5. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (hər iki halda) “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.1-6. həmin Məcəllənin 22-1.4-cü maddəsinin birinci cümləsində (hər iki halda) “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi nəzərdə tutulur;

1.1-7. həmin Məcəllənin 22-1.2-ci maddəsinin birinci cümləsində “orqanların (qurumların) işçiləri” dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində işləyən dövlət qulluqçuları, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və vergi orqanlarının işçiləri nəzərdə tutulur;

1.1-8. həmin Məcəllənin 22-1.3-cü (ikinci halda), 58.8-ci, 67-2.4-cü, 102.1.29-cu (birinci halda), 150.1.13.3-cü maddələrində, 165.5-ci maddəsinin birinci cümləsində, 199.16-cı (ikinci halda) və 207.7-ci (ikinci halda) maddələrində “orqan” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur;

1.1-9. həmin Məcəllənin 22-1.3-cü maddəsində (birinci və üçüncü hallarda) “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi nəzərdə tutulur.

1.2. həmin Məcəllənin 22.2-ci (ikinci cümlədə), 23.1.3-cü, 23.1.15-2-ci, 23.1.15-4-cü (məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallara münasibətdə), 38.6-cı, 50.1.9-cu (məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallara münasibətdə), 50.7-ci, 71-1.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin üçüncü abzasında, 76-1-ci (birinci halda), 83.9-cu, 87.4-cü, 90.3-cü (ikinci abzasda), 98.3-cü, 102.1.14.1-ci, 102.1.14.2-ci, 102.8-ci, 109.3-cü, 109.7-ci, 111.3-cü, 124.4-cü, 164.1.22-ci, 175.1.3-cü, 175.8-ci, 176.2-1-ci, 176.2-2-ci, 176.3-1-ci, 190.2-ci, 190.5-ci, 194.1-ci (birinci cümlədə), 198.1.1-ci, 206.1-1-ci (ikinci cümlədə), 206.2-ci, 212.6-cı, 212.6.1-ci, 212.6.2-ci, 217.6-cı, 218.5.5-ci və 220.8.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;

1.2-1. həmin Məcəllənin 13.2.75-ci, 13.2.80-ci (birinci halda), 16.1.8-ci (birinci halda), 16.1.11-9-cu, 26.2-1-ci (ikinci halda), 50-2.1-ci, 98.2.7-ci, 101.1-4-cü, 106.1.18-ci, 164.1.34-cü maddələrində və 194.1-ci maddəsinin birinci cümləsində “orqan” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;

1.3. həmin Məcəllənin 24.0.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.4. həmin Məcəllənin 14-1.9-cu, 15.1.15-1-ci, 15.1.15-2-ci, 16.1.4-cü, 16.1.10-cu, 16.1.11-4-cü maddələrində, 16.3-cü maddəsinin birinci cümləsində, 17.6-cı, 20.1-ci, 24.0.7-2-ci, 26.3-cü, 30.4-cü, 33.7-ci, 33.7.1-ci, 33.7.7-ci, 33.7.9-cu (birinci halda), 33.8.4.7-ci, 33.8.5.5-ci maddələrində, 34.1-ci maddəsinin yeddinci hissəsində və səkkizinci hissəsinin ikinci cümləsində, 34.2-ci, 34.7.2-ci, 34.8-ci, 34.8.3-cü maddələrində, 35.1-ci maddəsinin birinci və ikinci abzasında (ikinci halda), 37.4-cü, 38.5-ci, 38.8-ci, 39.3-cü, 43.2.4-cü, 43.10-cu, 50.6-cı, 63.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin birinci abzasında, 72.5-1-ci, 76.2-ci, 76-1-ci (ikinci halda), 85.9-cu, 85.11-ci, 85.16-cı (birinci halda), 87.2-ci, 89.3-cü, 89.13.2-ci, 89.13.3-cü maddələrində, 90.3-cü maddəsinin üçüncü abzasında (ikinci və üçüncü hallarda), 90.3-3-cü (hər iki halda), 90.3-4-cü (hər iki halda), 150.3.3-cü, 150.3-1-ci, 150.3-2-ci, 150.3-3-cü, 157.1-ci, 157.2-ci, 169.5-ci, 169.7-ci, 192.1-ci maddələrində, 194.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 194.2.1-ci, 212.3-cü, 212.5-ci (ikinci və üçüncü halda), 218.3-cü (birinci cümlədə), 221.3.1-ci, 221.4.6-cı, 221.4.10-cu (ikinci halda), 221.5-ci, 221.8.4-cü, 221.8.5-ci, 221.8.6-cı maddələrində və 221.4.13-cü maddəsinin ikinci abzasında (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata keçirir;  

həmin Məcəllənin 34.1-ci, 34.2-ci, 72.2-ci, 157.1-ci və 192.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla həyata keçirir;

1.4-1. həmin Məcəllənin 13.2.72-ci (hər iki halda), 13.2.78-ci (birinci və ikinci hallarda), 16.1.3-1-ci (hər iki halda), 16.1.4-cü, 16.1.8-ci (ikinci halda), 16.6-cı (hər iki halda), 16.7-ci (hər iki halda), 24.0.6-cı, 26.2-1-ci (üçüncü halda) maddələrində, 34.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasının birinci cümləsində, 50-2.2-ci, 65.2.1.2-ci, 65.2.1.3-cü, 65.2.2-ci (hər iki halda), 65.2.3-2-ci, 65.2.3-3-cü (hər iki halda) və 150.3-4-cü maddələrində “orqan” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.5. həmin Məcəllənin 33.7.9-cu (ikinci və üçüncü halda), 85.16-cı (ikinci halda), 158.2-ci, 176.2-ci, 194.1-ci (ikinci cümlədə) və 195.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir;

1.5-1. həmin Məcəllənin 30.6.8-ci maddəsində “orqan” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.6. həmin Məcəllənin 32.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi həyata keçirirlər;

1.7. həmin Məcəllənin 30.6.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində müəyyən edilmiş müvafiq dövlət orqanları həyata keçirirlər;

1.8. həmin Məcəllənin 33.4-cü maddəsinin ikinci bəndində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinə və xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinə münasibətdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi bölgü üzrə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və onun rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində təsis edilən siyasi partiyalar və xarici ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri istisna olmaqla, digər qeyri-kommersiya qurumlarına münasibətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, dini qurumlara münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsi həyata keçirirlər;

1.9. həmin Məcəllənin 14.10-cu (hər iki halda) və 220.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası həyata keçirir;

1.10. həmin Məcəllənin 24.0.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir;

1.11. həmin Məcəllənin 33.8.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi həyata keçirir;

1.12. həmin Məcəllənin 35.1-ci maddəsinin ikinci abzasında (birinci halda) və 35.4-cü maddəsinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir;

1.12-1. həmin Məcəllənin 33.10-cu maddəsində “orqan” dedikdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.12-2. həmin Məcəllənin 102.1.33-cü, 106.1.24-cü və 164.1.42-ci maddələrində “qurum” dedikdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin bu məqsədlə yaratdığı hüquqi şəxs nəzərdə tutulur;

1.13. həmin Məcəllənin 89.15-ci maddəsinin birinci abzasında (birinci halda) nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 16 may tarixli 878-IQ nömrəli Qanunu ilə müəyyən edilmiş özəlləşdirilməsi qadağan olan əmlaka və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 2.2-ci bölməsində nəzərdə tutulmuş müəssisə və obyektlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 2.3-cü bölməsində nəzərdə tutulmuş müəssisə və obyektlərə münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi həyata keçirir;

1.14. həmin Məcəllənin 89.15-ci maddəsinin birinci abzasında (ikinci halda) və ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi həyata keçirir;

1.15. həmin Məcəllənin 102.1.13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir;

1.16. həmin Məcəllənin 102.1.14.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər;

1.17. həmin Məcəllənin 194.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin iştirakı ilə həyata keçirir;

1.18. həmin Məcəllənin 212.2-ci və 212.5-ci (birinci halda), 220.7-ci (hər iki halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi həyata keçirir;

1.19. həmin Məcəllənin 221.4.7-ci maddəsində (ikinci halda), 221.4.8-ci maddəsinin birinci abzasında, 221.4.9-cu, 221.4.10-cu (birinci halda) maddələrində , 221.4.13-cü maddəsinin birinci abzasında və ikinci abzasında (birinci halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi həyata keçirir;

1.19-1. həmin Məcəllənin 221.4.7-ci maddəsinin birinci cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımanı və taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşımanı həyata keçirən şəxslərə münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi nəzərdə tutulur;

1.19-2. həmin Məcəllənin 221.4.13-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımanı və taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşımanı həyata keçirən şəxslərə verilmiş "Fərqlənmə nişanı"na münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi nəzərdə tutulur;

1.20. həmin Məcəllənin 90.3-cü maddəsinin üçüncü abzasında (birinci halda) nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirir;

1.21. həmin Məcəllənin 164.1.15-ci (ikinci halda) və 164.1.16-cı (ikinci halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini sənaye parklarına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, digər texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli orqan həyata keçirir;

1.22. həmin Məcəllənin 33.3-cü maddəsinin üçüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti həyata keçirir;

1.23. həmin Məcəllənin 67-1.1.2-ci və 67-1.2.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini sənaye parklarına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, digər texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli orqan həyata keçirir;

1.24. həmin Məcəllənin 164.1.20-ci maddəsində “qurum” dedikdə, Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası nəzərdə tutulur;

1.25. həmin Məcəllənin 164.1.23-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi həyata keçirir;

1.26. həmin Məcəllənin 164.1.26-cı və 164.1.28-ci (üçüncü halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirir;

1.27. həmin Məcəllənin 164.1.19-cu maddəsində nəzərdə tutulan müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan bütün növ texnika və texniki vasitələr, onların ehtiyat hissələri, silah-sursat idxalına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal edilən texnologiyalara, avadanlıqlara və dəstləşdirici hissələrə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi həyata keçirirlər;

1.28. həmin Məcəllənin 13.2.59-cu maddəsində “qurum” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası nəzərdə tutulur;

1.29. həmin Məcəllənin 164.1.28-ci və 165.1.7-ci maddələrində “sənaye parkı” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 1255 nömrəli Sərəncamına əsasən yaradılmış Qaradağ Sənaye Parkı, “müəyyən etdiyi fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidenti” dedikdə, gəmiqayırma fəaliyyəti ilə məşğul olan sənaye parkının rezidenti nəzərdə tutulur;

1.30. həmin Məcəllənin 206.1-1-ci maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə həyata keçirir;

1.31. həmin Məcəllənin 165.4-cü maddəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi həyata keçirir;

1.32. həmin Məcəllənin 13.2.78-ci (üçüncü halda), 13.2.79-cu, 13.2.80-ci (ikinci halda) və 164.1.40-cı maddələrində “qurum” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi nəzərdə tutulur;

1.33. həmin Məcəllənin 30.6.9-cu (hər iki halda), 102.1.29-cu (ikinci halda) və 106.1.5-ci maddələrində “qurum” dedikdə Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu nəzərdə tutulur;

1.34. həmin Məcəllənin 102.1.28-ci maddəsində “qurum” dedikdə Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu nəzərdə tutulur;

1.35. həmin Məcəllənin 199.16-cı (birinci halda) və 207.7-ci (birinci halda) “qurum” dedikdə “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bank olmayan kredit təşkilatı nəzərdə tutulur;

1.36. həmin Məcəllənin 164.1.52-ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.37. həmin Məcəllənin 164.1.53-cü maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur.

 

[3] 21 iyun 2021-ci il tarixli 1370 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyun 2021-ci il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 585) ilə 1.1-ci bənddə “, 150.3-4-cü” sözləri “maddələrində, 150.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasında, 150.3-4-cü, 150.3-5-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 2.8-ci (hər iki halda), 13.2.52-ci, 13.2.53-cü, 13.2.58-ci, 13.2.59-cu, 13.2.72-ci (hər iki halda), 13.2.75-ci, 13.2.78-ci (hər üç halda), 13.2.79-cu, 13.2.80-ci (hər iki halda) maddələrində, 13.2.82-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 13.2.84-cü, 16.1.3-1-ci (hər iki halda), 16.1.4-cü, 16.1.8-ci (hər iki halda), 16.1.11-9-cu, 16.6-cı (hər iki halda), 16.7-ci (hər iki halda), 16.8-ci maddələrində, 16.9-cu maddəsinin birinci cümləsində, 22-1.1-ci maddəsinin birinci (hər üç halda) və ikinci cümlələrində, 22-1.2-ci maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 22-1.3-cü (hər üç halda) maddəsində, 22-1.4-cü maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 23.1.15-4-cü (aksiz markaları ilə markalanmalı mallara münasibətdə), 24.0.4-1-ci maddələrində, 24.0.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində, 24.0.7-1-ci, 26.2-1-ci (hər üç halda), 27.2-ci, 28.3-cü, 30.6.8-ci, 30.6.9-cu (hər iki halda), 33.7-ci, 33.7.7-ci, 33.7.9-cu (hər üç halda), 33.10-cu maddələrində, 34.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasının birinci cümləsində, 50.1.9-cu (aksiz markaları ilə markalanmalı mallara münasibətdə), 50-2.1-ci, 50-2.2-ci, 65.2.1.2-ci, 65.2.1.3-cü, 65.2.2-ci (hər iki halda), 65.2.3-2-ci, 65.2.3-3-cü (hər iki halda), 67-1.3-cü, 67-2.4-cü, 71-1.3-cü, 71-1.4-cü, 71-2.2-ci, 76.1-1-ci (hər iki halda), 77.5-ci (hər üç halda), 77.6-cı (hər üç halda), 77.7.2-ci, 77.7.3-cü, 98.2.7-ci, 101.1-4-cü, 102.1.4-cü, 102.1.17-ci, 102.1.21-ci, 102.1.28-ci, 102.1.29-cu (hər iki halda), 102.1.33-cü, 102.1.35-ci, 106.1.5-ci, 106.1.9-cu, 106.1.10-cu, 106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 106.1.18-ci, 106.1.24-cü, 106.1.27-ci, 106.1.28-ci, 122.3-cü, 128.3-cü, 130.1-1-ci, 150.1.13.3-cü maddələrində, 150.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasında, 150.3-4-cü, 150.3-5-ci, 164.1.15-ci (birinci halda), 164.1.16-cı (birinci halda), 164.1.20-ci, 164.1.28-ci (birinci və ikinci hallarda), 164.1.34-cü, 164.1.35-ci, 164.1.36-cı, 164.1.40-cı, 164.1.42-ci, 164.1.48-ci (hər iki halda), 164.1.49-cu, 164.1.52-ci, 164.1.53-cü, 164.1.54-cü, 165.1.7-ci (hər iki halda), 165.1.9-cu, 165.3-cü, 165.4-cü (ikinci halda) maddələrində, 165.5-ci və 165.6-cı maddələrinin birinci cümlələrində, 175.9-cu maddəsində, 194.1-ci maddəsinin birinci və ikinci (hər iki halda) cümlələrində, 194.1-1-ci, 199.7-ci, 199.8-ci, 199.16-cı (hər üç halda), 207.3-cü, 207.4-cü, 207.7-ci (hər üç halda), 218-1.1.3-cü maddələrində, 221.4.7-ci maddəsinin birinci cümləsində, 221.4.13-cü maddəsinin birinci və ikinci abzaslarında (birinci halda), 222.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 222.5.9-cu, 222.7-ci, 224.4-cü, 224.11-ci maddələrində və 225.3-cü maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

 

30 dekabr 2021-ci il tarixli 1560 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1425) ilə 1.1-ci bəndə “16.1.11-11-ci,” sözlərindən sonra “16.1.11-12-ci (hər iki halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

 

11 yanvar 2022-ci il tarixli 1575 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 yanvar 2022-ci il, № 6, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 1, maddə 22) ilə 1.1-ci bəndə 164.1.54-cü sözlərindən sonra “, 164.1.56-cı” sözləri əlavə edilmişdir.

 

30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 2.8-ci (hər iki halda), 13.2.52-ci, 13.2.53-cü, 13.2.58-ci, 13.2.59-cu, 13.2.72-ci, 13.2.75-ci, 13.2.78-ci (hər üç halda), 13.2.79-cu, 13.2.80-ci (hər iki halda) maddələrində, 13.2.82-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 13.2.84-cü, 14.3.3-cü, 14-2.2-ci, 15.1.15-ci (hər iki halda), 16.1.3-1-ci (hər iki halda), 16.1.4-cü, 16.1.4-1-ci, 16.1.4-2-ci, 16.1.4-3-cü, 16.1.8-ci (hər iki halda), 16.1.11-9-cu, 16.1.11-11-ci, 16.1.11-12-ci (hər iki halda), 16.6-cı (hər iki halda), 16.7-ci (hər iki halda), 16.8-ci maddələrində, 16.9-cu maddəsinin birinci cümləsində, 16.10-cu, 22-1.1-ci maddələrinin birinci (hər üç halda) və ikinci cümlələrində, 22-1.2-ci maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 22-1.3-cü (hər üç halda) maddəsində, 22-1.4-cü maddəsinin birinci (hər iki halda) və ikinci cümlələrində, 23.1.3-2-ci, 23.1.15-1-ci, 23.1.15-4-cü (aksiz markaları ilə markalanmalı mallara münasibətdə), 24.0.4-1-ci maddələrində, 24.0.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində, 24.0.7-1-ci, 26.2-1-ci (hər iki halda), 27.2-ci, 28.3-cü, 30.6.8-ci, 30.6.9-cu (hər iki halda), 30.6.14-cü, 33.2-ci, 33.7-ci, 33.7.7-ci, 33.7.9-cu (hər üç halda), 33.10-cu maddələrində, 34.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasının birinci cümləsində, 50.1.9-cu (aksiz markaları ilə markalanmalı mallara münasibətdə), 50-2.1-ci, 50-2.2-ci, 58.2-1-ci, 65.2.1.2-ci, 65.2.1.3-cü, 65.2.2-ci (hər iki halda), 65.2.3-2-ci, 65.2.3-3-cü (hər iki halda), 67-1.3-cü, 67-2.4-cü, 71-1.3-cü, 71-1.3-1-ci, 71-2.2-ci, 71-3.2-ci, 76.1-1-ci (hər iki halda), 77.5-ci (hər üç halda), 77.6-cı (hər üç halda), 77.7.2-ci, 77.7.3-cü, 85.6.3-cü maddələrində, 85.11-ci (hər iki halda), 90.1-ci, 90.3-cü maddəsinin birinci hissəsində, 90.3.2-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində,90.3-1-ci, 98.2.7-ci, 101.1-4-cü, 102.1.3.4-cü maddəsinin ikinci hissəsində, 102.1.4-cü, 102.1.17-ci, 102.1.21-ci, 102.1.28-ci, 102.1.29-cu (hər iki halda), 102.1.33-cü, 102.1.35-ci, 106.1.5-ci (hər iki halda), 106.1.9-cu, 106.1.10-cu, 106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 106.1.18-ci (hər iki halda), 106.1.24-cü, 106.1.27-ci, 106.1.28-ci, 108.4-cü, 108.5-ci, 122.3-cü, 128.3-cü, 130.1-1-ci, 150.3.3-cü, 150.3-1-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 150.3-4-cü, 150.3-5-ci, 150.3-6-cı, 164.1.7-ci, 164.1.15-ci (birinci halda), 164.1.16-cı (birinci halda), 164.1.20-ci, 164.1.28-ci (birinci və ikinci hallarda), 164.1.34-cü, 164.1.35-ci, 164.1.36-cı, 164.1.40-cı, 164.1.42-ci, 164.1.46-cı, 164.1.48-ci (hər iki halda), 164.1.49-cu, 164.1.52-ci, 164.1.53-cü, 164.1.54-cü, 164.1.56-cı, 165.1.7-ci (hər iki halda), 165.1.9-cu, 165.3-cü maddələrində, 165.5-ci və 165.6-cı maddələrinin birinci cümlələrində, 175.9-cu maddəsində, 194.1-ci maddəsinin birinci və ikinci (hər iki halda) cümlələrində, 194.1-1-ci, 199.7-ci, 199.8-ci, 199.16-cı (hər üç halda), 207.3-cü, 207.4-cü, 207.7-ci (hər üç halda), 218-1.1.3-cü maddələrində, 221.4.7-ci maddəsinin birinci cümləsində, 221.4.13-cü maddəsinin birinci və ikinci abzaslarında (birinci halda), 222.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 222.5.9-cu, 222.7-ci, 224.4-cü, 224.11-ci maddələrində və 225.3-cü maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

 

7 fevral 2023-cü il tarixli 2027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 7 fevral 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 8 fevral 2023-cü il, № 28) ilə 1.1-ci bənddə “24.0.4-1-ci” sözləri “24.1.4-1-ci” sözləri ilə, “24.0.6-cı” sözləri “24.1.6-cı” sözləri ilə, “24.0.7-1-ci” sözləri “24.1.7-1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

1 aprel 2023-cü il tarixli 2084 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 1 aprel 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 2 aprel 2023-cü il, № 67) ilə 1.1-ci bəndə “102.1.37-ci,” sözlərindən sonra “102.1.39-cu,” sözləri, “106.1.31-ci,” sözlərindən sonra “106.1.32-ci,” sözləri və “218-1.1.3-cü” sözlərindən sonra “, 218-1.1.7-ci” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.2-ci bənddə 67-2.4-cü, sözləri 26.2-1-ci (birinci halda), 67-2.4-cü, 71-1.3-1-ci, sözləri ilə, 150.1.13.3-cü sözləri 106.1.18-ci (ikinci halda) sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.2-ci bənddə 102.1.29-cu (birinci halda), 106.1.18-ci (ikinci halda) sözləri 102.1.14.15-ci, 102.1.29-cu (birinci halda), 106.1.18-ci (ikinci halda), 144.1.4-cü, 160.4-cü sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 7 fevral 2023-cü il tarixli 2027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 7 fevral 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 8 fevral 2023-cü il, № 28) ilə 1.4-cü bənddə “24.0.4-cü” sözləri “24.1.4-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.7-ci bəndə 13.2.84-cü, sözlərindən sonra 14.3.3-cü, 15.1.15-ci (birinci halda), sözləri, 71-2.2-ci, sözlərindən sonra 71-3.2-ci, sözləri, 77.7.3-cü, sözlərindən sonra 90.3-1-ci, sözləri, 106.1.18-ci sözlərindən sonra (birinci halda) sözləri, 106.1.27-ci, sözlərindən sonra 108.4-cü, 108.5-ci, 164.1.7-ci, sözləri, 164.1.34-cü, sözlərindən sonra 164.1.46-cı, sözləri əlavə edilmişdir və həmin bənddən 26.2-1-ci (ikinci halda),71-1.4-cü, sözləri çıxarılmışdır.

 

30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.7-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.7. həmin Məcəllənin 13.2.75-ci, 13.2.80-ci (birinci halda) maddələrində, 13.2.82-ci maddəsinin birinci cümləsində, 13.2.84-cü, 14.3.3-cü, 15.1.15-ci (birinci halda), 16.1.8-ci (birinci halda), 16.1.11-9-cu maddələrində, 22-1.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 26.2-1-ci (ikinci halda), 50-2.1-ci, 71-1.3-cü, 71-1.4-cü, 71-2.2-ci, 71-3.2-ci, 77.5-ci (birinci halda), 77.6-cı (birinci halda), 77.7.2-ci, 77.7.3-cü, 90.3-1-ci, 98.2.7-ci, 101.1-4-cü, 102.1.35-ci, 106.1.18-ci (birinci halda), 106.1.27-ci, 108.4-cü, 108.5-ci, 164.1.7-ci, 164.1.34-cü, 164.1.46-cı, 165.1.9-cu, 175.9-cu maddələrində, 194.1-ci maddəsinin birinci və ikinci (ikinci halda) cümlələrində, 218-1.1.3-cü, 222.5.9-cu, 222.7-ci və 224.11-ci maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;

 

[7] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.8-ci bənddə ikinci abzasda sözləri ikinci hissədə sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.8-ci bənddən 23.1.15-4-cü (məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallara münasibətdə),50.1.9-cu (məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallara münasibətdə), sözləri çıxarılmışdır.

 

[8] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.9-cu bənddən 24.0.7-2-ci,, 90.3-cü maddəsinin üçüncü abzasında (ikinci halda),150.3.3-cü, sözləri çıxarılmışdır.

 

30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.9-cu bənddən 35.1-ci maddəsinin birinci və ikinci abzaslarında (ikinci halda), sözləri çıxarılmışdır.

 

[9] 21 iyun 2021-ci il tarixli 1370 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyun 2021-ci il, № 128, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 585) ilə 1.10-cu bənddə “, 150.3-4-cü” sözləri “maddəsində, 150.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasında, 150.3-4-cü, 150.3-5-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 11.10-cu bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.10. həmin Məcəllənin 13.2.72-ci (birinci halda), 13.2.78-ci (birinci və ikinci hallarda), 16.1.3-1-ci (birinci halda), 16.1.4-cü, 16.6-cı (birinci halda), 16.7-ci (birinci halda), 16.8-ci maddələrində, 16.9-cu maddəsinin birinci cümləsində, 22-1.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci və üçüncü hallarda), 22-1.3-cü (birinci və üçüncü hallarda), 24.0.4-1-ci maddələrində, 24.0.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində, 34.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasının birinci cümləsində, 76.1-1-ci (birinci halda) maddəsində, 150.3-1-ci maddəsinin ikinci abzasında, 150.3-4-cü, 150.3-5-ci, 164.1.54-cü, 199.16-cı (üçüncü halda), 207.7-ci (üçüncü halda) maddələrində və 225.3-cü maddəsinin birinci cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

 

30 dekabr 2021-ci il tarixli 1560 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1425) ilə 1.10-cu bəndə “16.1.11-11-ci,” sözlərindən sonra “16.1.11-12-ci (birinci halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

 

30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 11.10-cu bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.10. həmin Məcəllənin 13.2.78-ci (birinci və ikinci hallarda), 14-2.2-ci, 16.1.3-1-ci (birinci halda), 16.1.4-cü, 16.1.4-1-ci, 16.1.4-2-ci, 16.1.4-3-cü, 16.1.11-11-ci, 16.1.11-12-ci (birinci halda), 16.6-cı (birinci halda), 16.7-ci (birinci halda), 16.8-ci maddələrində, 16.9-cu maddəsinin birinci cümləsində, 16.10-cu, 22-1.1-ci maddələrinin birinci cümlələrində (birinci və üçüncü hallarda), 22-1.3-cü (birinci və üçüncü hallarda), 23.1.3-2-ci, 24.0.4-1-ci maddələrində, 24.0.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində, 33.2-ci, 34.3-1-ci maddələrinin ikinci abzasının birinci cümlələrində, 58.2-1-ci, 76.1-1-ci (birinci halda), 150.3.3-cü, 150.3-1-ci maddələrinin ikinci hissəsində,150.3-4-cü, 150.3-5-ci, 150.3-6-cı, 164.1.54-cü, 199.16-cı (üçüncü halda), 207.7-ci (üçüncü halda) maddələrində və 225.3-cü maddəsinin birinci cümləsində orqan (qurum) dedikdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi nəzərdə tutulur;

 

7 fevral 2023-cü il tarixli 2027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 7 fevral 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 8 fevral 2023-cü il, № 28) ilə 1.10-cu bənddə “24.0.4-1-ci” sözləri “24.1.4-1-ci” sözləri ilə, “24.0.6-cı” sözləri “24.1.6-cı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.11-ci bənddən 85.9-cu, 85.11-ci, 90.3-cü maddəsinin üçüncü abzasında (üçüncü halda), sözləri çıxarılmışdır.

 

[11] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.12-ci bənddə 13.2.72-ci (ikinci halda) sözləri 13.2.72-ci sözləri ilə, 26.2-1-ci (üçüncü halda) sözləri 26.2-1-ci (ikinci halda) sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin maddəyə 13.2.82-ci maddəsinin ikinci cümləsində, sözlərindən sonra 15.1.15-ci (ikinci halda),” sözləri və 194.1-ci sözlərindən əvvəl 85.11-ci (hər iki halda), sözləri əlavə edilmişdir.

 

30 dekabr 2021-ci il tarixli 1560 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1425) ilə 1.12-ci bəndə “16.1.8-ci (ikinci halda),” sözlərindən sonra “16.1.11-12-ci (ikinci halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

 

30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.12-ci bəndə 50-2.2-ci sözlərindən əvvəl 35.5-ci (ikinci halda), 35.6-cı,” sözləri əlavə olunsun və cümləsində (birinci halda) sözləri cümləsində sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə yeni məzmunda 1.12-1-ci və 1.12-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

1 aprel 2023-cü il tarixli 2084 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 1 aprel 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 2 aprel 2023-cü il, № 67) ilə 1.12-1-ci bəndə “İcbari” sözündən sonra “Tibbi” sözü əlavə edilmişdir.

 

[13] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.15-ci bənddə və 33.7.9-cu (ikinci və üçüncü hallarda) sözləri , 33.7.9-cu (ikinci və üçüncü hallarda) və 85.6.3-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.16-cı bənddə , 158.2-ci və 195.2-ci sözləri və 158.2-ci sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.17-ci bəndə maddəsində sözündən sonra və 102.1.3.4-cü maddəsinin ikinci hissəsində sözləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.18-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[17] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.20-ci və 1.42-ci bəndlər ləğv edilmişdir.

 

[18] 30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.23-cü bənddə maddəsində sözü və 164.1.61-ci (birinci halda) maddələrində sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.29-cu bənddə və 220.1-1-ci maddələrində sözləri maddəsində sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 7 fevral 2023-cü il tarixli 2027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 7 fevral 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 8 fevral 2023-cü il, № 28) ilə 1.31-ci bənddə “24.0.7-ci” sözləri “24.1.7-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.33-cü bənddə hissələri sözü hissələri və xüsusi proqram təminatları sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə yeni məzmunda 1.40-1-ci və 1.40-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[23] 30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə yeni məzmunda 1.40-3-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[24] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə 1.43-cü bəndə maddələrində sözündən əvvəl (birinci halda) sözləri əlavə edilmişdir.

 

30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.43-cü bənddə və 106.1.5-ci (birinci halda) sözləri , 106.1.5-ci (birinci halda) və 164.1.10-1-ci sözləri ilə əvəz  edilmişdir.

 

[25] 29 dekabr 2021-ci il tarixli 1533 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2021-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1398) ilə yeni məzmunda 1.43-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[26] 11 yanvar 2022-ci il tarixli 1575 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 yanvar 2022-ci il, № 6, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 1, maddə 22) ilə 1.48-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.49-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

[27] 30 dekabr 2022-ci il tarixli 1946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 30 dekabr 2022-ci il, “Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2022-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1456) ilə 1.49-cu bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.50-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[28] 1 aprel 2023-cü il tarixli 2084 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 1 aprel 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 2 aprel 2023-cü il, № 67) ilə 1.50-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunmuşdur və yeni məzmunda 1.51-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[29] 11 aprel 2007-ci il tarixli 561 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 323) ilə Fərmanın 2-ci bəndinin beşinci abzası çıxarılmışdır.

 

[30] 23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 2-ci hissənin dördüncü bəndi ləğv edilmişdir.

 

[31] 12 sentyabr 2018-ci il tarixli 267 nömrəlii Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 13 sentyabr 2018-ci il, № 204, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1830) ilə 2-ci hissənin səkkizinci abzası ləğv edilmişdir.

 

[32] 31 may 2017-ci il tarixli 1441 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 4 iyun 2017-ci il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 845) ilə 2-ci hissənin on üçüncü abzası ləğv edilmişdir.