AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
25.07.2017
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
305
ADI
“İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Xalq Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 27-07-2017, Nəşr Nömrəsi: 160), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-07-2017, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 1502)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
27.07.2017
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
420.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201707250305
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
28.07.2017
“İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qayd

“İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 25 iyul 2017-ci il

     № 305

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2017-ci il 25 iyul tarixli 305 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi

 

QAYDALARI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 100.5-ci və 114.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan protokol, qərar (qərardad) blanklarının (bundan sonra - protokol, qərar (qərardad) blankları) aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsü, protokol, qərar (qərardad) blanklarının istifadəsinin uçotunun və hesabatının aparılması Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) tərəfindən həyata keçirilir.

 

2. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının hazırlanması, təqdim edilməsi və onların spesifikasiyası

 

2.1. Aidiyyəti orqanlar növbəti ilin tələbatına uyğun proqnozlaşdırılan protokol, qərar (qərardad) blanklarının miqdarı barədə hər il iyulun 1-dək Nazirliyə rəsmi müraciət edirlər. Hesabat ilində aidiyyəti orqanların sifariş etdiyindən əlavə sayda protokol, qərar (qərardad) blanklarına tələbat yaranacağı halda, həmin blankların bitməsinə ən azı 4 ay qalmış bu barədə Nazirliyə rəsmi müraciət edilməlidir.

2-1. Elektron informasiya (idarəetmə) sistemləri vasitəsilə tərtib olunan protokolların, qərarların (qərardadların) blanklarının xüsusiyyətləri [1]

2-1.1. Elektron informasiya (idarəetmə) sistemləri vasitəsilə tərtib olunan protokolların, qərarların (qərardadların) blankları bu Qaydaların 1-1 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş spesifikasiyaya uyğun hazırlanır.

2-1.2. Elektron informasiya (idarəetmə) sistemləri vasitəsilə tərtib olunan protokolların, qərarların (qərardadların) blanklarının hazırlanması, təqdim edilməsi, onların istifadəsinin uçotunun və hesabatının aparılması bu Qaydaların 2-ci (2.2-ci bəndi istisna olmaqla) və 3-cü hissələri ilə tənzimlənir.

2.2. Növbəti il üçün tələb olunan protokol, qərar (qərardad) blanklarının ümumi miqdarı müəyyən edildikdən sonra onların təsdiq edilmiş formalara uyğun hazırlanması (sifarişi) “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən həyata keçirilir. Protokol, qərar (qərardad) blankları bu Qaydaların 1 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən olunmuş spesifikasiyaya uyğun hazırlanır.

2.3. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının hazırlanması hər ilin dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçirilir.

2.4. Aidiyyəti orqanların təqdim etdiyi tələbata uyğun (bu Qaydaların 2.1-ci bəndinə əsasən) hazırlanmış protokol, qərar (qərardad) blankları Nazirlik tərəfindən aidiyyəti orqanların rəsmi müraciəti əsasında hər ilin 1 mart tarixinədək onlara təhvil verilir.

2.5. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanın rəsmi müraciətinə əsasən həmin orqanı etibarnamə əsasında təmsil edən vəzifəli şəxsə təhvil verilməsi qaimə-faktura və ya elektron-qaimə təqdim edilməklə həyata keçirilir. Qaimə-faktura 2 (iki) nüsxədə tərtib edilir, bir nüsxə Nazirlikdə saxlanılır, digəri isə etibarnamə əsasında aidiyyəti orqanı təmsil edən vəzifəli şəxsə verilir. Elektron qaimə-fakturaların təqdim edilməsi və saxlanılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən həyata keçirilir.

2.6. Nazirlik tərəfindən verilmiş protokol, qərar (qərardad) blanklarının uçotu “Qeydiyyat kitabı”nda aparılır. Kitabın hər səhifəsi nömrələnməklə qaytanlanır, Nazirliyin vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır və möhürlənir. “Qeydiyyat kitabı”nda aşağıdakılar qeyd olunur:

2.6.1. protokol, qərar (qərardad) blanklarının verildiyi orqanın adı;

2.6.2. protokol, qərar (qərardad) blankları verilən orqanın bu barədə müraciət məktubunun tarixi və nömrəsi;

2.6.3. protokol, qərar (qərardad) blanklarını təhvil alan orqanın vəzifəli şəxsinə verilmiş etibarnamənin tarixi və nömrəsi;

2.6.4. protokol, qərar (qərardad) blanklarının verilməsi ilə bağlı qaimə-fakturanın və ya elektron qaimə-fakturanın tarixi və nömrəsi;

2.6.5. verilən protokol, qərar (qərardad) blanklarının sayı və nömrələri;

2.6.6. protokol, qərar (qərardad) blanklarını təhvil verən şəxsin soyadı, adı və vəzifəsi;

2.6.7. protokol, qərar (qərardad) blanklarını təhvil alan şəxsin soyadı, adı və vəzifəsi.

 

3. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının istifadəsinin uçotunun və onların hesabatının aparılması

 

3.1. Birinci və ikinci yarımil başa çatdıqdan sonrakı ayın 20-dək aidiyyəti orqanlar Nazirliyə bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsinə uyğun formada məlumat təqdim edirlər. Məlumatda hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq, həmin dövrdə alınmış, istifadə olunmuş, itirilmiş, zədələnmiş (korlanmış) blankların sayı və hesabat dövrünün sonuna olan qalıq göstərilir.

3.2. Protokol, qərar (qərardad) blankları ciddi hesabat sənədləri kimi aidiyyəti orqanların anbarında və ya bu məqsəd üçün ayrılmış xüsusi yerlərdə uçotu aparılmaqla saxlanılır. Aidiyyəti orqanların rəhbərlərinin icazəsi ilə həmin sənədlər saxlandığı yerdən təhtəlhesab şəxslərə nömrə ardıcıllığına riayət edilməklə, qaimə-faktura, (elektron-qaimə) və ya müvafiq akt əsasında verilir. Maddi-məsul şəxslər aidiyyəti orqanların rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir.

3.3. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının uçotu qeydiyyat kitabında aparılır. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının qeydiyyat kitabının səhifələri ardıcıl nömrələnməli, qaytanlanmalı və sonuncu səhifə aidiyyəti orqanın rəhbəri və baş mühasibi tərəfindən imzalanmaqla möhürlənməlidir. Qeydiyyat kitabı elektron üsulla (kompüterlə) aparıldıqda, məlumatlar hesabat dövrünün sonunda (ay, rüb və ya il) yuxarıda göstərilən qaydada işlənilir.

3.4. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının zədələnməsinə və ya korlanmasına, ləkələnməsinə və onların üzərində düzəlişlərin aparılmasına yol verilmir. Zədələnmiş və ya korlanmış protokol, qərar (qərardad) blankları Nazirliyə təhvil verilənə qədər üzərində “zədələnib” və ya “korlanıb” sözü yazılmaqla saxlanılır.

3.5. İstifadə olunmamış, zədələnmiş (korlanmış) protokol, qərar (qərardad) blankları birinci və ikinci yarımil başa çatdıqdan sonrakı ayın 20-dək aidiyyəti orqanlar tərəfindən Nazirliyə qaytarılmalıdır. Bu barədə akt tərtib edilir və həmin aktda protokol, qərar (qərardad) blanklarının nömrələri göstərilir. Protokol, qərar (qərardad) blankları itirildikdə, 3 (üç) iş günü ərzində bununla bağlı rəsmi dövlət qəzetində elan verilir və bu barədə Nazirliyə rəsmi məlumat təqdim olunur.

3.6. Zədələnmiş və ya korlanmış protokol, qərar (qərardad) blanklarının məhv edilməsi üçün Nazirlik tərəfindən komissiya yaradılır. Zədələnmiş və ya korlanmış protokol, qərar (qərardad) blanklarının məhv edilməsi haqqında akt tərtib edilir və komissiyanın üzvləri tərəfindən imzalanır.

 

 


 

 

“İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları”na

1 nömrəli əlavə

 

Protokol, qərar (qərardad) blanklarının spesifikasiyası

 

1. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının (bundan sonra-blank) ölçüsü 210x297 mm olmalıdır.

2. “İnzibati xəta haqqında protokol”, “Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı tərtib edilən İnzibati xəta haqqında Protokol”, “İnzibati tənbeh vermə haqqında Qərar”, “İnzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında Qərar”, “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında Qərar” və “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilməsi haqqında Qərar” blankları 2 (iki) səhifədən və 2 (iki) nüsxədən ibarət olmalıdır. Blankın birinci nüsxəsi ağ rəngdə olmaqla, kağızı yazını (diyircəkli) qələmlə yazılan zaman ikinci nüsxəyə keçirən (özükeçirən) olmalıdır. Blankın ikinci nüsxəsi rəngli olmaqla, kağızı isə yazı keçirən olmamalıdır. [2]

3. “İnzibati xəta haqqında işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə Qərardad” və “Nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ verən Sənəd” blankları 1 (bir) səhifədən və 2 (iki) nüsxədən ibarət olmalıdır. Blankın birinci nüsxəsinin kağızı ağ rəngdə olmaqla, yazı keçirən olmalıdır. Blankın ikinci nüsxəsi rəngli olmaqla, kağızı yazı keçirən olmamalıdır.

4. Kağız çəkisi 50-60 qr və tərkibi 100 % sellüloza olmalıdır.

5. Kağızın tərkibində olan müdafiəli işarələrin saxta olub-olmamasını xüsusi vasitələrlə yoxlamaq imkanı olmalıdır.

6. Blank çoxçalarlı ofset üsulu ilə çap olunmalı, blankın bütün nüsxələrinin üzərindəki nömrələr qara mürəkkəblə çap edilməlidir.

7. Blankın üzərində görünən və görünməyən formada Azərbaycan Respublikasının simvolları, mərkəzi hissəsində böyüdülmüş formada yarımşəffaf şəkildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi göstərilir.

8. Kağız və istifadə olunmuş boya blankın lazer printerdə çap olunması üçün müvafiq hərarət dərəcəsinə davamlı olmalıdır.

9. Blank üçün istifadə olunmuş kağız və boya ən azı 3 (üç) il öz keyfiyyətini və xüsusiyyətlərini saxlamalıdır.

 


 

 

“İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları”na

1-1 nömrəli əlavə [3]

 

Elektron informasiya (idarəetmə) sistemləri vasitəsilə tərtib olunan protokolların, qərarların (qərardadların) blanklarının spesifikasiyası

 

1. Elektron informasiya (idarəetmə) sistemləri vasitəsilə tərtib olunan protokolların, qərarların (qərardadların) blankları (bundan sonra - blank) ciddi hesabat sənədinin seriyasını və nömrəsini özündə əks etdirməli, lakin üzərində sətir və göstəricilər olmadan boş hazırlanmalıdır.

2. Blank 1 nüsxədən ibarət olmalı və kağızı yazı keçirməyən olmalıdır.

3. Blank A4 formatında olmalıdır.

4. Kağızın çəkisi 90-100 qram və tərkibi 100 faiz sellüloza olmalıdır.

5. Kağızın tərkibində olan müdafiə işarələrinin saxta olub-olmamasını xüsusi vasitələrlə yoxlamaq imkanı olmalıdır.

6. Blankın üzərində görünən və görünməyən formada Azərbaycan Respublikasının simvolları, mərkəzi hissəsində böyüdülmüş formada yarımşəffaf şəkildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi göstərilir.

7. Kağız və istifadə olunmuş boya blankın lazer printerində çap edilməsi üçün müvafiq hərarət dərəcəsinə davamlı olmalıdır.

8. Blankdan elektron informasiya (idarəetmə) sisteminin elektron məlumatları əsasında formalaşmış hazır sənədin lazer printeri vasitəsilə çap edilməsində istifadə olunmalıdır.

 


 

 

“İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları”na

2 nömrəli əlavə

 

______________ 20___ ilin ___ yarım ili ərzində alınmış, istifadə edilmiş,

(hesabatı təqdim edən orqanın adı)

 

itirilmiş, zədələnmiş (korlanmış) protokol, qərar (qərardad) blankları barədə

 

H E S A B A T

(sayı, ədədlə)

Protokol, qərar (qərardad)

blanklarının formaları

Hesabat dövrünün əvvəlinə olan blankların qalığı

(nömrələri göstərməklə)

Hesabat dövründə alınmış blankların sayı

(nömrələri göstərməklə)

Hesabat dövründə istifadə olunmuş blankların sayı

(nömrələri göstərməklə)

Hesabat dövründə itirilmiş blankların sayı

(nömrələri göstərməklə)

Hesabat dövründə Nazirliyə qaytarılmış, zədələnmiş (korlanmış) blankların sayı

(nömrələri göstərməklə)

Hesabat dövrünün sonuna olan blankların qalığı

(nömrələri göstərməklə)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rəhbər _____________________ ___________________________

 

(imza)

 

(soyadı və adı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcraçı ______________________ ___________________________

 

(imza)

 

(soyadı və adı)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tərtib olunma tarixi ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       2 mart 2020-ci il tarixli 75 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 mart 2020-ci il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 3, maddə 337)

2.       17 iyul 2021-ci il tarixli 218 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 iyul 2021-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 7, maddə 880)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 2 mart 2020-ci il tarixli 75 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 mart 2020-ci il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 3, maddə 337) ilə “İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları”na yeni məzmunda 2-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[2] 17 iyul 2021-ci il tarixli 218 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 iyul 2021-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 7, maddə 880) ilə “İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə - “Protokol, qərar (qərardad) blanklarının spesifikasiyası”nın 2-ci hissəsinin birinci cümləsində “və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” sözləri “, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 2 mart 2020-ci il tarixli 75 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 mart 2020-ci il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 3, maddə 337) ilə “İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi Qaydaları”na yeni 1-1 nömrəli əlavə daxil edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status