×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
30.06.2017
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
Q-08
ADI
“Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
11.07.2017
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201706300008
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
10.07.2017
“Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

30.06.2017

Qeydiyyat nömrəsi

Q-08

Adı

“Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

11.07.2017

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.010.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201706300008

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

10.07.2017

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.20-ci bəndini rəhbər tutaraq, “İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın və “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 aprel tarixli 1341 nömrəli Fərmanının 5-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası

 

QƏRARA ALIR:

 

1. “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarının 1-ci hissəsində “1-56” rəqəmləri “1-67” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və 57-67 nömrəli əlavələr təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Maliyyə Nazirliyinin aparatının Uçot siyasəti şöbəsinə tapşırılsın ki, bu qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin və bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. Bu qərarın icrasına nəzarət nazir müavini Emin Hüseynova həvalə edilsin.

 

Kollegiyanın sədri,

 

Azərbaycan Respublikasının

 

maliyyə naziri

Samir Şərifov

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 57 nömrəli əlavə

 

 

                                                                                                                                                       Forma № MTQA-1

_____________________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN TƏHVİL-QƏBUL AKTI

Seriya __________ nömrə____________

 

“____” _____________________  ________________ il

 

Malların qəbul edildiyi yer (anbar, ticarət obyekti) _______________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________

1.     Malların satışı əvvəlcədən sifariş verilmədən (səyyar qaydada, avtomobildən və ya qoşqu vasitələrindən) həyata keçirildiyi hallarda qaimə-faktura və ya elektron qaimə-fakturanın verilməsi əməliyyat başa çatdıqdan sonra tərtib edildiyi zaman, həmin mallar faktiki satıldığı anda satılmış mallar üzrə aşağıdakı cədvəl doldurulmaqla təhvil verilir.

2.     Malların satışına (alışına) dair aşağıda qeyd olunmuş qaimə-faktura, elektron qaimə-faktura və ya “Malların alış aktı”nda göstərilmiş qiymətlilər cədvəldə əks etdirilənlər istisna olmaqla anbara təhvil verilir.

Qaimə-faktura __________________________________________________________________________________________

                                                                              (seriyası, nömrəsi və tarixi)

Elektron qaimə-faktura ___________________________________________________________________________________

                                                                               (seriyası, nömrəsi və tarixi)

         Malların alış aktı ________________________________________________________________________________________

(seriyası, nömrəsi və tarixi)

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ manat ____________ qəp.

                                                                                  (yekun məbləğ yazı ilə)

 

Təhvil verdim ___________________________________                                  ____________________________

                               (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                       (imza və tarix)

 

                     

Təhvil aldım  ___________________________________                                    ____________________________

                                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                  (imza və tarix)   

 

_____________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

 

Qeyd: “Malların təhvil-qəbul aktı” 2 nüsxədən ibarət olur.

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 58 nömrəli əlavə

 

 

                                                                                                                                                   Forma № MAA-1

 

______________________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN  ALIŞ  AKTI

 

Seriya __________ nömrə____________

 

“____” _____________________  ________________ il

 

Kimdən  _____________________________________________________________________________________________________

                                       (satıcının soyadı, adı və atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin  seriya və nömrəsi, FİN kodu, )

Kimə________________________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ manat ________ qəp.

                                                                           (yekun məbləğ yazı ilə)  

 

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim  __________________________________________________________                         ______________________

                           (soyadı, adı, atasının adı)                                                                                   (imza və tarix)

 

Təhvil aldım _____________________________________________________________                         ______________________

                        (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                         (imza və tarix)

 

______________________________________________________________________________________________________________________

                                                              (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: “Malların alış aktı” 2 nüsxədən ibarət olur.

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 59 nömrəli əlavə

 

 

 

                                                                                                                                                                              Forma № QF-2

 

_______________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN TƏSƏRRÜFATDAXİLİ YERDƏYİŞMƏSİ QAİMƏ-FAKTURASI

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_________________20______  il.

 

Kimdən_________________________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kimə___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                            (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

 

_____________________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

 

 

Təhvil verdim _____________________________________________________                          __________________________

               (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

 

Təhvil aldım ______________________________________________________                            _________________________

                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                         (imza və tarix)

 

 

Rəhbər       _______________________________________                                           Baş mühasib ______________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                     (imza və tarix)                                                                                                                               

                                                                                   

M.Y. 

_________________________________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: ”Malların təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 


 

 

                                                                                                                                                                              Forma № QF-2

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN TƏSƏRRÜFATDAXİLİ YERDƏYİŞMƏSİ QAİMƏ-FAKTURASININ SURƏTİ

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_________________20______  il.

 

Kimdən_________________________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kimə___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

 

_____________________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

 

 

Təhvil verdim _____________________________________________________                    _____________________________

               (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

 

Təhvil aldım ______________________________________________________                      ____________________________

                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                         (imza və tarix)

 

 

Rəhbər       ________________________________________________        Baş mühasib __________________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                     (imza və tarix)                                                                                                                                

                                                                                   

M.Y. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: ”Malların təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 60 nömrəli əlavə

 

                                                                                                                                                                                                                       Forma № YV-1

___________________________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_________________20______  il.

 

Sürücü ______________________________________________  Sürücülük vəsiqəsi __________________________________

                                              (adı, soyadı, a.a.)                                                                                                                       (nömrəsi, dərəcəsi)

 

Nəqliyyat vasitəsi  _______________________________________________________________________________

(adı, markası və dövlət qeydiyyat nişanı)

Qoşqu (Yarımqoşqu)  ____________________________________________________________________________

                                                                          (dövlət qeydiyyat nişanı)                                                                                                           

Marşrutu  ______________________________________________________________________________________

                                                                                                   

I. Tapşırıq

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Ə

 

S

 

M

 

Ə

 

 

 

 

 

 

X

 

Ə

 

T

 

T

 

İ

________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqinin surəti

Seriya ________ nömrə________

 

«____»______________20___  il.

 

Nəqliyyat vasitəsi __________

 

__________________________

(adı, markası və dövlət qeydiyyat nişanı)

__________________________

(sifarişçi təşkilatın adı)

______________ sərəncamında işləmişdir.

İş saatı _________________

 

Km ____________________

 

M.Y.

 

Nəqliyyat xidmətinə görə haqq-hesab:

__________________________

 

__________________________

 

__________________________

                        (imza)

____________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

Göndərilir______________________________________________________________________

                                                          (adı, ünvanı, müqavilə nömrəsi və tarixi)

___________________________________________________________________________________________________

 

Yol vərəqini verən məsul şəxs _______________________________________________________________

                                                                                                 (soyadı, adı və atasının adı)

___________________________________________________________   ___________________________

                                                                                                                                                                   (imza)

Yanacaq (litrlə)

İşin əvvəlində qalıq _______

İş icrası üçün sürücüyə verilib.

_______________ _________

      (manatla)                    (litrlə)

 

İş ərzində sərf olunub:

_____________ ____________

      (norma üzrə)             (faktiki)

______________________

           (işin sonunda qalıq)

 

Yanacaq və sürtkü materialları üzrə məsul şəxs

___________________________

(soyadı, adı və atasının adı və imzası)

Xəttə çıxma vaxtı

Xətdən qayıtma vaxtı

Sayğacın göstəricisi km.

Tapşırığa görə

Faktiki

Tapşırığa görə

Faktiki

Çıxanda

Qayıdanda

______________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

II. Nəqliyyat vasitəsinin gördüyü iş:

 Sıra sayı

İşin icrası haqqında məlumat (haradan haraya)

Getdiyi yürüş (km.)

Daşıdığı yükün miqdarı

Daşınan yükün sənədi

Nəqliyyat vasitəsindən istifadə edənin imzası

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boşdayanmalar ___________________________________________________________________________________________

(vaxtı və səbəbi)

_________________________________________________________________________________________________________

 

Məsul şəxs ________________________________________________________________________________________________

(s.s.a., imzası)

Rəhbər        ________________________________________________________________________________________________

(s.a.a., imzası)

 

                                                                                                        III. Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqinin talonu

 

                                                                                                                       Seriya ________ nömrə________

 

                                                                                                   Nəqliyyat xidmətinə görə hesablaşmalar üçün

 

Tarix _________________________________________   ________________________________________________________

                                                      (gün, ay, il)                                                                                                                           (avtomüəssisənin adı)

Nəqliyyat vasitəsi _______________________________________________________________________________________

                                                              (markası dövlət qeydiyyat nişanı)

______________________________________________________________________________ sərəncamında işləmişdir

                                                                      (sifarişçi müəssisənin adı)

iş saatı ___________________ km. ____________________                           M.Y. ___________________________________

                                                                                                           (imza)

                                                                                            Nəqliyyat xidmətinə görə haqq-hesab:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                         (imza)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 61 nömrəli əlavə

 

 

                                                                                                                                         Forma № MQA-1

 

______________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN  QAYTARILMASI AKTI

 

Seriya __________ nömrə____________

 

“____” ________________________  _____________ il

 

Biz aşağıda imza edənlər təsdiq edirik ki, ___________________ tarixli _________ nömrəli müqaviləyə  və

 

 ________ seriyalı __________ nömrəli qaimə-fakturaya əsasən alınmış mallar ________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________  səbəbdən  geri qaytarılır. 

 

Qaimə-faktura(lar)nın  surət(lər)i  əlavə olunur: __________________ ədəd qaimə-faktura

 

Kimdən  __________________________________________________________________________________

                                                                            (vəzifəsi,  soyadı, adı, atasının adı)

Kimə_____________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i,  məsul şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

_______________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim ________________________________________________                                ____________________________

                                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

Təhvil aldım __________________________________________________                                  ___________________________

                                           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: “Malların qaytarılması aktı” 2 nüsxədən ibarət olur.

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 62 nömrəli əlavə

 

 

 

                                                                                                                                             Forma № QF-3

 

_______________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN ANBARDAN MƏTBƏXƏ BURAXILIŞI QAİMƏ-FAKTURASI

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_______________20_________  il.

 

Kimdən __________________________________________________________________________________

                                                                            (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_________________________________________________________________________________________

 

Kimə_____________________________________________________________________________________

                                                                                   (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

___________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim ______________________________________________________                              ______________________

                                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

 

Təhvil aldım ________________________________________________________                              ______________________

                                           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

Rəhbər       __________________________________________________________     Baş mühasib _____________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                     (imza və tarix)                                                                                                                                                                                                                    

 

M.Y. 

______________________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: ”Malların anbardan mətbəxə buraxılışı qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 


 

 

                                                                                                                                              Forma № QF-3

 

_______________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

 

MALLARIN ANBARDAN MƏTBƏXƏ BURAXILIŞI QAİMƏ-FAKTURASININ SURƏTİ

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_______________20_________  il.

 

Kimdən __________________________________________________________________________________

                                                                        (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_________________________________________________________________________________________

 

 

Kimə_____________________________________________________________________________________

                                                                                  (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim ________________________________________________                                 _________________________

                                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

 

Təhvil aldım  _________________________________________________                                  _________________________

                                           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

Rəhbər           __________________________________________________      Baş mühasib ________________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                     (imza və tarix)                                                                                                                                                                                                                    

 

M.Y. 

______________________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: ”Malların anbardan mətbəxə buraxılışı qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və

“Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 63 nömrəli əlavə

 

 

 

                                                                                                                                                                Forma № MMAQA-1

 

_______________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN  MƏTBƏXDƏN ANBARA QAYTARILMASI AKTI

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»____________20 _______  il.

 

Kimdən_________________________________________________________________________________________________________

       (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kimə___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                              (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

___________________________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim ______________________________________________________________                         ____________________

                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

 

Təhvil aldım _______________________________________________________________                         ____________________

                (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

 

Rəhbər      _________________________________________________                                Baş mühasib ______________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                           (imza və tarix)                                                                                                                                

                                                                                   

M.Y. 

____________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

 

Qeyd: “Malların mətbəxdən anbara qaytarılması aktı” 2 nüsxədən ibarət olur.

 ”Malların mətbəxdən anbara qaytarılması aktı”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları  

  mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 64 nömrəli əlavə

 

 

                                                                                                                                           Forma № İƏM-1

____________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

 

İTMİŞ, ƏSKİK GƏLMİŞ, XARAB VƏ YA ZAY OLMUŞ VƏ OĞURLANMIŞ MALLAR BARƏDƏ

AKT

 

Seriya __________ nömrə____________

 

“______” ________________________________ _______ il

 

Biz aşağıda imza edənlər _________________________________________________________________________ ,

                                                                     (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

_____________________________________________________________________________________________ ,

                                                                     (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

təhtəlhesab şəxs (maddi-məsul şəxs) ________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

                                                                     (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

Aşagıdakı cədvəldə göstərilən alınmış malların və idxal mallarının anbara təhvil verilməsi, habelə ictimai iaşə (pərakəndə ticarət) fəaliyyətində itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, zay olması və oğurlanması faktını öz imzalarımızla təsdiq edirik.

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

 

İmzalar  ______________________________________________________________________________          ___________________

                 (vergiödəyicisinin (və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin) vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                         (imza və tarix)

 

                 ______________________________________________________________________________          ___________________                          

                                                   (maddi məsul şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                     (imza və tarix)

 

 

                _______________________________________________________________________________          __________________

                                 (malları anbara təhvil verən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                  (imza və tarix)

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

    Qeyd: “İtmiş, əskik gəlmiş, xarab və ya zay olmuş və oğurlanmış mallar barədə akt” 2 nüsxədən ibarət olur.

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 65 nömrəli əlavə

 

 

                                                                                                                                       Forma № FİƏM-1

 

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

 

FÖVQƏLADƏ HALLARDA MALLARIN İTMƏSİ, ƏSKİK GƏLMƏSİ VƏ XARAB VƏ YA ZAY OLMASI BARƏDƏ 

AKT

 

Seriya __________ nömrə____________

 

“____” ________________________________ ________ il

 

Biz aşağıda imza edənlər _________________________________________________________________________ ,

                                                                     (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

_____________________________________________________________________________________________ ,

                                                                     (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

maddi-məsul şəxs  _______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

                                                                     (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

Aşağıdakı cədvəldə göstərilən malların aidiyyəti dövlət orqanlarının verdikləri arayışlar əsasında fövqəladə hal nəticəsində itməsi, əskik gəlməsi və xarab və ya zay olması faktını öz imzalarımızla təsdiq edirik.

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

 

İmzalar      ________________________________________________________                         ______________________

       (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

                     ________________________________________________________                         ______________________

       (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

                     _________________________________________________________                         ______________________

       (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                         (imza və tarix)

 

__________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: “Fövqəladə hallarda malların itməsi, əskik gəlməsi və xarab və ya zay olması barədə akt” 2 nüsxədən ibarət olur.

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 66 nömrəli əlavə

 

 

                                                                                                                                                   Forma № SNMS-1

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

SATIŞIN NƏTİCƏLƏRİNƏ GÖRƏ MALLARIN (MƏHSULLARIN) SİLİNMƏSİ

BARƏDƏ  AKT

 

Seriya __________ nömrə____________

 

“____” ________________________________ _______ il

 

Məsul şəxs (aşpaz) ______________________________________________________________________________

            (soyadı, adı, atasının adı)

 

tərəfindən təsdiqlənmiş reseptlərə və ya  satışın nəticələrinə uyğun olaraq aşağıda göstərilən malların silinməsi həyata keçirilir.

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________________________ manat_______ qəp

(yekun məbləğ yazı ilə)  

 

Maddi-məsul şəxs ______________________________________________________                    ______________________

                                               (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

 

                                        ______________________________________________________                    ______________________

                                                (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

Rəhbər  __________________________________________________________________                    ______________________

                                                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

                                                     

________________________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

      Qeyd: “Satışın nəticələrinə görə malların (məhsulların) silinməsi barədə akt” 2 nüsxədən ibarət olur.


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“30” iyun 2017-ci il tarixli

Q-08 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarına 67 nömrəli əlavə

 

                                                                                                                       ________ nömrəli əlavə

 

 

                                                                                                                                                                              Forma № AS-1

 

_______________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

ALIŞ SİFARİŞİ

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_________________20______  il.

 

Kimdən_________________________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kimə___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                     (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

 

__________________________tarixli _________________ nömrəli müqaviləyə əsasən məbləğində qiymətliləri

 

Sifariş verdi:

Məsul şəxs   ______________________________________________________                         __________________________

                     (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                  (imza və tarix)

 

 

M.Y.

 

 

Sifarişi qəbul etdi:

Məsul şəxs  __________________________________________________                                  __________________________

                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                               (imza və tarix)

 

  M.Y. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status