AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
13.04.2017
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
150
ADI
“Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Xalq Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 15-04-2017, Nəşr Nömrəsi: 78), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-04-2017, Nəşr nömrəsi: 04, Maddə nömrəsi: 637)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
15.04.2017
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
160.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201704130150
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
17.04.2017
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

“Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI [1]

 

“Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 20 fevral tarixli 1252 nömrəli Fərmanının 2.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 13 aprel 2017-ci il

                    № 150

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2017-ci il 13 aprel tarixli 150 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması / The form of electronic tax invoice for the refund of the value added tax paid for goods, not intended for commercial or production purposes, purchased within the territory of the Republic of Azerbaijan by natural persons during trade festival

 

Seriya / Series TR № _________ “______” _______________ 20______ il

 

Satıcı / Seller _________________________________________________________________________________________________

(satıcının adı, soyadı, təsərrüfat subyektinin ünvanı və VÖEN-i /

name, surname, property address and TİN of goods seller )

 

Alıcı / Buyer _________________________________________________________________________________________________

(soyadı, adı / surname, name)

 

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin / identity of personality seriyası / series ___________________№-si ____________________

 

Alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin adı (vətəndaşlığı olmayan şəxsin gəldiyi ölkənin adı) / The citizenship of the buyer (the name of country where stateless persons came from)

____________________________

 

                                                                                                                                                                                          manatla (in manat)

 

Sıra №si/ Number

Satılmış malların adı /

Name of sold goods

Ölçü

vahidi/

Unit of measure

Miqdarı/

Quantity

Vahidinin

qiyməti/

Price of unity

Satılmış malların dəyəri (ƏDV-siz)/

Cost of sold goods (without VAT)

Vergi tutulan əməliyyatlardan ödənilməli ƏDV/

VAT from taxable transaction

Satılmış mallar üçün məbləğ/

Sum for sold goods

4 * 5

6 * 0,18

6 + 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Yekun / Total

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaytarılacaq ƏDV məbləği / Sum of VAT refund :

 

 

 

 

 

ƏDV məbləğinin qaytarılacağı son tarix /

Deadline of VAT refund:                                  “_______” __________________ 20 __________ il

 

Satıcının səlahiyyətli şəxsi /

Representative of seller                    _______________________  _______________________________________  ________________________

                 M.Y.                                                        (imza/signature)                        (adı, soyadı / name,surname)                      (vəzifəsi / position)

 

Vergi orqanının səlahiyyətli şəxsi /

Representative from Tax Body                _______________________  _______________________________________  ________________________

                M.Y.                                                    (imza/signature)                         (adı, soyadı / name, surname)                        (vəzifəsi / position)

 

Alıcının bank kartının və ya hesabının rekvizitləri (alıcının istəyi əsasında) / bank requisities of buyer's bank accounts (based on buyer's request) :

Bank kartının sahibinin adı/

Name of bank account owner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesabın №-si / Number of account:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorun rekvizitləri / Requisities of operator

İBAN :

Operatorun adı / Name of operator

VÖEN / TİN

Benefisiar/Beneficiary

Kod/Code:

Müxbir hesab/Authorized account:

SWIFT

Müxbir bank/Authorized bank

 

Müvəkkil bankın rekvizitləri / Requisities of authorized bank

İBAN :

Operatorun adı / Name of operator

VÖEN /TİN

Benefisiar/Beneficiary

Kod/Code:

Müxbir hesab/Authorized account :

SWIFT

Müxbir bank/Authorized bank

 

Satıcının təsərrüfat subyektinə ən yaxın ƏDV köşkünün ünvanı:

Address of the nearest VAT booth to seller’ commercial object:

 

 

QEYDLƏR:

1. ƏDV aşağıdakılara əməl edildiyi halda qaytarılır:

1.1. bir elektron vergi-hesab fakturası üzrə malların dəyəri (ƏDV ilə birlikdə) 100 manatdan çox olduğu hallarda;

1.2. e-VHF tərtib edildiyi gün ərzində ƏDV köşkünə yaxınlaşmaqla, həmin e-VHF vergi orqanı tərəfindən möhürlə təsdiq edilərsə.

 

2. ƏDV-nin geri qaytarılması müvəkkil bankdan malların alındığı gün ərzində tələb edilə bilər və ya bu e-VHF-də göstərilən hesaba 10 iş günündən gec olmayaraq köçürülməsi məqsədi ilə bunun üçün ƏDV köşkündə yaradılmış qutuya atıla bilər.

NOTES:

1. VAT refund in following cases:

1.1. VAT included value of goods for (one) 1 electron tax invoice more than 100 AZN;

1.2. At the day of preparation of e-tax invoice in VAT booth the e-tax invoice approved by stamp of tax bodies.

2. For refund of VAT you should appeal for authorized bank during the day of goods’ purchase or put in special box created in VAT booth for the purposes of transfer no later during 10 working days on bank account mentioned in the e-tax invoice.

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       7 iyul 2020-ci il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 11 iyul 2020-ci il, № 133, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 7, maddə 972)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 7 iyul 2020-ci il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 11 iyul 2020-ci il, № 133, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 7, maddə 972) ilə ləğv edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status