AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
07.12.1998
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
232
ADI
Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadəyə görə ödəmə dərəcələrinin və qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-12-1998, Nəşr nömrəsi: 12, Maddə nömrəsi: 801)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
07.12.1998
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
310.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadəyə görə ödəmə dərəcələrinin və qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadəyə görə ödəmə dərəcələrinin və qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublİkasının Nazİrlər KabİnetİnİN Qərarı

 “Geodeziya və Kartoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 18 iyul tarixli 738 nömrəli Fərmanının icrası məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından istifadəyə görə ödəmə dərəcələri və qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. Rasİzadə

Bakı şəhəri, 7 dekabr 1998-ci il

                    № 232

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1998-ci il 7 dekabr tarixli 232 n
ömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və
m
əlumatlarından istifadəyə görə ödəmə
d
ərəcələrİ və qaydaları

Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadəyə görə ödəmə dərəcələri və qaydaları “Geodeziya və Kartoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər hüquqi normativ aktlara uyğun olaraq tənzimlənir.

Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadəyə görə ödəmə dərəcələri bu Qərarla təsdiq edilmiş əlavəyə müvafiq olaraq həyata keçirilir.

Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadənin aşağıdakı növlərinə görə ödəmələr alınır:

materialların və məlumatların seçilməsinə, surətlərinin çıxarılmasına, istifadəyə verilməsinə;

geodeziya-istinad məntəqələrindən və mühəndis-texniki vasitələrdən istifadəyə;

yerin səthində, suda və fəzada yerləşən obyektlər barədə geodeziya məlumatların verilməsinə;

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Fondundan istifadəyə;

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər müvafiq xidmət növlərinə.

Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından istifadəyə görə vəsait ödəmə hesabını təqdim edən orqanın hesablaşma hesabına daxil olduğundan 3 gün ərzində lazımi sənədlər sifarişçiyə müəyyən edilmiş qaydada verilir.

Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadəyə görə daxil olan vəsait sənədlərin toplanması, saxlanması və istifadəsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsinə və geodeziya, topoqrafiya və kartoqrafiya işlərinin təşkilinə, maddi-texniki bazasının genişləndirilməsinə yönəldilir.

“Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadəyə görə ödəmə dərəcələrinin” 8—13 bəndlərində nəzərdə tutulmuş ödəmələr tam həcmdə dövlət büdcəsinə köçürülür.

Geodezİya və kartoqrafİya materİallarından
İstİfad
əyə görə ödəmə dərəcələ

Sıra
№-si

Xidmət və işlərin adı

Ölçü vahidi

Ölçü vahidlərinə
əsasən qiymət (manatla)

1

2

3

4

1.

1, 2, 3 və 4-cü sinif Dövlət geodeziya şəbəkələri məntəqələrinin koordinatları

məntəqə (nişan)

15600,0

2.

Sıxlaşdırılmış geodeziya planalma şəbəkələrinin koordinatları

məntəqə (nişan)

6600,0

3.

I, II, III və IV sinif Dövlət nivelir şəbəkələrinin hündürlükləri

məntəqə (nişan)

14100,0

4.

Sıxlaşdırılmış geodeziya planalma şəbəkələrinin hündürlükləri

məntəqə (nişan)

6600,0

İstehlakçının birdəfəlik sifarişi (tələbnaməsi) əsasında materialların seçilməsi, ayrılması ilə əlaqədar xidmətlər və işlər

5.

Topogeodeziya, kartoqrafiya və aeroplanalma işləri haqqında arayış və kartoqramların verilməsi

obyekt

60000,0

6.

Operativ növbətçi xəritədən surəti çıxarılmayan informasiya (məlumat)

vərəq

29400,0

7.

Operativ növbətçi xəritədən surəti çıxarılan informasiya

vərəq

49500,0

8.

Aeroçəkiliş işləri materiallarının çoxaldılması və digər təşkilata verilməsi üçün icazə

icazə

70200,0

9.

Təşkilat və nazirliklərin kənar təşkilat və nazirliklərə materialların verilməsinə icazələr:

·         obyektlərin bütün sistemlərdə olan coğrafi və geodezik koordinatları;

·         1942—1963-cü illərin koordinat sistemlərində olan topoqrafik xəritə və planlar, onların surətləri və üzərilərindən çıxarışlar, fotoplan və fotoxəritələr

icazə

48000,0

10.

Tematik, xüsusi və digər xəritələrin tərtibinə və nəşrə hazırlanmasına icazə

icazə

108000,0

11.

Kosmik çəkiliş materiallarının çoxaldılması və tabeliyindən asılı olmayaraq bir təşkilatdan digərinə verilməsi üçün icazə

icazə

48000,0

12.

Topogeodeziya işlərinin yoxlanması və qəbulu haqqında təlimat, əsasnamə və digər normativ-texniki sənədlərin razılaşdırılması

sənəd

228300,0

13.

Hüquqi və fiziki şəxslərə kartoqrafiya işlərinin icrasına lisenziya verilməsi üçün sənədlərin ekspertizası və yekun rəyin verilməsi [1]

rəy

228000,0

14.

Aeroçəkiliş işlərinin icazə verilməklə razılaşdırılması

obyekt

213000,0

15.

Respublika, vilayət və regionların, habelə digər dövlətlərin xəritələrinin ştrixli nümunələrinin ekspertizası

vərəq

176700,0

16.

Yaşayış məntəqələri planlarının ekspertizası

vərəq

28200,0

17.

Tematik, xüsusi, arxiv və digər xəritələrin topoqrafik əsaslarının ekspertizası

vərəq

35400,0

18.

Fotomaterialların ekspertizası

şəkil

7200,0

Topogeodeziya işlərinin icrasına icazə verilməklə bərabər, layihə-smeta sənədlərinin ekspertizası:

19.

Smeta dəyəri 6 mln. manata qədər

obyekt

114600,0

20.

Smeta dəyəri 15 mln. manata qədər

obyekt

136200,0

21.

Smeta dəyəri 30 mln. manata qədər

obyekt

147900,0

22.

Smeta dəyəri 60 mln. manata qədər

obyekt

170100,0

23.

Smeta dəyəri 150 mln. manata qədər

obyekt

190500,0

24.

Smeta dəyəri 300 mln. manata qədər

obyekt

227700,0

25.

Smeta dəyəri 300 mln. manatdan yuxarı

obyekt

274500,0

Müstəsna hallarda xarici təşkilatlara topogeodeziya işlərinin icrasına icazə verilməklə, layihə-smeta sənədlərinin ekspertizası:

26.

Smeta dəyəri 2000 ABŞ dollarına qədər olan işlərə

7,5 faiz

 

27.

2001—5000 qədər

5,0 faiz

ödəniş

28.

5001—10000 qədər

4,0 faiz

cari

29.

10001—25000 qədər

3,0 faiz

valyuta

30.

25001—50000 qədər

2,5 faiz

kursuna

31.

50001—100000 qədər

2,0 faiz

əsasən

32.

Smeta dəyəri 100000 ABŞ dollarından yuxarı

1,5 faiz

manatla

Dövlət geodeziya və kartoqrafiya fondunda toplanması məcburi olan işlərin qəbulu

33.

Smeta dəyəri 6,0 mln. manata qədər

obyekt

144900,0

34.

Smeta dəyəri 15,0 mln. manata qədər

obyekt

249900,0

35.

Smeta dəyəri 30,0 mln. manata qədər

obyekt

270000,0

36.

Smeta dəyəri 60,0 mln. manata qədər

obyekt

351900,0

37.

Smeta dəyəri 150,0 mln. manata qədər

obyekt

408300,0

38.

Smeta dəyəri 300,0 mln. manata qədər

obyekt

488700,0

39.

Smeta dəyəri 300,0 mln. manatdan yuxarı

obyekt

586800,0

Xəritə məhsullarının realizə-satış qiymətləri

 

Topoqrafik xəritələr

 

 

1.

1:10.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

52500,00

2.

1:25.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

52500,00

3.

1:50.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

52500,00

4.

1:100.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

52500,00

5.

1:200.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

35000,00

6.

1:500.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

28000,00

7.

Yeraltı  mühəndis qurğuları əks olunmuş topoqrafik planlar

vərəq 1:500

58000,00

8.

Blank xəritələri

vərəq 1:100.000—1:1.000.000

7000,00

9.

Yaşayış məntəqələrinin, şəhər tipli qəsəbələrin topoqrafik planları (vərəqin ölçüsü 80´100)

vərəq 1:10.000
v
ərəq 1:25.000

61950,00
175350,00

10.

Kəndlərin topoqrafik planları (vərəqin ölçüsü 80´100)

vərəq 1:10.000
v
ərəq 1:25.000

40950,00
115500,00

11.

Vərəqin ölçüsü 50´50 olan şəhər xəritələri

vərəq 1:2.000

73850,00

12.

Vərəqin ölçüsü 50´50 olan kənd xəritələri

vərəq 1:2.000

45150,00

13.

Vərəqin ölçüsü 40´40 olan şəhər xəritələri

vərəq 1:5.000

44100,00

14.

Vərəqin ölçüsü 40´40 olan kənd xəritələri

vərəq 1:5.000

31150,00

Azərbaycan Respublikası rayonlarının və şəhərlərinin topoqrafik planları:

 

Şəhərlərin topoqrafik planları:

 

 

15.

16 vərəqdən ibarət

dəst 1:10.000

315700,00

16.

4 vərəqdən ibarət

dəst 1:25.000

84000,00

17.

2 vərəqdən ibarət

dəst 1:10.000

78750,00

18.

1 vərəqdə

vərəq 1:10.000

39550,00

 

Rayon mərkəzlərinin topoqrafik planları:

 

 

19.

4 vərəqdən ibarət

dəst 1:10.000

157500,00

20.

2 vərəqdən ibarət

dəst 1:10.000

78750,00

21.

2 vərəqdən ibarət

dəst 1:15.000

78750,00

22.

1 vərəqdə

vərəq 1:10.000

39650,00

 

Rayonların topoqrafik planları:

 

 

23.

2 vərəqdən ibarət

dəst 1:100.000

175000,00

24.

1 vərəqdə

vərəq 1:100.000

87500,00

Xarici şirkətlərə satılan xəritələrin qiymətləri (qiymətlər ABŞ dollarının cari kursuna əsasən manatla ödənilir. ƏDV daxil edilir)

 

Topoqrafik xəritələr:

 

 

25.

1:10.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

60,00 dol.

26.

1:25.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

60,00 dol.

27.

1:50.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

60,00 dol.

28.

1:100.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

60,00 dol.

29.

1:200.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

60,00 dol.

30.

1:500.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

70,00 dol.

31.

1:1.000.000 miqyaslı topoqrafik xəritələr

vərəq

80,00 dol.

 

Topoqrafik dəniz xəritələri:

 

 

32.

Sualtı və suüstü kommunikasiyalarsız

vərəq 1:10.000
v
ərəq 1:25.000

80,00 dol.
80,00 dol.

33.

Sualtı kommunikasiyalar göstərilən topoqrafik dəniz xəritələri

vərəq 1:10.000
v
ərəq 1:25.000

150,00 dol.
150,00 dol.

34.

Dənizin dibinin geoloji nümunələr xəritələri

vərəq 1:10.000
v
ərəq 1:25.000

100,00 dol.
100,00 dol.

35.

Qoşalaşmış nomenklaturalar və ya bir vərəqdən ibarət obyektlərin dəniz xəritələri

vərəq 1:25.000

340,00 dol.

 

Topoqrafik planlar

 

 

36.

Birrəngli planlar

vərəq 1:2.000
v
ərəq 1:5.000

40,00 dol.
50,00 dol.

37.

Çoxrəngli planlar

vərəq 1:2.000
v
ərəq 1:5.000

60,00 dol.
70,00 dol.

38.

Yeraltı kommunikasiyalar əks olunmuş topoqrafik planlar

vərəq 1:500

80,00 dol.

 

Şəhərlərin planları

 

 

39.

Bakı şəhərinin planı

dəst 1:10.000
d
əst 1:25.000

200,00 dol.
70,00 dol.

40.

Respublika tabeliyində olan şəhərlərin planları

vərəq 1:10.000

50,00 dol.

41.

Bakı şəhəri rayonlarının planları

vərəq 1:10.000
v
ərəq 1:15.000

50,00 dol.
60,00 dol.

42.

Azərbaycan Respublikası rayonlarının planları

vərəq miqyasından asılı olmayaraq

70,00 dol.

 

Qeyd: Manatla göstərilən qiymətlər yalnız Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları üçün nəzərdə tutulub. Xarici dövlətlərin hüquqi şəxsləri, xarici investisiyalı müəssisələr, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün manatla göstərilən qiymətlərə 10 yüksəldici əmsalı tətbiq edilir.

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 noyabr 2002-ci il tarixli 173 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 11, maddə 675)

 

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 noyabr 2002-ci il tarixli 173 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 11, maddə 675) ilə "Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadəyə görə ödəmə dərəcələri və qaydaları"nın 13-cü bəndindən "topogeodeziya" və "və qravimetriya" sözləri çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Hüquqi və fiziki şəxslərə topogeodeziya, kartoqrafiya və qravimetriya işlərinin icrasına lisenziya verilməsi üçün sənədlərin ekspertizası və yekun rəyin verilməsi

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status