AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
18.11.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
466
ADI
İnzibati xəta haqqında protokolun, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərarın və inzibati xəta haqqında işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə qərardadın formalarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Xalq Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 22-11-2016, Nəşr Nömrəsi: 258), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-11-2016, Nəşr nömrəsi: 11, Maddə nömrəsi: 1954)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
22.11.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
420.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201611180466
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
23.11.2016
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

İnzibati xəta haqqında protokolun, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərarın və inzibati xəta haqqında işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə qərardadın formalarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanının 1.2.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “İnzibati xəta haqqında Protokol”un forması təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. “Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı tərtib edilən İnzibati xəta haqqında Protokol”un forması təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə). [1]

2-1. “Əmək, məşğulluq, əmək pensiyaları, sosial müavinətlər və icbari sığorta sahələrində qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar tərtib edilən inzibati xəta haqqında Elektron Protokol”un forması təsdiq edilsin (2-1 nömrəli əlavə). [2]

3. Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı çıxarılan inzibati tənbeh vermə haqqında Elektron Qərar”ın forması təsdiq edilsin (3 nömrəli əlavə). [3]

3-1. “Əmək, məşğulluq, əmək pensiyaları, sosial müavinətlər və icbari sığorta sahələrində qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar çıxarılan inzibati tənbeh vermə haqqında Elektron Qərar”ın forması təsdiq edilsin (3-1 nömrəli əlavə). [4]

4. “İnzibati tənbeh vermə haqqında Qərar”ın forması təsdiq edilsin (4 nömrəli əlavə).

5. “İnzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında Qərar”ın forması təsdiq edilsin (5 nömrəli əlavə).

6. “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında Qərar”ın forması təsdiq edilsin (6 nömrəli əlavə).

7. “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilməsi haqqında Qərar”ın forması təsdiq edilsin (7 nömrəli əlavə).

8. “İnzibati xəta haqqında işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə Qərardad”ın forması təsdiq edilsin (8 nömrəli əlavə).

9. “Nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ verən Sənəd”in forması təsdiq edilsin (9 nömrəli əlavə).

10. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər. [5]

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 18 noyabr 2016-cı il

                     № 466

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 18 noyabr tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

1 nömrəli əlavə

 

İnzibati xəta haqqında

 

Protokol

 

№ _____

 

“___” ____________ 20 __ il                                                          ____________________________

                                                                                                                  (Protokolun tərtib edildiyi yer)

 

____________________________________________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi,  vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, vətəndaşın fərdi identifikasiya nömrəsi, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi) [6]

 

 

müəyyən edildi:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(inzibati xətanın törədildiyi yer, vaxt və bu xətanın mahiyyəti)

 

Nəticədə_____________________________________________________________ tərəfindən

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin adı, atasının adı

və soyadı, hüquqi şəxsin adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin____________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.

Bu fakt ______________________________________________________________________________

(müəyyən edilmiş sübutlar)

______________________________________________________________________ ilə təsdiq edilir.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(olduğu halda, şahidlərin və zərər çəkmiş fiziki şəxslərin adı, atasının adı, soyadı, onların yaşadığı yerin ünvanı və izahatının məzmunu, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi)

 

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan______________________________

____________________________________________________________________________________

(fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

 

izahatında bildirdi ki, ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(izahatın məzmunu)

 

İnzibati xətanın aşkar edilməsində xüsusi texniki vasitədən istifadə olunmuşdursa, onun:

____________________,____________________,________________________,___________________,

               (göstəricisi)                                     (tipi)                                         (markası)                                           (modeli)

___________________________,  ________________________________________________________,

                     (yerləşdiyi yer)                                              (son dəfə müqayisəli dövlət yoxlamasından keçdiyi vaxt)

_______________________________________________, _____________________________________

                (dövlət yoxlamasından keçdiyini təsdiq edən                                           (növbəti  dövlət yoxlamasının 

                                  sənədin nömrəsi, tarix)                                                                         keçirilməli olduğu vaxt)        

 

İnzibati xətanın törədilməsi nəticəsində şəxsin sağlamlığına yüngül zərər vurulmuşdursa və ya maddi zərər yetirilmişdirsə, bu hallar barədə qeydlər ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat üçün zəruri olan digər məlumatlar _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 

 İmzalar:

 1. __________________________________________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 2. __________________________________________________________________________________

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

 3. __________________________________________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı)

 4. __________________________________________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı)

 

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsə (hüquqi şəxsin nümayəndəsinə), habelə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın digər iştirakçılarına  Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hüquqları və vəzifələri izah edildi.

 

 İmzalar:

1. ___________________________________________________________________________________

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

2. ___________________________________________________________________________________

(iş üzrə icraatda statusu göstərilməklə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın digər iştirakçısının  soyadı, adı, atasının adı)

 

 

Qeyd. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxs (hüquqi şəxsin nümayəndəsi) Protokolu imzalamaqdan imtina etdikdə, bu barədə Protokolda müvafiq qeyd aparılır. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) izahatlar və Protokolun məzmunu barəsində öz mülahizələrini təqdim etmək, habelə Protokolu imzalamaqdan imtina etməsinin səbəblərini göstərmək hüquqları vardır. Onların bu izahatları və mülahizələri Protokola əlavə olunur.

 

Qoşma _____________________________________________________________________________

(Protokola əlavə olunan sənədlərin adı və vərəqlərin sayı)

 

 

Protokolun surətini 20 ___il “____”___________ tarixində aldım:

 

İmza ________________________________________________________________________________

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

 

və ya Protokolun surəti 20 _____il “______”__________tarixli  __________ nömrəli

 

məktubla ______________________ ünvanına göndərilmişdir.

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 18 noyabr tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

2 nömrəli əlavə

 

Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı tərtib edilən İnzibati xəta haqqında Protokol [7]

 

№ ________

 

Tərtib edildiyi yer  ___________________              ” _________20___ il

Mən,_______________________________________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı)

____________________________________________________________________________________

20____ il “______” ___________ tarixində, saat ______  ____________________________________

                                                                                                                               (yol hərəkətinə nəzarət və s. )

zamanı ___________________ markalı, ___________________ dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsini ____________________________________________________

                                                                           (hansı hüquqi əsasla)

__________________________________________________________________________ idarə edən

 

_____________ ildə ____________________ anadan olmuş, _________________________________

       (gün,ay,il )                      ( doğulduğu yer)                                                       (vətəndaşlığı, fərdi identifikasiya nömrəsi)

hazırda _____________________________________________________________________________

(yaşayış yeri,  əlaqə telefonu)

ünvanda yaşayan,____________________________________________________________________

                                      (inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

____________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, təşkilati hüquqi forması və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi)

__________________________________________________________________________ tərəfindən

____________________________________________________________________________________

(inzibati xətanın mahiyyəti) ___________________________________________________________________________________

 

Nəticədə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ______________ maddəsində (maddələrində) nəzərdə tutulmuş inzibati xəta (xətalar) törədilmişdir.

İnzibati xətanın aşkar edilməsində istifadə olunan xüsusi texniki vasitə:

________________,____________________,___________________,__________________________,

            (göstəricisi)                          (tipi)                                    (markası)                                            (modeli)

_________________________________, _________________________________________________,

                           (yerləşdiyi yer)                                                                  (son dəfə müqayisəli dövlət

                                                                                                                        yoxlamasından keçdiyi vaxt)

____________________________________, _______________________________________________

     (dövlət yoxlamasından keçdiyini təsdiq                                        (növbəti dövlət yoxlamasının keçirilməli

                edən sənədin nömrəsi, tarix)                                                                         olduğu vaxt)

 

İnzibati xəta(xətalar) şahidlər (olduğu halda):___________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşadığı ünvan, əlaqə telefonu)

____________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________ iştirakı ilə aşkar olunmuşdur.

 

Xəta nəticəsində __________________________________________________ünvanında yaşayan

      (yaşayış yeri, əlaqə telefonu)

 

_____________ il təvəllüdlü ____________________________________________ oğluna (qızına )

       (soyadı, adı, atasının adı)

___________________________________________________________________________________

 (şəxsin sağlamlığına yüngül zərər vurulması və maddi zərər yetirilməsi halları barədə)

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsə (hüquqi şəxsin nümayəndəsinə), habelə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın digər iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələr izah edildi.

İmzalar:                                                                                                                                 

1.___________________________________________________________________________________

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

2.___________________________________________________________________________________

(icraatın digər iştirakçılarının soyadı, adı, atasının adı)

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan ____________

_________________________________________________________ izahatı və ya vəsatəti:

                      (fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin)

                             soyadı, adı, atasının adı, imzası)

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

 

Törədilmiş inzibati xətaya görə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun məhdudlaşdırılması növündə inzibati tənbehin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulduğundan

_____________________    _______________________________

                  (seriyası)                                                      (nömrəsi)

sürücülük vəsiqəsi götürülür və həmin şəxsə nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ verən _____________ ___________________________sənəd

                                        (seriyası)                                 (nömrəsi)               

verilir. ______________________________________________________________________________

(şəxsin soyadı, adı, atasının adı, imzası)

_____________________________________________________________________________________

(nəqliyyat vasitəsi yol hərəkətindən kənarlaşdırıldığı halda bunun səbəbi )

_____________________________________________________________________________________

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə zəruri olan digər məlumatlar ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Protokolun surətini aldım:_____________________________________________________________

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin, yaxud onun qanuni nümayəndəsinin, hüquqi şəxsin nümayəndəsinin və s. soyadı, adı, atasının adı, imzası)

____________________________________________________________________________________

 

 

 

İmzalar: 

1.___________________________________________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

2.___________________________________________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı)

 

3.___________________________________________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı)

 

Qeyd. İnzibati xəta haqqında protokol piyadalar və yol hərəkətinin başqa iştirakçıları, habelə sürücü olmayan digər şəxslər barəsində tərtib edildikdə nəqliyyat vasitəsinə dair məlumatlar qeyd edilmir.

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2022-ci il 26 fevral tarixli 56

nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

2-1 nömrəli əlavə

 

Əmək, məşğulluq, əmək pensiyaları, sosial müavinətlər və icbari sığorta sahələrində qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar tərtib edilən inzibati xəta haqqında

 

Elektron Protokol

 

№ ________

 

“______”_______________20__il                               _________________________________________________

                                                                                                                                                 (Protokolun tərtib edildiyi tarix və vaxt)

 

_____________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________

(Protokolu tərtib etmək səlahiyyəti olan orqanın (qurumun) adı)

_____________________________________________________________________________________________

(Protokolu tərtib etmək üçün istifadə edilən dövlət informasiya sisteminin (ehtiyatının) adı)

 

müəyyən edildi:

 

_____________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________

(inzibati xətanın törədilməsi ilə bağlı müəyyən edilən (aşkar olunan) məlumatlar)

 

         Nəticədə ______________________________________________________________________ tərəfindən

     (barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan

_____________________________________________________________________________________________

hüquqi şəxsin adı, VÖEN-i və hüquqi ünvanı və vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı,

_____________________________________________________________________________________________

vəzifəsi, FİN-i və yaşadığı ünvan)

 

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _______________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.

Törədilmiş xətaya görə ____________________ manat məbləğində, vəzifəli şəxslər barəsində isə ________________ manat məbləğində inzibati cərimə növündə tənbeh tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 127-4.1-ci maddəsinə əsasən inzibati xəta haqqında Elektron Protokol tərtib edildikdə, inzibati cərimənin məbləği həmin inzibati xətaya görə məsuliyyət nəzərdə tutan həmin Məcəllənin müvafiq maddəsinin sanksiyasında nəzərdə tutulan cərimənin aşağı həddində müəyyən olunur.

Barəsində inzibati xəta haqqında Elektron Protokol tərtib edilmiş hüquqi şəxs, o cümlədən onun vəzifəli şəxsi inzibati cəriməni həmin Protokol ona Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin         57-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan 10 (on) gün müddətində ödədikdə protokolla razılaşmış olur və həmin Protokol eyni məzmunlu inzibati tənbeh vermə haqqında Elektron Qərar hesab edilir. Qeyd olunan müddətdə cəriməni ödəmədikdə həmin Protokol baxılması üçün 1 (bir) gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən məhkəməyə göndərilir.

 

İmza ________________________________________________________________________________________

             (Protokolu təsdiq edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, elektron imzası)

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 18 noyabr tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

3 nömrəli əlavə

 

Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı çıxarılan inzibati tənbeh vermə haqqında

Elektron Qərar [8]

 

№ ____________

 

 

Qərarın çıxarıldığı yer ______________

                  “___” ___________ 20___ il

_______________________,

_______________________,

_______________________,

(tipi)

(markası)

(modeli)

_____________________________________________________________________________

(yerləşdiyi yer)

_____________________________________,

______________________________________

(son dəfə müqayisəli dövlət yoxlamasından keçdiyi vaxt)

(dövlət yoxlamasından keçdiyini təsdiq edən sənədin nömrəsi, tarixi)

____________________________________.

İnzibati xətanın aşkar edilməsində istifadə

(növbəti dövlət yoxlamasının keçirilməli olduğu vaxt)

 

olunan xüsusi texniki vasitənin məlumatına əsasən

 

müəyyən edildi:

_____________________________________________________________________________

(inzibati xətanın törədildiyi yer, tarix və vaxt)

_____________________________________________________________________________

________________ markalı _________________ dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisi ___________________________________________________________________

(barəsində qərar çıxarılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vətəndaşlığı, doğulduğu tarix,

____________________________________________________________________________

şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, vətəndaşın fərdi identifikasiya nömrəsi, elektron ünvan (olduğu halda)

___________________________________________________________________ tərəfindən

____________________________________________________________________________

(xətanın mahiyyəti)

____________________________________________________________________________

 

Nəticədə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _______ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir (inzibati xəta hadisəsinin baş verdiyini və nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən törədildiyini sübut edən foto və ya video materiallar əlavə olunur).

 

Qərara alınır:

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin __________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanın törədilməsinə görə

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(barəsində qərar çıxarılan fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı)

 

barəsində ________________________ manat məbləğində inzibati cərimə növündə tənbeh tətbiq edilsin.

İnzibati cərimə inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən yalnız bank, poçt, plastik kart və ya internet, o cümlədən “ASAN ödəniş” sistemi vasitəsilə ödənilir.

Barəsində inzibati tənbeh vermə haqqında elektron qərar çıxarılmış şəxs inzibati xətanın törədilməsi zamanı nəqliyyat vasitəsinin digər şəxsin sahibliyində və ya istifadəsində olması, yaxud digər şəxslərin qanunsuz əməlləri nəticəsində onun sahibliyindən çıxması ilə bağlı və ya digər səbəbdən qərarla razılaşmadığı hallarda, həmin qərardan Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsinə uyğun olaraq 20 gün müddətində yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verə, habelə xətanın törədilməsi zamanı nəqliyyat vasitəsini kimin idarə etdiyinə dair ehtimalını şikayətdə göstərə bilər.

İnzibati xətanın törədilməsinə görə barəsində inzibati cərimə tənbeh növü tətbiq edilən şəxs qərarı dərhal və ya qərarın qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 5 iş günü müddətində icra edərsə, tətbiq olunan cərimənin 10 faizi məbləğində ödənişdən azad edilir.

 

İmza ______________________________________________________________________

(qərarı təsdiq edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, elektron imzası)

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2022-ci il 26 fevral tarixli 56

nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

3-1 nömrəli əlavə

 

Əmək, məşğulluq, əmək pensiyaları, sosial müavinətlər və icbari sığorta sahələrində qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar çıxarılan inzibati tənbeh vermə haqqında

 

Elektron Qərar

 

№ ______

 

“____”_____________20______il                                                  __________________________________

                                                                                                                   (Qərarın çıxarıldığı tarix və vaxt)

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

(Qərar qəbul etmək səlahiyyəti olan orqanın (qurumun) adı)

___________________________________________________________________________________________

(Qərarı çıxarmaq üçün istifadə edilən dövlət informasiya sisteminin (ehtiyatının) adı)

 

müəyyən edildi:

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 (inzibati xətanın törədilməsi ilə bağlı müəyyən edilən (aşkar olunan) məlumatlar)

 

Nəticədə ______________________________________________________________________ tərəfindən

    (barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki və

___________________________________________________________________________________________

ya vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı, FİN-i və yaşadığı ünvan, vəzifəli şəxsə

___________________________________________________________________________________________

münasibətdə habelə vəzifəsi)

 

 

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _______________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.

 

qərara alınır:

 

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin __________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanın törədilməsinə görə

___________________________________________________________________________________________

(barəsində qərar çıxarılan fiziki və ya vəzifəli şəxsin soyadı, adı və atasının adı)

 

barəsində ____________________________ manat məbləğində inzibati cərimə növündə tənbeh tətbiq edilsin.

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 127-4.1-ci maddəsinə əsasən inzibati tənbeh vermə haqqında Elektron Qərar çıxarıldıqda inzibati cərimənin məbləği həmin inzibati xətaya görə məsuliyyət nəzərdə tutan həmin Məcəllənin müvafiq maddəsinin sanksiyasında nəzərdə tutulan cərimənin aşağı həddində müəyyən olunur.

İnzibati cərimə inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən bank, poçt, plastik kart və ya internet vasitəsilə ödənilir.

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 127-4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada inzibati tənbeh vermə haqqında Elektron Qərar çıxarılmış fiziki şəxs və ya vəzifəli şəxs Qərarla razılaşmadığı hallarda həmin Qərar ona Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan 20 (iyirmi) gün müddətində yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verə bilər. Şikayət “ASAN ödəniş” sistemi vasitəsilə və ya şəxsən verilə, yaxud poçt vasitəsilə göndərilə bilər.

 

      İmza  _________________________________________________________________________________

             (Qərarı təsdiq edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı,  elektron imzası)

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 18 noyabr tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

4 nömrəli əlavə

 

İnzibati tənbeh vermə haqqında

 

QƏRAR

 

№ ____

 

“_____”  ___________20____ il             _________________________

                                                                         (Qərarın qəbul edildiyi yer)

_____________________________________________________________________________

(Qərarı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi)

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi, vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, vətəndaşın fərdi identifikasiya nömrəsi)

 

tərtib edilmiş 20_____ il “_____” ____________ tarixli ______ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

_____________________________________________________________________________

(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Nəticədə ______________________________________________________ tərəfindən

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin_____________________

__________________________maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _____________ maddəsi rəhbər tutularaq

qərara alınır:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _________________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətdiyinə görə, barəsində
_____________________________________ tənbeh

        (inzibati tənbeh haqqında məlumat)

növü tətbiq edilsin.

       Törədilmiş inzibati xəta nəticəsində vurulan əmlak zərəri (ödənilməsi barədə mübahisə olmadıqda) _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(zərərin nədən ibarət olduğu, kimin hesabına və kimə ödənildiyi göstərilməlidir)

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş _____________________________________________________________________________

(əşyalar və sənədlər barədə məlumatlar)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _____________________________________________________________ maddəsinə əsasən

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(hansı qərarın qəbul edildiyi göstərilməlidir)

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə məsrəflər__________________________________________

_____________________________________________________________________________

(hansı məbləğlərdən ibarət olduğu və kimin hesabına ödənildiyi göstərilməlidir)

 

Qərarın surəti iki gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş fiziki şəxsə və zərər çəkmiş şəxsə verilir.

Qərarın surəti Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1-57.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində (yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbeh tətbiqetmə haqqında qərardan Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsinə uyğun olaraq iyirmi gün müddətində) inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər. [9]

 

İmza _____________________________________________________________

                                    (Qərarı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 18 noyabr tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

5 nömrəli əlavə

 

İnzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında

 

QƏRAR

 

№ ______

 

“_____”  ____________20 ____il             ______________________________

                                                                     (Qərarın qəbul edildiyi yer)

_____________________________________________________________________________

(Qərarı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi, vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, vətəndaşın fərdi identifikasiya nömrəsi) [10]

 

tərtib edilmiş 20___ il “______” ____________ tarixli _________ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

_____________________________________________________________________________

(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nəticədə __________________________________________________________ tərəfindən

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin __________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _________ maddəsi rəhbər tutularaq

 

qərara alınır:

____________________________________________________________________________

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin__________________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətdiyinə görə, ___________ məbləğində inzibati cərimə şərti olaraq tətbiq edilsin və törədilmiş hüquqpozmanın aradan qaldırılması üçün _____________gün müddət müəyyən olunsun. Bu müddətdə hüquqpozma aradan qaldırılarsa, inzibati cərimə ödənilmir. Əks təqdirdə, inzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında qərarda nəzərdə tutulan cərimə ödənilməlidir.

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(əşyalar və sənədlər barədə məlumatlar)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin __________ maddəsinə əsasən ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 (hansı qərarın qəbul edildiyi göstərilməlidir)

                   

Qərarın surəti iki gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş fiziki şəxsə və zərər çəkmiş şəxsə verilir.

 

Qərarın surəti Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1-57.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər. [11]

 

İmza ________________________________________________________________________

(Qərarı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 18 noyabr tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

6 nömrəli əlavə

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında

 

QƏRAR

 

№ ____

 

“_____” ____________20 ___il                                      __________________________

                                                                                             (Qərarın qəbul edildiyi yer)

_____________________________________________________________________________

(Qərarı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi)

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________barəsində

(müəyyən olunduğu halda barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi,  vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, vətəndaşın fərdi identifikasiya nömrəsi, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi)

 

tərtib edilmiş 20 _____ il “_____” _____________ tarixli _________ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

_____________________________________________________________________________

(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin __________________________

_______________________ maddəsinə uyğun olaraq başlanılmış iş üzrə icraat  _____________________________________________________ əsasən dayandırılmalıdır.

                (iş üzrə icraatın dayandırılmasına əsas olan hal)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin__________________ maddəsi rəhbər tutularaq 

 

qərara alınır:

___________________________________________________________________ barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

aparılan inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat dayandırılsın.

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(əşyalar və sənədlər barədə məlumatlar)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ____________________________________________________________ maddəsinə əsasən

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(hansı qərarın qəbul edildiyi göstərilməlidir)

 

Qərarın surəti iki gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş fiziki şəxsə, hüquqi şəxsin nümayəndəsinə və zərər çəkmiş şəxsə, 48 saat ərzində isə müvafiq prokurora verilir (göndərilir).

 

Qərarın surəti Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1-57.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində (yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta törətmiş şəxs həmin Məcəllənin 125.2.2-ci və ya 125.2.3-cü maddəsində (elektron kabinetdə mobil telefon nömrəsi olmadığı halda) müəyyən olunmuş qaydada məlumatlandırıldığı vaxtdan 20 gün müddətində) inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

 

 

İmza _______________________________________________________________________

(Qərarı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 18 noyabr tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

7 nömrəli əlavə

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilməsi haqqında

QƏRAR

№ ____

 

“_____”  ____________20____ il                        _________________________________

                                                                                                       (Qərarın qəbul edildiyi yer)

____________________________________________________________________________

(Qərarı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi, vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, vətəndaşın fərdi identifikasiya nömrəsi, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi)

 

tərtib edilmiş  20____il “______” _____________ tarixli _______ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

_____________________________________________________________________________

(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Nəticədə ___________________________________________________________ barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ___________________ maddəsi üzrə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat başlanılmışdır.

 

Lakin ______________________________________________________________ barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin __________________ maddəsi üzrə başlanılmış iş üzrə icraata __________________________________________ əsasən

                                                  (iş üzrə icraata xitam verilməsinə əsas olan hal)

xitam verilməlidir.

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _______ maddəsi (maddələri) rəhbər tutularaq

 

qərara alınır:

 

____________________________________________________________________barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

başlanılmış inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilsin.

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(əşyalar və sənədlər barədə məlumatlar)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin_____________ maddəsinə əsasən_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(hansı qərarın qəbul edildiyi göstərilməlidir)

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə məsrəflər_____________________________________

_____________________________________________________________________________

(hansı məbləğlərdən ibarət olduğu və kimin hesabına ödənildiyi göstərilməlidir)

 

Qərarın surəti iki gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş fiziki şəxsə, hüquqi şəxsin nümayəndəsinə və zərər çəkmiş şəxsə verilir.

 

Qərarın surəti Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1-57.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində (yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta törətmiş şəxs həmin Məcəllənin 125.2.2-ci və ya 125.2.3-cü maddəsində (elektron kabinetdə mobil telefon nömrəsi olmadığı halda) müəyyən olunmuş qaydada məlumatlandırıldığı vaxtdan 20 gün müddətində) inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər. [12]

 

 

İmza _________________________________________________________________________

(Qərarı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 18 noyabr tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

8 nömrəli əlavə

 

İnzibati xəta haqqında işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə

 

QƏRARDAD

 

№ ____

 

“_____” ______________20______ il   ____________________________________________

                                                                    (Qərardadın tərtib edildiyi yer)

 

_____________________________________________________________________________

(Qərardadı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi)

_____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________ barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi, vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin  eyniləşdirmə nömrəsi)

 

tərtib edilmiş  20____ il “______” _____________ tarixli ________ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(işə baxılmanın səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) səlahiyyətinə aid olmamasını əsaslandıran hallar)

 

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ____________maddəsi rəhbər tutularaq

 

qərara alınır:

 

____________________________________________________________________ barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

tərtib olunmuş inzibati xəta haqqında protokol/prokurorun qərarı (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və digər materiallar baxılması üçün aidiyyəti üzrə _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ göndərilsin.

                  (işin göndərildiyi orqanın adı, vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

 

İmza ________________________________________________________________________

(Qərardadı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y.

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 18 noyabr tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

9 nömrəli əlavə

 

Nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ verən

 

Sənəd

 

№ ____________

 

Törədilmiş inzibati xətaya görə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun məhdudlaşdırılması növündə inzibati tənbehin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulduğundan _______________________ ___________________ sürücülük vəsiqəsi götürülür və

                     (seriyası)                            (nömrəsi)

_____________________________________________nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

etmək hüququ verən sənəd verilir.

 

Etibarlılıq müddəti “_____” ________________ 201_____ ilədək.

 

Verilmə tarixi       “_____” _________________ 201______ il.

 

İmza ______________________________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 94.2-ci maddəsinin tələbinə əsasən nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ verən sənədin qüvvədəolma müddəti “___” _______________ 201_____ ilədək uzadılır.

 

İmza ________________________________________________________________________

(vəzifəli  şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

“______” ___________________ 201________ il.

 

M.Y.

 

Qeyd. Bu Protokol, Qərar və Qərardad formalarında dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

 

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       3 iyun 2019-cu il tarixli 253 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 iyun 2019-cu il, № 122, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1142)

2.       8 oktyabr 2021-ci il tarixli 301 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 oktyabr 2021-ci il, № 220, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1170)

3.       26 fevral 2022-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 mart 2022-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 2, maddə 180)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 8 oktyabr 2021-ci il tarixli 301 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 oktyabr 2021-ci il, № 220, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1170) ilə 2-ci hissədə “və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” sözləri “, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 26 fevral 2022-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 mart 2022-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 2, maddə 180) ilə yeni məzmunda 2-1-ci hissə əlavəedilmişdir.

 

[3] 3 iyun 2019-cu il tarixli 253 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 iyun 2019-cu il, № 122, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1142) ilə 3-cü hissədə “İnzibati xəta haqqında Elektron Protokol”un” sözləri “İnzibati tənbeh vermə haqqında Elektron Qərar”ın” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

26 fevral 2022-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 mart 2022-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 2, maddə 180) ilə 3-cü hissədə “İnzibati” sözü “Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı çıxarılan inzibati” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 26 fevral 2022-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 mart 2022-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 2, maddə 180) ilə yeni məzmunda 3-1-ci hissə əlavəedilmişdir.

 

[5] 8 oktyabr 2021-ci il tarixli 301 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 oktyabr 2021-ci il, № 220, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1170) ilə yeni məzmunda 10-cu hissə əlavə edilmişdir və “Qeyd” ləğv edilmişdir.

 

[6] 3 iyun 2019-cu il tarixli 253 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 iyun 2019-cu il, № 122, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1142) ilə “İnzibati xəta haqqında Protokol”un mətninə “seriyası və nömrəsi,” sözlərindən sonra “vətəndaşın fərdi identifikasiya nömrəsi,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 8 oktyabr 2021-ci il tarixli 301 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 oktyabr 2021-ci il, № 220, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1170) ilə “Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı tərtib edilən İnzibati xəta haqqında Protokol”un adında “və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” sözləri “, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 3 iyun 2019-cu il tarixli 253 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 iyun 2019-cu il, № 122, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1142) ilə “İnzibati xəta haqqında Elektron Protokol” yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

İnzibati xəta haqqında

Elektron Protokol

 

№ __________

Tərtib edildiyi yer  ____________________   “_______”   ________________20______ il

______________________,  _____________________________,  __________________________,

                    (tipi)                                                         (markası)                                                            modeli)

_____________________________________, _____________________________________________

                 (son dəfə müqayisəli dövlət                                            (dövlət yoxlamasından keçdiyini təsdiq edən

                 yoxlamasından keçdiyi vaxt)                                                             sənədin nömrəsi, tarixi)

________________________________ inzibati xətanın aşkar edilməsində istifadə

         (növbəti  dövlət yoxlamasının

                keçirilməli olduğu vaxt)

olunan xüsusi texniki vasitənin məlumatına əsasən

 

müəyyən edildi:

 

__________________________________________________________________________________

(inzibati xətanın törədildiyi yer, tarix və  vaxt)

__________________________________________________________________________________

_________________________ markalı  ___________________________ dövlət qeydiyyat nişanlı

nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisi _______________________________________________________

                                                           (barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat         

_____________________________________________________________________________________

aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, hüquqi şəxsin adı,

___________________________________________________________________________ tərəfindən

təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi)

____________________________________________________________________________________

(xətanın  mahiyyəti)

____________________________________________________________________________________.

Nəticədə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ___________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir (inzibati xəta hadisəsinin baş verdiyini və nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən törədildiyini sübut edən inzibati xətanın aşkar edilməsində istifadə olunan xüsusi texniki vasitə ilə çəkilmiş foto və ya video materiallar əlavə olunur).

Törədilmiş xətaya görə ____________________ manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur.

İnzibati cərimə inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən yalnız bank, poçt, plastik kart və ya internet, o cümlədən “ASAN ödəniş” sistemi vasitəsilə ödənilir.

Barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilmiş şəxs Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 125.2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada məlumatlandırıldığı vaxtdan  10 gün müddətində inzibati xətanın törədilməsi zamanı nəqliyyat vasitəsinin digər şəxsin sahibliyində və ya istifadəsində olması, yaxud digər şəxslərin qanunsuz əməlləri nəticəsində onun sahibliyindən çıxması ilə bağlı və ya digər səbəbdən protokolla razılaşmadığı hallarda səlahiyyətli orqana vəsatətlə müraciət edə bilər. Vəsatət şəxsən verilə və ya poçt, yaxud internet vasitəsilə göndərilə bilər. Qeyd olunan müddətdə vəsatət verilmədikdə, həmin protokol inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar hesab edilir və həmin vaxtdan 10 gün müddətində həmin qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şəxsən, poçt və ya internet vasitəsilə şikayət verilə bilər.

İnzibati xətanın törədilməsinə görə barəsində inzibati cərimə tənbeh növü tətbiq edilən şəxs qərarı dərhal və ya qərarın qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 5 iş günü müddətində icra edərsə, tətbiq olunan cərimənin 10 faizi məbləğində ödənişdən azad edilir.

İmza _______________________________________________________________________________

(Protokolu təsdiq edən vəzifəli  şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, elektron imzası)

 

26 fevral 2022-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 mart 2022-ci il, № 49, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 2, maddə 180) ilə 3 nömrəli əlavə - “İnzibati tənbeh vermə haqqında Elektron Qərar”ın adında “İnzibati” sözü “Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı çıxarılan inzibati” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 8 oktyabr 2021-ci il tarixli 301 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 oktyabr 2021-ci il, № 220, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1170) ilə “İnzibati tənbeh vermə haqqında Qərar”ın mətnində “57-ci maddəsində” sözləri “57.1-57.5-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin mətnə “on gün müddətində” sözlərindən sonra “(yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbeh tətbiqetmə haqqında qərardan Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsinə uyğun olaraq iyirmi gün müddətində)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[10] 3 iyun 2019-cu il tarixli 253 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 iyun 2019-cu il, № 122) ilə 4 nömrəli əlavə - “İnzibati tənbeh vermə haqqında Qərar”ın və 5 nömrəli əlavə - “İnzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında Qərar”ın mətnlərinə “seriyası və nömrəsi” sözlərindən sonra “, vətəndaşın fərdi identifikasiya nömrəsi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[11] 8 oktyabr 2021-ci il tarixli 301 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 oktyabr 2021-ci il, № 220, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1170) ilə “İnzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında Qərar”ın mətnində “57-ci maddəsində” sözləri “57.1-57.5-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 3 iyun 2019-cu il tarixli 253 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 iyun 2019-cu il, № 122) ilə 6 nömrəli əlavə - “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında Qərar”ın və 7 nömrəli əlavə - “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilməsi haqqında Qərar”ın mətnlərinə “seriyası və nömrəsi,” sözlərindən sonra “vətəndaşın fərdi identifikasiya nömrəsi,” sözləri, “on gün müddətində” sözlərindən sonra “(yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta törətmiş şəxs həmin Məcəllənin 125.2.2-ci və ya 125.2.3-cü maddəsində (elektron kabinetdə mobil telefon nömrəsi olmadığı halda) müəyyən olunmuş qaydada məlumatlandırıldığı vaxtdan 20 gün müddətində)” sözləri əlavə edilmişdir.

8 oktyabr 2021-ci il tarixli 301 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 13 oktyabr 2021-ci il, № 220, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1170) ilə “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilməsi haqqında Qərar”ın mətnlərində “57-ci maddəsində” sözləri “57.1-57.5-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin mətnlərdən “(yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta törətmiş şəxs həmin Məcəllənin 125.2.2-ci və ya 125.2.3-cü maddəsində (elektron kabinetdə mobil telefon nömrəsi olmadığı halda) müəyyən olunmuş qaydada məlumatlandırıldığı vaxtdan 20 gün müddətində)” sözləri çıxarılmışdır.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status