×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
17.10.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1/1-06
ADI
“Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.11.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.150.040
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201610171106
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
31.10.2016
“Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı

Qəbul edildiyi tarix

17.10.2016

Qeydiyyat nömrəsi

1/1-06

Adı

“Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

01.11.2016

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

010.150.040

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201610171106

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

31.10.2016

 

 

“Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli Fərmanının 2.6-cı bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.8-ci və 5.9-cu bəndlərinə əsasən Kollegiya[1]

 

Qərara alır:

 

1. “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquqi təminat şöbəsi (İ.Qədimova) bu Qərarın qəbul edildiyi gündən 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

Kollegiyanın sədri                                                                               İnam Kərimov

 


 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin kollegiyasının 17.10.2016-cı il tarixli 1/1-06 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi

Qaydaları

 

1.            Ümumi müddəalar

 

1.1.    Bu Qaydalar “Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli Fərmanının 2.6-cı bəndinə əsasən hazırlanmışdır və dövlət xidmətlərinin təşkili və göstərilməsinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi qaydalarını tənzimləyir.[2]

1.2.    Hər bir xidmət təminatçısı istifadəçilərə yüksək keyfiyyətli xidməti həyata keçirmək məqsədi ilə göstərdiyi dövlət xidmətlərinin bu Qaydalarla müəyyən olunmuş meyarlara və altmeyarlara uyğunluğunu yoxlamalı, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirləri görməlidir.

1.3.   Dövlət xidmətlərinin qiymətləndirilməsi (bundan sonra - qiymətləndirmə) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (bundan sonra-Dövlət Agentliyi) tərəfindən qanunçuluq, obyektivlik, şəffaflıq, vətəndaş məmnunluğu və peşəkarlıq prinsipləri əsasında aparılır.

 

2.      Əsas anlayışlar

 

2.1.   “ASAN xidmət indeksi” - hər bir dövlət xidmətinin təşkili və göstərilməsi üzrə cari vəziyyətinin bu Qaydalara uyğun qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən edilən ölçü vahidi.

2.2.   “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirmə – Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinə (bundan sonra - Elektron Reyestr) daxil edilmiş xidmətlərin “ASAN xidmət indeksi”ni təşkil edən parametrlər rəhbər tutulmaqla müəyyən edilən qiymətləndirmə meyarları və altmeyarları vasitəsilə təşkilinin və cari vəziyyətinin öyrənilməsini, məlumatların toplanılmasını, yoxlanılmasını, təhlilini və qiymətləndirilməsini özündə ehtiva edən sistemdir.[3]

2.3.   Qiymətləndirmə parametrləri - “Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli Fərmanının (bundan sonra – Fərman) 2.4-cü bəndində göstərilən “ASAN xidmət indeksi”ni təşkil edən göstəricilər.[4]

2.4.   Qiymətləndirmə meyarları – qiymətləndirmə altmeyarlarını əhatə edən prioritet istiqamətlər.

2.5.   Qiymətləndirmə altmeyarları – xidmətlərin göstərilməsində tətbiq edilən və qiymətləndirmənin aparılması üçün istifadə edilən əsas göstəricilər (prioritet üsul və tətbiqlər).

2.6.   Qiymətləndirmə balları – hər bir altmeyar üzrə 0-1 rəqəmlərlə ifadə edilən ölçü vahidi.

2.7.   Xidmət təminatçısı - Fərmanın 3-cü hissəsində müəyyən edilən və dövlət xidmətlərini həyata keçirən qurumlar.[5]

2.8.   Bu Qaydalarda dövlət xidməti, Elektron Reyestr və digər anlayışlar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 9 fevral tarixli 32 nömrəli Qərarı ilə təsdiqlənən “Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin Elektron Reyestrinin aparılması Qaydaları”nda müəyyən edilmiş mənalarda istifadə olunur.

 

3.      Qiymətləndirmənin məqsədləri

 

3.1.    Qiymətləndirmənin aparılmasının məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:

3.1.1.     hər bir dövlət xidməti və xidmətin icra proseduru haqqında vətəndaşlara məlumat verilməsinin və həmin məlumatların mütəmadi olaraq yenilənməsinin təmin edilməsi;

3.1.2.     vətəndaşların dövlət xidmətlərinə müraciət, xidmətdən yararlanma və xidmət üçün ödəniş imkanlarının inkişaf etdirilməsi;

3.1.3.     dövlət xidmətlərinin vaxt itkisi olmadan vətəndaşlara çatdırılmasının təmin edilməsi;

3.1.4.     dövlət xidmətlərini həyata keçirən şəxslərin peşəkarlıq səviyyəsinin ölçülməsi və inkişaf etdirilməsi;

3.1.5.     dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın təmin olunması;

3.1.6.     dövlət xidmətlərinə nəzarət və şikayət mexanizmlərinin inkişaf etdirilməsi;

3.1.7.     dövlət xidmətlərinin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi;

3.1.8.     dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması ilə bağlı prosesin sürətləndirilməsi.

 

4.      Qiymətləndirmənin keçirilmə mərhələləri

 

4.1.   Qiymətləndirmə hər bir dövlət xidməti barədə aşağıdakı üç mərhələdə həyata keçirilir:

4.1.1.      məlumatların toplanılması:[6]

4.1.1.1.       xidmət təminatçıları tərəfindən sorğu anketləri üzrə qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi və təsdiqedici sənədlərin sistemə yüklənilməsi;[7]

4.1.1.2.       sorğu anketlərinin və təsdiqedici sənədlərin təhlili, zəruri hallarda (əlavə təsdiqedici sənəd və məlumatlara ehtiyac yarandıqda) yerində baxış və xidmət istifadəçiləri ilə rəy sorğularının həyata keçirilməsi.

4.1.2.     toplanmış məlumatların təhlili və Dövlət Agentliyi tərəfindən qiymətləndirmənin aparılması;

4.1.3.     qiymətləndirmə nəticələrinin sistemləşdirilməsi, nəticələrə dair arayış və hesabatların hazırlanması.

4.2.            Qiymətləndirmə mərhələləri (yerində baxış və xidmət yerində keçirilən rəy sorğuları istisna olmaqla) Elektron Reyestrdə formalaşdırılan qismən avtomatlaşdırılmış proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilir.

 

5.      Qiymətləndirmənin təşkili və keçirilməsi

 

5.1.   Qiymətləndirmə ildə bir dəfə həyata keçirilir və nəticələri Elektron Reyestr vasitəsilə ictimaiyyətə açıqlanır.[8]

5.2.    Qiymətləndirmənin aparılması üçün Dövlət Agentliyi tərəfindən işçi qrupu yaradılır. İşçi qrupunun fəaliyyətinə digər dövlət orqanlarının və təşkilatların nümayəndələri, elmi-tədqiqat müəssisələri, müstəqil ekspertlər və mütəxəssislər cəlb edilə bilər.

5.3.    İşçi qrupu, qrup rəhbəri və mütəxəssislərdən ibarət olur.

5.4.   Qiymətləndirmənin keçirilməsi üçün Elektron Reyestrdə bu Qaydaların 1 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq sorğu anketi xidmət təminatçılarına təqdim olunur, həmçinin hər bir altmeyar üzrə təsdiqedici sənədlərin yüklənilməsi üçün imkan yaradılır.[9]

5.5.   Elektron Reyestr vasitəsilə xidmət təminatçılarına qiymətləndirmənin başlama və bitmə tarixləri haqqında avtomatlaşdırılmış qaydada məlumat təqdim edilir.

5.6.   Xidmət təminatçıları hər ilin noyabr-dekabr aylarında onlara təqdim edilən sorğu anketləri üzrə göstərdikləri dövlət xidmətlərini qiymətləndirir və təsdiqedici sənədləri Elektron Reyestrə daxil edir.

5.7.   Qiymətləndirmə hər dövlət xidməti üzrə təqdim edilən sorğu anketlərinə hər bir altmeyar üzrə 0 (mövcud deyil) və ya 1 (mövcuddur) qiymətinin daxil edilməsi ilə həyata keçirilir. Təqdim edilən altmeyar həmin xidmətin qiymətləndirilməsinə şamil edilmədikdə N/A (nəzərə alınmadı) seçilir.

5.8.    İşçi qrupu xidmət təminatçıları tərəfindən aparılan qiymətləndirmənin nəticələrini təhlil edir, təsdiqedici sənədləri araşdırır, əlavə təsdiqedici sənədlərə və ya məlumatlara ehtiyac yarandıqda xidmət təminatçısına Elektron Reyestr vasitəsilə əlavə sorğular (bildirişlər) göndərir, (əvvəlcədən xəbər verməklə) xidmət yerlərinə yerində baxış həyata keçirir.

5.9.    Xidmət təminatçısı tərəfindən təqdim edilən sənəd və məlumatlar yerində baxış və əlavə sorğular zamanı öz təsdiqini tapmadıqda ona əsas olan altmeyar üzrə qiymət sıfırlanır və bu barədə məlumat qiymətləndirmə nəticələri barədə arayış və hesabata əlavə edilir.

5.10.        İşçi qrupu aşağıdakı qaydada yekun qiymətləndirməni aparır, nəticələrə dair arayışlar, hesabatlar hazırlayır:

5.10.1.     Bu Qaydaların 1 nömrəli Əlavəsində qeyd edilən və 5 “ulduz” sistemi üzrə hər ulduz sisteminə aid edilmiş altmeyarlara görə toplanmış nəticə (TN) və mümkün nəticə (MN) hesablanır. Toplanmış nəticə hər ulduz sistemi üzrə alınan müsbət balların çəki əmsalları ilə hasillərinin cəmindən ibarətdir. Mümkün nəticə altmeyarlar üzrə toplana biləcək maksimum nəticədir. Hər ulduz sistemi üzrə əldə edilən nəticə ondan əvvəlki ulduz sistemləri üzrə nəticəni də əldə etmiş sayılır. (Məsələn: 3 ulduz sisteminə aid altmeyar üzrə müsbət nəticə əldə edilməsi həm də 1 ulduz və 2 ulduz sistemi üzrə həmin altmeyardan nəticə əldə edilməsidir).

5.10.2.     X1 -1 ulduz sistemi üzrə müsbət balların, X2 -2 ulduz sistemi üzrə müsbət balların, X3 - 3 ulduz sistemi üzrə müsbət balların, X4 -4 ulduz sistemi üzrə müsbət balların, X5 - 5 ulduz sistemi üzrə müsbət balların cəmidirsə və

5 ulduz sistemi üzrə TN5= X5

4 ulduz sistemi üzrə TN4=(X4 + X5)

3 ulduz sistemi üzrə TN3=(X3 + X4 + X5)

2 ulduz sistemi üzrə TN2=(X2 + X3 + X4 + X5)

1 ulduz sistemi üzrə TN1=(X1 + X2 + X3 + X4 + X5)

 

5.10.3.     1 ulduz sistemi üzrə altmeyarların çəki əmsalı “0.2”, 2 ulduz sistemi üzrə altmeyarların çəki əmsalı “0.4”, 3 ulduz sistemi üzrə altmeyarların çəki əmsalı “0.6”, 4 ulduz sistemi üzrə altmeyarların çəki əmsalı “0.8”, 5 ulduz sistemi üzrə altmeyarların çəki əmsalı “1”-dir.

5.10.4.     Qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq çəki əmsalına görə toplanan nəticə (TN) və mümkün nəticə (MN) hesablanır:

TN= 0.2*TN1 + 0.4*TN2 + 0.6*TN3 + 0.8*TN4 + TN5

MN= 0.2*MN1 + 0.4*MN2 + 0.6*MN3 + 0.8*MN4 + MN5

5.10.5.     Yekun nəticə olaraq (YN) altmeyarlar üzrə toplanan nəticənin (TN) həmin altmeyarlar üzrə mümkün nəticəyə (MN) faizlə nisbəti müəyyən edilir. 0-20 faiz toplandığı halda yekun nəticə “1 (bir) ulduz” olaraq, 21-40 faiz toplandığı halda nəticə “2 (iki) ulduz” olaraq, 41-60 faiz toplandığı halda nəticə “3 (üç) ulduz” olaraq, 61-80 faiz toplandığı halda nəticə “4 (dörd) ulduz” olaraq, 81-100 faiz toplandığı halda nəticə “5 (beş) ulduz” olaraq qiymətləndirilir.

Şərti misal: xidmət təminatçısı dövlət xidməti üzrə 1 ulduz sistemi üzrə 20 altmeyardan 20-i, 2 ulduz sistemi üzrə 15 altmeyardan 12-i, 3 ulduz sistemi üzrə 10 altmeyardan 7-i üzrə müsbət nəticə əldə etmiş, 4 ulduz sistemi üzrə 8 altmeyardan və 5 ulduz sistemi üzrə 5 altmeyardan isə müsbət nəticə əldə etməmişdir.

Toplanan nəticə (TN) belə hesablanır:

5 ulduz sistemi üzrə TN5= 0

4 ulduz sistemi üzrə TN4=0 + 0

3 ulduz sistemi üzrə TN3=7 + 0 + 0 = 7

2 ulduz sistemi üzrə TN2=12 + 7 + 0 + 0=19

1 ulduz sistemi üzrə TN1=20 + 12 + 7 + 0 + 0=39

 

TN= 0.2 * 39 + 0.4*19 + 0.6*7 + 0.8*0 + 1*0 = 7.8+7.6+4.2+0+0=19.6

 

Mümkün nəticə (MN) belə hesablanır:

5 ulduz sistemi üzrə MN5= 5

4 ulduz sistemi üzrə MN4= 8 + 5=13

3 ulduz sistemi üzrə MN3=10 + 8 + 5=23

2 ulduz sistemi üzrə MN2=15 + 10 + 8 + 5=38

1 ulduz sistemi üzrə MN1=20 + 15 + 10 + 8 + 5=58

 

MN= 0.2*58 + 0.4*38 + 0.6*23 + 0.8*13+ 1*5 = 15.6+15.2+13.8+10.4+5=55

Toplanan nəticə TN=19.6

Mümkün nəticə MN= 55

Yekun nəticə YN=(TN/MN)*100%=36%

 

Həmin xidmət üzrə ASAN indeks qiyməti 2 ulduz (65 bal) qəbul edilir.

 

6. Dövlət Agentliyinin hüquq və vəzifələri

 

6.1. Dövlət Agentliyi qiymətləndirmənin aparılması ilə bağlı aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:[10]

6.1.1. qiymətləndirmənin həyata keçirildiyi proqram təminatını formalaşdırır və davamlı yenilənməsini təmin edir;[11]

6.1.2. xidmət təminatçıları tərəfindən həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticələrini toplanmış digər məlumatlarla birlikdə təhlil edir, araşdırmalar aparır, təsdiq və ya ləğv edir;

6.1.3. bu Qaydaların 5.8-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda yerində baxış və (və ya) əlavə sorğular həyata keçirir;

6.1.4. qiymətləndirmənin nəticələri barədə arayış və hesabatlar hazırlayır;

6.1.5. hər ilin sentyabr ayınadək ötən il ərzində aparılmış qiymətləndirmənin nəticələri barədə arayışların xidmət təminatçılarına təqdim edilməsini və “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətlərin Elektron Reyestrdə yerləşdirilməsini təmin edir;[12]

6.1.6. dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi və elektron formada təşkili ilə bağlı təkliflər hazırlayır;

6.1.7. qiymətləndirmənin yalnız bu Qaydalarla nəzərdə tutulmuş meyarlara və altmeyarlara uyğun aparılmasını təmin edir.

6.2. Dövlət Agentliyi qiymətləndirmənin aparılması ilə bağlı aşağıdakı hüquqlara malikdir:[13]

6.2.1. xidmət təminatçılarının qiymətləndirmə zamanı təqdim etdiyi məlumatların və sənədlərin düzgünlüyünü yoxlamaq;[14]

6.2.2. qiymətləndirmənin keçirilməsi üçün zəruri olan məlumatların xidmət təminatçısından bu Qaydalara uyğun olaraq (müəyyən olunmuş müddətdə) verilməsini tələb etmək;[15]

6.2.3. xidmət təminatçılarından qiymətləndirmənin aparılması ilə bağlı əlaqələndirici şəxsi müəyyən etmək;[16]

6.2.4. qiymətləndirmənin aparılması, yerində baxış və rəy sorğuları üçün lazımi şəraitin yaradılması ilə bağlı xidmət təminatçısına müraciət etmək, bildirişlər göndərmək;

6.2.5. yerində baxış zamanı qiymətləndirmə aparılan xidmət yerinin vəziyyəti, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi prosesi ilə real vaxt rejimində tanış olmaq, xidmətlərin göstərilməsində iştirak edən əməkdaşların ixtisas və bacarıq səviyyəsi barədə meyarlara uyğun məlumatlar toplamaq;

6.2.6. qiymətləndirmənin nəticələrini təhlil edərkən aşkar edilmiş uyğunsuzluqlar üzrə nəticələri ləğv etmək.

 

7. Xidmət təminatçılarının hüquq və vəzifələri

 

7.1. Xidmət təminatçıları qiymətləndirmənin aparılması ilə bağlı aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:[17]

7.1.1. qiymətləndirmənin keçirilməsi üçün sorğu edilən məlumatları bu Qaydalara uyğun olaraq (müəyyən olunmuş müddətdə) Dövlət Agentliyinə təqdim etmək;

7.1.2. qiymətləndirmənin aparılması ilə bağlı öz tərəfindən əlaqələndirici şəxs müəyyən etmək, müəyyən edilən şəxs və dəyişikliklər barədə Dövlət Agentliyinə məlumat vermək;

7.1.3. bu Qaydaların 5.6-cı bəndinə əsasən Elektron Reyestrdə göstərdiyi dövlət xidmətlərinin qiymətləndirməsini həyata keçirmək, təsdiqedici sənədləri sistemə yükləmək;

7.1.4. Dövlət Agentliyindən bu Qaydaların 5.8-ci bəndinə əsasən daxil olan əlavə sorğu və bildirişlərin cavablandırılmasını təmin etmək, xidmət yerində baxışın və rəy sorğularının keçirilməsi üçün şərait yaratmaq;

7.1.5. qiymətləndirmənin nəticəsi ilə bağlı təqdim edilən arayışlara və hesabatlara uyğun olaraq xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görmək, habelə bu barədə Dövlət Agentliyinə məlumat vermək.[18]

7.2. Xidmət təminatçıları qiymətləndirmənin aparılması ilə bağlı aşağıdakı hüquqlara malikdir:[19]

7.2.1. qiymətləndirmənin nəticəsi barədə Dövlət Agentliyi tərəfindən hazırlanan arayış ilə tanış olmaq;

7.2.2. qiymətləndirmə nəticələrinə dair mülahizələrini söyləmək, xidmətlərin göstərilməsində təkmilləşdirmələr aparmaq.[20]

 

8. Qiymətləndirmənin nəticələri

 

8.1. Qiymətləndirmə nəticələri barədə arayış hər ilin sentyabr ayınadək xidmət təminatçılarına təqdim olunur və “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətlər ictimaiyyətə açıqlanır.

8.2. Qiymətləndirmənin nəticəsində hazırlanan arayışda xidmət təminatçıları tərəfindən göstərilən xidmətlərin təşkilinin vəziyyəti barədə məlumat, qiymətləndirmənin ballarla, faizlə müəyyən edilən nəticəsi və “ASAN xidmət indeksi” yer alır.

8.3. Arayış qiymətləndirmənin nəticələrinə münasibət bildirilməsi üçün dövlət xidmətini göstərən xidmət təminatçısına təqdim edilir. Xidmət təminatçısı arayışa dair rəy və təkliflərini 15 iş günü müddətində Dövlət Agentliyinə təqdim etməlidir.

8.4. Qiymətləndirmə zamanı hər bir xidmət üzrə qiymətləndirmənin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş tarixlərdə təqdim edilən məlumatlar əsas götürülür və qiymətləndirmə həmin məlumatlara uyğun aparılır.

8.5. Qiymətləndirmənin nəticələri barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə hesabat verilir.

8.6. Xidmət təminatçıları təqdim olunmuş qiymətləndirmə nəticələri barədə arayışı araşdırır, növbəti qiymətləndirməyədək çatışmazlıqların aradan qaldırılması, həmçinin təkmilləşdirmələrin aparılması ilə bağlı tədbirlər görür.

 

 


 

Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydalarına

1 nömrəli əlavə

 

“ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirmə cədvəli

 

1. Xidmət barədə məlumatlandırma

5 ulduz sistemi üzrə meyarların dəyəri

1.1. İnternet informasiya ehtiyatı vasitəsi ilə xidmət haqqında məlumat alma imkanı

1

 

 

 

 

1.1.1. Xidmət ilə bağlı məlumatın Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrindən (DXER) keçid vasitəsilə verilməsi

1

 

 

 

 

1.1.2. Xidmətin DXER-ə daxil edilmiş və təsdiqlənmiş olması

 

3

 

 

 

1.1.3. DXER-də xidmətlə bağlı məlumatların aktuallığı[21]

 

2

 

 

 

1.1.4. Sosial şəbəkələrdə xidmətlə bağlı mütəmadi məlumatların verilməsi

 

 

 

4

 

1.1.5. Xidmətlə bağlı məlumatların təqdim edildiyi rəsmi internet informasiya ehtiyatının əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyinin tam təmin edilməsi

 

2

 

 

 

1.1.6. Xidmətlə bağlı məlumatların təqdim edildiyi rəsmi internet informasiya ehtiyatının əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyinin qismən təmin edilməsi[22]

 

 

 

 

 

1.2. Telefon vasitəsi ilə xidmət haqqında məlumat alma imkanı

1

 

 

 

 

1.2.1. Vahid telefon xidməti vasitəsilə həyata keçirilməsi

2

 

 

 

 

1.2.2. Zənglərin ödənişsiz olması[23]

1

 

 

 

 

1.2.3. İVR-də xidmətlər üzrə məlumat verilməsi

1

 

 

 

 

1.2.4. İVR vasitəsilə operatora birbaşa bağlanmaq funksiyasının olması

2

 

 

 

 

1.2.5. Xəttə olan müraciət edənə gözləmə sırasının bildirilməsi

 

2

 

 

 

1.2.6. Müraciət edən şəxsə geriyə zəng imkanının təmin edilməsi

 

 

3

 

 

1.2.7. Geriyə zəng sifarişi xidmətinin olması

 

 

 

 

5

1.2.8. Operatorların azı 2 xarici dil bilməsi[24]

 

 

 

 4

 

1.2.9. Müraciətlərlə bağlı sistem hesabatlılığının təmin edilməsi

 

 

 

 

 

1.3. Onlayn əlaqə vasitəsi ilə məlumat alma imkanı

1

 

 

 

 

1.3.1. Rəsmi internet informasiya ehtiyatı üzərindən onlayn əlaqə imkanının olması

1

 

 

 

 

1.3.2. Onlayn əlaqə vasitəsinin iş rejimi barədə məlumatın olması

1

 

 

 

 

1.3.3. Müraciətin əhatə dairəsi barədə məlumat verilməsi

 

2

 

 

 

1.3.4. Müraciətlərin cavablandırılmasını həyata keçirən xüsusi ayrılmış operatorun olması

 

 

3

 

 

1.3.5. Müraciətlərin dərhal cavablandırılması

 

 

 

 

5

1.3.6. Daimi fəaliyyət (24 saat) göstərən operatorun olması

 

 

 

 

 

1.4. Bilavasitə xidmət sahəsində xidmətlə bağlı məlumatlandırma

1

 

 

 

 

1.4.1. Rahatlıqla görünən yerlərdə məlumat lövhəsinin olması

 

 

 

 

5

1.4.1-1. Məlumat lövhəsinin (o cümlədən elektron və ya interaktiv) əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyinin təmin edilməsi

1

 

 

 

 

1.4.2. Məlumat lövhəsində xidmətə dair məlumatların (tələb edilən sənədlərin tam siyahısı, ödəniş, icra müddəti) olması[25]

 

 

3

 

 

1.4.2-1. Məlumat lövhəsində (o cümlədən elektron və ya interaktiv) xidmətə dair məlumatların (tələb edilən sənədlərin tam siyahısı, ödəniş, icra müddəti) əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyinin təmin edilməsi

1

 

 

 

 

1.4.3. Məlumat lövhəsində müraciət zamanı istifadə edilən ərizə və ya digər xüsusi formalar barədə (nümunələri göstərilməklə) məlumatın olması[26]

 

 

3

 

 

1.4.3-1. Məlumat lövhəsində (o cümlədən elektron və ya interaktiv) müraciət zamanı istifadə edilən ərizə və ya digər xüsusi formalar barədə (nümunələri göstərilməklə) məlumatın əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyinin təmin edilməsi

1

 

 

 

 

1.4.4. Xidmətlə bağlı məlumat verən əməkdaşın ayrılması (məlumat köşkünün olması)

 

 

 

 

5

1.4.4-1. Nitq və eşitmə pozuntuları (məhdudiyyəti) olan əlilliyi olan şəxslər üçün xidmətlə bağlı məlumat verən və onların xidmət almasına kömək edən peşəkar surdo tərcüməçinin olması

 

 

 

 

5

1.4.4-2. Görmə və hərəkət pozuntuları (məhdudiyyəti) olan əlilliyi olan şəxslər üçün xidmətlə bağlı məlumat verən və onların xidmət almasına kömək edən əməkdaşın ayrılması

1

 

 

 

 

1.4.5. Məlumat köşkünün xidmət sahəsinin giriş qapısından görünən yerdə yerləşdirilməsi

 

 

3

 

 

1.4.6. Elektron məlumat lövhəsinin olması

 

 

 

 

5

1.4.7. İnteraktiv məlumat lövhəsinin olması

 

 

 

 

 

1.5. KİV vasitələrində məlumatlandırmanın həyata keçirilməsi (TV, radio, jurnal və s.)

1

 

 

 

 

1.5.1. Xidmətlər barədə məlumatlandırmanın ən azı ildə 1 dəfə aparılması

 

2

 

 

 

1.5.2. Xidmətlərə dair çap məhsullarının xidmət yerində yerləşdirilməsi

 

 

 

 

5

1.5.3. Xidmətə dair çap məhsullarının və video çarxların əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyinin təmin edilməsi

 

 

 

 

 

1.6. Xidmətin nəticəsi və daxili icraat barədə məlumatlandırma

1

 

 

 

 

1.6.1. Xidmət yerində xidmətin nəticəsi barədə məlumatlandırma

 

 

 

 

5

1.6.2. Daxili icraat barədə istifadəçilərin elektron məlumat almaq imkanlarının mövcudluğu

 

 

3

 

 

1.6.3. Müraciətdə çatışmazlıq aşkar olunduğu halda istifadəçinin məlumatlandırılması

 

 

3

 

 

1.6.4. Sənədin hazır olub olmamasına dair istifadəçinin məlumatlandırılması

 

2

 

 

 

1.6.5. Xidmətdən imtina barədə normativ hüquqi aktlara istinad edilərək imtinanın səbəbləri göstərilməklə istifadəçinin məlumatlandırılması

1

 

 

 

 

1.6.6. Xidmətdən imtina barədə normativ hüquqi aktlara istinad edilərək imtinanın səbəbləri göstərilməklə istifadəçinin yazılı məlumatlandırılması [27]

 

 

 

 

 

1.7. Şikayət etmə vasitələri barədə məlumatlandırma

1

 

 

 

 

1.7.1. Xidmət yerində şikayət vasitələri haqqında məlumatlandırma

1

 

 

 

 

1.7.2. Rəsmi internet informasiya ehtiyatında şikayət etmə vasitələri haqqında məlumatlandırma

1

 

 

 

 

1.7.3. Məlumat köşkü vasitəsi ilə şikayət etmə vasitələri haqqında məlumatlandırma

2. Xidmətə müraciət imkanları

2.1. Xidmət yerində müraciət

 

2

 

 

 

2.1.1. Xidmətlə bağlı tələb olunan şəklin yerində çəkilməsinin mümkünlüyü

 

2

 

 

 

2.1.2. İnzibati binada xidmət yerlərini göstərən işarələrin, istiqamətləndirici vasitələrin mövcudluğu

 

 

 

 

5

2.1.3. Həftənin bütün günlərində növbəli iş rejiminin tətbiqi

 

 

 

4

 

2.1.4. İş günü ərzində fasiləsiz (nahar fasiləsiz) xidmətin təşkili

1

 

 

 

 

2.1.5. Növbə sisteminin mövcudluğu

 

2

 

 

 

2.1.6. Elektron növbə sisteminin mövcudluğu

 

 

3

 

 

2.1.7. Vahid telefon nömrəsi ilə elektron növbə götürmə imkanının olması

 

 

3

 

 

2.1.8. Onlayn növbə götürmə imkanının olması

 

 

 

4

 

2.1.9. Növbəni onlayn dəyişdirmək imkanının olması

 

2

 

 

 

2.1.10. Növbədə gözləməyə dair məlumatlandırma (elektron tablolar və s. vasitələrlə)

 

 

3

 

 

2.1.11. Növbə gözləyən vətəndaşlara gözləmə yerinin təmin edilməsi

3

 

 

 

 

2.1.12. Həssas qruplar üçün (əlilliyi olan şəxslər) hərəkət rahatlığının təmin edilməsi[28]

1

 

 

 

 

2.1.13. Hamilə və uşaqlı qadınlar üçün şərait yaradılması

 

 

3

 

 

2.1.14. Qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq müraciət imkanı

 

 

 

 

5

2.1.15. Nəticənin verilməsinin xidmət yerindən asılı olmayaraq həyata keçirilməsi

 

 

 

 

 

2.2. Xidmət göstərən operatorun iş mühitinin elektronlaşdırılması

1

 

 

 

 

2.2.1. İşçi yerləri lazımi texniki avadanlıqlarla (kompüter, printer, şəbəkə, ixtisaslaşmış avadanlıqlarla) təmin edilib

 

2

 

 

 

2.2.2. Müraciətlərin operator tərəfindən qəbulu elektron qaydada aparılır

 

2

 

 

 

2.2.3. Müraciətlərin emalı prosesində elektron imzadan istifadə edilir

 

 

 

4

 

2.2.4. Müraciət üzrə icra prosesləri elektron qaydada aparılır

 

 

 

4

 

2.2.5. Nəticənin verilməsi elektron qaydada aparılır

 

 

 

 

 

2.3. Özünəxidmət imkanlarının təmin edilməsi

 

 

 

4

 

2.3.1. Xidmət yerində özünəxidmət avadanlığının olması təmin edilib

 

2

 

 

 

2.3.2. Xidmət üzrə elektron xidmət təşkil edilib

 

2

 

 

 

2.3.3. Xidmət üzrə təşkil edilmiş elektron xidmətdə sənəd nümunələrinin (ərizə, blank və digər) elektron formasının yerləşdirilməsi təmin edilib

 

 

 

4

 

2.3.3-1. Xidmət üzrə təşkil edilmiş elektron xidmətdə sənəd nümunələrinin (ərizə, blank və digər) elektron formasının interaktiv qaydada doldurulması imkanı təmin edilib

 

 

3

 

 

2.3.4. Xidmət üzrə təşkil edilmiş elektron xidmətdə vətəndaşdan tələb edilən məlumatların bir hissəsinin mövcud informasiya ehtiyatlarından və sistemlərindən əldə olunması təmin edilib

 

 

 

4

 

2.3.5. Xidmət üzrə təşkil edilmiş elektron xidmətdə vətəndaşdan tələb edilən məlumatların hamısının mövcud informasiya ehtiyatlarından və sistemlərindən əldə olunması təmin edilib[29]

 

 

2

 

 

2.3.6. Xidmət üzrə təşkil edilmiş elektron xidmətdə ancaq müraciət imkanı təmin olunub (nəticə sənədlərin əslinin təqdim edilməsi ilə xidmət təminatçısından əldə edilir)[30]

 

 

 

 

5

2.3.7. Xidmət üzrə təşkil edilmiş elektron xidmətdə müraciət və nəticənin elektron əldə edilməsi imkanı təmin olunur

 

 

 

 

 

2.4. Xidmət haqqının ödənilməsi

1

 

 

 

 

2.4.1. Ödənişin qəbz (çek) vasitəsilə qəbul edilməsi

 

2

 

 

 

2.4.2. Xidmət yerində ödəmə imkanı (paypoint, posterminal və s.)[31]

 

 

3

 

 

2.4.3. Xidmət yerində informasiya sistemləri vasitəsilə ödəmə imkanı[32]

2.5. Səyyar xidmət vasitəsilə müraciət

 

 

 

4

 

2.5.1. Müraciət imkanı təmin olunur

 

 

 

4

 

2.5.2. Xidmətin göstərilməsi nəticəsində əldə olunan sənədin şəxsə çatdırılması təmin olunur

3. Xidmətin göstərilmə müddəti

 

 

 

 

 

3.1. Xidmətin müddəti və nəticəsi

1

 

 

 

 

3.1.1. 5 iş günü və daha çox müddətə

 

2

 

 

 

3.1.2. 3 iş günü müddətində

 

 

3

 

 

3.1.3. 1-2 iş günü müddətində

 

 

 

4

 

3.1.4. Gün ərzində

 

 

 

 

5

3.1.5. Dərhal

 

 

 

4

 

3.1.6. İcra müddətini qısaldılmasını nəzərdə tutan tövsiyə xarakterli daxili sənədlərin, müvafiq tapşırıqların və ya icra mexanizminin mövcudluğu

 

 

3

 

 

3.1.7. Vətəndaş tərəfindən xidmətin göstərilmə müddətinin seçilməsi imkanı

 

 

 

4

 

3.1.8. Tələb olunduğu halda əvvəlcədən seçilən müddətin digər bir müddət ilə əvəz olunması imkanı

4. Xidmətin təşkilində istifadə edilən informasiya ehtiyatlarının elektronlaşdırılması və digər dövlət qurumlarının informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə inteqrasiyası[33]

4.1. Xidmətin təşkilində istifadə edilən informasiya ehtiyatlarının (məlumat bazaları, məlumat axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya resurslarının) elektronlaşdırılma səviyyəsi

 

 

 

 

5

4.1.1. Xidmətin təşkilində (müraciətin qəbulu, emalı, nəticənin təqdim edilməsində) elektron informasiya sistemi (məlumat axtarış sistemi) istifadə edilir

 

2

 

 

 

4.1.2. Xidmət üzrə müraciətin xidmət təminatçısında emalı qismən avtomatlaşdırılıb

 

 

 

4

 

4.1.3. Xidmət üzrə müraciətin xidmət təminatçısında emalı tam avtomatlaşdırılıb[34]

 

2

 

 

 

4.1.4. Xidmətin təşkilində istifadə edilən informasiya ehtiyatları qismən elektronlaşdırılıb

 

 

 

4

 

4.1.5. Xidmətin təşkilində istifadə edilən informasiya ehtiyatları tam elektronlaşdırılıb

 

2

 

 

 

4.1.6. Xidmətin təşkilində istifadə edilən reyestrlər və digər informasiya resursları qismən elektronlaşdırılıb

 

 

 

4

 

4.1.7. Xidmətin təşkilində istifadə edilən reyestrlər və digər informasiya resursları tam elektronlaşdırılıb

 

2

 

 

 

4.1.8. İnformasiya ehtiyatlarında vahid identifikasiya kodu tətbiq edilir

 

 

3

 

 

4.1.9. İnformasiya ehtiyatlarında FİN tətbiq edilir

 

 

3

 

 

4.1.10. İnformasiya ehtiyatlarında VÖEN tətbiq edilir

 

 

 

 

 

4.2. İnteqrasiya

1

 

 

 

 

4.2.1. Xidmət üçün tələb edilən sənədlər (məlumatlar) istifadəçilərdən yalnız kağız daşıyıcıda əldə edilir[35]

 

 

3

 

 

4.2.2. Xidmət üçün tələb edilən sənədlər (məlumatlar) daxili informasiya ehtiyatlarından və sistemlərindən qismən elektron əldə edilir

 

 

 

 

5

4.2.3. Xidmət üçün tələb edilən bütün sənədlər (məlumatlar) daxili informasiya ehtiyatlarından və sistemlərindən tam elektron əldə edilir[36]

 

2

 

 

 

4.2.4. Xidmət nəticəsində formalaşan məlumatların bir hissəsi daxili informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə elektron ötürülür

 

 

3

 

 

4.2.5. Xidmət nəticəsində formalaşan bütün məlumatlar daxili informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə elektron ötürülür[37]

 

 

 

4

 

4.2.6. Xidmət üçün tələb edilən sənədlər (məlumatlar) digər qurumların informasiya ehtiyatlarından və sistemlərindən qismən elektron əldə edilir

 

 

 

 

5

4.2.7. Xidmət üçün tələb edilən sənədlər (məlumatlar) digər qurumların informasiya ehtiyatlarından və sistemlərindən tam elektron əldə edilir[38]

 

 

 

 

5

4.2.8. Xidmət nəticəsində formalaşan məlumatlar digər qurumların informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə ötürülür[39]

 

 

 

 

 

4.3. Dayanıqlılıq və təhlükəsizlik

 

 

 

4

 

4.3.1. Xidmət təşkilində istifadə edilən informasiya ehtiyatı və sisteminin fasiləsiz işləməsinin təmin edən İKT infrastrukturunun olması

 

 

 

 

5

4.3.2. Beynəlxalq standartlara uyğun qurulmuş əsas məlumat mərkəzinin olması

 

 

 

 

5

4.3.3. Beynəlxalq standartlara uyğun qurulmuş ehtiyat məlumat mərkəzinin olması[40]

 

 

 

 

5

4.3.4. Sistem üzrə təhlükəsizlik siyasətinin olması

 

 

 

 

 

4.4. Hesabatlılıq və təhlil

 

 

 

4

 

4.4.1. Xidmət üzrə statistik monitorinq imkanının olması (dövrlər, xidmət yerləri, əməkdaşlar üzrə)

 

 

 

 

5

4.4.2. Xidmət üzrə müraciətlərin idarə edilmə sisteminin (CRM) olması

5. Xidmətlərin təşkili ilə bağlı əməkdaşlara təlim keçilməsi

5.1. Təlim imkanları

 

 

 

4

 

5.1.1. Təlim Mərkəzinin mövcudluğu

 

2

 

 

 

5.1.2. Təlim otağının (otaqlarının) olması (xidmət təminatçısının ştat sayı nəzərə alınmaqla)[41]

 

2

 

 

 

5.1.3. Təlim yerlərində avadanlığın mövcud olması

 

 

 

4

 

5.1.4. Təlimçilərin beynəlxalq sertifikatlara malik olması

 

 

 

 

5

5.1.5. Təlim Mərkəzinin əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyinin tam təmin edilməsi

 

 

3

 

 

5.1.6. Təlim Mərkəzinin əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyinin qismən təmin edilməsi

 

 

 

 

 

5.2. Təlimlərin təşkili

 

2

 

 

 

5.2.1. Təlim ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsinin planlaşdırılmış şəkildə aparılması

 

2

 

 

 

5.2.2. Təlim ehtiyaclarına uyğun təlim plan və proqramlarının hazırlanması

1

 

 

 

 

5.2.3. Təlimlərin illik və ya dövri təlim planına uyğun keçirilməsi

 

 

3

 

 

5.2.4. Psixoloji təlimlərin keçirilməsi

 

2

 

 

 

5.2.5. Xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə təlimlərin keçirilməsi

 

 

3

 

 

5.2.6. Bilik və bacarıqların artırılması üzrə təlimlərin keçirilməsi

1

 

 

 

 

5.2.7. Etik davranış üzrə təlimlərin keçirilməsi

 

2

 

 

 

5.2.8. Vahid məlumatlandırma təlimlərinin keçirilməsi (xidmətdə yeniliklər və yeni texnologiyalar)

 

2

 

 

 

5.2.9. Müvafiq proqramlar üzrə minimum təlimlərin keçirilməsi (bütün əməkdaşlar üçün məcburi olan ümumi təlimlər)

1

 

 

 

 

5.2.10. Yeni işə qəbul edilmiş əməkdaşların ilkin təlim və ya adaptasiya keçilməsi

 

 

 

 

5

5.2.11. Əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər olan formatlarda təlimlərin keçirilməsi

 

 

 

4

 

5.2.12. Təlim materiallarının əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssərliyinin təmin edilməsi

5.3. Təlimin qiymətləndirməsi

1

 

 

 

 

5.3.1. Sorğu və anketlər vasitəsilə

 

 

3

 

 

5.3.2. İmtahan vasitəsilə

 

2

 

 

 

5.3.3. Əməkdaşların xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə

6. Şikayət və nəzarət mexanizmləri

6.1. Şikayətlərin qəbulu

1

 

 

 

 

6.1.1. Xidmət yerində müraciətlərin qeydə alınması üçün şikayət və təklif jurnalının mövcud olması

1

 

 

 

 

6.1.2. Elektron formada müraciət imkanının olması

 

2

 

 

 

6.1.3. Vahid telefon nömrəsi vasitəsi ilə şikayət imkanının olması (Çağrı Mərkəzi)

 

 

3

 

 

6.1.4. Xidmət sahəsində şikayəti qeydə alan şəxslərin ayrılması

 

 

 

 

5

6.1.5. Müraciətlərin yerində qəbulu və araşdırılmasının mümkünlüyü

 

 

 

 

5

6.1.6. Xidmət sahəsində danışma və eşitmə məhdudiyyətli əlilliyi olan şəxslərin şikayətlərini qeydə alan peşəkar surdo tərcüməçinin olması

 

 

 

 

 

6.2. Şikayətlərin idarə edilməsi və nəzarət mexanizmi

 

 

3

 

 

6.2.1. Şikayətlərin vahid mərkəzdən (bir struktur bölmə və s.) idarə olunması və ya nəzarət edilməsi

 

 

 

4

 

6.2.2. Şikayətlərin idarə edilməsi üzrə elektron sistemin olması

 

 

 

 

5

6.2.3. Şikayətlər üzrə görülən tədbirlərin (icra mexanizminin) vətəndaş tərəfindən elektron izlənilməsi imkanının mövcudluğu

 

 

 

4

 

6.2.4. Şikayətlərin idarə edilməsi üzrə elektron sistemin hesabat modulunun olması

 

 

 

 

5

6.2.5. Şikayətlərlə bağlı görülən tədbirlərin effektivliyinin ölçülməsi mexaniziminin mövcudluğu

 

 

 

 

5

6.2.6. Təhlil nəticəsində gəlinmiş nəticələr əsasında tədbirlərin görülməsi (qanunvericiliyə dəyişikliklər, xidmət prosesinin sadələşdirilməsi)

 

 

 

 

5

6.2.7. Şikayətlərin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq sertifikatın olması

 

2

 

 

 

6.2.8. Nəzarət kameraları vasitəsi ilə müşahidənin olması

 

 

3

 

 

6.2.9. Video müşahidələrin arxivləşdirilməsi, minimum 1 ay müddətində saxlanılması

 

 

 

4

 

6.2.10. Xidmət yerinin tələblərə uyğunluğunun monitorinqi

 

 

 

 

5

6.2.11. Monitorinq planının və hesabatlılığın mövcudluğu

 

 

 

4

 

6.2.12. Xidmətin təşkilinə ictimai nəzarət mexanizminin mövcudluğu

7. Vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsinin ölçülməsi

 

 

 

 

 

7.1. Sorğuların keçirilməsi

1

 

 

 

 

7.1.1. Onlayn vasitələrlə

1

 

 

 

 

7.1.2. Xidmət sahəsində xüsusi blanklar əsasında şəxslər tərəfindən

 

 

3

 

 

7.1.3. Xidmət sahəsində xüsusi quraşdırılmış elektron lövhələr vasitəsi ilə

 

2

 

 

 

7.1.4. İllik təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq dövri rəy sorğularının keçirilməsi

 

1

 

 

 

7.1.5. Sorğuların keçirilməsi üçün məsul şəxsin müəyyən edilməsi[42]

 

 

3

 

 

7.1.6. Əlilliyi olan şəxslər üçün müyəssər olan formatlarda sorğuların keçirilməsi

 

 

 

 

 

7.2. Digər vasitələr

 

 

3

 

 

7.2.1. İctimai yerlərdə sorğunun keçirilməsi

 

 

 

4

 

7.2.2. Telefon vasitəsi ilə sorğu

 

 

 

 

5

7.2.3. "Gizli müştəri" vasitəsi ilə müşahidə

33

34

31

27

30

155[43]

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə preambulada “Dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 9 iyun tarixli 934” sözləri “Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 1.1-ci bəndindən “Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli Fərmanının 2.6-cı bəndinə əsasən hazırlanmışdır və” sözləri çıxarılmışdır.

 

[3] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 2.2-ci bəndində “təşkili” sözü “təşkilinin” sözü ilə və “toplanmasını” sözü “toplanılmasını” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 2.3-cü bəndinə “Fərmanının” sözündən sonra “(bundan sonra – Fərman)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[5] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 2.7-ci bəndində “Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 262 nömrəli Fərmanının” sözləri “Fərmanın” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 4.1.1-ci yarımbəndində “toplanması” sözü “toplanılması” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 4.1.1.1-ci yarımbəndində “anketlərinin cavablandırılması” sözləri “anketləri üzrə qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi” sözləri ilə və “yüklənməsi” sözü “yüklənilməsi” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 5.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.1. Dövlət xidmətlərinin qiymətləndirilməsi ildə bir dəfədən az olmayaraq həyata keçirilir və nəticələri Elektron Reyestrin Portalı (bundan sonra Dövlət Xidmətləri Portalı) vasitəsilə ictimaiyyətə açıqlanır.

 

[9] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 5.4-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.4. Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi üçün Elektron Reyestrdə  bu Qaydaların 1 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq sorğu anketi, həmçinin hər bir altmeyar üzrə təsdiqedici sənədlərin yüklənməsi üçün imkan yaradılır və xidmət təminatçılarına təqdim olunur.

 

[10] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 6.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.1. Dövlət Agentliyi dövlət xidmətinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi ilə bağlı aşağıdakı vəzifələri daşıyır:

 

[11] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 6.1.1-ci yarımbəndində “aktuallığını” sözü “yenilənməsini” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 6.1.5-ci yarımbəndində “Dövlət Xidmətləri Portalında” sözləri “Elektron Reyestrdə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 6.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.2. Dövlət Agentliyi dövlət xidmətinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi ilə bağlı aşağıdakı hüquqlara sahibdir:

 

[14] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 6.2.1-ci yarımbəndində “dövlət xidmətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı” sözləri “qiymətləndirmə zamanı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 6.2.2-ci yarımbəndində “məlumatları” sözü “məlumatların” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 6.2.3-cü yarımbəndindən “xidmət təminatçılarından” sözləri çıxarılmışdır.

 

[17] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 7.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7.1. Xidmət təminatçıları göstərdikləri dövlət xidmətinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi ilə bağlı aşağıdakı vəzifələri daşıyır:

 

[18] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 7.1.5-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7.1.5. qiymətləndirmə nəticələri haqqında təqdim edilən arayış və hesabatlara uyğun olaraq tədbirlər görmək.

 

[19] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 7.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7.2. Xidmət təminatçıları dövlət xidmətinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi ilə bağlı aşağıdakı hüquqlara sahibdir:

 

[20] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 7.2.2-ci yarımbəndindən “, xidmətlərin göstərilməsində təkmilləşdirmələr aparmaq” sözləri çıxarılmışdır.

 

[21] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 1.1.3-cü yarımbəndində “2” rəqəmi “3” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 1 nömrəli əlavəsinə yeni məzmunda 1.1.5-ci, 1.1.6-cı, 1.4.1-1-ci, 1.4.2-1-ci, 1.4.3-1-ci, 1.4.4-1-ci, 1.4.4-2-ci, 1.5.3-cü, 2.3.3-1-ci, 5.1.5-ci, 5.1.6-cı, 5.2.11-ci, 5.2.12-ci, 6.1.6-cı və 7.1.6-cı yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[23] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 1.2.2-ci və 1.2.5-ci yarımbəndlərində “1” rəqəmi “2” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 1.2.8-ci yarımbəndinə “2” rəqəmindən sonra “xarici” sözü əlavə edilmişdir.

 

[25] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 1.4.2-ci yarımbəndində “Xidmətə” sözü “Məlumat lövhəsində xidmətə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 1.4.3-cü yarımbəndində “Müraciət” sözü “Məlumat lövhəsində müraciət” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 1.6.6-cı, 4.1.6-cı və 4.1.7-ci yarımbəndləri ləğv edilmişdir.

 

[28] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 2.1.12-ci yarımbəndində “1” rəqəmi “3” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 2.3.4-cü və 2.3.5-ci yarımbəndlərində “sistemlərdən” sözü “informasiya ehtiyatlarından və sistemlərindən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 2.3.6-cı yarımbəndində “3” rəqəmi “2” rəqəmi ilə və “dövlət orqanında” sözləri “xidmət təminatçısından” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[31] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 2.4.2-ci yarımbənddə “Yerində” sözü “Xidmət yerində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 2.4.3-cü yarımbəndində “Elektron formada” sözləri “Xidmət yerində informasiya sistemləri vasitəsilə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 4-cü hissəsində “dövlət orqanlarının informasiya” sözləri “dövlət qurumlarının informasiya ehtiyatları və” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 4.1.2-ci və 4.1.3-cü yarımbəndlərində “dövlət orqanında” sözləri “xidmət təminatçısında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 4.2.1-ci yarımbəndində “kağız üzərində” sözləri “istifadəçilərdən yalnız kağız daşıyıcıda” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 4.2.2-ci və 4.2.3-cü yarımbəndlərinə “ehtiyatlarından” sözündən sonra “və sistemlərindən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[37] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 4.2.4-cü və 4.2.5-ci yarımbəndlərində “sistemlərə” sözü “informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[38] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 4.2.6-cı və 4.2.7-ci yarımbəndlərində “orqanların” sözü “qurumların” sözü ilə əvəz olunmuşdur və həmin yarımbəndlərə “ehtiyatlarından” sözündən sonra “və sistemlərindən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[39] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 4.2.8-ci yarımbəndində “orqanların” sözü “qurumların informasiya ehtiyatlarına və” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[40] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 4.3.2-ci və 4.3.3-cü yarımbəndlərində “Standartlara” sözü “Beynəlxalq standartlara” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 5.1.2-ci yarımbəndində “orqanın” sözü “xidmət təminatçısının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavənin 7.1.5-ci yarımbəndində “2” rəqəmi “1” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[43] 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 200109500024 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202010190024, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 oktyabr 2020-ci il) ilə “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 1 nömrəli əlavədə “36” rəqəmləri “33” rəqəmləri ilə, “33” rəqəmləri “34” rəqəmləri ilə, “26” rəqəmləri “31” rəqəmləri ilə, “25” rəqəmləri “27” rəqəmləri ilə, “23” rəqəmləri “30” rəqəmləri ilə və “143” rəqəmləri “155” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status