AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
05.08.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
295
ADI
“Lisenziya blanklarının və əlavələrinin hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsünün həyata keçirilməsi, blanklardan istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması Qaydası”nın və lisenziya, ümumi lisenziya, xüsusi lisenziya blanklarının və əlavələrinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 11-08-2016, Nəşr nömrəsi: 173), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-08-2016, Nəşr nömrəsi: 08, Maddə nömrəsi: 1433)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
11.08.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
100.070.010
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201608050295
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
12.08.2016
“Lisenziya blanklarının və əlavələrinin hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsünün həyata keçirilməsi, blanklardan istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması Qaydası”nın və lisenziya, ümumi lisenziya, xüsusi lisenziya blanklarının və əlav

“Lisenziya blanklarının və əlavələrinin hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsünün həyata keçirilməsi, blanklardan istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması Qaydası”nın və lisenziya, ümumi lisenziya, xüsusi lisenziya blanklarının və əlavələrinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 866 nömrəli Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Lisenziya blanklarının və əlavələrinin hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsünün həyata keçirilməsi, blanklardan istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması Qaydası” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə);

2. “Lisenziya” blankının forması təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. “Ümumi lisenziya” blankının forması təsdiq edilsin (3 nömrəli əlavə).

4. “Xüsusi lisenziya” blankının forması təsdiq edilsin (4 nömrəli əlavə).

5. “Lisenziyanın əlavəsi”nin forması təsdiq edilsin (5 və 6 nömrəli əlavələr).

6. “Ümumi lisenziyanın əlavəsi”nin forması təsdiq edilsin (7 nömrəli əlavə).

7. “Xüsusi lisenziyanın əlavəsi”nin forması təsdiq edilsin (8 nömrəli əlavə).

8. “Sellülar (mobil) rabitə xidmətlərinə (texnoloji standartın adı göstərilməklə) lisenziya” blankının forması təsdiq edilsin (9 nömrəli əlavə). [1]

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 5 avqust 2016-cı il

     № 295

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 avqust tarixli 295 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

1 nömrəli əlavə

 

 

Lisenziya blanklarının və əlavələrinin hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsünün həyata keçirilməsi, blanklardan istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması

 

QAYDASI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qayda “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.0.8-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və lisenziya blanklarının hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsünün həyata keçirilməsi, lisenziya əlavələrinin tərtib olunması, blanklardan istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması qaydasını müəyyən edir.

1.2. Lisenziya blanklarının hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsü, blanklardan istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi (bundan sonra – Nazirlik) tərəfindən həyata keçirilir.

 

2. Lisenziya blanklarının hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsü və lisenziya əlavələrinin tərtib edilməsi

 

2.1. Lisenziya verən orqanlar növbəti il üçün lisenziya blanklarının hazırlanması ilə əlaqədar tələb olunan lisenziya blanklarının miqdarı barədə hər il may ayının 1-dək Nazirliyə rəsmi müraciət edirlər.

2.2. Nazirlik növbəti il üçün tələb olunan lisenziya blanklarının miqdarını müəyyən etdikdən sonra lisenziya blanklarının təsdiq edilmiş formalara uyğun hazırlanması üçün podratçıya sifariş verir.

2.3. Lisenziya blanklarının hazırlanması hər ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına maliyyələşdirilir.

2.4. Hazırlanmış lisenziya blankları lisenziya verən orqana onun rəsmi müraciəti əsasında bu Qaydanın 2.1-ci bəndinə əsasən tələbata uyğun olaraq verilir.

2.5. Lisenziya blankları lisenziya verən orqanın rəsmi müraciətində göstərdiyi və həmin orqanı etibarnamə əsasında təmsil edən vəzifəli şəxsə təhvil-təslim aktı ilə verilir. Təhvil-təslim aktı 2 (iki) nüsxədə tərtib edilir, nüsxələrdən biri Nazirlikdə saxlanılır, digəri isə lisenziya verən orqanı etibarnamə əsasında təmsil edən vəzifəli şəxsə verilir.

2.6. Lisenziya blanklarının verilməsi barədə Nazirlik tərəfindən lisenziya blanklarının bölgüsü kitabında aşağıdakılar qeyd olunur:

2.6.1. lisenziya blanklarının verildiyi lisenziya verən orqanın adı;

2.6.2. verilən lisenziya blanklarının sayı və seriya nömrələrinin aralığı;

2.6.3. lisenziya blanklarını təhvil verən Nazirliyin vəzifəli şəxsinin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi;

2.6.4. lisenziya blanklarını təhvil alan lisenziya verən orqanın vəzifəli şəxsinin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi;

2.6.5. lisenziya blanklarının verilməsi barədə lisenziya verən orqanın müraciət məktubunun tarixi və nömrəsi;

2.6.6. lisenziya blanklarını təhvil alan lisenziya verən orqanın vəzifəli şəxsinə verilmiş etibarnamənin tarixi və nömrəsi;

2.6.7. lisenziya blanklarının verilməsi ilə bağlı təhvil-təslim aktının tarixi və nömrəsi.

2.7. Lisenziya blanklarının bölgüsü kitabı hər səhifəsi nömrələnməklə qaytanlanır, Nazirliyin səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır və möhürlənir.

2.8. Lisenziya əlavələri təsdiq edilmiş formalara uyğun olaraq lisenziya verən orqan tərəfindən tərtib edilərək, A4 formatında olan kağız vərəqlərində çap edilir.

 

3. Lisenziya blanklarından istifadənin uçotunun və hesabatının aparılması

 

3.1. Lisenziya verən orqan lisenziya blanklarından istifadə olunması barədə rüblük hesabatı hər rübdən sonrakı ayın 10-dək məktubla Nazirliyə təqdim edir. Hesabatda bu Qaydanın 3.3.1-ci, 3.3.3-cü və 3.3.4-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulan məlumatlar əks olunur.

3.2. Korlanmış və ya zədələnmiş lisenziya blankları lisenziya verən orqanın məktubunda göstərdiyi və həmin orqanı etibarnamə əsasında təmsil edən vəzifəli şəxsdən təhvil-təslim aktı ilə alınır. Təhvil-təslim aktı 2 (iki) nüsxədə tərtib olunur, nüsxələrdən biri Nazirlikdə saxlanılır, digəri isə lisenziya verən orqanı etibarnamə əsasında təmsil edən vəzifəli şəxsə verilir.

3.3. Lisenziya blanklarından istifadə olunması ilə bağlı Nazirlik tərəfindən lisenziya blanklarından istifadənin uçotu kitabında aşağıdakılar qeyd edilir:

3.3.1. lisenziya blanklarını istifadə etmiş lisenziya verən orqanın adı;

3.3.2. lisenziya blanklarından istifadə olunması barədə hesabatın təqdim olunmasına dair lisenziya verən orqanın məktubunun tarixi və nömrəsi;

3.3.3. rəsmiləşdirilmiş lisenziya blanklarının sayı və seriya nömrələrinin aralığı;

3.3.4. korlanmış və ya zədələnmiş lisenziya blanklarının sayı və seriya nömrələrinin aralığı;

3.3.5. korlanmış və ya zədələnmiş lisenziya blanklarını təhvil verən lisenziya verən orqanın vəzifəli şəxsinin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi;

3.3.6. korlanmış və ya zədələnmiş lisenziya blanklarını təhvil verən lisenziya verən orqanın vəzifəli şəxsinə verilmiş etibarnamənin tarixi və nömrəsi;

3.3.7. korlanmış və ya zədələnmiş lisenziya blanklarını təhvil alan Nazirliyin vəzifəli şəxsinin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi;

3.3.8. korlanmış və ya zədələnmiş lisenziya blanklarının verilməsi ilə bağlı təhvil-təslim aktının tarixi və nömrəsi.

3.4. Lisenziya blanklarından istifadənin uçotu kitabı hər səhifəsi nömrələnməklə qaytanlanır, Nazirliyin səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır və möhürlənir.

3.5. Korlanmış və ya zədələnmiş lisenziya blankları istifadəyə yararsız hesab olunur və müəyyən edilmiş qaydada Nazirlik tərəfindən məhv edilir.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 avqust tarixli 295 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

2 nömrəli əlavə

 

 

 

 

LİSENZİYA

 

Qeydiyyat nömrəsi ____________                                                        “___” ______ ______ il

 

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın adı)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın ünvanı)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verilən fəaliyyət növü)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ həyata keçirməyə icazə verir.

 

Lisenziya verilib ______________________________________________________________

                                 (hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin filialının və nümayəndəliyinin adı və hüquqi

_____________________________________________________________________________

ünvanı, fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı və fəaliyyət ünvanı, VÖEN)

_____________________________________________________________________________

 

Lisenziyanı imzalayan vəzifəli şəxs _____________________________________________

                                                                                      (adı, soyadı və atasının adı)

Vəzifəsi _____________________________________________________________________

 

_____________________

(imzası)

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 avqust tarixli 295 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

3 nömrəli əlavə

 

 

 

ÜMUMİ LİSENZİYA

 

Qeydiyyat nömrəsi ____________                                                        “___” ______ ______ il

 

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın adı)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın ünvanı)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verilən fəaliyyət növü (bütün alt növlər)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ həyata keçirməyə icazə verir.

 

Lisenziya verilib ______________________________________________________________

                                 (hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin filialının və nümayəndəliyinin adı və hüquqi

_____________________________________________________________________________

ünvanı, fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı və fəaliyyət ünvanı, VÖEN)

_____________________________________________________________________________

 

Lisenziyanı imzalayan vəzifəli şəxs _____________________________________________

                                                                                     (adı, soyadı və atasının adı)

Vəzifəsi _____________________________________________________________________

 

_____________________

(imzası)

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 avqust tarixli 295 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

4 nömrəli əlavə

 

 

 

XÜSUSİ LİSENZİYA

 

Qeydiyyat nömrəsi ____________                                                        “___” ______ ______ il

 

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın adı)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın ünvanı)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verilən fəaliyyət növü (alt növ və ya alt növlər)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ həyata keçirməyə icazə verir.

 

Lisenziya verilib ______________________________________________________________

                                (hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin filialının və nümayəndəliyinin adı və hüquqi

_____________________________________________________________________________

ünvanı, fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı və fəaliyyət ünvanı, VÖEN)

_____________________________________________________________________________

 

Lisenziyanı imzalayan vəzifəli şəxs _____________________________________________

                                                                  (adı, soyadı və atasının adı)

Vəzifəsi _____________________________________________________________________

 

_____________________

(imzası)

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 avqust tarixli 295 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

5 nömrəli əlavə

 

 

 

LİSENZİYANIN ƏLAVƏSİ

 

Qeydiyyat nömrəsi ____________                                                        “___” ______ ______ il

 

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın adı və ünvanı (ünvan mötərizə içərisində göstərilir)

tərəfindən “___” _______________ ______ il tarixində _____________________ qeydiyyat

nömrəsi ilə verilmiş lisenziya əsasında ___________________________________________

                                                                              (hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin filialının və

_____________________________________________________________________________

nümayəndəliyinin adı və hüquqi ünvanı, fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı və fəaliyyət ünvanı, VÖEN)

___________________________________________________________________ ünvanında

(lisenziya verilən fəaliyyətin həyata keçirildiyi ünvan)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verilən fəaliyyət növünün adı)

 

həyata keçirilməsinə icazə verilir.

 

 

_____________________________________

___________

______________________

(lisenziyanın əlavəsini imzalayan şəxsin vəzifəsi)

(imzası)

(adı, soyadı və atasının adı)

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 avqust tarixli 295 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

6 nömrəli əlavə

 

 

 

LİSENZİYANIN ƏLAVƏSİ

 

Qeydiyyat nömrəsi ____________                                                        “___” ______ ______ il

 

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın adı və ünvanı (ünvan mötərizə içərisində göstərilir)

tərəfindən “___” _______________ ______ il tarixində _____________________ qeydiyyat

nömrəsi ilə verilmiş lisenziya əsasında ___________________________________________

                                                                                  (hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin filialının və

_____________________________________________________________________________

nümayəndəliyinin adı və hüquqi ünvanı, fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı və fəaliyyət ünvanı, VÖEN)

___________________________________________________________________ ünvanında

(lisenziya verilən fəaliyyətin həyata keçirildiyi ünvan)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verilən fəaliyyət növünün adı)

 

üzrə görülməsinə icazə verilən işlərin

 

SİYAHISI

 

1.

_______________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________________

 

 

_____________________________________

___________

______________________

(lisenziyanın əlavəsini imzalayan şəxsin vəzifəsi)

(imzası)

(adı, soyadı və atasının adı)

 

M.Y.

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 avqust tarixli 295 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

7 nömrəli əlavə

 

 

ÜMUMİ LİSENZİYANIN ƏLAVƏSİ

 

Qeydiyyat nömrəsi ____________                                                        “___” ______ ______ il

 

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın adı və ünvanı (ünvan mötərizə içərisində göstərilir)

tərəfindən “___” _______________ ______ il tarixində ____________________ qeydiyyat

nömrəsi ilə verilmiş ümumi lisenziya əsasında ___________________________________

                                                                                   (hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin filialının və

_____________________________________________________________________________

nümayəndəliyinin adı və hüquqi ünvanı, fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı və fəaliyyət ünvanı, VÖEN)

___________________________________________________________________ ünvanında

(lisenziya verilən fəaliyyətin həyata keçirildiyi ünvan)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verilən fəaliyyətin alt növünün adı)

 

həyata keçirilməsinə icazə verilir.

 

 

_____________________________________

___________

______________________

(lisenziyanın əlavəsini imzalayan şəxsin vəzifəsi)

(imzası)

(adı, soyadı və atasının adı)

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 avqust tarixli 295 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

8 nömrəli əlavə

 

 

 

XÜSUSİ LİSENZİYANIN ƏLAVƏSİ

 

Qeydiyyat nömrəsi ____________                                                        “___” ______ ______ il

 

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın adı və ünvanı (ünvan mötərizə içərisində göstərilir)

tərəfindən “___” _______________ ______ il tarixində _____________________ qeydiyyat

nömrəsi ilə verilmiş xüsusi lisenziya əsasında ____________________________________

                                                                                   (hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin filialının və

_____________________________________________________________________________

 nümayəndəliyinin adı və hüquqi ünvanı, fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı və fəaliyyət ünvanı, VÖEN)

___________________________________________________________________ ünvanında

(lisenziya verilən fəaliyyətin həyata keçirildiyi ünvan)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verilən fəaliyyətin alt növünün adı)

 

həyata keçirilməsinə icazə verilir.

 

 

_____________________________________

___________

______________________

(lisenziyanın əlavəsini imzalayan şəxsin vəzifəsi)

(imzası)

(adı, soyadı və atasının adı)

 

 

 

M.Y.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2017-ci il 25 avqust tarixli 340 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

9 nömrəli əlavə

 

SELLÜLAR (MOBİL) RABİTƏ XİDMƏTLƏRİNƏ

(TEXNOLOJİ STANDARTIN ADI GÖSTƏRİLMƏKLƏ)

LİSENZİYA

 

Qeydiyyat nömrəsi __________                                                                     “___” ____ ____ il

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın adı)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verən orqanın ünvanı)

_____________________________________________________________________________

(lisenziya verilən fəaliyyət növü)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ həyata keçirməyə icazə verir.

 

Lisenziya verilib _______________________________________________________________

                      (hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin filialının və nümayəndəliyinin adı

_____________________________________________________________________________

və hüquqi ünvanı, fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı və fəaliyyət ünvanı, VÖEN)

_____________________________________________________________________________

lisenziyanın müddəti (başlama və başa çatma tarixləri göstərilməklə)

_____________________________________________________________________________

 

Lisenziyanı imzalayan vəzifəli şəxs _________________________________________________

                                                            (“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası

_____________________________________________________________________________

Qanununun 59.1.4-cü maddəsinin tələbləri nəzərə alınaraq adı və soyadı)

 

Vəzifəsi _________________________________________________

 

_________________________

(imzası)

 

Qeyd. Bu lisenziya “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.8-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan lisenziya müqaviləsi bağlanılmadığı halda hüquqi nəticələr yaratmır.

 

M.Y.

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       25 avqust 2017-ci il tarixli 340 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 26 avqust 2017-ci il, № 186, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1627)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 



[1] 25 avqust 2017-ci il tarixli 340 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 26 avqust 2017-ci il, № 186, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1627) ilə yeni məzmunda 8-ci hissə əlavə edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status