AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
14.06.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
275-VQ
ADI
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti arasında elektrik enerjisi satışı haqqında” Çərçivə Sazişinin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 20-07-2016, Nəşr nömrəsi: 154), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-07-2016, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 1235)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
20.07.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
430.050.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
12201606140275
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
19.07.2016
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti arasında elektrik enerjisi satışı haqqında” Çərçivə Sazişinin təsdiq edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti arasında elektrik enerjisi satışı haqqında” Çərçivə Sazişinin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti arasında elektrik enerjisi satışı haqqında” 2016-cı il fevralın 23-də Tehran şəhərində imzalanmış Çərçivə Sazişi təsdiq edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 14 iyun 2016-cı il

№ 275-VQ


Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası

Hökuməti arasında elektrik enerjisi satışı haqqında

 

ÇƏRÇİVƏ SAZİŞİ

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İran İslam Respublikası Hökuməti (bundan sonra təklikdə “Tərəf’ və birlikdə “Tərəflər” adlandırılacaq),

Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında uzun müddət mövcud olan dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsini arzulayaraq, elektroenergetika sahəsində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi məqsədilə,

elektrik enerjisinin ticarəti sahəsində qarşılıqlı faydalılıq prinsipinə əsaslanaraq və bu sahədə iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, müvafiq milli qanunvericilikləri çərçivəsində və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə tam uyğun şəkildə

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

 

Maddə 1

 

Tərəflər elektroenergetika obyektləri üzərində suveren hüquqlarını tanıyırlar və bunun əsasında elektroenergetika sahəsində qarşılıqlı faydalı iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlığı inkişaf etdirirlər və genişləndirirlər.

 

Maddə 2

 

Tərəflər öz milli qanunvericiliklərinə və dövlətlərinin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlərdən irəli gələn öhdəliklərinə uyğun olaraq, öz istehlakçılarını stabil elektrik enerjisi ilə təchiz etmək məqsədilə elektroenergetika sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün zəruri tədbirləri həyata keçirirlər.

 

Maddə 3

 

Tərəflər Azərbaycan Respublikasının enerji sistemindən İran İslam Respublikasının enerji sisteminə və (və ya) İran İslam Respublikasının enerji sistemindən Azərbaycan Respublikasının enerji sisteminə verilməsi planlaşdırılan elektrik enerjisinin həcmini, qiymətini və müddətini müəyyənləşdirirlər.

Tərəflər 330 kV-luq “Muğan” (“İmişli-Parsabad”) dövlətlərarası elektrik verilişi xəttinin istismara verilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri yerinə yetirirlər.

 

Maddə 4

 

Tərəflər iki ölkə arasında elektrik enerjisinin təhlükəsiz və etibarlı formada ötürülməsinin texniki, kommersiya, inzibati qaydalarını və prosedurlarını və digər təşkilati tələbləri müəyyən edirlər.

Tərəflərin müvafiq subyektləri müqavilə və kontraktlar əsasında Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə elektrik enerjisinin üçüncü ölkələrə tranzitini həyata keçirirlər və qəza şəraitində qarşılıqlı yardım göstərirlər.

 

Maddə 5

 

Bu Çərçivə Sazişinin yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətin əlaqələndirilməsini və onun icrasına nəzarəti Tərəflərin aşağıdakı səlahiyyətli qurumları həyata keçirir:

“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti - Azərbaycan Respublikası Hökuməti tərəfindən;

İran Enerjinin İstehsalı, Ötürülməsi, Paylanması İdarəetmə Şirkəti “Tavanir” - İran İslam Respublikası Hökuməti tərəfindən.

Öz səlahiyyətli qurumlarının əvəz edildiyi təqdirdə, Tərəflər bu barədə bir-birini diplomatik kanallar vasitəsilə məlumatlandırırlar.

 

Maddə 6

 

Tərəflər bu Çərçivə Sazişinin müddəalarının yerinə yetirilməsi üçün birgə fəaliyyətin təşviqi və asanlaşdırılması məqsədilə aidiyyəti qurumların nümayəndələrindən ibarət Birgə İşçi Qrup təsis edirlər.

Birgə İşçi Qrup hər iki ölkənin elektrik enerjisi şəbəkələri arasında əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi, elektrik enerjisinin mübadiləsi ilə bağlı ümumi şərtlərin və xüsusi prosedurların müəyyən edilməsini həyata keçirir.

 

Maddə 7

 

Bu Çərçivə Sazişinin təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı yarana biləcək hər hansı mübahisə Tərəflər arasında dostcasına danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə diplomatik kanallar vasitəsilə həll edilir.

 

Maddə 8

 

Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında bu Çərçivə Sazişinə istənilən əlavələr və dəyişikliklər edilə bilər. Belə əlavələr və dəyişikliklər bu Çərçivə Sazişinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan ayrıca sənədlərlə rəsmiləşdirilir və bu Çərçivə Sazişinin 9-cu maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə minir.

 

Maddə 9

 

Bu Çərçivə Sazişi onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan müvafiq dövlət-daxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Tərəflərin sonuncu yazılı bildirişinin diplomatik kanallar vasitəsilə alındığı tarixdən qüvvəyə minir.

Bu Çərçivə Sazişi 5 (beş) il müddətə bağlanılır və Tərəflərdən biri onu ləğv etmək niyyəti barədə ən azı 6 (altı) ay əvvəlcədən yazılı şəkildə diplomatik kanallar vasitəsilə digər Tərəfə məlumat vermədiyi təqdirdə, avtomatik olaraq növbəti 5 (beş) illik müddətlərə qüvvədə qalır.

Bu Çərçivə Sazişinin ləğvi, ona əsasən həyata keçirilən razılaşmaların və ya proqramların başa çatmasınadək onların etibarlılığına və müddətinə təsir etmir.

Tehran şəhərində 23 fevral 2016-cı il tarixində, hər biri Azərbaycan, fars və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır və bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Çərçivə Sazişinin təfsirində fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilində olan mətnə üstünlük verilir.

 

Azərbaycan Respublikası

İran İslam Respublikası

Hökuməti adından

Hökuməti adından

(imza)

(imza)

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status