×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
15.10.1998
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
206
ADI
Azərbaycan Respublikasının su qanunvericiliyi ilə bağlı bəzi qaydaların təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-10-1998, Nəşr nömrəsi: 10, Maddə nömrəsi: 627)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
15.10.1998
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
280.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikasının su qanunvericiliyi ilə bağlı bəzi qaydaların təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının su qanunvericiliyi ilə bağlı bəzi qaydaların təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 685 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları”, “Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları”, “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları”, “Sudan təsərrüfatdaxili istifadə planlarının və sudan istifadəyə dair ümumsistem planlarının təsdiq edilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Suların kompleks işlədilməsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması və təsdiq edilməsi qaydası haqqında” SSRİ Nazirlər Sovetinin 1976-cı il 2 iyun tarixli 408 nömrəli qərarı barədə” Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1976-cı il 4 avqust tarixli 259 nömrəli qərarı (IV bölmə istisna olmaqla) qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3. Bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri    A.Rasİzadə

Bakı şəhəri, 15 oktyabr 1998-ci il

№ 206


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1998-ci il 15 oktyabr tarixli 206 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma

 

QAYDALARI

 

1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinə və “Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 685 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır.

2. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırmanın əsas məqsədi sudan istifadə limitlərinin müəyyən edilməsi, elmi-texniki tərəqqini nəzərə almaqla su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində sanitariya-gigiyena, ekoloji, hidrogeoloji, hidroloji, texnoloji, metroloji standartların, normaların və qaydaların işlənib hazırlanması və qəbul edilməsidir.

3. Yerüstü su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti ilə razılaşdırılmaqla aparılır. [1]

4. Yeraltı su obyektlərinin  istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi  tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Səhiyyə Nazirliyi və digər aidiyyəti təşkilat və orqanlarla razılaşdırılmaqla aparılır. [2]

5. Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla aparılır. [3]

6. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində sanitariya-gigiyena standartları, normaları və qaydaları Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və digər aidiyyəti təşkilatlarla razılaşdırmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. [4]

7. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində ekoloji və texnoloji standartlar, normalar və qaydalar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə razılaşdırılmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. [5]

8. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində hidrogeoloji və hidroloji standartlar, normalar və qaydalar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə razılaşdırılmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. [6]

9. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində meteoroloji standartlar, normalar və qaydalar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə razılaşdırılmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. [7]

10. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma ölkənin sosial-iqtisadi tələbatı nəzərə alınmaqla Su Kadastrına əsasən və su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi və sxemlərinə uyğun şəkildə aparılır.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1998-ci il 15 oktyabr tarixli 206 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi

 

QAYDALARI

 

1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinə və “Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 685 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır.

2. Sudan istifadə limitləri  əhalinin içmək, məişət, müalicə, kurort, sağlamlıq və digər ehtiyacları, habelə kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, nəqliyyat, balıqçılıq təsərrüfatı və sair dövlət və ictimai tələbatlar üçün hesablanır və həyata keçirilir.

3. Yerüstü su obyektlərindən kənd təsərrüfatının tələbatı üçün istifadə limitləri su obyektlərinin sululuğuna dair Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarına əsaslanır, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və onun müvafiq təşkilatları və Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi  tərəfindən hazırlanıb həyata keçirilir. [8]

4. Sudan əhalinin içmək, məişət və digər ehtiyacları üçün istifadə limitləri rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları və onların müvafiq təşkilatları tərəfindən hazırlanıb həyata keçirilir.

5. Sudan əhalinin müalicə, kurort və digər ehtiyacları üçün istifadə limitləri Səhiyyə Nazirliyi və müvafiq kurort təşkilatları tərəfindən hazırlanıb həyata keçirilir.

6. Sudan sənaye, energetika, tikinti, nəqliyyat, balıqçılıq təsərrüfatı və digər ehtiyaclar üçün istifadə limitləri Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər müvafiq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla hazırlanıb həyata keçirilir. [9]

7. Yerüstü su mənbələri olmayan, yaxud az olan regionlarda, yeraltı suların ehtiyatı kifayət qədərdirsə, həmin sulardan, ilk növbədə, əhalinin içmək və məişət ehtiyacları üçün istifadə edilir.

8. Yeraltı sulardan istifadə limitləri yeraltı su mənbələrinin səmərəli istifadə tələblərinə riayət edilməklə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hazırlanıb həyata keçirilir. [10]

9. Sudan istifadə limitləri hər bir magistral, təsərrüfatlararası və təsərrüfatdaxili kanallarda olan su itkilərini nəzərə almalıdır.

10. Kənd təsərrüfatının tələbatı üçün sudan istifadə limitləri magistral və rayonlararası kanallar üzrə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təsdiq edilir.

Təsdiq edilmiş sudan istifadə limitlərinə əsasən su bölgüsü Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinin müvafiq təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir.

Kanallara götürülən və su istifadəçilərinə su ayırıcı məntəqələrində verilən suyun miqdarı bu məntəqələrdə quraşdırılmış ölçü cihazları vasitəsilə müəyyən edilir. [11]

11. Suvarma mənbələrinin sululuğundan və iqlim şəraitindən asılı olaraq sudan istifadə limitlərində düzəlişlər və dəqiqləşmələr aparıla bilər. Bu düzəliş və dəyişikliklər sudan istifadə limitlərini təsdiq etmiş təşkilat tərəfindən aparılır.

Limitlərdə dəyişikliklər və düzəlişlər bu barədə 10 gün əvvəlcədən xəbərdarlıq edildikdən sonra həyata keçirilir.

12. Sudan istifadə limitlərinə ciddi riayət etmək bütün su istifadəçilərinin borcudur.

13. Su təsərrüfatı sistemlərində və quyu ağzında quraşdırılmış mexanizm və qurğuların korlanıb sıradan çıxarılmasına və sudan istifadə limitlərindən icazə olmadan çox su götürülməsinə görə su istehlakçıları məsuliyyət daşıyırlar.

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1998-ci il 15 oktyabr tarixli 206 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi

 

QAYDALARI

 

1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinə və “Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 685 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır.

2. Ölkənin su ehtiyatlarına olan perspektiv tələbatını və bununla əlaqədar həyata keçirilməsi tələb olunan su təsərrüfatı tədbirlərini müəyyənləşdirmək, su obyektlərinin səmərəli istifadəsini və mühafizəsini təmin etmək, habelə suların zərərli təsirinin qarşısını almaq və onun nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədilə su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Baş sxemi, habelə hövzə və ərazi sxemləri işlənib hazırlanır.

3. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemləri ölkənin sosial iqtisadi inkişafı üzrə uzunmüddətli direktiv sənədlərə və proqramlara, elmi-texniki tərəqqiyə, axtarış və tədqiqatlara, İqtisadiyyat Nazirliyinin və layihə institutlarının tərtib etdikləri proqnozlara əsaslanır.

4 Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Baş sxemi Azərbaycan Respublikası su təsərrüfatının əsas inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir, su ehtiyatlarının vəziyyəti, su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi perspektivləri barədə sistemli tədqiqat və layihə materiallarını özündə birləşdirir.

5. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi hövzə sxemləri çayların və başqa su obyektlərinin hövzələri üzrə Baş sxemin əsasında hazırlanır.

6. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi ərazi sxemləri Naxçıvan Muxtar Respublikası, ayrı-ayrı iqtisadi rayonlar və bölgələr üzrə Baş sxemin və hövzə sxemlərinin əsasında hazırlanır.

7. Yerüstü su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Baş sxemi, hövzə və ərazi sxemləri Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin iştirakı ilə hazırlanır. [12]

8. Yeraltı su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Baş sxemi, hövzə və ərazi sxemləri Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin iştirakı ilə hazırlanır. [13]

9. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərində nəzərdə tutulan tədbirlər su axınlarının nizamlanması, sudan qənaətlə istifadə olunması, habelə  mütərəqqi su təchizatı sxemlərinin və texnologiyaların tətbiqi əsasında təmizlənməmiş suların tullantısının qarşısının alınması yolu ilə sulardan ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində daha səmərəli istifadə edilməsini (birinci növbədə əhalinin içməli suya olan ehtiyaclarının ödənilməsini nəzərə almaqla) təmin etməlidirlər.

10. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemləri dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına ixtisaslaşmış layihə institutlarının gücü ilə işlənib hazırlanır.

Onların dövlət ekspertizası müvafiq olaraq Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. [14]

11. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Baş sxemləri müvafiq olaraq Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təqdimatları əsasında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti ilə razılaşdırılmaqla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunur. [15]

12. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi hövzə sxemləri Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti ilə razılaşdırılmaqla yerüstü su ehtiyatları üzrə Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, yeraltı su ehtiyatları üzrə isə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur. [16]

13. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi ərazi sxemləri Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla yerüstü su ehtiyatları üzrə Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, yeraltı su ehtiyatları üzrə isə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur. [17]

14. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Baş sxemi 15 illik bir müddətə işlənib hazırlanır və dövrü dəyişikliklər nəzərə alınmaqla hər 5 ildən bir dəqiqləşdirilir.

15. Azərbaycan Respublikasının illik su təsərrüfatı balansına dair, ölkənin əsas su və su təsərrüfatı obyektlərində su ehtiyatları barədə gündəlik məlumatlar, o cümlədən su anbarlarının səviyyəsi, həcmi, su anbarına daxil olan və çıxan su həcmləri (strukturu göstərilməklə), hidroqovşaqların qəbul etdiyi və ötürdüyü su həcmləri (strukturu göstərilməklə), çaylar üzrə, məntəqələr və yerləşdiyi ərazilər göstərilməklə, su sərfi, subartezian və artezian quyularının istismarı barədə, su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, inventarlaşdırılması və modelləşdirilməsi ilə bağlı digər məlumatlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 13 fevral tarixli 1289 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elektron su təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq “Elektron su təsərrüfatı” informasiya sisteminə daxil edilir. [18]

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1998-ci il 15 oktyabr tarixli 206 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Sudan təsərrüfatdaxili istifadə planlarının və sudan istifadəyə dair ümumsistem planlarının təsdiq edilməsi

 

QAYDASI

 

1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinə və “Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 685 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır.

2. Azərbaycan Respublikasında sudan istifadə edənlər mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisələr, idarələr, təşkilatlar və digər hüquqi şəxslər, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər ola bilərlər.

3. Suvarma sistemlərinin, otlaqların su təminatı sistemlərinin və digər su təsərrüfatı obyektlərinin suyundan istifadə sudan təsərrüfatdaxili istifadə və sudan istifadəyə dair ümumsistem planları əsasında həyata keçirilir.

4. Sudan təsərrüfatdaxili istifadə planları sudan istifadə edənlər tərəfindən suya olan tələbat nəzərə alınmaqla tərtib olunur.

5. Sudan təsərrüfatdaxili istifadə planları suvarılan torpaqların miqdarı, əkin sahələrinin strukturu, suvarma rejimi və bitkilərin suvarma vaxtı, daxili təsərrüfat kanallarının faydalı iş əmsalı, əkin sahələrinin torpaq-meliorativ şəraiti və su ehtiyatları barədə məlumatları özündə əks etdirməlidir.

6. Sudan təsərrüfatdaxili istifadə planları sudan istifadə edənlər tərəfindən rayon suvarma sistemləri idarələri ilə razılaşdırıldıqdan sonra yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsdiq olunur.

7. Sudan istifadəyə dair ümumsistem planları rayon suvarma sistemləri idarələri tərəfindən yerli kənd təsərrüfatı təşkilatları ilə əlaqəli şəkildə əkin proqnozlarına və suvarma rejimlərinə uyğun tərtib olunur və sudan təsərrüfatdaxili istifadə planları əsasında dəqiqləşdirilir.

8. Sudan istifadəyə dair ümumsistem planlarında sudan təsərrüfatdaxili istifadə planlarında göstərilən məlumatlardan başqa magistral və təsərrüfatlararası kanalların və baş su götürücü qurğunun sərfi, təsərrüfatlararası kanalların və ümumiyyətlə sistemin faydalı iş əmsalı haqqında məlumatlar da öz əksini tapmalıdır.

9. Sudan təsərrüfatdaxili istifadə planları və sudan istifadəyə dair ümumsistem planları təsərrüfatlarda işin təşkili və aqrotexnika üzrə görülən tədbirlər sistemi ilə uzlaşmalı və hidrometeoroloji şərait nəzərə alınmalıdır.

10. Suvarma suyundan energetika, sənaye, nəqliyyat, kommunal, məişət və digər məqsədlər üçün istifadə, sudan istifadəyə dair ümumsistem planlarında nəzərə alınmalıdır.

11. Sudan istifadəyə dair ümumsistem planları təsdiq edilir:

rayon əhəmiyyətli suvarma sistemləri üzrə rayon suvarma sistemləri idarələri tərəfindən;

respublika əhəmiyyətli və rayonlararası suvarma sistemləri üzrə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən. [19]

12. Sudan istifadə planları və onların əsasında bağlanmış  sudan istifadə müqavilələri rayon suvarma sistemləri idarələri ilə su istifadəçiləri arasında münasibətləri müəyyənləşdirən əsas sənədlərdir.

Sudan istifadə müqavilələrində rayon suvarma sistemləri idarələri tərəfindən sudan istifadə edənlərə su ayrıcılarından sudan təsərrüfatdaxili istifadə planlarına uyğun vaxtlı-vaxtında və tələb olunan miqdarda suyun verilməsi, sudan istifadə edənlər tərəfindən isə plan üzrə suvarmanın aparılması, suvarma suyunun kollektor-drenaj şəbəkəsinə axıdılmaması, suvarma texnikasının təkmilləşdirilməsi, təsərrüfatdaxili şəbəkə və onların üzərindəki qurğuların işlək vəziyyətdə saxlanması və digər şərtlər göstərilir.

13. Əkiləcək sahənin miqdarı, əkiləcək bitki növləri, su mənbələrində olan suyun miqdarı nəzərdə tutulduğundan 10 faizə qədər dəyişərsə, yaxud güclü yağışlar nəticəsində suvarma vaxtının və suvarma normasının dəyişməsinə ehtiyac olarsa, sudan istifadəyə dair ümumsistem planları dəqiqləşdirilir.

Ümumsistem planları su mənbələrinin sululuğu haqqında dəqiqləşdirilmiş məlumatlar və əkinin vəziyyəti nəzərə alınmaqla dəqiqləşdirilir.

14. Suvarma sistemlərindən planda nəzərdə tutulduğundan artıq, hətta su mənbələrində su çox olduqda belə, yerli suvarma sistemləri idarələrinin razılığı olmadan su götürülməsinə yol verilmir.

15. Təsərrüfatlararası suvarma kanallarından yeni su qəbuledici qurğu tikməklə müvəqqəti nasos stansiya quraşdırmaqla, yaxud başqa üsullarla su götürülməsinə ancaq Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin razılığı ilə icazə verilir. [20]

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49)

2.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558)

3.       8 aprel 2006-cı il tarixli 100 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 370)

4.       10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483)

5.       13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 fevral 2015-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 227)

6.       1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721)

7.       24 may 2021-ci il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 26 may 2021-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 5, maddə 527)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə “Su obyektlərinin istifadəsi və Mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları”nın 3-cü bəndində "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmiş və həmin bənddən "Azərbmeşə" İstehsalat Birliyi, "Azərbalıq" Dövlət Konserni" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3. Yerüstü su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Baytarlıq Komitəsi, “Azərbmeşəİstehsalat Birliyi, “Azərbalıq” Dövlət Konserni və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti ilə razılaşdırılmaqla aparılır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 3-cü bəndində "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri ilə, "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Baytarlıq Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti" sözləri ilə əvəz edilmiş və "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi" sözləri çıxarılmışdır.

8 aprel 2006-cı il tarixli 100 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 370) ilə Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normallaşdırma Qaydaları"nın 3-cü bəndində "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları”nın 3-cü, 4-cü və 6-9-cu hissələrdə “tərəfindən” sözündən sonra “Fövqəladə Hallar Nazirliyi,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 fevral 2015-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 227) ilə “Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları”nın 3-cü hissəsində “Dövlət Baytarlıq Xidməti” sözləri “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları”nın 3-cü hissəsində “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və Mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 4-cü bəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmiş və həmin bənddən "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4. Yeraltı su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi, Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Baytarlıq Komitəsi və digər aidiyyəti təşkilat və orqanlarla razılaşdırılmaqla aparılır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 4-cü bəndindən "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Baytarlıq Komitəsi" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4. Yeraltı su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Baytarlıq Komitəsi və digər aidiyyəti təşkilat və orqanlarla razılaşdırılmaqla aparılır.

8 aprel 2006-cı il tarixli 100 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 370) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normallaşdırma Qaydaları"nın 4-cü, 6-cı, 7-ci, 8-ci və 9-cu bəndlərinə "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi" sözlərindən sonra "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[3] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və Mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 5-ci bəndində "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi tərəfindən "Azərbalıq" Dövlət Konserni ilə razılaşdırılmaqla" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları”nın 5-ci hissəsində “tərəfindən” sözündən sonra “Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[4] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və Mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 6-cı bəndində "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 6-cı bəndində "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və Mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 7-ci bəndində "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmiş və həmin bənddən "Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi, Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi və "Azərbalıq" Dövlət Konserni" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində ekoloji və texnoloji standartlar, normalar və qaydalar Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi tərəfindən Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi, Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi və “Azərbalıq” Dövlət Konserni ilə razılaşdırılmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 7-ci bəndindən "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində ekoloji və texnoloji standartlar, normalar və qaydalar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi ilə razılaşdırılmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

 

[6] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və Mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 8-ci bəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmiş və həmin bənddən "Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində hidrogeoloji və hidroloji standartlar, normalar və qaydalar Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi tərəfindən Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi və Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi ilə razılaşdırılmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 8-ci bəndindən "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində hidrogeoloji və hidroloji standartlar, normalar və qaydalar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi ilə razılaşdırılmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

 

[7] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və Mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 9-cu bəndində "Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi" sözləri "Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmiş və həmin bənddən "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi və Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində meteoroloji standartlar, normalar və qaydalar Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi tərəfindən Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi, Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi və Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi ilə razılaşdırılmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində normalaşdırma Qaydaları"nın 9-cu bəndindən "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində meteoroloji standartlar, normalar və qaydalar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi ilə razılaşdırılmaqla işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

 

[8] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 3-cü bəndində "Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsinin" sözləri "Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 3-cü bəndində "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

8 aprel 2006-cı il tarixli 100 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 370) ilə "Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 3-cü, 6-cı və 10-cu bəndlərində ismin müvafiq hallarında "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları”nda 3-cü hissədə “təşkilatları” sözündən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[9] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 6-cı bəndində "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi və Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmiş, həmin bənddən "Azərbalıq" Dövlət Konserni" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6. Sudan sənaye, energetika, tikinti, nəqliyyat, balıqçılıq təsərrüfatı və digər ehtiyaclar üçün istifadə limitləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi, “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti, “Azərbalıq” Dövlət Konserni, digər müvafiq təşkilatlar tərəfindən Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi və Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi ilə razılaşdırmaqla hazırlanıb həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 6-cı bəndində "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları”nda 6-cı hissədə “Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[10] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 8-ci bəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları”nda 8-ci hissədə “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[11] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 10-cu bəndində ismin müvafiq hallarında "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri ismin müvafiq hallarında "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və Mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 7-ci bəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin, Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsinin, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsinin" sözləri "Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 7-ci bəndində "Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

8 aprel 2006-cı il tarixli 100 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 370) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 7-ci, 8-ci və 10-cu bəndlərində "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" və "Kənd Təsərrü
fatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinin" sözləri və 11-ci, 12-ci və 13-cü bəndlərində "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi" və "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin" sözləri ismin müvafiq hallarında "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları”nda 7-ci hissədə “Nazirliyinin” sözündən sonra “, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[13] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və Mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 8-ci bəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmiş və həmin bənddən "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsinin, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsinin" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8. Yeraltı su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Baş sxemi, hövzə və ərazi sxemləri Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi tərəfindən Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin, Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsinin, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsinin və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin iştirakı ilə hazırlanır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 8-ci bəndində "Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin" sözləri "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları”nda 8-ci hissədə “tərəfindən” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[14] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və Mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 10-cu bəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 10-cu bəndində "Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və Mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 11-ci bəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin" sözləri "Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmiş və həmin bənddən "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi, Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11. Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Baş sxemləri müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin və Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin təqdimatları əsasında İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi, Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti ilə razılaşdırılmaqla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunur.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 11-ci bəndində "Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin" sözləri "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları”nda 11-ci hissədə “əsasında” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[16] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və Mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 12-ci bəndində "Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi" sözləri və "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 12-ci bəndində "Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları”nda 12-ci hissədə üçüncü halda “” sözündən əvvəl “, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[17] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və Mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 13-cü bəndində "Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 13-cü bəndində "Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

10 may 2012-ci il tarixli 109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 may 2012-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 483) ilə “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları”nda 13-cü hissədə “sxemləri” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[18] 24 may 2021-ci il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 26 may 2021-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 5, maddə 527) ilə “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərinin işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası, təsdiqi və həyata keçirilməsi Qaydaları”na yeni məzmunda 15-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[19] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Sudan təsərrüfatdaxili istifadə planlarının və sudan istifadəyə dair ümumsistem planlarının təsdiq edilməsi Qaydası"nın 11-ci bəndinin üçüncü abzasında "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

8 aprel 2006-cı il tarixli 100 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 370) ilə "Sudan təsərrüfatdaxili istifadə planlarının və sudan istifadəyə dair ümumsistem planlarının təsdiq edilməsi Qaydası"nın 11-ci bəndinin üçüncü abzasında və 15-ci bəndində ismin müvafiq hallarında "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti" sözləri ilə əvəz edilsin;

 

[20] Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2005-ci il tarixli 122 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 558) ilə "Sudan təsərrüfatdaxili istifadə planlarının və sudan istifadəyə dair ümumsistem planlarının təsdiq edilməsi Qaydası"nın 15-ci bəndində "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin" sözləri "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status