×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
19.02.2015
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
474
ADI
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Malta Respublikasının Energetika və Səhiyyə Nazirliyi arasında Maltada neft və qaz sektoru çərçivəsində strateji əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Respublika Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 21-02-2015, Nəşr nömrəsi: 041), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2015, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 136)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
21.02.2015
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
430.050.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
13201502190474
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
23.02.2015
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 14 may tarixli 130 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının fəxri adları haqqında Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Malta Respublikasının Energetika və Səhiyyə Nazirliyi arasında Maltada neft və qaz sektoru çərçivəsində strateji əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Malta Respublikasının Energetika və Səhiyyə Nazirliyi arasında Maltada neft və qaz sektoru çərçivəsində strateji əməkdaşlıq haqqında 2014-cü il dekabrın 15-də Bakı şəhərində imzalanmış Anlaşma Memorandumu təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Anlaşma Memorandumunun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi həmin Anlaşma Memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Malta Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 19 fevral 2015-ci il

                 № 474


Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Malta

Respublikasının Energetika və Səhiyyə Nazirliyi arasında Maltada

neft və qaz sektoru çərçivəsində strateji əməkdaşlıq haqqında

 

ANLAŞMA MEMORANDUMU

 

Bundan sonra “Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Malta Respublikasının Energetika və Səhiyyə Nazirliyi, aralarında olan dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək niyyətilə, xüsusilə neft və qaz, yanacaq və eyni sektor çərçivəsində yardımçı fəaliyyətlərə diqqət yetirərək qarşılıqlı maraq kəsb edən sektorlarda əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyətini anlayaraq,

Malta tərəfinin Maltada enerji və yanacaq sektorlarını əhəmiyyətli iqtisadi fəaliyyətlərə çevirmək məqsədi daşıyan strateji təşəbbüsü həyata keçirməyə başlamasını qeyd edərək,

öz müvafiq dövlətlərinin qarşılıqlı maraqları əsasında neft və qaz sektorunda strateji əməkdaşlığı dəstəkləməkdə və inkişaf etdirməkdə maraqlarını bəyan edərək və müzakirələrin intensivləşdirilməsini və gələcəkdə bu sektorda əməkdaşlıqdan yarana biləcək qarşılıqlı faydalar üçün potensialı araşdırmaq arzusunu ifadə edərək,

bu Anlaşma Memorandumunun Tərəflərin gələcək strateji əməkdaşlığının mümkünlüyünü xoş məramla müzakirə edə biləcəyi yanacaq sektoru və enerji ilə əlaqəli layihələrdə ümumi müddəaları müəyyən etdiyini vurğulayaraq, yanacaq sektorunda əməkdaşlıq üçün əsasların və parametrlərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə bu Anlaşma Memorandumunu imzalamaq niyyətilə,

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

 

Maddə 1

Strateji əməkdaşlığın məqsədi və əməkdaşlıq formaları

 

Bu Anlaşma Memorandumunun məqsədləri aşağıdakılardır:

1.1. neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və hasilatı sahəsində strateji əməkdaşlıq;

1.2. yanacaq məhsullarının təchizatı və paylanması üzrə strateji əməkdaşlıq;

1.3. Aralıq dənizi regionunda enerji məhsullarının ticarəti üzrə strateji əməkdaşlıq;

1.4. Maltada enerji ilə bağlı layihələrdə infrastrukturun inkişaf etdirilməsi imkanlarının araşdırılması;

1.5. mayeləşdirilmiş təbii qaz məhsullarının həm daxili, həm də xarici bazarlar üçün saxlancı və paylanması məqsədi ilə mayeləşdirilmiş təbii qaz mərkəzinin yaradılması;

1.6. Tərəflər həmçinin yuxarıda razılaşdırıldığı kimi qarşılıqlı maraq kəsb edən digər sahələrdə müzakirələr apara və əməkdaşlıq edə bilərlər.

 

Maddə 2

Etibarldıq

 

2.1. Bu Anlaşma Memorandumu yalnız Tərəflərin niyyətlərini ifadə edir və Tərəflər üçün hər hansı hüquqi öhdəlik yaratmır.

 

Maddə 3

Ümumi müddəalar

 

3.1. Bu Anlaşma Memorandumu hər iki Tərəfin müvafiq milli qanunvericiliyi çərçivəsində icra edilir.


Maddə 4

Heç bir tərəfdaşlıq

 

3.1. Bu Anlaşma Memorandumunda heç nə Tərəflər arasında müdir-agent, işçi-işəgötürən münasibətləri, nümayəndəlik və ya müştərək tərəfdaşlıq münasibətləri yaratmır və ya yaranmasını nəzərdə tutmur və heç bir Tərəf digər Tərəfin adından hər hansı müqaviləyə qoşula və ya hər hansı öhdəlik götürə bilməz.

 

Maddə 5

Hüquq və öhdəliklərin ötürülməsi

 

5.1. Heç bir Tərəf əvvəlcədən digər Tərəfin yazılı razılığını almadan bu Anlaşma Memorandumu çərçivəsində öz hüquq və öhdəliklərini ötürə bilməz.

5.2. Ətraflı planlaşdırma və icra Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə, Malta tərəfindən isə xüsusi layihə şirkətlərinə həvalə olunur. Müvafiq ölkələrin texniki heyətləri bu Anlaşma Memorandumuna nəzarət edir və onu həyata keçirir.

 

Maddə 6

Əlavə və dəyişikliklər

 

6.1. Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında bu Anlaşma Memorandumuna istənilən əlavə və dəyişikliklər edilə bilər. Belə əlavə və dəyişikliklər bu Anlaşma Memorandumunun ayrılmaz tərkib hissəsi olan ayrıca Protokollar formasında rəsmiləşdirilir və bu Anlaşma Memorandumunun 7-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq qüvvəyə minir.

 

Maddə 7

Qüvvəyəminmə, qüvvədəolma müddəti və xitam

 

7.1. Bu Anlaşma Memorandumu Azərbaycan tərəfindən diplomatik kanallar vasitəsilə göndərilən və bu Anlaşma Memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan müvafiq daxili prosedurların başa çatmasını təsdiq edən yazılı bildirişin alındığı tarixdən etibarən qüvvəyə minir.

Bu Anlaşma Memorandumu 5 (beş) il müddətinə bağlanılır və Tərəflərdən biri ən azı 6 (altı) ay əvvəldən diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı şəkildə digər Tərəfi Anlaşma Memorandumunu ləğv etmək niyyəti barədə məlumatlandırmadığı təqdirdə, avtomatik olaraq növbəti 5 (beş) illik müddətlərə uzadılır.

Bu Anlaşma Memorandumu Bakı şəhərində 2014-cü il 15 dekabr tarixində, hər biri Azərbaycan və ingilis dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsirdə fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətndən istifadə ediləcəkdir.

 

Azərbaycan Respublikasının

Malta Respublikasının

Energetika Nazirliyi adından

Energetika və Səhiyyə Nazirliyi adından

(imza)

(imza)

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status