×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
29.01.2015
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
18
ADI
“Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən bu barədə məlumatın verilməsi üçün ərizə-anket”in formasının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 05-02-2015, Nəşr nömrəsi: 27), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-01-2015, Nəşr nömrəsi: 01, Maddə nömrəsi: 70)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
05.02.2015
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.090.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201501290018
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
06.02.2015
“Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən bu barədə məlumatın verilməsi üçün ərizə-anket”in formasının təsdiq edilməsi haqqında

“Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən bu barədə məlumatın verilməsi üçün ərizə-anket”in formasının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 may tarixli 973-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 27 iyun tarixli 189 nömrəli Fərmanının 1.1.6-cı yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən bu barədə məlumatın verilməsi üçün ərizə-anket”in forması təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2015-ci il

   № 18

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2015-ci il 29 yanvar tarixli 18 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən bu barədə məlumatın verilməsi üçün

 

ƏRİZƏ - ANKET

 

Şəkil üçün yer

Photo

 

APPLİCATİON FORM

for reporting about acquisition of citizenship of a foreign country

by citizen of the Republic of Azerbaijan

 

Xahiş edirəm, xarici dövlətin vətəndaşlığını əldə etməyim barədə məlumatları qeydə alasınız.

Hereby I am asking you to record information on my acquisition of citizenship of a foreign country.

 

S U A L L A R / Q U E S T I O N S

C A V A B L A R /

A N S W E R S

1. Soyadınız, adınız və atanızın adı

(Surname, name and patronymic)

 

2. Soyadınızı və ya adınızı dəyişmisinizsə, səbəbləri göstərilməklə əvvəlki soyadınız və ya adınız

(If surname and name has been changed, indicate the reasons and previous surname or name)

 

 

3. Doğulduğunuz tarix (gün, ay, il)

(Date of birth (day, month, year)

 

4. Doğulduğunuz yer

(Place of birth)

 

5. Milliyyətiniz

(Nationality)

 

6. Cinsiniz

(Gender)

 

7. Ailə vəziyyətiniz (nikahda, dul, subay)

(Marital status (married, widowed, single)

 

8. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını təsdiq edən sənədin:

(Document confirming citizenship of the Republic of Azerbaijan:)

 

8.1. seriyası və nömrəsi

(series and number)

 

8.2. verilməsi tarixi (gün, ay, il)

(date of issue (day, month, year)

 

8.3. etibarlılıq müddəti (gün, ay, il)

(validity period (day, month, year)

 

9. Vətəndaşlığını qəbul etdiyiniz xarici dövlətin:

(Data on the country of acquired citizenship:)

 

9.1. rəsmi adı

(official name)

 

9.2. vətəndaşlığını əldə etməyinizə əsas:

(ground for acquisition of citizenship: )

 

9.2.1. həmin dövlətin ərazisində doğulduğuma görə

(I was born in that country)

 

9.2.2. həmin dövlətin vətəndaşlarından doğulduğuma görə

(I was born from citizens of that country)

 

 

9.2.3.  həmin dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmişəm

(I have acquired citizenship of that country)

 

 

9.2.4. beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş əsaslara görə

(on the grounds envisaged by international agreements)

 

 

9.2.5. başqa əsaslara görə

(on other grounds)

 

 

9.3. vətəndaşlığını əldə  etdiyiniz tarix

(date of acquisition of citizenship)

 

10. Xarici dövlətin vətəndaşlığını təsdiq edən pasportunuzun və ya

digər sərhədkeçmə sənədinizin:

(Data on passport or other  border crossing document confirming 

citizenship of a foreign country: )

 

10.1. seriyası və nömrəsi

(series and number)

 

10.2. verilməsi tarixi (gün, ay, il)

(date of issue (day, month, year)

 

10.3. etibarlılıq müddəti (gün, ay, il)

(validity period (day, month, year)

 

11. Ərizəni şəxsin qanuni  nümayəndəsi verirsə, onun:

(If application form is submitted by his/her legal representative, information legal representative: )

11.1.soyadı, adı və atasının adı

(surname, name and patronymic)

11.2.doğul-duğu tarix (gün, ay, il)

(date of birth (day, month, year)

11.3.doğul-duğu

yer

(place of birth)

11.4.vətən-daşlığı

(citizenship)

11.5.yaşadığı ünvan

(address of residence)

11.6. şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin seriyası və nömrəsi

(series and number of identification document)

11.7.im-zası

(signatu-re)

 

 

 

 

 

 

 

11.8. qanuni nümayəndənin hüquqlarını təsdiq edən sənədin:

(data on document confirming rights of legal representative:)

11.8.1. nömrəsi

(number)

 11.8.2.verilməsi tarixi (gün, ay, il)

(date of issue (day, month, year))

 11.8.3.etibarlılıq müddəti

 (gün, ay, il)

(validity period (day, month, year))

 11.8.4. kim tərəfindən verilmişdir

(issuing authority)

 

 

 

 

 

12. Sizinlə birlikdə xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarınızın:

(Data on your minor children who acquired citizenship of a foreign country together with you : )

12.1. soyadı, adı və

atasının adı (surname, name and patronymic)

 12.2. doğum tarixi

  (gün, ay, il)

 (date of birth)

 (day, month, year)

12.3. doğum yeri

(place of birth)

 

 

 12.4.pasportunun və ya digər sərhədkeçmə sənədinin (pasportu olmayan şəxsə  münasibətdə doğum haqqında şəhadətnamənin və ya ona bərabər tutulan  digər sənədin) seriyası və nömrəsi

 (series and number of passport or other border crossing document (for person who doesn't bear passport, birth certificate or other document equal to it)

 

 12.5. qeyd

 (note)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Azərbaycan Respublikasında və xarici dövlətdə qeydiyyatda olduğunuz və hazırda yaşadığınız yerin ünvanı

(Address of registration in the Republic of Azerbaijan and foreign country and address of current place of residence)

 

14. Telefon nömrəniz (ev, mobil, olduğu halda iş) və elektron poçt ünvanınız

(Phone number (home, mobile, work if applicable) and e-mail address)

 

 

 

 

 

  

 

15. Bəyan edirəm ki, mənim tərəfimdən təqdim olunan məlumatlar tam və dəqiqdir

(I declare that information provided by me is complete and acuarate)

16. Xarici dövlətin vətəndaşlığını könüllü əldə etməyim barədə təqdim etdiyim məlumatların “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığımın itirilməsi üçün əsas olması barədə məlumatlıyam

(I am aware that information provided by me on voluntarily acquiring citizenship of a foreign country is the ground for losing the citizenship of the Republic of Azerbaijan  pursuant to Article 18 of the Law of the Republic of Azerbaijan on “Citizenship of the Republic of Azerbaijan”)

 

“_____” ______________20__ il/ year     İmza/ Signature _______________

(gün, ay, il) (day, month, year)

 

 

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status