AKTIN NÖVÜ
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
19.12.2013
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1/1-05
ADI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Çağrı” mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili Qaydalarında dəyişiklik təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
10.12.2013
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.150.040
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201312191105
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
29.12.2013
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA

VƏTƏNDAŞLARA XİDMƏT VƏ SOSİAL İNNOVASİYALAR ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ

 

QƏRAR

 

1/1-05                                                                                          “19” dekabr 2013-cü il

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Çağrı” mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili Qaydalarında dəyişiklik təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.8-ci və 5.9-cu yarımbəndlərinə əsasən Kollegiya

 

Qərara alır:

 

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları təsdiq edilsin. [1]

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Çağrı” mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili Qaydalarında dəyişiklik təsdiq edilsin.

 

Kollegiyasının sədri:                                                                          İnam Kərimov


 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin kollegiyasının 19 dekabr 2013-cü il tarixli 1/1-05 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə [2]

 

QAYDALARI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında  Əsasnamə”nin 2.1.2-2.1.4, 3.1.2-3.1.5, 4.1.1 və 4.1.2-ci yarımbəndlərinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin (bundan sonra - Dövlət Agentliyi) tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində (bundan sonra – mərkəzlər) səyyar xidmətlərdə (bundan sonra – səyyar xidmət) fəaliyyətin təşkili, xidmətləri həyata keçirən qurum əməkdaşlarının davranış qaydalarına əməl olunması və xidmətin qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsinə nəzarətin (bundan sonra – nəzarət)  və qiymətləndirmənin aparılması prosedurlarını müəyyən edir, habelə bununla bağlı yaranan təşkilati və hüquqi münasibətləri tənzimləyir. [3]

1.2. Bu Qaydalara əməl edilməsinə bilavasitə nəzarəti mərkəzin direktoru, həmin mərkəzdə Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru (bundan sonra - Sektor) , səyyar xidmətdə qrup rəhbəri və Səyyar xidmətlərin təşkili şöbəsi, ümumi nəzarəti isə Dövlət Agentliyinin Nəzarət və qiymətləndirmə şöbəsi (bundan sonra – Şöbə) həyata keçirir. [4]

1.3. Bu Qaydalarda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.3.1. nəzarət - əməkdaşlar tərəfindən xidmətlə bağlı  qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsinə, mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərin operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinə, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının və digər qurumların əməkdaşlarının etik davranış qaydalarına əməl edilməsinin yoxlanılmasına dair fəaliyyət; [5]

1.3.2. qiymətləndirmə - mərkəzlərdə dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlər zamanı qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmasının cari vəziyyətinin öyrənilməsi, məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi, meyarlar və parametrlər üzrə yoxlanılması, təhlili, ballar üzrə qiymətləndirilməsi və yekun hesabatın hazırlanması;

1.3.3. qiymətləndirmə meyarları – qiymətləndirmə zamanı məlumatların toplanması və qiymətləndirmənin aparılması üçün əsas parametrlər;

1.3.4. qiymətləndirmə parametrləri – hər bir meyar üzrə müvafiq ballarla ölçülən indikatorlar;

1.3.5. operativlik xidmətlərin qanunvericiliyə əsasən müəyyən olunmuş zaman çərçivəsində, sürətli və təxirə salınmadan həyata keçirilməsi;

1.3.6. şəffaflıq – hər bir xidmət pəncərəsində xidmət prosedurunun kənardan müşahidə edilməsi, dövlət orqanları və digər qurumlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin əlçatanlığı, şəxslərin mərkəzlərin fəaliyyəti və göstərilən xidmətlərlə bağlı mütəmadi informasiya ilə təmin olunması;

1.3.7. nəzakətlilik xidmət zamanı mədəni davranış və etik qaydalara riayət olunması;

1.3.8. məsuliyyət xidmətin göstərilməsinə, təsirlərinə və nəticələrinə görə cavabdehlik daşıma;

1.3.9. rahatlıq xidmətlərin əsassız qayğı, vaxt itkisi, üzüntü, həyəcan, şübhə  olmadığı hallar əsasında  həyata keçirilməsi;

1.3.10. hüquq pozuntusu mərkəzlərdə xidmət göstərən dövlət orqanlarının və digər qurumların əməkdaşlarının hüquqi məsuliyyətə səbəb olan, ictimai münasibətlərə zərər vuran təqsirli, hüquqazidd əməli.

1.4. Funksional yardımçı xidmətləri həyata keçirən qurumların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi onlarla bağlanmış müqavilələr ilə tənzimlənir.

 

2. Nəzarət və qiymətləndirmənin məqsədi

 

2.1. Bu Qaydaların məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:

2.1.1. mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə xidmət göstərən dövlət orqanlarının və digər qurumların əməkdaşları (bundan sonra - əməkdaşlar) tərəfindən davranış, fəaliyyətin təşkili qaydalarına əməl olunmasının və xidmətin qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsinin təmin edilməsi;

2.1.2. mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə hər bir xidmətin göstərilməsi zamanı vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi və operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsiplərinə əməl olunması səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;

2.1.3. mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə göstərilən hər bir xidmətin qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsinə, keyfiyyətinə və şəffaflığa dair qiymətləndirmənin aparılmasının təmin edilməsi;

2.1.4. mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə hər bir xidmətin həyata keçirilməsi zamanı baş vermiş hüquq pozuntusunun (bundan sonra - pozuntu) tam, obyektiv, hərtərəfli və təxirə salınmadan araşdırılması, baş vermə səbəblərinin və şəraitin müəyyən edilməsi, onların aradan qaldırılması və gələcəkdə  təkrarlanmaması üçün tədbirlərin görülməsi, xidmətin gələcək inkişafının təmin edilməsi. [6]

 

3. Nəzarətin istiqamətləri

 

3.1. Nəzarət aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:

3.1.1. mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış  qaydalarına, növbəlilik qrafikinə  əməl edilməsinə nəzarət;

3.1.2. mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə həyata keçirilən hər bir xidmətin qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət:

3.1.2.1. dövlət orqanlarının və digər qurumların həyata keçirdikləri xidmətləri tənzimləyən normativ-hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına nəzarət;

3.1.2.2. mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə xidmətlərin operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinə nəzarət;

3.1.2.3. əməkdaşların qanunvericiliklə onlara verilmiş hüquqların həyata keçirilməsi və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətinə (xidməti davranışına) nəzarət;

3.1.3. mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə fəaliyyət göstərən əməkdaşlar tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl edilməsinə nəzarət. [7]

 

4. Nəzarətin həyata keçirilməsində istifadə edilən  üsullar

 

4.1. Nəzarətin həyata keçirilməsində aşağıdakı  üsullardan istifadə edilir:

4.1.1. nəzarət kameraları vasitəsilə müşahidə;     

4.1.2. xidməti fəaliyyətə yerində nəzarət olunması, müşahidə və monitorinqlərin aparılması;

4.1.3. vətəndaşlarla şifahi, yazılı və onlayn sorğuların aparılması və ya vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərin araşdırılması;

4.1.4. bu Qaydaların məqsədlərinə uyğun kütləvi informasiya vasitələrindən daxil olan məlumatların araşdırılması.

 

5. Nəzarət aparan şəxsin hüquq və vəzifələri

 

5.1. Nəzarət  aparan şəxs aşağıdakı hüquqlara malikdir:

5.1.1. barəsində nəzarət aparılan əməkdaşı çağırmaq, nəzarətin istiqamətləri üzrə yol verdiyi pozuntuya aid yazılı izahat və ya başqa məlumatlar almaq;

5.1.2. bu Qaydalara əsasən mütəmadi olaraq nəzarət və müşahidə aparmaq, monitorinqlərdə iştirak etmək;

5.1.3. əməkdaşların mərkəzlərdən kənarlaşdırılması barədə təqdimat vermək;

5.1.4. nəzarət kameralarını izləmək;

5.1.5. vətəndaşların müraciətləri və sorğuların cavablandırılması ilə bağlı araşdırma aparmaq.

5.2. Nəzarət  aparan şəxs aşağıdakı vəzifələrə malikdir:

5.2.1. nəzarəti qərəzsiz, tam, hərtərəfli, obyektiv və vaxtında aparmaq;

5.2.2. nəzarət zamanı aşkar olunan pozuntuların dərhal aradan qaldırılmasını tələb etmək;

5.2.3. nəzarətin gedişatı ilə bağlı rəhbərliyi məlumatlandırmaq;

5.2.4. nəzarət nəticələri barədə müvafiq rəy, tövsiyə və ya hesabatlar hazırlamaq;

5.2.5. etik davranış qaydalarına əməl etmək;

5.2.6. xidmət zamanı konfliktli hal baş verdikdə konfliktli hallar üzrə təlimata uyğun hərəkət etmək. [8]

6. Nəzarətin təşkili və keçirilməsi

 

6.1. Mərkəzlərdə gündəlik nəzarət müvafiq mərkəzin direktoru və Sektor , səyyar xidmətdə isə qrup rəhbəri tərəfindən aparılır. [9]

6.2. Nəzarət qanunvericilikdə və bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş istiqamətlər üzrə aparılır.

6.3. Əməkdaşların xidməti fəaliyyətinə nəzarət aparılarkən pozuntu aşkar edildikdə nəzarəti həyata keçirən şəxs şifahi olaraq bu halı əməkdaşın nəzərinə çatdırır və bu Qaydaların 1 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq  müvafiq qeydiyyat aparır.

6.4. Nəzarət iş vaxtı ərzində aparılır. Nəzarət zamanı aşkar edilmiş pozuntu hallarının tam və obyektiv araşdırılması məqsədi ilə müvafiq şəxslərin iştirakı ilə aidiyyəti sənədlər araşdırılır və rəsmiləşdirilir. Araşdırma zamanı aidiyyəti struktur bölmələrin əməkdaşları dəvət olunur. [10]

6.5. Aşkar edilmiş pozuntu hallarının  araşdırılması zamanı mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə xidmətdən istifadə edən şəxslərin məcburi cəlb edilməsinə yol verilmir.

6.6. Nəzarətin aparılması mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə xidmətlərin operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında, həyata keçirilməsinə maneçilik törətməməlidir. [11]

6.7. Sektorun əməkdaşları və qrup rəhbəri tərəfindən aparılmış gündəlik nəzarətin nəticəsində müəyyən olunmuş pozuntu hallarına və konfliktli hallara, eləcə də görülmüş tədbirlərə dair məlumatlar hər iş gününün sonunda Dövlət Agentliyinin nəzarət və qiymətləndirmə informasiya sisteminə yerləşdirilir. Məlumatların yerləşdirilməsi (səyyar xidmət üzrə qrup rəhbəri tərəfindən təqdim edilməklə) Sektorun əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. [12]

6.8. Toplanmış məlumatlara əsasən Şöbə tərəfindən rəy, tövsiyə və ya  hesabatlar hazırlanır.

6.9. Nəzarəti həyata keçirən şəxs (qrup rəhbəri istisna olmaqla) bu Qaydaların 1 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq aparılan qeydlər barəsində dərhal Sektor müdirinə məlumat verir.

Aparılan qeydlərə əsasən pozuntu halı təsdiqini tapdıqda Sektor müdiri həmin əməkdaşa şifahi xəbərdalıq edir və ya əməkdaş  barəsində bu Qaydaların 2 nömrəli Əlavəsində nəzərdə tutulan formada yazılı xəbərdarlıq və ya bu Qaydaların 3 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq bildiriş (funksional yardımçı xidmətləri həyata keçirən qurumların əməkdaşları istisna olmaqla) tərtib edir.

Sektor müdiri olmadığı halda mərkəzin direktor müavini tərəfindən xəbərdarlıq və ya bildiriş tərtib edilir.

Barəsində yazılı xəbərdarlıq tərtib olunduqdan sonra 1 (bir) təqvim ayı ərzində eyni pozuntu halını təkrar törədən, həmçinin xidmət göstərilməsindən əsassız imtinaya, xidməti tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda göstərilməmiş sənədlərin tələb olunmasına, xidmətlə bağlı tam və düzgün məlumatın verilməməsinə, xidmət zamanı vətəndaşlara münasibətdə nəzakətli davranış qaydalarına əməl edilməməsinə, xidmət zamanı növbə qaydalarının və əməkdaşlar ilə davranış qaydalarının pozulmasına yol verən dövlət orqanının əməkdaşı barəsində bildiriş, funksional yardımçı xidmətləri həyata keçirən qurumun əməkdaşı barəsində isə təkrar yazılı xəbərdarlıq tərtib edilir. [13]

Barəsində şifahi xəbərdarlıq tərtib olunduqdan sonra 1 (bir) təqvim ayı ərzində eyni pozuntu halını təkrar törədən dövlət orqanının əməkdaşı barəsində yazılı xəbərdarlıq və ya bildiriş, funksional yardımçı xidmətləri həyata keçirən qurumun əməkdaşı barəsində isə yazılı xəbərdarlıq tərtib edilir. [14]

 

6.9-1. Bu Qaydaların 4.1.3-cü və 4.1.4-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş müddəalar üzrə əməkdaş (əməkdaşlar) barəsində daxil olan şikayətin (şikayətlərin) araşdırılması zamanı pozuntu halı aşkarlandıqda bu Qaydalara uyğun olaraq tədbirlər görülür.

6.9-2. Bu Qaydaların 6.9-cu bəndində nəzərdə tutulmuş tədbirlər pozuntu hallarının aşkar edildiyi tarixlə rəsmiləşdirilir.

6.9-3. Xəbərdarlıq və ya bildiriş tərtib edildikdən sonra dərhal, üzrlü səbəblərdən bu mümkün olmadıqda növbəti iş günü əməkdaşa təqdim edilir.

6.9-4. Bu Qaydaların 6.9-cu bəndinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş tədbirlər qrup rəhbəri tərəfindən birbaşa olaraq həyata keçirilir. [15]

6.9-5. Bu Qaydaların 6.9-cu və 6.9-4-cü bəndlərinə uyğun olaraq barəsində xəbərdarlıq və ya bildiriş tərtib olunmuş şəxs bununla bağlı mərkəzin direktoruna 2 (iki) iş günü müddətində şikayət edə bilər. Şikayətdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

6.9-5-1. şikayətin verildiyi şəxsin adı, soyadı;

6.9-5-2. bildirişin və ya xəbərdarlığın tarixi və nömrəsi;

6.9-5-3. şikayətçinin tələbi və bu tələbi əsaslandıran hallar;

6.9-5-4. işə aid olan digər məlumatlar və sənədlər (əlavə edilən sənədlərin siyahısı göstərilməklə);

6.9-5-5. şikayət edən əməkdaşın adı, soyadı, imzası və xidmət göstərdiyi qurumun (bölmənin) adı. [16]

6.9-6. Dövlət Agentliyinin Aparatının balansında və ya istifadəsində olan xüsusi nəqliyyat vasitələrində həyata keçirilən səyyar xidmətlərdə fəaliyyət göstərən əməkdaş barəsində xəbərdarlıq və ya bildiriş tərtib olunduqda şəxs bununla bağlı Səyyar xidmətlərin təşkili şöbəsinin müdirinə 2 (iki) iş günü müddətində şikayət edə bilər. Səyyar xidmətlərin təşkili şöbəsinin müdiri tərəfindən Şöbə ilə razılaşdırmaqla bu Qaydaların 6.11-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirilir. [17]

6.10. Pozuntu barədə tərtib olunmuş xəbərdarlıq və ya bildiriş kargüzarlıq qaydalarına uyğun olaraq qeydiyyatdan keçirilir. Xəbərdarlıq və ya bildiriş iki nüsxədə tərtib olunur və bir nüsxəsi imza etdirməklə əməkdaşa təqdim edilir. Əməkdaş tərəfindən imza etməkdən imtina edildikdə bu barədə müvafiq qeyd aparılır və imza ilə təsdiq edilir. [18]

6.10-1. Pozuntu halları və görülmüş tədbirlər barəsində məlumatlar hər təqvim ayının sonunda bu Qaydaların 8 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq tərtib edilərək pozuntuya yol vermiş əməkdaşa təqdim edilir və bir nüsxəsi Sektorda saxlanılır. [19]

6.11. Bu Qaydaların 6.9-5-ci bəndinə uyğun olaraq daxil olmuş şikayətlər mərkəzin direktoru tərəfindən 2 (iki) iş günü ərzində araşdırılır , tərtib edilmiş xəbərdarlığın və ya bildirişin ləğv edilməsinə və ya qüvvədə saxlanılmasına dair bu Qaydaların 9 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq qərar qəbul edilir və qərarın bir nüsxəsi 1 (bir) iş günü müddətinə əməkdaşa təqdim edilir. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi ilə bağlı mərkəzin direktorunun aşağıdakı hüquqları vardır: [20]

6.11.1. kamera vasitəsilə əldə olunmuş görüntülərə baxmaq;

6.11.2. obyektiv araşdırmanın həyata keçirilməsi üçün zəruri  olan  məlumatları (sənədləri) müvafiq şəxslərdən və orqanlardan almaq, zərurət olduğu halda sənədləri və ya onların surətlərini iş materiallarına əlavə etmək;

6.12. Şikayətin baxılması və araşdırılması nəticəsində çatışmazlıq aşkarlanarsa mərkəz direktoru müvafiq pozuntu barədə qeydiyyatı ləğv edir. Nəticə barədə 1(bir) iş günü ərzində müvafiq əməkdaşa məlumat verilir. [21]

6.13. Bu Qaydaların 6.9-cu və 6.9-4-cü bəndlərinə uyğun olaraq 1 (bir) təqvim ayı ərzində barəsində 3 dəfə bildiriş (funksional yardımçı xidmətləri həyata keçirən qurumların əməkdaşlarına münasibətdə isə 3 dəfə yazılı xəbərdarlıq) tərtib olunmuş əməkdaşa dair mərkəzin direktoru tərəfindən bu Qaydaların 4 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq arayış tərtib olunur. Bu hal törədilən pozuntunun xarakterini və əhəmiyyətini nəzərə almaqla əməkdaş barəsində birbaşa arayışın tərtib edilməsini isitisna etmir. Arayışda aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir: [22]

6.13.1. pozuntuya yol vermiş əməkdaşın adı, soyadı və xidmət etdiyi qurum  barədə məlumat;

6.13.2. əməkdaşın əvvəlki xidməti fəaliyyəti və davranışı barədə ümumi məlumat (nəzarətin nəticəsində elektron bazada toplanmış ümumi məlumat əsasında);

6.13.3. nəzarəti aparan şəxsin adı, soyadı və vəzifəsi;

6.13.4. əməkdaş barəsində tərtib olunmuş xəbərdarlıq və ya bildirişə dair məlumat;

6.13.5. işə aid digər məlumatlar.

6.14. Arayış mərkəzdə nəzarəti aparan şəxs, sektor müdiri və mərkəzin direktoru, səyyar xidmətdə isə qrup rəhbəri və mərkəzin direktoru tərəfindən imzalanır. [23]

6.15. Arayış tərtib olunarkən obyektivlik, sistemlilik təmin olunmalı, arayışda müəyyən edilmiş faktların və aşkar olunmuş pozuntular aydın və dəqiq göstərilməlidir.

6.16. Araşdırmanın obyektiv və şəffaf aparılmasını təmin etmək üçün qanunvericiliyə uyğun tərtib edilmiş aktlar arayışa əlavə olunur. Arayış və arayışa əlavə edilmiş digər sənədlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirlərin görülməsi üçün Şöbəyə göndərilir.

 

7. Nəzarətin nəticələri

 

7.1. Nəzarətin nəticəsi olaraq aşkar olunan problemlər, pozuntular və onların aradan qaldırılması üçün təkliflərin yer aldığı rəy, tövsiyə və ya hesabat Şöbə tərəfindən  hazırlanır və növbəti ayın 1-ci həftəsi Dövlət Agentliyinin sədrinə təqdim edilir.

7.2. Nəzarətin nəticələri üzrə aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması üçün Dövlət Agentliyi müvafiq qurumlara icrası məcburi olan tövsiyələr verir və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verir.

7.3. Nəzarət nəticəsində aşkar olunmuş əməldə mülki-hüquqi və ya inzibati məsuliyyəti yaradacaq əlamətlər olduqda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq tədbirlər görülür, cinayət əlamətləri olan hüquqpozmalar aşkar edildikdə isə müvafiq sənədlər müşayiət məktubu ilə  Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilir.

7.4. Aparılan nəzarətin nəticəsində aşkar edilmiş pozuntu halları barədə ümumiləşdirilmiş məlumat hər rübün birinci on günlüyündə aidiyyəti üzrə qurumlara təqdim edilir. [24]

 

8. Qiymətləndirmənin istiqamətləri.

 

8.1. Qiymətləndirmə aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:

8.1.1. xidmətin qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsi, həmçinin xidmət zamanı normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət olunmasının qiymətləndirilməsi;

8.1.2. xidmətin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi – mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə xidmətlərin operativlik, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsi; [25]

8.1.3. xidmətin şəffaflığının qiymətləndirilməsi – xidmətlərin yalnız müəyyən olunmuş qaydalara əsasən həyata keçirilməsinin rahatlıqla müşahidəsinin və xidmət prosedurlarının şəxslərə izah edilməsinin qiymətləndirilməsi.

 

9. Qiymətləndirmənin həyata keçirilməsində istifadə edilən üsullar

9.0. Qiymətləndirmənin həyata keçirilməsində aşağıdakı üsullardan istifadə edilir:

9.0.1. mərkəzin direktoru, Sektor və qrup rəhbəri tərəfindən aparılan gündəlik nəzarətin nəticələrinə dair məlumatların və hesabatların ümumiləşdirilməsi, eləcə də təhlil edilməsi;

9.0.2. mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə müşahidələrin və monitorinqlərin aparılması. [26]

 

10. Qiymətləndirmə aparan şəxsin hüquq və vəzifələri

 

10.1. Qiymətləndirmə aparan şəxs aşağıdakı hüquqlara malikdir:

10.1.1. vəzifələrinin yerinə  yetirilməsi üçün zəruri  olan  məlumatları (sənədləri) müvafiq şəxslərdən və qurumlardan almaq, zərurət olduğu halda sənədləri və ya onların surətlərini iş materiallarına əlavə etmək; [27]

10.1.2. bu Qaydalara əsasən mütəmadi olaraq müşahidə aparmaq, monitorinqlərdə iştirak etmək;

10.1.3. əməkdaşların xidməti fəaliyyətini qiymətləndirmə meyarları və parametrləri üzrə qiymətləndirmək.

10.2. Qiymətləndirmə aparan şəxs aşağıdakı vəzifələrə malikdir:

10.2.1. qiymətləndirməni aparan zaman qanunvericiliyi və bu Qaydaları rəhbər tutmaq;

10.2.2. qiymətləndirməni qərəzsiz, tam, hərtərəfli, obyektiv və vaxtında aparmaq;

10.2.3. qiymətləndirmənin gedişatı ilə bağlı rəhbərliyi məlumatlandırmaq;

10.2.4. qiymətləndirmənin nəticələri barədə müvafiq rəy, tövsiyə və ya hesabatlar hazırlamaq.

 

11. Qiymətləndirmənin təşkili və keçirilməsi

 

11.1. Mərkəzlər tərəfindən 1(bir) təqvim ayı ərzində aparılmış nəzarətin nəticəsi əsasında qiymətləndirmə aparılır. Bu müddət səyyar xidmətdə işin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq əməkdaşın faktiki işlədiyi günə görə müəyyən edilir. Əməkdaş barəsində yalnız bu Qaydaların 6.9-cu və 6.9-4-cü bəndlərinə uyğun olaraq tərtib olunan bildiriş qiymətləndirmə zamanı nəzərə alınır. Əməkdaşa pozuntuya dair şifahi və bir təqvim ayı ərzində bir yazılı xəbərdarlıq olunması qiymətləndirmə zamanı nəzərə alınmır. Əməkdaşa 1 (bir) təqvim ayı ərzində 2 (iki) dəfə yazılı xəbərdarlıq olunması zamanı qiymətləndirmə ikinci dəfə olan pozuntu nəzərə alınmaqla aparılır. [28]

11.2. Qiymətləndirmə fərdi qaydada (hər bir əməkdaş üzrə) və xidmət üzrə (qiymətləndirilən əməkdaşların ballarına əsasən) mərkəz direktoru, Sektorun əməkdaşları və qrup rəhbəri tərəfindən aparılır. [29]

11.3. Qiymətləndirmə aşağıdakı 4 mərhələdə həyata keçirilir:

11.3.1. məlumatların toplanması;

11.3.2. məlumatların sistemləşdirilməsi, yekun balların və faizlərin çıxarılması;

11.3.3. qiymətləndirmə nəticələri ilə qiymətləndirilən tərəflərin tanış edilməsi;

11.3.4. rəy, tövsiyə və ya hesabatların hazırlanması.

11.4. Mərkəzlərdə Sektor , səyyar xidmətdə isə qrup rəhbəri tərəfindən aparılan nəzarətin nəticəsi ayda bir dəfə bu Qaydalara uyğun olaraq məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi, yekun balların və faizlərin çıxarılması və qiymətləndirmə nəticələri ilə qiymətləndirilən tərəflərin tanış edilməsi həyata keçirildikdən sonra nəticələr rəy, tövsiyə və ya hesabatların hazırlanması üçün Şöbəyə göndərilir. [30]

11.5. Əməkdaş üzrə (fərdi qaydada) qiymətləndirmə bu Qaydaların 5 nömrəli Əlavəsində nəzərdə tutulmuş meyarlara uyğun aparılır:

11.5.1. nəzarət aparılması nəticəsində əldə edilmiş məlumat iki və daha artıq qiymətləndirmə parametrinə təsir etdikdə yalnız bir parametr üzrə qiymətləndirmə aparılır. [31]

11.5.2. qiymətləndirmə dövrü ərzində bu Qaydaların 4.1.3 və 4.1.4-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş müddəalar üzrə əməkdaş (əməkdaşlar) barəsində daxil olan əsaslı şikayət (şikayətlər)  qiymətləndirmə zamanı yekun bal hesablanarkən nəzərə alınır;

11.5.3. meyarlar üzrə ümumi qiymətləndirmə 100 ballıq sistemə əsasən aparılır. Qiymətləndirmə üçün hər bir əməkdaşa  5 nömrəli Əlavədə nəzərdə tutulan meyarların hər biri üzrə ilkin olaraq 75 bal verilir; [32]

11.5.4. hər bir meyar üzrə bal və orta bal aşağıdakı qaydada hesablanır:

1.    hər bir meyar üzrə bal pozuntu hallarına görə həmin meyarın müvafiq parametrlərinə verilmiş balların cəminin 75-dən çıxılması əsasında hesablanır;

2.    eyni parametr üzrə bir neçə pozuntu halı baş verdikdə pozuntu hallarının sayı müvafiq parametr üzrə bala vurulur;

3.    orta bal meyarlar üzrə balların toplanaraq 3-ə bölünməsi əsasında hesablanır;

pozuntu hallarına görə hər meyar üzrə çıxılan balların cəmi 75-dən artıq ola bilməz. [33]

11.5.5. xidmətdə fərqlənən əməkdaşların qiymətləndirilməsi zamanı bu Qaydaların
6 nömrəli Əlavəsində nəzərdə tutulan parametrlər üzrə mərkəzin direktoru və qrup rəhbəri tərəfindən ballar
verilir (bu Qaydaların 10 nömrəli Əlavəsinə uyğun olaraq əsaslandırılmaqla); [34]

11.5.5-1. qiymətləndirmə üzrə ümumi bal və yekun bal aşağıdakı qaydada hesablanır:

1.    ümumi bal xidmətdə fərqlənmə hallarına görə bu Qaydaların 6 nömrəli Əlavəsində nəzərdə tutulan parametrlər üzrə verilmiş balların toplanılması əsasında hesablanır;

2.    eyni parametr üzrə bir neçə xidmətdə fərqlənmə halı baş verdikdə fərqlənmə hallarının sayı müvafiq parametr üzrə bala vurulur;

3.    yekun bal orta balın ümumi bal ilə toplanılması əsasında hesablanır;

fərqlənmə hallarına görə verilən balların cəmi 25-dən artıq artıq ola bilməz. [35]

11.5.6. yekun balın göstəricisi 60-dan aşağı olduqda “qeyri-kafi”, 61-69bal olduqda “kafi”, 70-75 bal olduqda “yaxşı”, 76-90 bal olduqda “çox yaxşı”, 91-100 bal isə “əla” kimi qiymətləndirilir; [36]

11.5.7. əməkdaşların qiymətləndirmə zamanı topladıqları bal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin işçilərinin və onun tabeliyindəki “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanları işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 1 mart tarixli 1614 nömrəli Fərmanında nəzərdə tutulmuş vəsaitin bölgüsü zamanı nəzərə alınır; [37]

11.5.8. bu Qaydaların 5 nömrəli Əlavəsində nəzərdə tutulan hər hansı meyar üzrə “yaxşı” qiymətindən aşağı qiymət alan əməkdaşlar barəsində bu Qaydaların 12.2-ci bəndinə əsasən tədbirlər görülməsi üçün Şöbə tərəfindən Dövlət Agentliyinin sədrinə təqdimat verilir; [38]

11.5.9. ardıcıl surətdə 3 təqvim ayı ərzində hər ay üzrə 85-90 bal toplamış və həmin dövr ərzində Şöbəyə və mərkəzlərə barəsində heç bir pozuntu haqqında məlumat daxil olmayan əməkdaş(lar) barəsində bu Qaydaların 11.5.11.1-ci abzasına əsasən əlavə həvəsləndirmə tədbiri tətbiq edilir;

11.5.10. pozuntu hallarına görə hər meyar üzrə parametrlərə əsasən çıxılan balların cəmi 75-dən artıq ola bilməz;

11.5.11. “əla” qiymət almış əməkdaşlar aşağıdakı qaydada mükafatlandırılır:

11.5.11.1. 91-95 bal toplamış əməkdaşlara müvafiq mərkəzin direktoru tərəfindən təşəkkürnamə təqdim olunur;

11.5.11.2. 96-100 bal toplamış əməkdaşlara Agentliyin sədri tərəfindən bu Qaydaların 12.3-cü bəndinə uyğun olaraq həvəsləndirmə tədbiri tətbiq edilir;

11.5.13. əməkdaş qiymətləndirmə zamanı əlavə bal aldıqda və son 3 ay ərzində heç bir pozuntuya yol vermədiyi halda həmin əməkdaşın “nümunəvi işçi” kimi təqdim olunmasına dair mərkəz direktoru və qrup rəhbəri tərəfindən Şöbəyə təqdimat verilir. Şöbə mərkəzlər tərəfindən ay ərzində təqdim olunmuş əməkdaşlar arasından yüksək bal alan iki əməkdaşı seçərək onların sosial şəbəkələrdə (rəsmi səhifələrdə) ictimaiyyətə “nümunəvi işçi” qismində təqdim edilməsi üçün Dövlət Agentliyinin aidiyyəti struktur bölməsinə məlumat  göndərir. [39]

11.5.12. il ərzində hər hansı bir qiymətləndirmə meyarı üzrə qiymətləndirmə dövrləri ərzində “çox yaxşı” qiymətindən aşağı qiymət almayan və ya 3 və daha artıq “təşəkkürnamə” almış əməkdaşlar barəsində bu Qaydaların 12.3 – cü bəndinə uyğun olaraq həvəsləndirmə tədbirləri  tətbiq edilir.

11.6. Mərkəzlərdə xidmət göstərən dövlət orqanlarının əməkdaşları barəsində aparılan fərdi qiymətləndirmənin nəticəsindən asılı olaraq hər bir dövlət orqanı tərəfindən göstərilən xidmətlərin qiymətləndirilməsi aparılır. Dövlət orqanı tərəfindən göstərilən xidmətlərin qiymətləndirilməsi bu Qaydaların 7 nömrəli Əlavəsində nəzərdə tutulmuş formada aparılır. Xidmət üzrə yekun bal həmin xidmət üzrə qiymətləndirilmiş əməkdaşların hər birinin yekun balının toplanaraq onların sayına bölünməsi (ədədi ortanın tapılması) nəticəsində əldə olunur. [40]

11.7. Mərkəzlərdə xidmət göstərən orqanlar üzrə qiymətləndirmə balı həmin orqanın əməkdaşlarının fərdi qaydada qiymətləndirilmə ballarının orta göstəricisi ilə müəyyən edilir.

11.8. Hər ay üzrə qiymətləndirmə yekunlaşdıqdan (növbəti ayın ilk 3 iş günü) sonra nəticələr təsdiq olunması üçün mərkəzin direktoruna təqdim olunur.  Mərkəzin direktoru 1 iş günü ərzində qiymətləndirmənin nəticələrinə baxdıqdan sonra nəticələri təsdiq edir.

11.9. Qiymətləndirilən əməkdaşlar mərkəzin direktoru tərəfindən təsdiq olunmuş nəticələrlə 3 iş günü ərzində müvafiq proqram təminatı vasitəsi ilə tanış edilir. Qiymətləndirmə nəticəsi ilə razı olmayan əməkdaş səbəbi göstərilməklə proqram təminatında müvafiq qeydlər aparır və yekun nəticələr mərkəzlər tərəfindən 1 iş günü ərzində Şöbəyə təqdim olunur.

11.10. Aparılmış qiymətləndirmənin obyektivliyinin yoxlanılması, məlumatların əldə edilməsi məqsədilə aidiyyəti struktur bölmələrə Şöbə tərəfindən sorğular göndərilə, həmçinin sorğu nəticəsində təqdim olunmuş məlumatların obyektivliyinin, tamlığının və qərəzsizliyinin yoxlanılması məqsədi ilə mərkəzlərdə monitorinq və müşahidələr aparıla bilər.

11.11. Bu Qaydaların tələblərinə əməl edilmədən aparılan qiymətləndirmənin nəticələri Şöbənin əsaslandırılmış təqdimatına əsasən ləğv edilir. [41]

 

12. Qiymətləndirmənin nəticələri

 

12.1. Qiymətləndirmənin nəticəsi olaraq dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin təşkilinin vəziyyəti, qiymətləndirmənin faizlə müəyyən edilən nəticəsi, qiyməti və xidmətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflərin yer aldığı rəy, tövsiyə və ya hesabat hazırlanır və növbəti ayın 2-ci həftəsi Dövlət Agentliyinin sədrinə təqdim edilir.

12.2. Dövlət Agentliyin sədri qiymətləndirmə nəticələrinə uyğun olaraq əmək funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirməmiş, yaxud keyfiyyətsiz yerinə yetirmiş, həmçinin əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini, müəssisədaxili intizam qaydalarını pozmuş əməkdaşlar barəsində aşağıdakı tədbirlərdən birini tətbiq edə bilər:

12.2.1. xəbərdarlıq;

12.2.2. müvafiq maarifləndirməyə və ya təlimə cəlb etmə;

12.2.3. müvafiq orqana barəsində intizam tənbeh tədbirinin görülməsi üçün təqdimatın verilməsi.

12.3. Əmək funksiyasını yüksək peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirmiş, müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl edilməsində fərqlənmiş işçilər barəsində aşağıdakı həvəsləndirmə tədbirlərindən biri görülə bilər:

12.3.1. təşəkkürnamə;

12.3.2. mükafat;

12.3.3. dövlət orqanının əməkdaşı barəsində müvafiq həvəsləndirmə tədbirinin görülməsi üçün aidiyyəti orqana təqdimat göndərilməsi.

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavə [42]

 

Aşkar edilən pozuntu halı ilə bağlı qeydiyyat

 

Qeydiyyat aparan əməkdaşın adı və soyadı:

Tarix:

Sıra sayı

Əməkdaşın adı və soyadı

Qurumun adı

Növbə qrafikinə əməl edilməməsi

Xidmət zamanı normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət olunmama

Xidməti davranış qaydalarına əməl edilməmə

Xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı tələblərə əməl edilməmə

Qeyd

Əməkdaşı qeydiyyatla tanış etmə

İşə gəlməmə

İşə gecikmə

İş yerini vaxtından əvvəl tərk etmə

İcazəli

İcazəsiz

Gəlmə vaxtı

İcazəli

İcazəsiz

Getmə vaxtı

İcazəli

İcazəsiz

saat

saat

saat

saat

saat

saat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Xidmətin göstərilməsindən əsassız imtina etmə

Müvafiq normativ hüquqi aktlarda göstərilməmiş sənədləri tələb etmə

Xidmətlə bağlı tam və düzgün məlumat verməmə

Digər

Xidmət zamanı növbə qaydalarını pozma

Əməkdaşlar ilə davranış qaydalarını pozma

Xidmətdən yayınma

Geyim qaydalarını pozma

Xidmət zamanı telefondan istifadə etmə

Xidməti pəncərədə qida qəbul etmə

Digər

Vətəndaşlarla münasibətdə nəzakətli davranış qaydalarına əməl etməmə

Qanunauyğun tələbləri yerinə yetirməmə

Hazır sənəddə səhvə yol vermə

Operativlik

Digər

Aparılmış qeydiyyatla bağlı ətraflı məlumat və dəqiq vaxt (saat və dəqiqə)

1.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”na 2 nömrəli Əlavə [43]

 

_________________ “ASAN xidmət” mərkəzi

Pozuntu halının qeydiyyata alınması ilə bağlı

XƏBƏRDARLIQ

 

 

________________

________________

(tarix)

(nömrə)

______________________

______________________

(əməkdaşın adı, soyadı)

(xidmət növü)

 

 

Sizin tərəfinizdən __________________ tarixində yol verilmiş ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ pozuntu halı qeydiyyata alınmışdır. Aparılmış qeydiyyat müvafiq tədbirlərin görülməsi və qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi zamanı nəzərə alınacaqdır.

 

 

Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektorunun müdiri:

__________________________________

______________

(adı, soyadı)

(imza)

Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektorunun __________:

__________________________________

______________

(adı, soyadı)

(imza)

Xəbərdarlığın bir nüsxəsini aldım:

__________________________________

______________

(adı, soyadı)

(imza)

 


 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Vətəndaşlara  Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə

Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət”

mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə

Qaydaları”na 3 nömrəli Əlavə

 

                                                                   _________________ “ASAN xidmət” mərkəzi

POZUNTU HALININ QEYDİYYATA ALINMASI İLƏ BAĞLI

 

BİLDİRİŞ

____________________________

(bildirişin tarixi və nömrəsi)

 

_______________________________________________               ______________________________________

(barəsində bildiriş tərtib olunan şəxs)                                        (xidmət növü)

 

 

                Sizin tərəfinizdən __________________________________________ tarixdə yol verilmiş _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ halı qeydiyyata alınmışdır.  Aparılmış qeydiyyat müvafiq tədbirlərin görülməsi və qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi zamanı nəzərə alınacaqdır.

 

Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektorunun müdiri:

________________       ______________

(soyadı, adı)                      (imza)

 

Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektorunun .........:

________________     ______________

(soyadı, adı)              (imza)

 

Bildirişin bir nüsxəsini aldım:

 

_______________       ______________

(soyadı, adı)                (imza)

 

 

 


“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”na 4 nömrəli Əlavə [44]

 

Mərkəzlərdə və səyyar xidmətdə hüquq pozuntusuna yol verən əməkdaş barəsində tərtib olunan arayış forması

 

Hüquq pozuntusuna yol verən əməkdaşın adı, soyadı, qurumunun adı və vəzifəsi

Əməkdaş barəsində tərtib olunan xəbərdarlıq və ya bildirişə dair məlumat

Əməkdaşın əvvəlki xidməti fəaliyyəti və davranışı haqqında ümumi məlumat

İşə aid digər məlumatlar

Qeyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mərkəzin direktorunun adı, soyadı və imzası:

Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektorunun müdirinin adı, soyadı və imzası:

Nəzarəti aparan şəxsin adı, soyadı və imzası:

Hüquq pozuntusuna yol verən əməkdaşın imzası:

Qrup rəhbərinin adı, soyadı və imzası:


“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”na 5 nömrəli Əlavə [45]

 

 

Dövlət orqanının əməkdaşının qiymətləndirilməsi

 

                                                      

Mərkəzin adı:

Xidmətin adı:

Qiymətləndirilən əməkdaşın adı və soyadı:

Qiymətləndirmə dövrü:

Qiymətləndirməni aparan əməkdaşın adı və soyadı:

Qiymətləndirmə meyarları

Qiymətləndirmə parametrləri

Bal

(parametrlər üzrə)

Bal

(meyarlar üzrə)

A(1)

Xidmət zamanı normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət olunması

1.                   

Xidmətin göstərilməsindən əsassız imtina etmə

 

 

 

 

 

 

2.                   

Müvafiq normativ hüquqi aktlarda göstərilməmiş sənədləri tələb etmə

 

3.                   

Xidmətlə bağlı tam və düzgün məlumat verməmə

 

4.                   

Digər

 

A(2)

Xidmətin keyfiyyəti

 

5.                   

Vətəndaşlarla münasibətdə nəzakətli davranış qaydalarına əməl etməmə

 

 

 

 

 

 

6.                   

Qanunauyğun tələbləri yerinə yetirməmə

 

7.                   

Hazır sənəddə səhvə yol vermə

 

8.                   

Operativlik

 

9.                   

Digər

 

A(3)

 

Xidməti davranış qaydalarına əməl edilməsi

 

10.               

Xidmət zamanı növbə qaydalarını pozma

 

 

 

 

 

 

11.               

Əməkdaşlar ilə davranış qaydalarını pozma

 

12.               

İşə gəlməmə

 

13.               

İşə gecikmə

 

14.               

Xidmətdən yayınma

 

15.               

İş yerini vaxtından əvvəl tərk etmə

 

16.               

Geyim qaydalarını pozma

 

17.

Xidmət zamanı telefondan istifadə etmə

 

18.               

Xidməti pəncərədə qida qəbul etmə

 

19.               

Digər

 

A(1), A(2) və A(3) meyarları üzrə orta bal

 

 

Yekun bal

A* = A(1)+A(2)+A(3)/3+6 nömrəli Əlavə üzrə ümumi bal

 

 


 

Meyarların müvafiq parametrləri üzrə baş vermiş hər bir pozuntu halına görə
75 baldan çıxılan ballar aşağıdakı kimidir:

 

Qiymətləndirmə meyarları

Qiymətləndirmə parametrləri

Çıxılan bal (parametrlər üzrə)

(A1)

Xidmət zamanı normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət olunması

1.

Xidmətin göstərilməsindən əsassız imtina etmə

15

2.

Müvafiq normativ hüquqi aktlarda göstərilməmiş sənədləri tələb etmə

15

3.

Xidmətlə bağlı tam və düzgün məlumat verməmə

10

4.

Digər

7

(A2)

Xidmətin keyfiyyəti

 

5.

Vətəndaşlarla münasibətdə nəzakətli davranış qaydalarına əməl etməmə

15

6.

Qanunauyğun tələbləri yerinə yetirməmə

10

7.

Hazır sənəddə səhvə yol vermə

10

8.

Operativlik

8

9.

Digər

7

(A3)

 

Xidməti davranış qaydalarına əməl edilməsi

 

10.

Xidmət zamanı növbə qaydalarını pozma

15

11.

Əməkdaşlar ilə davranış qaydalarını pozma

10

12.

İşə gəlməmə

10

13.

İşə gecikmə

10

14.

Xidmətdən yayınma

8

15.

İş yerini vaxtından əvvəl tərk etmə

8

16.

Geyim qaydalarını pozma

8

17.

Xidmət zamanı telefondan istifadə etmə

7

18.

Xidməti pəncərədə qida qəbul etmə

6

19

Digər

7 

Qeyd: Pozuntu hallarına görə müvafiq parametr üzrə “Çıxılan bal” sütununda göstərilən bal çıxılır.

 


 


“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”na 6 nömrəli Əlavə [46]

 

Xidmətdə fərqlənən əməkdaşlara əlavə balların verilməsi

 

Mərkəzin adı

Xidmətin adı

Qiymətləndirilən əməkdaşın adı və soyadı

Qiymətləndirmə dövrü

Qiymətləndirməni aparan əməkdaşın adı və soyadı

 

 

 

 

 

Qiymətləndirmə meyarları

Qiymətləndirmə parametrləri

Bal

(parametrlər üzrə)

Ümumi bal

(parametrlər üzrə)

Xidmətdə fərqlənmə

1.

Konfliktli halları düzgün idarə etmə

 

 

 

 

1.1.

Vətəndaşlarla münasibətdə

3

1.2.

Əməkdaşlarla münasibətdə

2

2.

Təəsübkeşlik

 

2.1.

Xidmətlə bağlı yaradıcı və səmərəli təkliflər vermə

2

2.2.

Xidmətə xüsusi yanaşma

2

3.

Operativlik

 

3.1.

Digər əməkdaşlara nisbətən daha çox xidmət göstərmə

3

3.2.

Digər əməkdaşlara nisbətən daha sürətli xidmət göstərmə

3

4.

Xidməti zərurət ilə bağlı işə çağırılma

 

4.1

Təqvim ayı ərzində 1 dəfə olduqda

2

4.2.

Təqvim ayı ərzində 2 dəfə və daha çox olduqda

3

5.

Əməkdaşla bağlı vətəndaş məmnunluğu

3

6.

Sosial tədbirlərdə iştirak etmə

2

Qiymətləndirmə parametrləri aşağıdakı mənaları ifadə edir:

 

Konfliktli halları düzgün idarə etmə:

Vətəndaşlarla və ya digər əməkdaşlarla ünsiyyət zamanı konfliktli hal baş verdikdə etik davranış qaydalarını pozmayaraq və emosional stabilliyi saxlayaraq konfliktli hallar üzrə məsul şəxsə məlumat vermək.

 

 

Təəsübkeşlik:

Xidmətlə bağlı yaradıcı və səmərəli təkliflər vermək, habelə xidmətin göstərilməsinə xüsusi yanaşmaq (işini vicdanla və həvəslə görmək).

 

Operativlik:

Xidmətin göstərilməsi müddətlərinə ciddi riayət etmək, daha sürətli xidmət göstərmək (xidmət göstərilməsinin orta müddəti digər əməkdaşlara nisbətən daha qısa olur) və digər əməkdaşlara nisbətən daha böyük həcmdə iş görmək.

 

Xidməti zərurət ilə bağlı işə çağırılma:

Əməkdaşın istirahət günü olmasına baxmayaraq mərkəz tərəfindən vətəndaş axınının və ya əməkdaşlar arasında iş yükünün tənzimlənməsi zərurəti ilə əlaqədar işə çağırılması.

 

Əməkdaşla bağlı vətəndaş məmunluğu:

Vətəndaşlarla davranışda xüsusilə fərqlənmək (vətəndaşlardan daxil olan məlumatlar, “Şikayət və təkliflər kitabı”nda təşəkkür qeydləri, vətəndaşın şifahi olaraq razılıq bildirməsi və s. əsasında müəyyən edilir.).

 

Sosial tədbirlərdə iştirak etmə:

Digər əməkdaşlar ilə birlikdə sosial tədbirlərdə aktiv iştirak etmək.

 

Qeyd: Xidmətdə fərqlənmə hallarına görə müvafiq parametrlər üzrə “Bal (parametrlər üzrə)” sütununda göstərilən ballar verilir.

 


 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”na 7 nömrəli Əlavə [47]

 

 

Dövlət orqanı tərəfindən göstərilən xidmətin qiymətləndirilməsi

 

Mərkəzin adı

Xidmətin adı

Qiymətləndirmə

dövrü

Qiymətləndirməni aparan əməkdaşın adı və soyadı

 

 

 

 

Sıra sayı

Qiymətləndirilən əməkdaşın adı, soyadı və qurumunun adı

Yekun bal

1.       

 

 

2.       

 

 

3.       

 

 

4.       

 

 

5.       

 

 

6.       

 

 

7.       

 

 

8.       

 

 

9.       

 

 

10.   

 

 

11.   

 

 

Xidmət üzrə yekun bal

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”na 8 nömrəli Əlavə

 

________________“ASAN xidmət” mərkəzi

 

 

POZUNTU HALLARINA DAİR

MƏLUMAT

_________

____________________

(tarix)

(nömrə)

________________________________________

________________________________________

(əməkdaşın adı, soyadı )

(xidmət növü)

_______tarixdən _______ tarixədək tərəfinizdən aşagıdakı pozuntu hallarına yol verilmişdir  və bu barədə müvafiq tədbirlər görülmüşdür.

Pozuntu halı:

Görülmüş tədbirlər:

1.__________________________

________________________

2.__________________________

________________________

3.__________________________

________________________

 

 

 

 

 

_______________

______________

 

(sektor müdiri soyadı, adı)

(imza)

 

 

 


 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”na 9 nömrəli Əlavə [48]

 

 

________________“ASAN xidmət” mərkəzi

 

Pozuntu halının qeydiyyata alınması ilə bağlı

XƏBƏRDARLIQ

 

 

________________

________________

(tarix)

(nömrə)

______________________

______________________

(əməkdaşın adı, soyadı)

(xidmət növü)

 

 

Sizin barənizdə tərtib edilmiş _______tarixli _______ nömrəli bildiriş (xəbərdarlıq) __________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

səbəbindən

 

 

Qüvvədə saxlanılır / Ləğv edilir

__________________________________

______________

(mərkəzin direktorunun adı, soyadı)

(imza)

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”na 10 nömrəli Əlavə [49]

 

 

Xidmətdə fərqlənən əməkdaşlara verilən balların əsaslandırılması

Sıra sayı

Mərkəzin adı

Xidmətin adı

Qiymətləndirilən əməkdaşın adı, soyadı və qurumunun adı

Qiymətləndirmə parametrləri
(6 nömrəli Əlavəyə uyğun olaraq)

Bal (parametrlər üzrə)

Qiymətləndirmənin əsaslandırılması

 

1.          

 

 

 

 

 

 

 

2.          

 

 

 

 

 

 

 

3.          

 

 

 

 

 

 

 

4.          

 

 

 

 

 

 

 

5.          

 

 

 

 

 

 

 

6.          

 

 

 

 

 

 

 

7.          

 

 

 

 

 

 

 

8.          

 

 

 

 

 

 

 

9.          

 

 

 

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

 

 

11.      

 

 

 

 

 

 

 

12.      

 

 

 

 

 

 

 

13.      

 

 

 

 

 

 

 

14.      

 

 

 

 

 

 

 

15.      

 

 

 

 

 

 

 

16.      

 

 

 

 

 

 

 

17.      

 

 

 

 

 

 

 

18.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin kollegiyasının 19 dekabr 2013-cü il tarixli 1/1-05 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Çağrı” mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na dəyişikliklər

 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “Çağrı” mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na aşağıdakı əlavə və dəyişikliklər edilsin:

1. 1.3-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

- “1.3. Çağrı” mərkəzində şəxslərə bilavasitə xidmət 108 vahid telefon nömrəsi, onlayn əlaqə www.asan.gov.az internet saytı, video qəbul isə mərkəzlərdə quraşdırılmış şikayət köşkləri vasitəsilə həyata keçirilir.”;

2. 2.13-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

- “2.13. Video qəbul mərkəzlərdə quraşdırılmış şikayət köşkü vasitəsilə operator ilə şəxs arasında qarşılıqlı canlı bağlantı formasında həyata keçirilir.”;

3. 2.14-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

- “2.14. www.asan.gov.az internet saytının “onlayn əlaqə” bölməsi üzrə xidmət və video qəbul şöbə müdiri tərəfindən təyin edilən operatorlar tərəfindən həyata keçirilir.”;

4. 3.1.3-cü yarımbəndində “Şəxsə” sözündən sonra “mərkəzlərdə göstərilən xidmətlər üzrə verilən suallara” sözləri əlavə edilsin;

5. 3.1.11-ci yarımbəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

- “3.1.11. Çağrı” mərkəzi tərəfindən göstərilən xidmətlərlə bağlı olmayan suallar cavablandırılmır və aidiyyəti orqana müraciət edilməli olduğu bildirilir.”;

6. 3.2.2-ci yarımbəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

- “3.2.2. operator bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsində göstərilən formada “Şikayət vərəqəsi”ni dolduraraq “Çağrı” mərkəzi şöbəsinin müdirinə təqdim edir. “Şikayət vərəqəsi”nin tərtibatı və qeydiyyatı kağız və ya elektron formada aparılır.”;

7. 3.4.-cü bəndində “müraciətlərin” sözündən sonra “(ərizə, şikayət, təklif)” sözləri çıxarılsın, “bölümündə” sözündən sonra “aşağıdakı mərhələlərlə” sözləri əlavə edilsin.

8. 4.5-ci bəndində, 3.1.7, 3.1.8.1, 3.1.8.2, 3.2.2, 4.6.5-ci yarımbəndlərində, Əlavə 1 və Əlavə 2-də ismin müvafiq hallarında “Çağrı mərkəzinin rəhbəri” sözləri ismin müvafiq hallarında “Çağrı” mərkəzi şöbəsinin müdiri” sözləri ilə əvəz edilsin.

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.               16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201703161104, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 aprel 2017-ci il)

2.               1 may 2021-ci il MİHO/4.1-3.2-2021-11 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202105012111, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 20 may 2021-ci il)

3.               11 aprel 2022-ci il MİHO/4.1-3.2-2022-15 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202204112215, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 19 aprel 2022-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201703161104, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 aprel 2017-ci il) ilə 1-ci hissəsində mərkəzlərində” sözündən sonra “səyyar xidmətlərdə” sözləri əlavə edilmişdir

[2] 16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201703161104, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 aprel 2017-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”nın adında “mərkəzlərində” sözündən sonra “səyyar xidmətlərdə” sözləri əlavə edilmişdir.

[3] 16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201703161104, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 aprel 2017-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”nın 1.1-ci bənddə “(bundan sonra – mərkəzlər)” sözlərindən sonra “səyyar xidmətlərdə (bundan sonra – səyyar xidmət)” sözləri, “fəaliyyətin təşkili,” sözlərindən sonra “xidmətləri həyata keçirən qurum əməkdaşlarının” sözləri əlavə edilmişdir.

[4] 16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201703161104, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 aprel 2017-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”nın 1.2-ci bənddə “(bundan sonra - Sektor)” sözlərindən sonra “, səyyar xidmətdə qrup rəhbəri və Səyyar xidmətlərin təşkili şöbəsi sözləri əlavə edilmişdir.

1 may 2021-ci il MİHO/4.1-3.2-2021-11 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202105012111, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 20 may 2021-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”nın 1.2-ci bənddən “və Səyyar xidmətlərin təşkili şöbəsi” sözləri çıxarılmışdır.

[5] 1 may 2021-ci il MİHO/4.1-3.2-2021-11 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202105012111, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 20 may 2021-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində və səyyar xidmətlərdə nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”nın 1.3.1-ci, 1.3.6-cı və 3.1.2.1-ci yarımbəndlərə ismin müvafiq hallarında “dövlət orqanları” sözlərindən sonra ismin müvafiq hallarında “və digər qurumlar” sözləri əlavə edilmişdir.

[6] 16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201703161104, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 aprel 2017-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”nın 2.1.1-2.1.4-cü yarımbəndlərdə “mərkəzlərdə” sözündən sonra “və səyyar xidmətdə” sözləri əlavə edilmişdir.

[7] 16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201703161104, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 aprel 2017-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”nın 3.1.1-ci, 3.1.2-ci, 3.1.3-cü yarımbəndlərdə, 3.1.2.2-ci abzasda “mərkəzlərdə” sözündən sonra “və səyyar xidmətdə” sözləri əlavə edilmişdir.

[8] 16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201703161104, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 aprel 2017-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”nın 5.2.4-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni 5.2.5-ci və 5.2.6-cı yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

[9] 16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201703161104, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 aprel 2017-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində nəzarət və qiymətləndirmə Qaydaları”nın 6.1-ci  bənddə “Sektor” sözündən sonra , səyyar xidmətdə isə qrup rəhbərisözləri əlavə edilmişdir.

[10] 16 mart 2017-ci il 1/1-04 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentli