AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
26.05.2000
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
885-IQ
ADI
«Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında Saziş»in və həmin Sazişə əlavə edilmiş sənədlərin, «İstanbul Bəyannaməsi»nin və «Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti və Gürcüstan arasında Saziş»ə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında Protokolun təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-05-2000, Nəşr nömrəsi: 05, Maddə nömrəsi: 322)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
26.05.2000
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
430.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
«Хам нефтин Азярбайжан Республикасы, Эцржцстан вя Тцркийя Жцмщуриййятинин яразиляри иля

Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında Sazişin və həmin Sazişə əlavə edilmiş sənədlərin, İstanbul Bəyannaməsinin və Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti və Gürcüstan arasında Sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında Protokolun təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olan neft strategiyası son illərdə uğurla inkişaf etdirilərək, ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyasını sürətləndirmiş və müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə xidmət etmişdir. Məhz buna görə Əsrin müqaviləsi və ondan sonra bağlanmış neft kontraktları böyük siyasi və iqtisadi əhəmiyyətə malik olmuş, Azərbaycan xalqının öz təbii sərvətlərinin əsl sahibi olduğunu nümayiş etdirmişdir.

Ölkəmizin neft strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına nəql edilməsidir. Bu gün Azərbaycan nefti dünya bazarlarına iki marşrutla — Bakı—Novorossiysk və Bakı-Supsa boru xətləri ilə ixrac edilir. Lakin bu sahədə Azərbaycanın mənafelərinin uzunmüddətli təmin edilməsi, genişmiqyaslı beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, Xəzəryanı regionda neft hasilatının artması ilə əlaqədar neftin dünya bazarlarına nəqlinin təmin edilməsi məqsədi ilə strateji əhəmiyyətli, buraxılış imkanı ildə 50 milyon ton neft olan yeni — Bakı—Tbilisi—Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin gerçəkləşməsi üçün gərgin işlər aparılmış və danışıqlar prosesi uğurla nəticələnmişdir.

Yuxarıda göstərilənlərin Azərbaycan dövləti üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentləri tərəfindən 1999-cu il noyabrın 18-də İstanbul şəhərində imzalanmış Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı—Tbilisi—Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında saziş təsdiq edilsin.

2. Bu qanunun 1-ci bəndində göstərilən sazişə əlavə edilən aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin:

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Əsas İxrac Boru Kəməri Sərmayəçiləri arasında Tranzit ərazisinə malik ölkənin hökuməti ilə Saziş;

Gürcüstan Hökuməti ilə Əsas İxrac Boru Kəməri Sərmayəçiləri arasında Tranzit ərazisinə malik ölkənin hökuməti ilə Saziş; Türkiyə Cümhuriyyəti Hökuməti ilə Əsas İxrac Boru Kəməri Sərmayəçiləri arasında Tranzit ərazisinə malik ölkənin hökuməti ilə Saziş;

Əsas İxrac Boru Kəməri İştirakçıları ilə Açarlı Təhvil Podratçısı arasında Açarlı Təhvil Sazişi;

Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsinin Türkiyə sahəsinin əvvəlcədən müəyyən olunmuş müddət və qiymət əsasında tikilməsi və istismara verilməsinə təminat verən Türkiyə Cümhuriyyətinin Xəzinədarlıq Katibliyinin Zəmanət Məktubu.

3. Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Türkiyə Cümhuriyyəti, Qazaxıstan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidentləri tərəfindən 1999-cu il noyabrın 18-də İstanbul şəhərində imzalanmış İstanbul Bəyannaməsi təsdiq edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında 2000-ci il 9 may tarixində imzalanmış Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti və Gürcüstan arasında Sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Protokol təsdiq edilsin.

5. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 26 may 2000-ci il.

                    № 885-IQ

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status