×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
01.02.2011
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
51-IVQ
ADI
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslər üçün vizaların ləğv edilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Respublika Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 19-02-2011, Nəşr nömrəsi: 39), Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 20-02-2011, Nəşr nömrəsi: 40), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2011, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 76)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
430.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslər üçün vizaların ləğv edilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslər üçün vizaların ləğv edilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslər üçün vizaların ləğv edilməsi haqqında” 2010-cu il noyabrın 26-da Bakı şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 1 fevral 2011-ci il

          № 51-IVQ

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslər üçün vizaların ləğv edilməsi haqqında

SAZİŞ

Bundan sonra “Tərələr” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti,

İkitərəfli münasibətlərinin təşviq edilməsini arzulayaraq,

diplomatik və ya xidməti pasportlara malik olan vətəndaşlarının səyahətlərini asanlaşdırmaq məqsədi ilə,

Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1

Bir Tərəfin dövlətinin etibarlı diplomatik və ya xidməti pasportlara malik olan vətəndaşları digər Tərəfin dövlətinin ərazisinə daxil olmaq, tranzit keçmək və orada 90 (doxsan) gündən artıq olmayan müddətə qalmaq Üçün viza tələbindən azad ediləcəkdir.

Maddə 2

1. Bir Tərəfin dövlətinin diplomatik və xidməti pasportlarına malik olan, digər Tərəfin dövlətinin ərazisində yerləşən diplomatik və ya konsulluq nümayəndəliyinin heyətinin üzvləri olan vətəndaşları və onlarla birlikdə yaşayan diplomatik və ya xidməti pasportlara malik olan ailə üzvləri, həmin şəxslərin ilk daxil olması barədə 30 (otuz) gün əvvəl diplomatik kanallar vasitəsilə məlumat verildiyi təqdirdə, vizasız daxil ola və qala bilərlər.

2. Bir Tərəfin dövlətinin digər Tərəfin dövlətinin ərazisində yerləşən beynəlxalq təşkilatda öz ölkəsini təmsil edən diplomatik və xidməti pasportlara malik olan vətəndaşları və onlarla birlikdə yaşayan diplomatik və xidməti pasportlara malik olan ailə üzvləri yuxarıdakı 1-ci bənddə göstərilən eyni hüquqlara malikdirlər.

Maddə 3

Hər iki Tərəfin dövlətinin diplomatik və xidməti pasportlara malik olan vətəndaşları digər Tərəfin dövlətinin ərazisinə beynəlxalq Səyahətə açıq olan istənilən Sərhəd-keçid məntəqəsindən daxil ola və oranı tərk edə bilərlər.

Maddə 4

Hər bir Tərəfin dövlətinin diplomatik və xidməti pasportlara malik olan vətəndaşları digər Tərəfin dövlətinin ərazisində qaldığı müddət ərzində onun qüvvədə olan qanun və qaydalarına riayət etməlidirlər.

Maddə 5

Bu Saziş hər bir Tərəfin Səlahiyyətli qurumlarının digər Tərəfin dövlətinin diplomatik və xidməti pasporta malik olan hər hansı vətəndaşını, qərarlarının Səbəbini bildirmədən “persona non grata” hesab etdikdə, həmin vətəndaşın daxil olmasına və ya qalmasına icazə verməkdən imtina etmək hüququnu məhdudlaşdırmayacaqdır.

Maddə 6

Tərəflərdən birinin dövlətinin vətəndaşı digər Tərəfin dövlətinin ərazisində pasportunu itirdikdə, həmin vətəndaş qəbul edən dövlətin Səlahiyyətli qurumlarına məlumat verəcəkdir. Səlahiyyətli diplomatik və ya konsulluq nümayəndəliyi öz vətəndaşına yeni pasport və ya fövqəladə Səyahət Sənədi verəcək, qəbul edən dövlətin hökumət qurumlarını müvafiq qaydada məlumatlandıracaqdır.

Maddə 7

1. Tərəflər Sazişin qüvvəyə minməsindən əvvəl, 30 (otuz) gündən gec olmayaraq diplomatik kanallar vasitəsilə diplomatik Və xidməti pasportların nümunələrini və onların istifadəsi ilə bağlı məlumatı mübadilə edəcəklər.

2. Yeni pasportlar təqdim olunsa və ya istifadədə olanlara düzəlişlər edildikdə, hər bir Tərəf digər Tərəfi dərhal məlumatlandıracaq və onların rəsmi təqdim edilməsindən əvvəl, 30 (otuz) gündən gec olmayaraq diplomatik kanallarla nümunələrini mübadilə edəcəkdir.

Maddə 8

Bu Sazişin təfsiri və ya tətbiqi zamani yarana biləcək hər hansı mübahisələr diplomatik kanallar vasitəsi ilə həll ediləcəkdir.

Maddə 9

Hər bir Tərəf milli təhlükəsizlik, ictimai asayiş və ya əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə bu Sazişin qüvvəsini müvəqqəti olaraq tam və ya qismən dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır. Beta dayandırma digər Tərəfin diplomatik kanallarla bildiriş aldıqdan 24 (iyirmi dörd) saat sonra qüvvəyə minir. Hər bir Tərəf bu dayandırma aradan qaldırıldıqda da eyni qaydada hərəkət edəcəkdir.

Maddə 10

Bu Sazişə Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə Sazişin ayrılmaz tərkib hissəsi olan və 11-ci maddəsində müəyyən olunan qaydada qüvvəyə minən dəyişikliklər və ya düzəlişlər edilə bilər.

Maddə 11

1. Bu Saziş qeyri-müəyyən müddətə bağlanılır və onun qüvvəyə minməsi üçün hər iki Tərəfin milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulan tələblərin yerinə yetirməsi barədə sonuncu bildirişin alındığı tarixdən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir.

2. Tərəflərdən hər biri digər Tərəflə istənilən vaxt diplomatik kanallar vasitəsilə bildiriş göndərməklə bu Sazişi ləğv edə bilər. Saziş belə bildirişin alındığı tarixdən 90 (doxsan) gün sonra qüvvədən düşür.

Bu Saziş Bakı şəhərində, 26 noyabr 2010-cu il tarixində, iki əsl nüsxədə, Azərbaycan, Monteneqro və ingilis dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Təfsir ilə bağlı fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətndən istifadə ediləcəkdir.

 

 

Azərbaycan Respublikası

Monteneqro

Hökuməti adından

Hökuməti adından

(imza)

(imza)

 

           

           

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status