×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
20.02.2003
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
29
ADI
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına keçmək məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi üzrə Proqram haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2003, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 144)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
20.02.2003
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.000.000
100.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına keçmək məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi üzrə Proqram haqqında

Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına keçmək məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi üzrə Proqram haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il Dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 26 dekabr tarixli 827 nömrəli Fərmanının 6-cı bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına keçmək məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi üzrə Proqram" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 20 fevral 2003-cü il
№ 29

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2003-cü il 20 fevral tarixli 29 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına keçmək məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi üzrə
PROQRAM

 

Sıra
№-si

Tədbirlərin məzmunu

İcra müddəti

Məsul icraçılar

1

2

3

4

 

I. Normativ hüquqi bazanın və metodiki təminatın hazırlanması

 

1.

"Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun yeni layihəsinin hazırlanması

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə

2.

"Büdcə və qeyri-kommersiya təşkilatlarında mühasibat uçotunun tətbiqinə dair təlimat"ın yenidən hazırlanması

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

3.

"Büdcə və qeyri-kommersiya təşkilatlarında və sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotunun hesablar planı"nın yenidən hazırlanması

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

4.

"Uçot siyasəti haqqında Əsasnamə"nin yenidən hazırlanması

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

5.

Əsas vəsaitlərin uçotu

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi

6.

Köhnəlmənin (amortizasiyanın) uçotu

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi

7.

Hesablama metodu ilə gəlir və xərclərin uçotu

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi

8.

Kassa metodu ilə gəlir və xərclərin uçotu

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi

9.

Xalis aktivlərin uçotu

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

10.

Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

11.

"Sahibkarlıq subyektlərində mühasibat hesabatları və onların tərtibi qaydaları"nın yenidən hazırlanması

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

12.

"Büdcə və qeyri-kommersiya təşkilatlarında mühasibat uçotunun hesabatları və onların tərtibi qaydaları"nın yenidən hazırlanması

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

13.

"Gəlirdən çıxılmayan xərclər haqqında təlimat"ın hazırlanması

2003-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

14.

Qeyri maddi aktivlərin uçotu

2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

15.

"Büdcə ilə hesablaşmalar"ın uçotu

2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi

16.

"Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə hesablaşmalar"ın uçotu

2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

17.

"Sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotunun tətbiqinə dair təlimat"ın yenidən hazırlanması

2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

18.

Materialların uçotu

2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

19.

"Lizinq" əməliyyatlarının uçotu

2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi

20.

Quraşdırılası avadanlıqların uçotu

2004-cü il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi

21.

Maliyyə qoyuluşlarının uçotu

2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

22.

Kapital qoyuluşlarının uçotu

2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

23.

İstehsal olunmuş məhsul, görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlərlə bağlı xərclərin uçotu

2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi

24.

Təsisçilərlə hesablaşmaların uçotu

2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

25.

"Əməyin ödənişi və sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar"ın uçotu

2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

26.

Təsərrüfatdaxili və törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmaların uçotu

2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

27.

Mənfəət və zərərin uçotu

2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

28.

Pul vəsaitlərinin uçotu

2005-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

29.

Qiymətli kağızların uçotu

2006-cı il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

30.

Debitor və kreditorlara hesablaşmaların uçotu

2006-cı il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Birləşmiş Universal Səhmdar Bankı

31.

Kreditlərin, borcların və məqsədli maliyyələşmələrin uçotu

2006-cı il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Milli Bank

32.

 Məhsulların, malların, işlərin və xidmətlərin uçotu

2006-cı il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi

 

2. Müasir informasiya texnologiyasının tələblərinə uyğunlaşdırma

 

33.

Mühasibat uçotu standartları əsasında iri vergi ödəyiciləri üzrə mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması üzrə proqram tərtibatının hazırlanması

2004-2007-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, cəlb edilmiş ixtisaslaşdırılmış müəssisələr və peşəkar mütəxəssislər

 

3. Mühasibat uçotu sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması

 

34.

Mühasiblərin peşə etikası məcəlləsinin hazırlanması

2007-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Auditorlar Palatası və cəlb edilmiş peşəkar mütəxəssislər

35.

Mühasibat uçotu ilə bağlı tədris proqramlarının və tədris-metodiki vəsaitlərinin hazırlanması

2004-2007-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və mühasibat uçotu fənni üzrə tədris olunan sahə universitetləri

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status