×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
04.06.2010
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
105
ADI
“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-06-2010, Nəşr nömrəsi: 06, Maddə nömrəsi: 551)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
04.06.2010
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
160.000.000
180.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
«Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİ-ZADƏ

 

Bakı şəhəri, 4 iyun 2010-cu il

                 № 105

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2010-cu il 4 iyun tarixli, 105 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması

 

QAYDALARI

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 20 aprel tarixli, 395 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası haqqında Əsasnamə”yə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 11 aprel tarixli, 564 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları”na, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarının və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması qaydalarını müəyyən edir. [1]

1.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrində və berbout-çarter reyestrində gəmilərin dövlət qeydiyyatı (kiçikhəcmli gəmilər və hərbi gəmilər istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) tərəfindən həyata keçirilir. [2]

1.3. Gəmilərin (kiçikhəcmli gəmilər və hərbi gəmilər istisna olmaqla) dövlət qeydiyyatı (gəminin ilkin və təkrar qeydiyyatı) gəminin inşası, həmin gəmi üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının əmələ gəlməsi, məhdudlaşdırılması, başqasına keçməsi və bu hüquqlara xitam verilməsi barədə məlumatların reyestrlərə daxil edilməsindən, bu məlumatların yenilənməsindən və ya silinməsindən ibarətdir.

1.4. Gəmilərə, onlara mülkiyyət hüququna və gəmidə digər əşya hüquqlarına, habelə onlara olan hüququn məhdudlaşdırılmasına dair məlumatlar (ipoteka və sair məhdudlaşdırmalar) Dövlət gəmi reyestrində qeydiyyata alınır (1 nömrəli əlavə).

1.5. Xarici dövlətin gəmi reyestrlərində qeydiyyata alınmış gəmilər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxsə və ya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına berbout-çarter müqaviləsinə əsasən icarəyə verildikdə, berbout-çarter reyestrində qeydiyyata alınır. (2 nömrəli əlavə).

Gəmilərin berbout-çarter reyestrində qeydiyyata alınması gəmilərin Dövlət gəmi reyestrində qeydiyyata alınması ilə eyni qaydada həyata keçirilir və gəmiyə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında müvəqqəti Şəhadətnamə" verilir (3 nömrəli əlavə).

1.6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrinin və berbout-çarter reyestrinin tərtib edilməsi və aparılması, onlarda dəyişikliklərin və düzəlişlərin edilməsi, eləcə də həmin reyestrlərdən məlumatın verilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 11 aprel tarixli, 564 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları"na uyğun olaraq həyata keçirilir.

1.7. Bu Qaydalarda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakılardır:

qeydiyyat sıra nömrəsi — gəmiyə mülkiyyət, eləcə də digər əşya hüquqlarının əmələ gəlməsi, dəyişdirilməsi, məhdudlaşdırılması və ya xitam verilməsi, habelə gəmi barədə əqd (alqı-satqı müqaviləsi və s.) bağlanılması ilə əlaqədar Dövlət gəmi reyestrində aparılan qeydlərə verilən nömrə;

gəminin BDT (İMO) nömrəsi — gəmiyə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı tərəfindən verilən nömrə (identifikasiya nömrəsi).

 

2. GƏMİLƏRİN İLKİN DÖVLƏT QEYDİYYATI

 

2.1. Gəminin ilkin dövlət qeydiyyatına alınması gəmi suya salındığı gündən, eləcə də gəmi barədə əqd (alqı-satqı müqaviləsi və s.) bağlanıldığı və ya Azərbaycan Respublikasının dəniz limanına daxil olduğu gündən 1 (bir) ay müddətində həyata keçirilməlidir.

2.2. Gəmi barədə əqd (alqı-satqı müqaviləsi və s.) bağlanıldıqdan və ya onun üzərində hüquqlar məhdudlaşdırıldıqdan sonra qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, 5 (beş) iş günü müddətində ərizə ilə Agentliyə müraciət edilməlidir.

2.3. Bu Qaydaların müddəalarına uyğun olaraq Dövlət gəmi reyestrində ilkin dövlət qeydiyyatına alınmış gəmiyə qeydiyyat nömrəsi, gəmi mülkiyyətçisinə "Gəmiyə mülkiyyət hüququ haqqında Şəhadətnamə" (4 nömrəli əlavə) və "Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında Şəhadətnamə" verilir (5 nömrəli əlavə).

2.4. Dövlət gəmi reyestrində gəminin ilkin qeydiyyatı üçün əsaslar aşağıdakılardır:

2.4.1. yeni gəminin inşa edilməsi;

2.4.2. gəmi barədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bağlanmış əqdlər (alqı-satqı müqaviləsi və s.);

2.4.3. qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarları;

2.4.4. gəminin Azərbaycan Respublikasının dəniz limanına daxil olması;

2.4.5. gəminin başqa şəxslərə (vərəsələrə) qanun üzrə və ya vəsiyyət üzrə və ya hər iki əsasla keçməsi.

2.5. Gəminin ilkin dövlət qeydiyyatı həmin gəminin mülkiyyətçiləri və ya onun üzərində digər əşya hüquqlarına malik olan şəxslər (gəmi sahibi) tərəfindən verilmiş ərizə əsasında həyata keçirilir.

2.6. Ərizədə onu təqdim edən fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, hüquqi şəxsin isə adı və ünvanı göstərilməlidir.

2.7. Hüquq əldə edənin adından başqa şəxs ərizə verdikdə, həmin şəxsin səlahiyyətləri notariat qaydasında təsdiq edilməlidir.

2.8. Gəmilərin ilkin dövlət qeydiyyatına alınması üçün aşağıda göstərilən sənədlər təqdim olunmalıdır:

2.8.1. gəminin mülkiyyətçiləri və ya onun üzərində digər əşya hüquqlarına malik olan şəxslər tərəfindən doldurulmuş ərizə-anket (6 nömrəli əlavə);

2.8.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi və surəti (müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və ya Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi); [3]

2.8.3. hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

2.8.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəmiyə mülkiyyət hüququnu və gəmiyə digər əşya hüquqlarını təsdiq edən müvafiq sənəd və ya məhkəmənin qərarı, habelə qeyd edilən sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

2.8.5. xarici dövlətlərin dövlət gəmi reyestrindən çıxarılmasını təsdiq edən sənədin əsli və ya apostil edilmiş surəti;

2.8.6. gəminin BDT (İMO) nömrəsinin alınmasına dair sənəd;

2.8.7. gəmi radiostansiyasının fəaliyyəti üçün xüsusi icazə; [4]

2.8.8. çağırış siqnalının alınmasını təsdiq edən sənəd;

2.8.9. gəminin istismara yararlı olmasına və dəniz nəqliyyatı sahəsində mövcud beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılmasına dair akt;

2.8.10. ölçü şəhadətnaməsi və notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

2.8.11. gəminin təsnifat şəhadətnaməsi və notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

2.8.12. gəminin üzgüçülüyə yararlılığı haqqında şəhadətnamə və notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

2.8.13. dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd. [5]

2.9. Gəminin dövlət qeydiyyatına alınmasına dair ərizə və ona əlavə olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə, 5 (beş) iş günü müddətində reyestrlərdə müvafiq qeydiyyat aparılaraq, ərizəçiyə "Gəmiyə mülkiyyət hüququ haqqında Şəhadətnamə" və ya "Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında Şəhadətnamə", eləcə də qeydiyyata alınmış gəmiyə qeydiyyat nömrəsi verilir. Əlavə araşdırma zərurəti yarandıqda, bu müddət 15 (on beş) iş gününədək artırıla bilər.

2.10. Təqdim edilmiş sənədlərdə gəminin qeydiyyata alınması üçün imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, həmin sənədlər ərizəçiyə qaytarılır və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün əlavə olaraq ərizəçiyə 5 (beş) iş günü müddətində vaxt verilir.

2.11. İmtinaya səbəb olmayan bütün çatışmazlıqlar aradan qaldırılaraq sənədlər yenidən təqdim edildikdə, 5 (beş) iş günü müddətində müvafiq reyestrdə qeydiyyat aparılması təmin edilir.

2.12. Gəminin mülkiyyətçisinin və ya digər sahibinin yazılı müraciəti əsasında onlara "Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrindən çıxarış" və ya "Azərbaycan Respublikasının berbout-çarter reyestrindən çıxarış" verilir (7 və 8 nömrəli əlavələr).

 

3. GƏMİLƏRİN TƏKRAR DÖVLƏT QEYDİYYATI

 

3.1. Hadisə və ya hər hansı digər səbəb nəticəsində gəmi Dövlət gəmi reyestrinə və ya berbout-çarter reyestrinə əvvəllər daxil edilmiş məlumatlara uyğun gəlmədikdə, bu Qaydaların 1 və 2 nömrəli əlavələrinə göstərilmiş məlumatlarda dəyişiklik baş verdikdə, gəmi təkrar qeydiyyata alına bilər. [6]

3.2. Gəminin təkrar dövlət qeydiyyatı təsnifat cəmiyyətləri tərəfindən aparılmış texniki nəzarət tədbirlərinin nəticəsi əsasında bu Qaydaların 2-ci bölməsinə uyğun olaraq həyata keçirilir. [7]

 

4. GƏMİLƏRİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAĞI ALTINDA ÜZMƏK HÜQUQUNUN DAYANDIRILMASI

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzən gəminin xarici dövlətin berbout-çarter reyestrində qeydə alınması üçün həmin gəminin Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ berbout-çarter müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində dayandırılmalı, bu barədə "Dövlət gəmi reyestrindən çıxarış" (7 nömrəli əlavə) verilməli və "Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında Şəhadətnamə" geri alınmalıdır.

 

5. GƏMİLƏRİN DÖVLƏT QEYDİYYATINDAN İMTİNA EDİLMƏSİ

 

5.1. Aşağıda göstərilən hallarda gəminin dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina edilə bilər:

5.1.1. təqdim edilən sənədlər, onların forması və məzmunu qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmadıqda;

5.1.2. gəminin dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizə buna hüququ olmayan şəxs tərəfindən verildikdə;

5.1.3. gəmi dəniz nəqliyyatı sahəsində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun olmadıqda.

 

6. GƏMİLƏRİN DÖVLƏT GƏMİ REYESTRİNDƏN VƏ BERBOUT-ÇARTER REYESTRİNDƏN ÇIXARILMASI

 

6.1. Gəmilər aşağıdakı hallarda Dövlət gəmi reyestrindən çıxarıla bilər:

6.1.1. mülkiyyətçinin yazılı ərizəsi əsasında;

6.1.2. gəmi çıxdaş edildikdə;

6.1.3. gəmi məhv olduqda və ya itkin düşdükdə;

6.1.4. gəmi konstruksiya cəhətdən məhv olduqda;

6.1.5. yenidənqurma və ya hər hansı digər dəyişikliklər nəticəsində gəmi keyfiyyətini itirdikdə;

6.1.6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququnu itirdikdə;

6.1.7. məhkəmə qərarı əsasında.

6.2. Gəmi Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrindən çıxarıldıqda "Gəminin Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrindən çıxarılması haqqında arayış" (9 nömrəli əlavə), berbout-çarter reyestrindən çıxarıldıqda isə "Gəminin Azərbaycan Respublikasının berbout-çarter reyestrindən çıxarılması haqqında arayış" verilir (10 nömrəli əlavə).

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

1 nömrəli ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi

REYESTRİ

 

1.

Gəminin qeydiyyat sıra nömrəsi

 

2.

Gəminin qeydiyyata alınma tarixi

 

3.

Gəminin adı

 

4.

Gəminin əvvəlki adı (əgər varsa)

 

5.

Gəminin qeydiyyat limanı

 

6.

Gəminin əvvəlki qeydiyyat limanı (əgər varsa) və qeydiyyatın ləğv edilmə tarixi

 

7.

Gəminin çağırış siqnalı

 

8.

Gəminin BDT identifikasiya nömrəsi

 

9.

Gəminin tipi və təyinatı

 

10.

Gəminin üzmə rayonu

 

11.

Gəminin mülkiyyətçisi barədə məlumat

11.1.

adı

 

11.2.

ünvanı

 

11.3.

payı

 

11.4.

vətəndaşlığı

 

12.

Gəminin sahibi (gəminin mülkiyyətçisi olmadıqda) haqqında məlumat

 

adı

ünvanı

13.

Gəmiyə və ya onun hissəsinə mülkiyyət hüququnun yaranmasının əsasları (alqı-satqı müqaviləsi, gəminin inşa edilməsi haqqında müqavilə və s.)

 

 

14.

Gəminin yükgötürmə qabiliyyəti

 

15.

Gəminin tutumu (tonla)

 

ümumi

xalis

16.

Gəminin əsas ölçüləri (metrlə)

 

tam uzunluğu

tam eni

bortun hündürlüyü

17.

Gəminin əsas texniki xarakteristikaları

 

18.

Gəmiqayırma tərsanəsinin adı, yeri, gəminin inşa edildiyi il

 

19.

Gəminin Dövlət gəmi reyestrindən çıxarılmasının əsası və tarixi

 

20.

Gəmiyə öz bayrağı altında üzməyə icazə verən dövlətin adı

 

21.

Gəminin qeydə alınmış ipotekası haqqında məlumatlar

 

22.

Gəminin xarici dövlətin bayrağı altına müvəqqəti keçirilməsi haqqında qərarı qəbul etmiş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının adı və qərarın qəbul edildiyi tarix

 

23.

Gəminin xarici dövlət bayrağı altında müvəqqəti üzmək müddəti

 

24.

Berbout-çarter üzrə gəmini fraxtedənin adı və ünvanı

 

25.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququnun dayandırılması tarixi

 

Qeydlər

 

 

 

 

 

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

2 nömrəli ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikasının berbout-çarter

REYESTRİ

 

1.

Gəminin qeydiyyat sıra nömrəsi

 

2.

Gəminin qeydiyyata alınma tarixi

 

3.

Gəminin adı

 

4.

Gəminin əvvəlki adı (əgər varsa)

 

5.

Gəminin qeydiyyat limanı

 

6.

Gəminin əvvəlki qeydiyyat limanı (əgər varsa) və qeydiyyatın ləğv edilmə tarixi

 

7.

Gəminin çağırış siqnalı

 

8.

Gəminin BDT identifikasiya nömrəsi

 

9.

Gəminin tipi və təyinatı

 

10.

Gəminin üzmə rayonu

 

11.

Gəminin mülkiyyətçisi barədə məlumat

11.1.

adı

 

11.2.

ünvanı

 

11.3.

payı

 

11.4.

vətəndaşlığı

 

12.

Gəmini berbout-çarter üzrə fraxtedən haqqında məlumat

 

adı

ünvanı

13.

Gəmiyə və ya onun hissəsinə mülkiyyət hüququnun yaranmasının əsasları (alqı-satqı müqaviləsi, gəminin inşa edilməsi haqqında müqavilə və s.)

 

 

14.

Gəminin yükgötürmə qabiliyyəti

 

15.

Gəminin tutumu (tonla)

 

ümumi

xalis

16.

Gəminin əsas ölçüləri (metrlə)

 

tam uzunluğu

tam eni

bortun hündürlüyü

17.

Gəminin əsas texniki xarakteristikaları

 

18.

Gəmiqayırma tərsanəsinin adı, yeri, gəminin inşa edildiyi il

 

19.

Berbout-çarter müqaviləsinin bağlanma tarixi və onun qüvvədə olma müddəti

 

20.

Gəminin berbout-çarter reyestrindən çıxarılmasının əsası və tarixi

 

21.

Bayrağın dəyişdirilməsinə qədər gəminin qeydiyyatda olduğu dövlət

 

Qeydlər

 

 

 

 

 

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

3 nömrəli ƏLAVƏ [8]

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ

MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında

MÜVƏQQƏTİ ŞƏHADƏTNAMƏ

(berbout-çarter reyestrində qeydiyyatda olan gəmilərə verilir)

 

№ ________

 

PROVISIONAL CERTIFICATE

of entitlement to fly the flag of the Republic of Azerbaijan

(Issued to ships registered in the bareboat — charter registry)

 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin tələblərinə müvafiq olaraq __________________________________________________________ mülkiyyətində olan və

                                          (gəmi sahibinin adı)

_____________________________________________________________________ tərəfindən

(berbout-çarter üzrə fraxtedənin adı)

berbout-çarter müqaviləsinə əsasən istismar olunan ________________________ gəmisinə

                                                                                                                         (gəminin adı)

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında müvəqqəti üzmək hüququ verilmişdir.

In accordance with the requirements of the Merchant Shipping Code of the Republic of Azerbaijan ____________________________________________________________________

(ship's name)

owned by _____________________________________________________________________

(owner's name)

Bareboat chartered by ______________________________________________________

(bareboat charterer's name)

has been temporarily entitled to fly the flag of the Republic of Azerbaijan

Azərbaycan Respublikasının berbout-çarter reyestrində “___” _______ 20___ il

tarixində _______________ nömrəsi ilə qeydə alınmış ______________________________

                                                                                                                                         (gəminin adı)

gəmisinə dair məlumatlar:

The ship ______________________________________________ registered in the bareboat-

(ship's name)

charter registry of the Republic of Azerbaijan, under registration No ________________

on “___” ___________ 20___ has been described as follows:

1. BDT nömrəsi _______________________________________________________________

IMO number

2. Gəminin tipi _______________________________________________________________

Ship's type

3. Çağırış siqnalı _____________________________________________________________

Call sign

4. İnşa tarixi və yeri ___________________________________________________________

Date and place of construction

5. Gövdənin əsas materialı _____________________________________________________

Main material of hull

 

6. Uzunluğu

Length

____________________

m

7. Eni

Breadth

_____________________

m

8. Bortun hündürlüyü

Depth

_____________________

m

9. Tutumu

Tonnage

ümumi _____________

gross

xalis _________

net

10. Mühərrikin növü, sayı və gücü

Type, number and output of engines

______________________________________

 

Bu Şəhadətnamə gəmidə saxlanılmalıdır. Gəmi Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququnu itirdikdə və ya onun berbout-çarter reyestrindən çıxarılması ilə nəticələnə bilən hər hansı bir fövqəladə hadisə baş verdikdə, bu Şəhadətnamə onu verən təşkilata qaytarılmalıdır.

This Certificate is to be kept on board. If the ship mentioned in this certificate deprives her right to fly the flag of the Republic of Azerbaijan or in the event of any emergencies leading to deletion of the vessel from the bareboat-charter registry, this Certificate is to be returned to the issuing Authority.

 

Verildiyi yer _____________________

Issued at

Verilmə tarixi “___” _________ 20__ il/year

Issued on

 

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Chairman of the State Maritime and Port Agency

 

M.Y.

Seal

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

4 nömrəli ƏLAVƏ [9]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ

MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY

 

Gəmiyə mülkiyyət hüququ haqqında

ŞƏHADƏTNAMƏ

 

№_______

 

Ownership Certificate

Bununla təsdiq edilir ki, _______________________________________ gəmisi Azərbaycan

(gəminin adı)

Respublikasının Dövlət gəmi reyestrində _________________________________________

                                                                                   (mülkiyyətçinin adı)

mülkiyyəti kimi qeydə alınmışdır.

This is certified that ____________________________________________________________

(ship's name)

has been registered in the State ship's registry of the Republic of Azerbaijan as a property of ________________________________________________________________

(name of proprietor)

 

Qeydiyyat nömrəsi _______________

Qeydiyyat tarixi ___ __________ 20__ il/year

Registration number

Date of registration

 

Yuxarıda adı çəkilən gəmiyə aid Dövlət gəmi reyestrində aşağıdakılar qeydə alınmışdır:

The abovementioned ship has been described in the State Ship's Registry as follows:

1. BDT nömrəsi _______________________________________________________________

IMO number

2. Gəminin tipi ______________________________________________________________

Ship's type

3. Çağırış siqnalı __________________________________________________________

Call sign

4. İnşa tarixi və yeri ________________________________________________________

Date and place of construction

5. Gövdənin əsas materialı

Main material of hull

 

6. Uzunluğu

Length

_____________________

m

7. Eni

Breadth

_____________________

m

8. Bortun hündürlüyü

Depth

_____________________

m

9. Tutumu

Tonnage

ümumi _____________

gross

xalis _________

net

Tutum şəhadətnaməsi

Tonnage certificate

______________________________________

 

Verilmə tarixi “___ _________ 20___ il/year

Date of issue

Nömrəsi ___________________________

Number

 

10. Mühərrikin növü, sayı və gücü ______________________________________________

Type, number and output of engines

11. Gəmi əvvəllər başqa bayraq altında üzmüşsə, əvvəlki adı və qeydiyyat limanı

Previous port of registry and previous name of the ship (if any) under a foreign flag

__________________________________________________________________________

Bu Şəhadətnamə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən _______

__________________________________________________________________________

(mülkiyyətçinin adı)

_________________________________________________________ gəmisinə mülkiyyət

(gəminin adı)

hüququnu təsdiq edir.

According to the legislation of the Republic of Azerbaijan this certificate constitutes complete evidence of the proprietary right of ___________________________________

(name of proprietor)

on _______________________________________________________________________

(ship's name)

Bu Şəhadətnamə gəmidə saxlanılmalıdır. Gəmi Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququnu itirdikdə və ya onun Dövlət gəmi reyestrindən çıxarılması ilə nəticələnə bilən hər hansı bir fövqəladə hadisə baş verdikdə, bu Şəhadətnamə onu verən təşkilata qaytarılmalıdır.

This Certificate is to be kept on board. If the ship mentioned in this certificate deprives her right to fly the flag of the Republic of Azerbaijan or in the event of any emergencies leading to deletion of the vessel from the State ship's registry, this Certificate is to be returned to the issuing Authority.

 

Verildiyi yer _____________________

Issued at

Verilmə tarixi “___ ________ 20___ il/year

Issued on

 

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Chairman of the State Maritime and Port Agency

 

M.Y.

Seal

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

5 nömrəli ƏLAVƏ [10]

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ

MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında

ŞƏHADƏTNAMƏ

 

№_______

 

CERTIFICATE

of entitlement to fly the flag of the Republic of Azerbaijan

 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin tələblərinə müvafiq olaraq __________________________________________ mülkiyyətində olan

(gəmi sahibinin adı)

__________________________________________________________________ gəmisinə

(gəminin adı)

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı altında üzmək hüququ verilmişdir.

In accordance with the requirements of the Merchant Shipping Code of the Republic of Azerbaijan _________________________________________________________________

(ship's name)

owned by __________________________________________________________________

(owner's name)

has been entitled to fly the flag of the Republic of Azerbaijan .

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrində “___ __________ 20___ il tarixində ____________ nömrəsi ilə qeydə alınmış __________________________ _________________________________________________ gəmisinə dair məlumatlar:

(gəminin adı)

The ship ________________________________________________ registered in the State

(ship's name)

ship's registry of the Republic of Azerbaijan , under registration No ______________ on “___ __________________ 20___ has been described as follows:

1. BDT nömrəsi _______________________________________________________________

IMO number

2. Gəminin tipi ______________________________________________________________

Ship's type

3. Çağırış siqnalı __________________________________________________________

Call sign

4. İnşa tarixi və yeri ________________________________________________________

Date and place of construction

5. Gövdənin əsas materialı

Main material of hull

 

6. Uzunluğu

Length

_____________________

m

7. Eni

Breadth

_____________________

m

8. Bortun hündürlüyü

Depth

_____________________

m

9. Tutumu

Tonnage

ümumi _____________

gross

xalis _________

net

10. Mühərrikin növü, sayı və gücü

Type, number and output of engines

______________________________________

 

Bu Şəhadətnamə gəmidə saxlanılmalıdır. Gəmi Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında üzmək hüququnu itirdikdə və ya onun Dövlət gəmi reyestrindən çıxarılması ilə nəticələnə bilən hər hansı bir fövqəladə hadisə baş verdikdə, bu Şəhadətnamə onu verən təşkilata qaytarılmalıdır.

This Certificate is to be kept on board. If the ship mentioned in this certificate deprives her right to fly the flag of the Republic of Azerbaijan or in the event of any emergencies leading to deletion of the vessel from the state ship's registry, this Certificate is to be returned to the issuing Authority.

Verildiyi yer _________________________

Issued at

 

Verilmə tarixi “___” ______ 20__ il/year

Issued on

Etibarlıdır “___” ________ 20___ il/year

Date of expiry

 

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Chairman of the State Maritime and Port Agency

 

M.Y.

Seal

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

6 nömrəli ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi [11]

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrində gəminin qeydiyyata alınmasına dair

 

ƏRİZƏ-ANKET

 

1.

Gəminin inşa edildiyi vaxtdan daşıdığı adlar

Adı

Verildiyi tarix

Dəyişdirildiyi tarix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Verilməsi istənilən yeni ad

 

3.

Gəminin inşa edildiyi vaxtdan qeydiyyatda olduğu limanlar

Limanlar

Qeydiyyata alınma tarixi

Qeydiyyatdan çıxarılma tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Hal-hazırda qeydiyyata alınması istənilən liman

 

5.

Gəminin BDT nömrəsi _____________________ verilmə tarixi ______________

6.

Gəminin beynəlxalq çağırış siqnalı ____________________________ verilmə tarixi _________________

7.

Gəminin üzmə rayonu

 

 

 

8.

Gəminin təsnifat cəmiyyəti haqqında məlumat

8.1.

Adı

 

8.2.

Kodu

 

8.3.

Qeydiyyat nömrəsi

 

8.4.

Təsnifat nişanının işarəsi

 

8.5.

Təsnifat şəhadətnaməsi

verilmə tarixi

etibarlılıq tarixi

9.

Gəminin ölçüləri

tam uzunluğu

 

metr

 

 

perpendikulyarlararası uzunluğu

 

metr

 

 

eni

 

metr

 

 

bortun hündürlüyü

 

metr

10.

Gəminin

ümumi tutumu

 

ton

 

xalis tutumu

 

ton

 

dedveyti

 

ton

11.

Gəminin yük nişanına görə suya oturumu

 

Yay

Qış

11.1.

Boş

metr

 

metr

11.2.

Yüksüz

metr

 

metr

11.3.

Ballastda

metr

 

metr

11.4.

Yüklü

metr

 

metr

12.

Gəminin şirin suya nəzərən suya oturumu __________________________ metr

13.

Gəminin inşasına dair məlumatlar

13.1.

Kilin qoyulma tarixi

 

13.2.

İnşa (istismara verilmə) tarixi

 

13.3.

İnşa nömrəsi

 

13.4.

İnşa təsnifat nişanı

 

13.5.

İnşa edən tərsanənin adı

 

13.6.

İnşa edən müəssisənin adı

 

13.7.

Ölkə / Şəhər

 

14.

Gövdənin materialı

polad

*

alüminium

*

plastik

*

digər

* ______________________________

(göstərin)

15.

Gəmi göyərtələrinin sayı və adları

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

16.

Gəminin baş mühərriki(ləri) haqqında məlumat

sayı və gücü

 

markası

nömrəsi

 

istehsal tarixi

 

istehsalçı

 

dirsəkli val sayı

 

növü

dizel

*

buxar

*

digər

* _________________

17.

Pər növü

adi

*

addımı nizamlayan pər

*

digər

* _________________

18.

Gəminin sürətinə dair məlumatlar

yüklü halda

uzel

ballastda

19.

Gəminin tanklarının ümumi həcmi

yanacaq tankı

___ m3

içməli su tankı

___ m3

sürtgü yağı tankı

___ m3

çirkab su tankı

___ m3

digər tanklar

___ m3

20.

Gəminin yük anbarları (tankları) haqqında məlumatlar

20.1.

Gəmidə yük anbarlarının (tankların) sayı

_______________ ədəd

20.2.

Anbarların (tankların) həcmi

_______________

21.

Gəminin yükqaldırıcı avadanlıqları haqqında məlumatlar

 

markası ___________________________

növü ___________________________

 

təhlükəsiz yükqaldırma çəkisi _________________________ ton

 

təhlükəsiz yükqaldırma həddi ___________________________ metr

22.

Gəminin sərnişin tutumuna dair məlumatlar

22.1.

sərnişin salonlarının sayı

ədəd

22.2.

sərnişin salonlarının sərnişin tutumu

nəfər

22.3.

sərnişin kayutlarının sayı

ədəd

22.4.

sərnişin kayutlarının ümumi sərnişin tutumu

nəfər

23.

Gəminin yelkən qurğusu haqqında məlumat

 

markası ________________________

növü _____________________________

24.

Gəminin dor ağaclarının sayı və adları haqqında məlumatlar

1. Fok

2. Qrot

3. Bezan

*

*

*

25.

Gəminin radiorabitə avadanlıqları haqqında məlumatlar

əsas avadanlığın markası

 

 

əsas avadanlığın nömrəsi

 

 

üzmə rayonu

A 1

*

A 2

*

A 3

*

A 4

*

26.

Gəminin xilasedici avadanlıqları haqqında məlumatlar

26.1.

salların ümumi sayı

 

ədəd

26.2.

salların ümumi tutumu

 

nəfər

26.3.

xilasedici qayıqlar

sayı

ədəd

tutumu

nəfər

mühərrikin markası və gücü

 

27.

Gəminin sükan qurğusu haqqında məlumatlar

elektrik motoru

* _____________ ədəd

hidravlik motoru

* _____________ ədəd

mexaniki sistem

* _____________ ədəd

digər

__________________

28.

Gəminin lövbər qurğusu haqqında məlumatlar

elektrik motoru

* _____________ ədəd

hidravlik motoru

* _____________ ədəd

digər

___________________

sayı _________ ədəd

tipi ___________________

uzunluğu __________________ metr

zəncirinin çapı __________ mm

29.

Gəminin sukeçirməyən yanğın əleyhinə qapılarının sayı

 

30.

Yanğınsöndürmə nasosunun sayı və gücü

 

31.

Gəmi şəhadətnamələri

Verilmə tarixi

Etibarlılıq müddəti

31.1.

Dövlət bayrağı altında üzmək hüququ haqqında şəhadətnamə (əvvəlki)

 

 

31.2

Gəmiyə mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

31.3.

Gəminin üzgüçülüyə yararlılığı haqqında şəhadətnamə [12]

 

 

31.4.

Sərnişin şəhadətnaməsi (sərnişin gəmisi üçün)

 

 

31.5.

Ölçü şəhadətnaməsi

 

 

31.6.

Yük çeşidi haqqında şəhadətnamə

 

 

31.7.

Gəmi heyətinin minimal tərkibi haqqında şəhadətnamə

 

 

31.8.

Neftlə çirkləndirmənin qarşısının alınması haqqında şəhadətnamə

 

 

31.9.

Çirkab sularla çirkləndirmənin qarşısının alınması haqqında şəhadətnamə

 

 

31.10.

Zibillə çirkləndirmənin qarşısının alınması haqqında şəhadətnamə

 

 

32.

Gəminin mülkiyyətçisi haqqında məlumat

Hüquqi şəxs

*

Fiziki şəxs

*

Digər

* _____________

fiziki şəxs olduqda onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi

32.1.

Adı

 

32.2.

Ünvanı

 

telefon

 

mobil

 

faks

 

e-mail ünvanı

 

32.3.

Mülkiyyət növü

 

32.4.

Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədə dair məlumat

 

32.5.

Mülkiyyətçinin BDT nömrəsi

 

alınma tarixi

 

32.6.

Respublika ərazisində qeydiyyat

tarixi

 

nömrəsi

 

33.

Gəmi sahibi haqqında məlumat

Hüquqi şəxs

*

Fiziki şəxs

*

Digər

* _____________

fiziki şəxs olduqda onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi

33.1.

Adı

 

 

33.2.

Ünvanı

 

telefon

 

mobil

 

faks

 

e-mail ünvanı

 

33.3.

Mülkiyyət növü

 

33.4.

Sahibliyi təsdiq edən sənədə dair məlumat

 

33.5.

Sahibkarın BDT nömrəsi

 

alınma tarixi

 

33.6.

Respublika ərazisində qeydiyyat

tarixi

 

nömrəsi

 

Bununla təsdiq edilir ki, ərizə-anketdə verilən məlumatlar düzgündür.

Tarix “____” ________________ 20____ il

İmza __________________

Möhür yeri

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

7 nömrəli ƏLAVƏ [13]

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ

MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrindən

ÇIXARIŞ

 

№_______

 

EXTRACT

from the State ship registry of the Republic of Azerbaijan

 

1.

Gəminin adı / Ship's name

 

2.

Reyestr nömrəsi / Registry number

 

3.

Qeydiyyat tarixi / Date of registration

 

4.

BDT nömrəsi / IMO number

 

5.

Çağırış siqnalı / Call sign

 

6.

Qeydiyyat limanı / Port of registry

 

7.

Gəminin tipi / Ship's type

 

8.

Təsnifat cəmiyyəti / Classification society

 

9.

Gəminin mülkiyyətçisinin / Ship's owner

adı

name

 

ünvanı

address

 

payı

share

 

10.

Gəminin icarəçisinin (Berbout-çarter) / Ship's operator

(Bareboat charter)

adı

name

 

ünvanı

address

11.

Gəminin tutumu / Tonnage

ümumi

gross

 

xalis

net

 

dedveyti

deadweight

 

12.

Əsas ölçüləri

(metrlə) / Main dimensions

uzunluğu

length

 

eni

breadth

 

bortun hündürlüyü

depth

 

13.

Gəminin girovda olması haqqında məlumat / Mortgage (if any)

 

 

Bu çıxarış Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi tərəfindən verilmişdir.

This extract is issued by the State Maritime and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan.

Verildiyi yer / place of issue: Bakı şəhəri / Baku city

Verildiyi tarix / date of issue:

 

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Chairman of the State Maritime and Port Agency

M.Y.

Seal

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

8 nömrəli ƏLAVƏ [14]

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ

MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY

 

Azərbaycan Respublikasının berbout-çarter reyestrindən

ÇIXARIŞ

 

№______

 

EXTRACT

from the bareboat charter registry of the Republic of Azerbaijan

 

1.

Gəminin adı / Ship's name

 

2.

Reyestr nömrəsi / Regisrty number

 

3.

Qeydiyyat tarixi / Date of registration

 

4.

Cəminin əvvəlki bayrağı / Ship's previous flag

 

5.

BDT nömrəsi / IMO number

 

6.

Çağırış siqnalı / Call sign

 

7.

Qeydiyyat limanı / Port of registry

 

8.

Gəminin tipi / Ship's type

 

9.

Təsnifat cəmiyyəti / Classification society

 

10.

Gəminin mülkiyyətçisinin / Ship's owner

adı

name

 

ünvanı

address

 

payı

share

 

11.

Gəminin icarəçisinin (Berbout-çarter) / Ship's operator

(Bareboat charter)

adı

name

 

ünvanı

address

12.

Gəminin tutumu

Tonnage

ümumi

gross

 

xalis

net

 

dedveyti

deadweight

 

13.

Əsas ölçüləri

(metrlə) /

Main dimensions

uzunluğu

length

 

eni

breadth

 

bortun hündürlüyü depth

 

14.

Gəminin girovda olması haqqında məlumat /

Mortgage (if any)

 

 

Bu çıxarış Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi tərəfindən verilmişdir.

This extract is issued by the State Maritime and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan.

Verildiyi yer / place of issue: Bakı şəhəri / Baku city

Verildiyi tarix / date of issue:

 

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Chairman of the State Maritime and Port Agency

 

M.Y.

Seal

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

9 nömrəli ƏLAVƏ [15]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ

MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY

 

Gəminin Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrindən çıxarılması haqqında

ARAYIŞ

 

CERTIFICATE

of the deletion of the ship from the State ship’s registry of the Republic of Azerbaijan

 

Gəminin adı _________________________

Ship's name ___________________________

______________________________________

______________________________________

Çağırış siqnalı ____________________

Call sign ______________________________

Qeydiyyat limanı və nömrəsi ___________

Port of registry and registration number

______________________________________

______________________________________

Gəmi sahibinin adı və ünvanı _________

Owner and address of the owner

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Gəminin reyestrdən çıxarılması üçün əsas __________________________________

Is removed from the State ship's registry from “____” __________ 20___ year

Gəmi “___” _________ 20___ il tarixində Dövlət gəmi reyestrindən çıxarılmışdır.

due to________________________________

______________________________________

Məhdudiyyətlərə dair məlumat

Information on limitations

Bu arayış Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi tərəfindən verilmişdir.

This certificate issued by the State Maritime and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan

Verildiyi yer _________________________

Issued at _____________________________

Verilmə tarixi “___” _________ 20___ il

Issued on “_____” ___________ 20___ year

 

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Chairman of the State Maritime and Port Agency

M.Y.

Seal

 

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”na

10 nömrəli ƏLAVƏ [16]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ

MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY

 

Gəminin Azərbaycan Respublikasının berbout-çarter reyestrindən çıxarılması haqqında

ARAYIŞ

 

CERTIFICATE

of the deletion of the ship from the bareboat-charter registry of the Republic of Azerbaijan

 

Gəminin adı _________________________

Ship's name ___________________________

______________________________________

______________________________________

Çağırış siqnalı ____________________

Call sign ______________________________

Qeydiyyat limanı və nömrəsi ___________

Port of registry and registration number

______________________________________

______________________________________

Gəmi sahibinin adı və ünvanı _________

Owner and address of the owner

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Gəminin reyestrdən çıxarılması üçün əsas __________________________________

Is removed from the State ship's registry from “____” __________ 20___ year

Gəmi “___” _________ 20___ il tarixində berbout-çarter reyestrindən çıxarılmışdır.

due to________________________________

______________________________________

Məhdudiyyətlərə dair məlumat

Information on limitations

Bu arayış Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi tərəfindən verilmişdir.

This certificate issued by the State Maritime and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan

 

 

Verildiyi yer _________________________

Issued at _____________________________

Verilmə tarixi “___” _________ 20___ il

Issued on “_____” ____________ 20___ year

 

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Chairman of the State Maritime and Port Agency

M.Y.

Seal

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       29 may 2013-cü il tarixli 102 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 iyun 2013-cü il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 588)

2.       02 avqust 2013-cü il tarixli 197 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 18 avqust 2013-cü il, № 179, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 08, maddə 997)

3.       21 dekabr 2017-ci il tarixli 580 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2527)

4.       29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173)

5.       4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın 1.1-ci bəndindən “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 20 aprel tarixli, 395 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası haqqında Əsasnamə”yə,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[2] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın 1.2-ci bəndində “Dövlət Dəniz Administrasiyası (bundan sonra – Administrasiya)” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi (bundan sonra – Agentlik)” sözləri ilə, 2.2-ci bəndində “Administrasiyaya” sözü “Agentliyə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın 1.2-ci bəndində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 02 avqust 2013-cü il tarixli 197 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 18 avqust 2013-cü il, № 179, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 08, maddə 997) ilə “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın 2.8.2-ci yarımbəndində “qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə” sözləri “şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 21 dekabr 2017-ci il tarixli 580 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2527) ilə “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın 2.8.7-ci və 2.8.12-ci yarımbəndlər ləğv edilmişdir.

 

[5] 29 may 2013-cü il tarixli 102 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 iyun 2013-cü il, № 125, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 588) ilə “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın 2.8.13-cü yarımbəndində “qəbz” sözü “sənəd” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın 3.1-ci bəndinə “reyestrinə” sözündən sonra “və ya berbout-çarter reyestrinə” sözləri əlavə edilmişdir və həmin bənddə “1 nömrəli əlavəsinə” sözləri “1 və 2 nömrəli əlavələrinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 21 dekabr 2017-ci il tarixli 580 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2527) ilə “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın 3.2-ci bənddə “tədbirləri nəticəsində verilmiş şəhadətnamə (gəminin üzgüçülüyə yararlılığı haqqında şəhadətnamə)” sözləri “tədbirlərinin nəticəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə Qaydalara 3 nömrəli əlavənin mətnində “DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI” sözləri “NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri ilə, “ADMINISTRATION” sözü “AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES” sözləri ilə, “Administrasiyasının rəisi” sözləri “Agentliyinin direktoru” sözləri ilə və “Head of the State Maritime Administration” sözləri “Director of the State Maritime Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə Qaydalara 3 nömrəli əlavənin mətnində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri alt-alta “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ” sözləri ilə, “THE STATE MARITIME AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN” sözləri alt-alta “MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru” sözləri “Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə və “Director of the State Maritime Agency” sözləri “Chairman of the State Maritime and Port Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə Qaydalara 4 nömrəli əlavənin mətnində “DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI” sözləri “NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri ilə, “ADMINISTRATION” sözü “AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES” sözləri ilə, “Administrasiyasının rəisi” sözləri “Agentliyinin direktoru” sözləri ilə və “Head of the State Maritime Administration” sözləri “Director of the State Maritime Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə Qaydalara 4 nömrəli əlavənin mətnində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri alt-alta “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ” sözləri ilə, “THE STATE MARITIME AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN” sözləri alt-alta “MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru” sözləri “Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə və “Director of the State Maritime Agency” sözləri “Chairman of the State Maritime and Port Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə Qaydalara 5 nömrəli əlavənin mətnində “DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI” sözləri “NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri ilə, “ADMINISTRATION” sözü “AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES” sözləri ilə, “Administrasiyasının rəisi” sözləri “Agentliyinin direktoru” sözləri ilə və “Head of the State Maritime Administration” sözləri “Director of the State Maritime Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə Qaydalara 5 nömrəli əlavənin mətnində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri alt-alta “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ” sözləri ilə, “THE STATE MARITIME AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN” sözləri alt-alta “MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru” sözləri “Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə və “Director of the State Maritime Agency” sözləri “Chairman of the State Maritime and Port Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə Qaydalara 6 nömrəli əlavədə “Dövlət Dəniz Administrasiyası” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə Qaydalara 6 nömrəli əlavədə “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi” sözləri alt-alta “Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 21 dekabr 2017-ci il tarixli 580 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2527) ilə “Azərbaycan Respublikasında gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması Qaydaları”nın 6 nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikasının Dövlət gəmi reyestrində gəminin qeydiyyata alınmasına dair Ərizə-Anket”in 31.3-cü bəndi ləğv edilmişdir.

 

[13] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə Qaydalara 7 nömrəli əlavənin mətnində “DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI” sözləri “NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri ilə, “ADMINISTRATION” sözü “AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Administrasiyası” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi” sözləri ilə, “Administration” sözü “Agency under the Ministry of Transport, Communications and High Technologies” sözləri ilə, “Administrasiyasının rəisi” sözləri “Agentliyinin direktoru” sözləri ilə və “Head of the State Maritime Administration” sözləri “Director of the State Maritime Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə Qaydalara 7 nömrəli əlavənin mətnində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri alt-alta “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ” sözləri ilə, “THE STATE MARITIME AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN” sözləri alt-alta “MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY” sözləri ilə, “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman” sözləri ilə, “State Maritime Agency under the Ministry of Transport, Communications and High Technologies” sözləri “State Maritime and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru” sözləri “Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə və “Director of the State Maritime Agency” sözləri “Chairman of the State Maritime and Port Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə Qaydalara 8 nömrəli əlavənin mətnində “DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI” sözləri “NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri ilə, “ADMINISTRATION” sözü “AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Administrasiyası” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi” sözləri ilə, “Administration” sözü “Agency under the Ministry of Transport, Communications and High Technologies” sözləri ilə, “Administrasiyasının rəisi” sözləri “Agentliyinin direktoru” sözləri ilə və “Head of the State Maritime Administration” sözləri “Director of the State Maritime Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə Qaydalara 8 nömrəli əlavənin mətnində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri alt-alta “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ” sözləri ilə, “THE STATE MARITIME AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN” sözləri alt-alta “MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY” sözləri ilə, “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman” sözləri ilə, “State Maritime Agency under the Ministry of Transport, Communications and High Technologies” sözləri “State Maritime and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru” sözləri “Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə və “Director of the State Maritime Agency” sözləri “Chairman of the State Maritime and Port Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə Qaydalara 9 nömrəli əlavənin mətnində “DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI” sözləri “NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri ilə, “ADMINISTRATION” sözü “AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Administrasiyası” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi” sözləri ilə, “Administration” sözü “Agency under the Ministry of Transport, Communications and High Technologies” sözləri ilə, “Administrasiyasının rəisi” sözləri “Agentliyinin direktoru” sözləri ilə və “Head of the State Maritime Administration” sözləri “Director of the State Maritime Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə Qaydalara 9 nömrəli əlavənin mətnində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri alt-alta “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ” sözləri ilə, “THE STATE MARITIME AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN” sözləri alt-alta “MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY” sözləri ilə, “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman” sözləri ilə, “State Maritime Agency under the Ministry of Transport, Communications and High Technologies” sözləri “State Maritime and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru” sözləri “Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə və “Director of the State Maritime Agency” sözləri “Chairman of the State Maritime and Port Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 29 iyun 2019-cu il tarixli 284 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 iyul 2019-cu il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1173) ilə Qaydalara 10 nömrəli əlavənin mətnində “DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI” sözləri “NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri ilə, “ADMINISTRATION” sözü “AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Administrasiyası” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi” sözləri ilə, “Administration” sözü “Agency under the Ministry of Transport, Communications and High Technologies” sözləri ilə, “Administrasiyasının rəisi” sözləri “Agentliyinin direktoru” sözləri ilə və “Head of the State Maritime Administration” sözləri “Director of the State Maritime Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 376) ilə Qaydalara 10 nömrəli əlavənin mətnində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ” sözləri alt-alta “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RƏQƏMSAL İNKİŞAF VƏ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ DÖVLƏT DƏNİZ VƏ LİMAN AGENTLİYİ” sözləri ilə, “THE STATE MARITIME AGENCY UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN” sözləri alt-alta “MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT AND TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE MARITIME AND PORT AGENCY” sözləri ilə, “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Dəniz və Liman” sözləri ilə, “State Maritime Agency under the Ministry of Transport, Communications and High Technologies” sözləri “State Maritime and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport” sözləri ilə, “Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru” sözləri “Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri” sözləri ilə və “Director of the State Maritime Agency” sözləri “Chairman of the State Maritime and Port Agency” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status