AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
02.08.2002
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
124
ADI
Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-08-2002, Nəşr nömrəsi: 08, Maddə nömrəsi: 535)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
02.08.2002
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
020.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə

Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 yanvar tarixli, 668 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndinin 6-cı abzasının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsi" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. "Tender nəticəsi haqqında tender komissiyasının protokolunun nümunəsi"nin və "Yekun müqaviləsinin nümunəsi"nin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 12 may tarixli, 87 nömrəli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 2 avqust 2002-ci il

                  № 124

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2002-ci il 2 avqust tarixli 124 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun

 

NÜMUNƏSİ

 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 37.5-ci maddəsinə uyğun olaraq dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri), nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət vəsaiti hesabına satın alınmasında tərtib olunur. [1]

 

Satınalan təşkilatın adı ___________________________________________________________

Ünvanı _____________________________________________________________________________

 

Tenderİn nətİcələrİ haqqında tender komİssİyasının yekun protokolu

________________________ şəhəri (rayonu)                                       № __________tarix  _________________

 

1. Satınalınan malların (işlərin və xidmətlərin) adı ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

miqdarı (həcmi, çəkisi və ya digər ölçü vahidi göstərilməlidir) ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(satınalınan mallar (işlər və xidmətlər) lotlara bölünübsə, tender komissiyasının yekun protokolu hər lot üzrə ayrıca tərtib olunur)

 

2. Satınalınan malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti ______________(manatla və ya digər valyuta ilə göstərilməlidir).

3. Satınalmanın metodu_______________________________________________________________

4. Tender komissiyasının yaradılması haqqında qərarın ______________ tarixi _______ nömrəsi, satınalan təşkilatın rəhbəri və ya onun vəzifələrini icra edən şəxs___________________________

 

Tender komissiyasının tərkibi

Soyadı, adı, atasının adı

İş yeri və vəzifəsi

Sədr

 

 

Üzvləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tender haqqında elanın dərc olunması:

yerli mətbuat orqanının adı _________________________ elanın tarixi __________________

beynəlxalq mətbuat orqanının adı _______________nelanın tarixi _______________

6. Fərdi dəvətlərin göndərilməsi haqqında məlumat:

 

Malgöndərənin (podratçının) adı

Ölkəsi, ünvanı, bank rekvizitləri

Fərdi dəvətlərin göndərilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tenderdə iştirak haqqının məbləği ________________________________manat

ödənilən iştirak haqlarının ümumi məbləği __________________________manat

8. Tenderin xərcləri _______________________________________________manat

o cümlədən təyinatları üzrə:

a)______________________ ____________________ manat

b)______________________ ____________________ manat

c)______________________ ____________________ manat

 

9. Tenderin əsas şərtlər toplusunu almış və tender təklifləri vermiş malgöndərənlər (podratçılar) haqqında məlumat:

 

Malgöndərənin (podratçının) adı

Ölkəsi, ünvanı, bank rekvizitləri

Tenderin əsas şərtlər toplusunun alındığı tarix

Tender təklifinin təqdim olunduğu tarixi və vaxtı

Malgöndərənlərin (podratçıların) mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. İddiaçıların tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üçün tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş meyarlar və onların nisbi qiyməti

 

a) iddiaçının ixtisas uyğunluğunu əvvəlcədən müəyyənləşdirən meyarlar [3]

 

Kəmiyyətlə qiymətləndirilən meyarların adı

Meyarın nisbi qiyməti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) tender təklifinin texniki və maliyyə göstəricilərini əks etdirən meyarlar

 

Kəmiyyətlə qiymətləndirilən meyarların adı

Meyarın nisbi qiyməti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Yerli istehsalçıların tender təkliflərinin xeyrinə tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş güzəştli düzəliş _____________________________

 

12. Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsinin nəticələri (əgər belə prosedur aparılıbsa)

 

Qiymətləndirilmədə tətbiq olunan meyarların adı

Meyarın nisbi qiyməti

Tender komissiyasının malgöndərənlərə (podratçılara) meyarlar üzrə müəyyənləşdirilmiş qiymət

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

13. tender zərflərinin açılış vaxtı ____________________tarixi

                                               _________________saatı

Tenderin zərflərinin açılış vaxtı dəyişdirilibsə, əsası göstərilməklə,

yeni vaxtın                             ____________________tarixi

                                               ____________________saatı

 

14. Tender zərflərinin açılışında iddiaçıların tender təkliflərinə dair elan olunmuş məlumatlar

 

İddiaçının adı

Tender təklifinin qiyməti

Alternativ təklifin qiyməti

Tender təklifində verilmiş güzəştlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Malgöndərənlərin (podratçıların) tender təkliflərinin formal tələblərə uyğunluğu:

 

Formal tələblərə dair meyarlar

Əsas şərtlər toplusunun tələbləri

1-ci mal göndərənin adı

2-ci mal göndərənin adı

3-cü mal göndərənin adı

və s.

1.

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti

 

 

 

 

 

2.

Tender təklifinin təminatının mövcudluğu

 

hə/yox

(qısa xülasə)

hə/yox (qısa xülasə)

hə/yox (qısa xülasə)

 

3.

Tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti

 

 

 

 

 

4.

Tender təklifinin təminatının məbləği

 

 

 

 

 

5.

Malgöndərənin (podratçının) səlahiyyətli olduğu

 

 

 

 

 

6.

Tender təklifinin tamlığı

 

 

 

 

 

7.

Əsas şərtlər toplusunda müəyyən olunmuş digər formal tələblər və tender təkliflərinin belə tələblərə uyğunluğu barədə məlumat

 

 

 

 

 

 

16. Tenderin əsas şərtlər toplusunun formal tələblərinə cavab verməyən tender təkliflərinin kənarlaşdırılmasının əsasları

 

İddiaçının adı

Kənarlaşdırmanın əsasları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Bütün tender təklifləri kənarlaşdırıldığı halda belə qərarın Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən təsdiq olunması haqqında məktubun nömrəsi_______________ [4]

 

18. Tender təkliflərində hesablama səhvlərinin düzəlişi haqqında məlumat:

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

19. Tender təkliflərinin müqayisəsi və qiymətləndirilməsinin nəticələri:

 

Qiymətləndirmə meyarları

nisbi qiyməti

Malgöndərənin (podratçıların) adları və meyarlar üzrə alınan qiymətləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tender nəticələri üzrə birinci, ikinci və üçüncü yerləri tutulmuş iddiaçılar haqqında məlumat

 

Yerlər

İddiaçının adı

Təklifin qiyməti

İddiaçılar arasında yerlərin bölüşdürülməsinin əsası

1-ci yer

 

 

 

2-ci yer

 

 

 

3-cü yer

 

 

 

 

21. Tender təklifləri tender predmetinin tam həcmdə icrasını təmin etmədiyi halda tender predmetinin iki və ya daha çox iddiaçı arasında bölünməsi haqqında tender komissiyasının qərarı və bu qərarı əsaslandıran səbəblər _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

22. Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi təminatının əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş məbləği (faizlə) _______________________________________________________________________________

 

23. Əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş avans ödənişinin məbləği (faizlə) _____________________________________________________________________________________________

 

24. Avans ödənişinə görə təminatın məbləği (faizlə) ______________________________________________

 

25. Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatı ilə əlaqədar risklərin sığortalanmasına dair məlumat ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

26. Tender prosedurunun dayandırılması haqqında məlumat:

dayandırılma müddəti _____________________________________________________________________gün

əsası ________________________________________________________________________________________

 

27. Tender  prosedurunun ləğv olunması haqqında məlumat:

ləğv olunma tarixi_____________________________________________________________________________

əsası_________________________________________________________________________________________

 

28. Daxil olan şikayətlər və onların baxılmasının nəticələri barədə məlumat_____________________________________________________________________________________

 

29. Tender komissiyasının işinə cəlb olunan ekspertlər_____________________________________________

                                                                                                                               (soyadı, adı, atasının adı)

 

Tender komissiyasının sədri

 

__________________________    _______________________________         ____________________

(adı, soyadı, atasının adı)                             (iş yeri və vəzifəsi)                                          (imzası)

 

Tender komissiyasının üzvləri

(Tender komissiyasının yekun protokolu tender komissiyasının bütün

üzvləri tərəfindən imzalanır, qərarla razı olmayan komissiya üzvləri xüsusi rəylərinin protokolda qeyd edirlər)

 

________________________         ____________________________ _______________

 (adı, soyadı, atasının adı)                            (iş yeri və vəzifəsi)                                          (imzası)

________________________         ____________________________ _______________

________________________         ____________________________ _______________

________________________         ____________________________ _______________

________________________         ____________________________ _______________

________________________         ____________________________ _______________

 

Tender komissiyasının qərarı ilə razılaşmayan tender komissiyası üzvlərinin xüsusi rəyləri:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Qeyd.

1. Tenderin nəticəsi haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun sürəti onun imzalanmasından sonra 3 (üç) bank günü ərzində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti rəsmi surətdə təqdim olunur.

2. Tender komissiyasının yekun protokolu satınalan təşkilata tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi nəticəsində birinci yeri tutmuş malgöndərən (podratçı) ilə satınalma müqaviləsinin bağlanmasına əsas verir.

3. Tender qalibinin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsini imzalanması və ya müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını təqdim etməməsi onun öz öhdəliklərini icra edə bilməməsi kimi qiymətləndirilir, tender təklifinin təminatının qaytarılmaması ilə nəticələnir. Belə hallar mövcud olduqda Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətiəlavə məlumat verilməlidir.

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       29 aprel 2016-cı il tarixli 177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 may 2016-cı il, № 97, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 831)

2.       4 aprel 2019-cu il tarixli 149 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 aprel 2019-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 4, maddə 746)

3.       5 oktyabr 2021-ci il tarixli 293 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 oktyabr 2021-ci il, № 215, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1162)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 4 aprel 2019-cu il tarixli 149 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 aprel 2019-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 4, maddə 746) ilə “Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsi”ndə preambulaya “malların (işlərin və xidmətlərin)” sözlərindən sonra “dövlət vəsaiti hesabına” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 4 aprel 2019-cu il tarixli 149 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 aprel 2019-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 4, maddə 746) ilə “Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsi”ndə 9-cu hissənin cədvəlinə “Tender təklifinin təqdim olunduğu tarixi və vaxtı” sütunundan sonra “Malgöndərənlərin (podratçıların) mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat” sütunu əlavə edilmişdir.

 

[3] 5 oktyabr 2021-ci il tarixli 293 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 oktyabr 2021-ci il, № 215, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1162) ilə “Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsi”nin 10-cu hissəsinin “a” bəndinə və 12-ci hissəsinə ismin müvafiq hallarında “uyğunluğu” sözündən sonra “əvvəlcədən” sözü əlavə edilmişdir.

 

[4] 29 aprel 2016-cı il tarixli 177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 may 2016-cı il, № 97, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 831) ilə “Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsi”nin 17-ci hissəsində və “Qeyd”inin 1-ci və 3-cü hissələrində ismin müvafiq hallarında “Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status