×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
22.04.2008
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
744
ADI
“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 23-04-2008, Nəşr nömrəsi: 85), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-04-2008, Nəşr nömrəsi: 04, Maddə nömrəsi: 258)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
23.04.2008
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.000.000
180.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Müasir texnoloji inkişaf mərhələsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədən getməsi və ölkəyə gəlməsi, onların yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyatı sahəsində göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün elektron informasiya resurslarının formalaşdırılması, uzlaşdırılması və inkişaf etdirilməsi zəruridir.

Bu sahədə aidiyyəti dövlət orqanları və qurumlarının səmərəli fəaliyyətinin təşkil edilməsi, onların informasiya təminatı, sənədləşmə, yoxlama, sorğu və təhlil işlərinin avtomatlaşdırılması prosesinin, qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin və informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin təşkilati-hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədilə qərara alıram: [1]

1. "Giriş-çıxış" avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi" "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi" adlandırılsın.

2. "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində:

3.1. "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin istismarını təmin edən normativ hüquqi aktları təsdiq etsin;

3.2. "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi daxilində dövlət orqanları və qurumlarının informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsini müəyyən etsin;

3.3. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

3.5. öz səlahiyyətləri daxilində bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 22 aprel 2008-ci il

   № 744

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında

 

ƏSASNAMƏ

 

I. Ümumi müddəalar

 

1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsindən, "Pasportlar haqqında", "Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında", "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarından və bu sahədə digər normativ hüquqi aktlardan irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin edən "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin aidiyyəti dövlət orqanları və qurumları (bundan sonra – dövlət orqanları) tərəfindən əlaqələndirilmiş qaydada istifadəsinin, informasiya resurslarının formalaşdırılmasının, uzlaşdırılmasının, aparılmasının, inkişaf etdirilməsinin və informasiya təhlükəsizliyinin hüquqi, təşkilati və texnoloji əsaslarını müəyyən edir. [2]

2. "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi (bundan sonra - Sistem) - xüsusi təyinatlı dövlət informasiya resursudur. Sistemin əsas təyinatı hüquq mühafizə və digər aidiyyəti dövlət orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyətinin informasiya təminatından, aşağıdakı məsələlər ilə bağlı sənədləşmə, yoxlama, sorğu və təhlil işlərinin avtomatlaşdırılmasının həyata keçirilməsi vasitəsilə elektron xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir:

2.1. şəxsiyyət vəsiqələri, pasport-viza və digər sərhədkeçmə sənədlərinin fərdi olaraq doldurulması və verilməsi;

2.2. yaşayış və olduğu yer üzrə qeydiyyat;

2.3. Sistem çərçivəsində istifadə olunan sənəd blanklarının və onların hərəkətinin uçotu;

2.4. ölkəyə gəlişinə və ölkədən gedişinə məhdudiyyət qoyulan və ya axtarışda olan şəxslər, nəqliyyat vasitələri üzrə siyahıların aparılması, etibarsız sərhədkeçmə sənədləri üzrə yoxlamanın aparılması;

2.5. şəxslərin, sənədlərin, nəqliyyat vasitələrinin nəzarət siyahıları ilə yoxlanılması və sərhədkeçmə uçotu;

2.6. şəxslərin identifikasiyası, sərhədkeçmə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin həqiqiliyinin müəyyənləşdirilməsi;

2.7. Sistemin tərkibinə daxil olan paylanmış, habelə onunla qarşılıqlı əlaqədə olan digər informasiya sistemləri arasında uzlaşmanın aparılmasında iştirak edilməsi;

2.8. biometrik məlumatlar üzrə informasiya resurslarının formalaşdırılması məqsədilə məlumatların toplanılması.

3. Sistemin informasiya resurslarının formalaşdırılması və onlardan istifadə edilməsi insan hüquq və azadlıqlarına riayət olunmaqla həyata keçirilir.

4. Sistemin fəaliyyəti "vahid pəncərə" prinsipi əsasında yeni texnologiyalar tətbiq edilməklə təmin olunur. Sistemin informasiya resursları, habelə təminat, inteqrasiya və təhlükəsizlik vasitələri milli informasiya fəzasının tərkib hissəsidir və Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir.

5. Sistemin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan vəsait hesabına həyata keçirilir.

 

II. Sistemin strukturu

 

6. Sistem bir-birinin təminat vasitələrindən və paylanmış informasiya resurslarından qarşılıqlı istifadə edən aşağıdakı altsistemlərdən, aidiyyəti dövlət orqanlarında olan müvafiq lokal seqmentlərdən ibarətdir:

6.1. "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi";

6.2. "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportları";

6.3. "Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi üçün Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi"; [3]

6.4. "Şəxslərin yaşadığı və olduğu yer üzrə qeydiyyatı";

6.5. "Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına dair məlumatlar";

6.6. "Dənizçinin şəxsiyyət sənədi";

6.7. "Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsi";

6.8. "Viza";

6.9. "Biometrik informasiya";

6.10. “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət”;

6.10-1. “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət”; [4]

6.11. "Sərhəd nəzarəti";

6.12. "Mərkəzi serverlər kompleksi, idarəetmə və mühafizə";

6.13. "İnformasiya mübadiləsi";

6.14. "Elektron xəritə ilə vizual nümayiş";

6.15. "Sorğu, təhlil və hesabat";

6.16. "Blanklar";

6.17. "Audit";

6.18. “E-qeyri-rezident”. [5]

7. Sistem vasitəsilə aşağıdakı informasiya resurslarının formalaşdırılması təmin edilir:

7.1. "Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları";

7.2. "Əcnəbilər";

7.2-1. “Qeyri-rezidentlər”; [6]

7.3. "Sərhədkeçmə";

7.4. “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”;

7.4-1. “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət siyahısı”; [7]

7.5. "Blankların uçotu";

7.6. "Audit jurnalı".

 

III. Sistem çərçivəsində dövlət orqanlarının vəzifələri. Sistemlə inteqrasiya olunan digər dövlət informasiya resursları

 

8. Dövlət orqanları tərəfindən Sistem çərçivəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilən vəzifələr aşağıdakılardır:

8.1. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi:

8.1.1. Sistemin mərkəzi serverlər kompleksinin idarə və mühafizə edilməsi;

8.1.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələrinin, ümumvətəndaş pasportlarının fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.3. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi üçün Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqələrinin fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.4. şəxslərin yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyatı barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.5. Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqənin fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi; [8]

8.1.6. Sistem vasitəsilə verilmiş ümumvətəndaş pasportlarının, müvafiq vəsiqələrin və digər sənədlərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda aktiv statusunun dəyişdirilməsi barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.7. yaşayış yeri üzrə qeydiyyat barədə məlumatların verilməsi ilə bağlı fəaliyyətin təmin edilməsi;

8.1.8. biometrik məlumatlar üzrə informasiya resurslarının formalaşdırılması üçün məlumatların toplanılması, identifikasiya işlərinin təşkili;

8.1.9. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla sənəd almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin, şəxsə müxtəlif fərdi identifikasiya nömrələrinin (FİN) verilməsi hallarının biometrik texnologiyalarla aşkarlanması və aradan qaldırılması işlərinin təmin edilməsi və müvafiq məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.10. Sistemlə digər əlaqəli dövlət və beynəlxalq informasiya resursları arasında məlumat mübadiləsinin təşkil edilməsi;

8.1.11. Sistem çərçivəsində aidiyyəti dövlət orqanları və onların struktur bölmələri arasında informasiya mübadiləsinin, o cümlədən yoxlama və razılaşdırma işlərinin elektron sənəd dövriyyəsi qaydasında təşkil edilməsi;

8.1.12. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri seçilən , Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənara çıxarılan şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi; [9]

8.1.13. etibarsız hesab edilmiş, itmiş, oğurlanmış və saxta pasportlar, vəsiqələr, axtarışda olan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.1.14. öz səlahiyyətləri daxilində “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”nın aparılması, bu sahədə informasiya proseslərinin idarə və mühafizə edilməsi;

8.1.15. readmissiya üzrə sorğuların, onlara əlavə olunan sənədli və biometrik məlumatların, habelə verilən cavabların informasiya resursunun formalaşdırılması və identifikasiya-sorğu işinin təşkili;

8.1.16. sorğu, təhlil və hesabat işlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkil və təmin edilməsi;

8.1.17. Sistem çərçivəsində verilən sənəd blanklarının və onların hərəkətinin uçotu;

8.1.18. sistemdaxili audit fəaliyyətinin təşkili və öz səlahiyyətləri daxilində sistemdaxili auditin həyata keçirilməsi;

8.2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi:

8.2.1. xidməti və diplomatik pasportların fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.2. xaricdə olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.3. Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnamələrinin fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.4. xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının uçotu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.4-1. digər dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi; [10]

8.2.5. Azərbaycan Respublikasının konsulluqları tərəfindən aparılan vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi; [11]

8.2.6. Sistem vasitəsilə əcnəbilərə viza , o cümlədən elektron viza verilməsi işinin təşkili; [12]

8.2.7. viza verilməsi ilə bağlı müvafiq sorğuların, viza əcnəbiyə dəvət əsasında verildikdə əcnəbini ölkəyə dəvət edən fiziki və hüquqi şəxslər haqqında məlumatların, habelə verilmiş vizalar barədə, o cümlədən onların müddətlərinin bitməsi haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.8. Sistem vasitəsilə verilmiş pasport-viza sənədlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda aktiv statusunun dəyişdirilməsi barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.9. Sistem çərçivəsində verilən sənəd blanklarının və onların hərəkətinin uçotu;

8.2.10. ölkədə olması arzuolunmaz şəxslər, etibarsız hesab edilmiş, itmiş, oğurlanmış və saxta pasport-viza və digər sərhədkeçmə sənədləri haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.3. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi: [13]

8.3.1. dənizçinin şəxsiyyət sənədinin fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.3.2. dənizçinin şəxsiyyət sənədinin blanklarının və onların hərəkətinin uçotu;

8.3.3. dənizçinin şəxsiyyət sənədinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda aktiv statusunun dəyişdirilməsi barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.3.4. təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq telefon (məftilli), sellülar (mobil), radiotrank və simsiz telefon xidmətləri göstərən rabitə müəssisələrinin (operatorlarının) abunəçiləri haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi; [14]

8.4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti:

8.4.1. ölkəyə gələn və ölkədən gedən şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin sərhədkeçmə nəzarəti və qeydiyyatı;

8.4.2. sərhədkeçmə yoxlamasının, o cümlədən sərhədi keçən şəxslərin biometrik identifikasiyasının nəticələri barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.4.3. sərhədkeçmə rejimini pozmuş, ölkədən çıxarılmış şəxslər, ölkə ərazisinə əvvəllər müxtəlif səbəblərdən buraxılmamış əcnəbilər haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.4.4. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri seçilən şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.4.5. itmiş, oğurlanmış və saxta pasportlar, vizalar, vəsiqələr, axtarışda olan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.4.6. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla pasport və digər sərhədkeçmə sənədləri almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin aşkarlanması işlərinin öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirilməsi və müvafiq məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.4.7. öz səlahiyyətləri daxilində readmissiya üzrə sorğuların, onlara əlavə olunan məlumatların, habelə verilən cavabların informasiya resursunun formalaşdırılmasında və identifikasiya - sorğu işində iştirak edilməsi;

8.5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti: [15]

8.5.1. xaricə daimi yaşamağa getmək hüququ qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhdudlaşdırılmış dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan və ya əvvəllər buraxılmış vətəndaşlar haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.5.2. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri seçilən şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.5.3. terrorçuluq və mütəşəkkil transmilli cinayətkarlığın digər formalarında iştirak etməkdə şübhəli bilinən, habelə ölkədə olması milli təhlükəsizlik baxımından arzuolunmaz şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi; [16]

8.5.4. Sistemdə tətbiq olunan informasiya mühafizə, o cümlədən şifrləmə vasitələrinə aid təkliflərin verilməsi və onların sertifikatlaşdırılması işlərinin təşkili;

8.5.5. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə viza verilməsi ilə bağlı rəylərin Sistemə daxil edilməsi;

8.5.6. etibarsız hesab edilmiş, itmiş, oğurlanmış və saxta pasport-viza və digər sərhədkeçmə sənədləri, vəsiqələr, axtarışda olan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.5.7. öz səlahiyyətləri daxilində readmissiya üzrə sorğuların, onlara əlavə olunan məlumatların, habelə verilən cavabların informasiya resursunun formalaşdırılmasında və identifıkasiya-sorğu işində iştirak edilməsi;

8.5.8. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi, digər sərhədkeçmə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin aşkarlanması işlərinin öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirilməsi və müvafiq məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.5.9. öz səlahiyyətləri daxilində sistemdaxili audit fəaliyyətinin həyata keçirilməsi;

8.5-1. Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti: [17]

8.5-1.1. xaricə daimi yaşamağa getmək hüququ “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada məhdudlaşdırılmış dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan və ya əvvəllər buraxılmış Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşları və ya sabiq əməkdaşları haqqında məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.5-1.2. kəşfiyyat tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.5-1.3. Sistemdə tətbiq olunan informasiya mühafizə, o cümlədən şifrləmə vasitələrinə aid təkliflərin verilməsi;

8.5-1.4. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə viza verilməsi ilə bağlı rəylərin Sistemə daxil edilməsi;

8.5-1.5. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, readmissiya üzrə sorğuların, onlara əlavə olunan məlumatların, habelə verilən cavabların informasiya resursunun formalaşdırılmasında və identifikasiya-sorğu işində iştirak edilməsi;

8.5-1.6. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi, digər sərhədkeçmə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin aşkarlanması işlərinin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq həyata keçirilməsi və müvafiq məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.5-1.7. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, sistemdaxili audit fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

8.6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi:

8.6.1. aşağıdakı məlumatların "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi:

8.6.1.1. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri seçilən şəxslər haqqında;

8.6.1.2. müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə, azadlığın məhdudlaşdırılması, islah işləri, ictimai işlər, cərimə növündə cəzalara məhkum olunmuş şəxslər haqqında; [18]

8.6.1.3. üzərinə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan vəzifələr qoyulmaqla şərti məhkum edilən və ya cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilən və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada üzərinə daimi yaşayış yerini dəyişməmək, yaxud müəyyən yerlərə getməmək barədə vəzifələr qoyulmuş şəxslər haqqında; [19]

8.6.1.4. məhkum edilmiş, lakin cəzasının çəkilməsi təxirə salınan şəxslər haqqında; [20]

8.6.1.5. tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilən şəxslər haqqında;

8.6.1.6. məhkəmə qərarı, əmri və vergi orqanlarının pul tələblərinin ödənilməsi ilə bağlı inzibati aktı əsasında verilmiş icra sənədinin könüllü icra üçün müəyyən olunmuş vaxtda üzrsüz səbəbdən icra edilməməsinə görə məhkəmənin qərarı ilə ölkədən getmək hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırılan şəxslər haqqında; [21]

8.6.2. əcnəbilər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqların övladlığa götürülməsi haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.7. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi , Dövlət Gömrük Komitəsi: [22]

axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri seçilən şəxslər haqqında məlumatların “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil edilməsi;

8.8. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi:

intizam xarakterli hərbi hissədə saxlanılan şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədkeçmə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.9. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlıq Məsələləri Komissiyası:

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, bərpa və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxma məsələləri ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilən qərarlar barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi; [23]

8.10. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi:

8.10.1. "elektron sağlamlıq kartı"nda olan pasport və şəxsiyyət vəsiqələrinin doldurulmasına aid məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.10.2. stasionar tibb müəssisələrində müalicə olunan əcnəbilərin olduğu yer üzrə qeydiyyatı üçün məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.11. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi:

əcnəbilərin mehmanxana, turist bazalarında və turist infrastrukturuna aid digər yerlərdə olduğu yer üzrə qeydiyyatı üçün məlumatların Sistemə daxil olunmasının təmin edilməsi; [24]

8.12. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi:

əcnəbi tələbə və müəllimlərin yataqxanalarda olduğu yer üzrə qeydiyyatı üçün məlumatların Sistemə daxil olunmasının təmin edilməsi;

8.13. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti:

sərhədkeçməyə məhdudiyyət qoyulan şəxslərin müəyyənedici və qeydiyyat məlumatlarının Sistemə daxil edilməsi;

8.14. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi:

Azərbaycan Respublikasında əmək fəaliyyətini həyata keçirmək üçün fərdi icazə almış əcnəbilər haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi; [25]

8.15. "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti: [26]

sərnişindaşıma sahəsində bilet, o cümlədən elektron bilet alınması,

sərnişinlərin qeydiyyatı üçün təqdim olunan sənədlər üzrə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.16. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti: [27]

daşınmaz əmlakın ərazilər üzrə sxematik planı barədə məlumatların,

daşınmaz əmlakın rəqəmli kadastr xəritəsindən və Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemindən məlumatların Sistemə daxil edilməsi. [28]

8.17. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi: [29]

təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq telefon (məftilli), sellülar (mobil), radiotrank və simsiz telefon xidmətləri göstərən rabitə müəssisələrinin (operatorlarının) abunəçiləri haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi. [30]

8.18. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti:

müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşlar haqqında məlumatların “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda, məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi. [31]

8.19. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi: [32]

8.19.1. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri seçilən şəxslər haqqında məlumatların “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi; [33]

8.19.2. nəqliyyat vasitələrini və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulan malları Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti gətirən və ya bu ərazidən müvəqqəti aparan fiziki şəxslər, onların nəqliyyat vasitələri və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulan malları haqqında məlumatların “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.19.3. gömrük sərhədini keçən fiziki şəxslər barədə gömrük qanunvericiliyinin pozulmasına dair əməliyyat məlumatı olduqda həmin məlumatların, habelə gömrük qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə son bir il ərzində barəsində inzibati tənbeh tətbiq edilən və ibtidai istintaqı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən aparılan cinayətlərə görə məhkumluğu olan şəxslər barədə məlumatların “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi. [34]

8.20. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti: [35]

8.20.1. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri seçilən şəxslər haqqında məlumatların “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.20.2. vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, icbari tibbi sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə öhdəliklər qanunla müəyyən edilmiş hallarda və müddətlərdə yerinə yetirilmədikdə hesablanmış vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, icbari tibbi sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə borcların və faizlərin, vergilər və məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsini təmin etmək üçün məhkəmənin qərarı ilə ölkədən getmək hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırılan vergi ödəyicisi və ya sığortaedən olan fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri haqqında məlumatların “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda, məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi. [36]

9. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Dəniz Administrasiyası, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu, habelə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlıq Məsələləri Komissiyası Sistem çərçivəsində öz səlahiyyətləri daxilində sorğular verir və müvafiq məlumatları alırlar. [37]

10. Sistem məlumat-axtarış işlərinin operativliyi, tamlığı və ilkin mənbələrdən qarşılıqlı istifadə olunması, pərakəndəliyin və təkrarçılığın qarşısının alınması, fərdi məlumatlar üzrə qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin təşkil edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət reyestri və Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestri, habelə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən aparılan miqrasiya sahəsində vahid informasiya sistemi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin operatoru olduğu “Elektron hökumət” informasiya sistemi və “ASAN Viza” sistemi, habelə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin operatoru olduğu “www.azexport.az” internet portalı ilə inteqrasiya olunur. [38]

Sistemlə inteqrasiya olunan informasiya resurslarının formalaşdırılmasını təmin edən dövlət orqanları arasında mübadilə edilən məlumatlar aşağıdakılardır:

10.1. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi yanında Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri Xidməti:

10.1.1. Sistemə təqdim olunan məlumatlar:

10.1.1.1. fərdi identifikasiya nömrələri (FİN);

10.1.1.2. Sistem vasitəsilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin verilməsi ilə əlaqədar vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarından zəruri məlumatlar;

10.1.1.3. qüvvədən düşmüş sənədlər haqqında məlumatlar;

10.1.2.   Sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.1.2.1. "Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumları tərəfindən təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuş məlumatlar;

10.1.2.2. Azərbaycan Respublikasının konsulluqları tərəfindən aparılan vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatlar; [39]

10.1.2.3. qüvvədən düşmüş sənədlər haqqında məlumatlar;

10.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti:

10.2.1. Sistemə təqdim olunan məlumatlar:

10.2.1.1. miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin tələblərini pozmuş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında;

10.2.1.2. ölkədə müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə almış, habelə immiqrant və qaçqın (sığınacaq axtaran) statusu almış şəxslər haqqında; [40]

10.2.1.3. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən sənədlər haqqında;

10.2.1.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və daimi yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilmiş icazələr, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması və ya onlara qaçqın statusunun verilməsi və həmin şəxslərin yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olma müddətinin uzadılması haqqında; [41]

10.2.1.5. Azərbaycan Respublikasına gəlişi qadağan edilmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında;

10.2.1.5-1. ölkədə olması arzuolunmaz hesab edilən şəxslər haqqında;

10.2.1.5-2. barələrində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılması haqqında qərar qəbul edilmiş, habelə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılmış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında; [42]

10.2.1.6. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyatı haqqında, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin himayəyə götürdüyü əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin 21.6-cı maddəsində müəyyən edilmiş qaydada olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması haqqında; [43]

10.2.1.7. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi üçün razılıq haqqında; [44]

10.2.1.8. digər dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları haqqında; [45]

10.2.1.9. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını itirmiş şəxslər haqqında. [46]

10.2.2. Sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.2.2.1. ölkəyə gələn və ölkədən gedən şəxslərin sərhədkeçmə nəzarəti və qeydiyyatı haqqında, o cümlədən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin pasport və viza məlumatları;

10.2.2.2. Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqələr barədə; [47]

10.2.2.3. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi üçün Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilmiş şəxsiyyət vəsiqələri haqqında;

10.2.2.4. Azərbaycan Respublikasında əmək fəaliyyətini həyata keçirmək üçün fərdi icazə almış əcnəbilər haqqında; [48]

10.2.2.5. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri seçilən, məhkum olunmuş , habelə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında; [49]

10.2.2.6. xarici ölkələrdə yaşayan və Azərbaycan Respublikasının konsulluqlarında uçotda olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları haqqında;

10.2.2.6-1. digər dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları haqqında; [50]

10.2.2.7. readmissiya üzrə sorğular, habelə onlara verilən cavabların informasiya resursunda olan məlumatlar;

10.2.2.8. sərhədkeçmə yoxlamasının, o cümlədən sərhədi keçən şəxslərin biometrik identifikasiyasının nəticələri haqqında;

10.2.2.9. sərhədkeçmə rejimini pozmuş, ölkə ərazisinə müxtəlif səbəblərdən buraxılmayan əcnəbilər haqqında;

10.2.2.10. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilmiş dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında;

10.2.2.11. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan uşaqları övladlığa götürmüş əcnəbilər haqqında;

10.2.2.12. viza verilməsi ilə bağlı müvafiq sorğuların, viza əcnəbiyə dəvət əsasında verildikdə əcnəbini ölkəyə dəvət edən hüquqi və ya fiziki şəxslər haqqında, habelə verilmiş vizalar barədə, o cümlədən onların müddətlərinin bitməsi haqqında;

10.2.2.13. Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnamələri haqqında;

10.2.2.14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına verilmiş şəxsiyyət vəsiqələri, ümumvətəndaş, xidməti və diplomatik pasportları haqqında;

10.2.2.15. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkə ərazisində yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyatı haqqında;

10.2.2.16. müvafiq vəsiqələrin, pasportların, vizaların və digər sənədlərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda aktiv statusunun dəyişdirilməsi haqqında;

10.2.2.17. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla pasport və şəxsiyyət vəsiqəsi almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdləri haqqında;

10.2.2.18. etibarsız hesab edilmiş, itmiş, oğurlanmış və saxtalaşdırılmış pasportlar, vəsiqələr haqqında;

10.2.2.19. miqrasiya prosesləri üzərində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan digər məlumatlar; [51]

10.2-1. “Elektron hökumət” informasiya sistemi ilə inteqrasiya prosesində mübadilə edilən məlumatlar aşağıdakılardır: [52]

10.2-1.1. sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.2-1.1.1. “Elektron hökumət” informasiya sistemi vasitəsilə xidmətlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada göstərilməsini təmin etmək üçün zəruri olan bu Əsasnamənin 8-ci və 10-cu hissələrində nəzərdə tutulmuş məlumatlar;

10.3. “ASAN Viza” sistemi ilə inteqrasiya prosesində mübadilə edilən məlumatlar aşağıdakılardır: [53]

10.3.1. sistemə təqdim olunan məlumatlar:

10.3.1.1. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sərhədkeçmə sənədlərinin fotoşəkil olan səhifəsinin skan edilmiş surəti və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 oktyabr tarixli 1082 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “ASAN Viza” sistemi haqqında Əsasnamə”nin 7.4-cü, 7.4-1-ci və 7-1.0-cı bəndlərində qeyd edilən digər məlumatlar; [54]

10.3.1.2. elektron viza verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi haqqında;

10.3.2. sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.3.2.1. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gəlişi ilə bağlı qadağalar və məhdudiyyətlər haqqında;

10.3.2.2. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olması və Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk etməsi haqqında.

10.4. “www.azexport.az” internet portalı ilə inteqrasiya prosesində mübadilə edilən məlumatlar aşağıdakılardır: [55]

10.4.1. sistemə təqdim olunan məlumatlar:

10.4.1.1. elektron imza verilməsi barədə müraciət etmiş xarici ölkədə yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, xarici ölkədə daimi yaşayan və Azərbaycan Respublikasının konsulluqlarında uçotda olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (qeyri-rezidentlərin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin fotoşəkil olan səhifəsinin skan edilmiş surəti;

10.4.1.2. müraciəti qeyri-rezidentin nümayəndəsi etdikdə, qeyri-rezident adından çıxış etmək səlahiyyəti olan şəxsə verilən etibarnamənin skan edilmiş surəti;

10.4.1.3. elektron imza sertifikatının verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi (“virtual FİN”in ləğv edilməsi) haqqında;

10.4.2. sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.4.2.1. qeyri-rezidentə verilən “virtual FİN” haqqında;

11. Sistemdən aşağıdakı dövlət orqanlarının informasiya alması onların səlahiyyətləri çərçivəsində təmin edilir:

11.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi - siyahıya alınan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar;

11.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi – abituriyentlərin və imtahan verən digər şəxslərin, habelə “Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq keçirilən müsabiqələrdə iştirak etmək istəyən şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar; [56]

11.3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası - seçici siyahılarının tərtibi və dəqiqləşdirilməsi üçün əhalinin yaşayış və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında, habelə seçicilərin şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar;

11.4. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi - dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot üçün şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar. [57]

11.5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya - "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq keçirilən müsabiqələrdə iştirak etmək istəyən şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar. [58]

11.6. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı – “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrində qeydiyyata alınan şəxslər, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı yüklülük sahibi, borclu və yüklülük verən, “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş icbari sığorta növlərinə dair bağlanılmış icbari sığorta müqavilələri üzrə sığortalılar, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması ilə bağlı mülkiyyətçilər, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən göstərilən elektron imzalar üzrə sertifikat xidmətlərindən istifadə edən şəxslər, məsafədən maliyyə xidmətlərinin əldə edilməsi üçün müraciət edən şəxslər, vergi, rüsum, gömrük yığımları, icarə haqqı və digər kütləvi xidmətlər üzrə ödənişlərin toplanılması və fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər və dövlət qurumları arasında hesablaşmaların aparılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılmış informasiya sistemlərində ödəniş aparan və ya qeydiyyata alınan şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olduqda şəxsiyyət vəsiqələri üzrə, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduqda - Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər, o cümlədən qaçqın vəsiqəsi üzrə məlumatlar; [59]

11.7. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası – “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrində qeydiyyata alınan şəxslər, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı yüklülük sahibi, borclu və yüklülük verən, “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş icbari sığorta növlərinə dair bağlanmış icbari sığorta müqavilələri üzrə sığortalılar və “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması ilə bağlı həmin mülkiyyətçilər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları olduqda şəxsiyyət vəsiqələri üzrə, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduqda Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər, o cümlədən qaçqın vəsiqəsi üzrə, hüquqi şəxs olduqda isə hüquqi şəxs haqqında məlumatlar; [60]

11.8. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti – daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı şəxslərin ərizələrindəki şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar;

11.9. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi — operatoru olduğu, həmçinin tabeliyində olan qurumların operatoru olduğu informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin təmin olunması, habelə "ASAN xidmət" mərkəzlərində xidmətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər, o cümlədən qaçqın vəsiqəsi üzrə məlumatlar; [61]

11.10. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti – hərbi uçota və hərbi qeydiyyata alınan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar; [62]

11.11. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi – ölkəyə gələn və ölkədən gedən şəxslərin sərhədkeçmə nəzarəti və qeydiyyatı haqqında məlumatlar, o cümlədən həmin şəxslərin pasport məlumatları; [63]

11.12. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti – əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər, o cümlədən qaçqın vəsiqəsi üzrə, habelə ölkəyə gələn və ölkədən gedən şəxslərin sərhədkeçmə nəzarəti və qeydiyyatı haqqında məlumatlar; [64]

11.13. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi – operatoru olduğu “www.azexport.az” internet portalının fəaliyyətinin təmin olunması ilə bağlı xarici ölkədə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar; [65]

11.14. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi – operatoru olduğu “Lisenziyalar və icazələr” portalı vasitəsilə lisenziyaların və icazələrin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər üzrə məlumatlar; [66]

11.15. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi icbari tibbi sığorta üzrə sığortaolunanların fərdi uçotunun aparılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qaçqın vəsiqəsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi tərəfindən himayəyə götürülmüş şəxslər üzrə məlumatlar; [67]

11.16. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası – vətəndaşların müraciətlərinə baxılması, şəxslərin qəbulunun təşkili, əfvetmə, təltif, işçilərin şəxsi işlərinin elektron qaydada aparılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, ölkəyə gələn şəxslərin pasportları və digər sərhədkeçmə sənədləri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər, o cümlədən qaçqın vəsiqəsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi tərəfindən himayəyə götürülmüş şəxslər üzrə məlumatlar. [68]

 

IV. Sistemin tərkib hissələrinin təyinatı

 

12. Sistemin tərkibinə daxil olan altsistemlərin fəaliyyəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərinə uyğun olaraq müvafiq dövlət orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən qaydada təmin edilir:

12.1. "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi", "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportları", "Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə", "Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi üçün Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi", "Dənizçinin şəxsiyyət sənədi" və "Viza" altsistemləri: [69]

12.1.1. altsistemlərdə göstərilən sənədlərin verilməsi Sistemin aşağıdakı standart sxemi üzrə həyata keçirilir:

12.1.1.1. şəxslərin müvafiq forma üzrə ərizə-anketdə göstərilən məlumatları (adı, soyadı, atasının adı, təvəllüdü, doğum yeri, biometrik məlumatlar, ailə vəziyyəti, ünvanı və s.) Sistemə daxil edilir;

12.1.1.2. təqdim olunan məlumatların düzgünlüyü, əldə olan sənədlərə uyğunluğu və qanunvericiliklə müəyyən olunan məhdudiyyət hallarının mövcudluğu yoxlanılır;

12.1.1.3. sənədin blankı müvafiq standartlara uyğun fərdi qaydada doldurulur;

12.1.1.4. sənəd və onun çap keyfiyyəti pasport oxuyan xüsusi proqram-texniki vasitə ilə yoxlanılır və verilir;

12.1.1.5. toplanılan məlumatlar saxlanılma və istifadə üçün Sistemin mərkəzi serverinə köçürülür;

12.1.2. fərdi olaraq doldurulmuş sənədin blankının nömrəsi aktiv statuslu müvafiq sənədlərin siyahısına daxil olunur;

12.2. "Şəxslərin yaşadığı və olduğu yer üzrə qeydiyyatı" altsistemi vasitəsilə Sistemə şəxslərin yaşadığı və olduğu yer üzrə qeydiyyatı haqqında məlumatlar daxil edilir;

12.3. "Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına dair məlumatlar" altsistemi vasitəsilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, xitam və bərpa məsələləri üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qəbul olunmuş qərarlar barədə məlumatlar icrası üçün Sistemə daxil edilir;

12.4. "Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsi" altsistemi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnamələrinin verilməsi üçün zəruri olan məlumatların yoxlanılması həyata keçirilir;

12.5. "Biometrik informasiya" altsistemi:

12.5.1. pasport-viza və digər sərhədkeçmə sənədlərinin, şəxsiyyət və qeydiyyat vəsiqələrinin fərdi olaraq doldurulması, sərhəd nəzarətinin aparılması, readmissiya üzrə sorğuların icrası zamanı müvafiq biometrik məlumatlar Sistemin müvafiq informasiya resurslarında toplanılır; [70]

12.5.2. Altsistem aşağıdakı məsələlərin həllini təmin edir:

12.5.2.1. biometrik məlumatlar üzrə milli informasiya resurslarının formalaşdırılması məqsədilə məlumatların toplanılması;

12.5.2.2. əldə edilən və Sistemdə mövcud olan biometrik məlumatların standartlara uyğun formata çevrilməsi;

12.5.2.3. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla sənəd almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin, şəxsə müxtəlif fərdi identifikasiya nömrələrinin (FİN) verilməsi hallarının biometrik identifikasiya texnologiyaları ilə aşkarlanması, aradan qaldırılma mexanizminin və sənədlərin mühafizə dərəcələrinin gücləndirilməsi;

12.5.2.4. biometrik məlumatlar üzrə informasiya resurslarından qanunvericiliyə müvafiq qaydada şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, sərhəd nəzarəti, cinayət təqibi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, ictimai asayişin qorunması, xilasetmə sahələrində identifikasiya və verifikasiya işlərində istifadəsi;

12.5.2.5. axtarışda olan şəxslərin kütləvi toplantı və gediş-gəliş yerlərində real vaxt rejimində şəkillərinə görə tanınması və müşahidəsi sistemi ilə inteqrasiyanın həyata keçirilməsi;

12.5.2.6. biometrik məlumatlar üzrə dövlət və beynəlxalq informasiya sistemləri arasında məlumat mübadiləsində iştirak edilməsi;

12.6. “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət” altsistemi:

12.6.1. altsistem vasitəsilə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən verilən məlumatlar Sistemin "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilir və sərhədkeçmə nəzarəti zamanı aşağıdakı məqsədlərlə istifadə olunur:

12.6.1.1. sərhədkeçmə zamanı şəxsin saxlanılaraq aidiyyəti dövlət orqanına təhvil verilməsi;

12.6.1.2. şəxsin sərhədkeçməsinə icazə verilməməsi və geri qaytarılması;

12.6.1.3. şəxsin sərhədkeçməsinə aidiyyəti dövlət orqanı tərəfindən nəzarətin təmin edilməsi;

12.6.2. "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi üçün əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusu dəyişilir;

12.6-1. “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət” altsistemi: [71]

12.6-1.1. altsistem vasitəsilə gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada nəqliyyat vasitələrini və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulan malları Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müvəqqəti gətirən və ya bu ərazidən müvəqqəti aparan, həmçinin bu Əsasnamənin 8.19.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulan fiziki şəxslər barədə məlumatlar “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət siyahısı”na daxil edilir və sərhədkeçmə nəzarəti zamanı aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunur: [72]

12.6-1.1.1. aparılması məcburi olan əvvəllər gətirilmiş nəqliyyat vasitələrinin və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən kənara aparılmamasına görə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata gömrük orqanları tərəfindən başlanılması üçün bu tələbləri pozan fiziki şəxsin sərhədkeçməsinə icazə verilməməsi;

12.6-1.1.2. şəxsin sərhədkeçməsinə aidiyyəti dövlət orqanı tərəfindən nəzarətin təmin edilməsi;

12.6-1.1.3. bu Əsasnamənin 8.19.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulan fiziki şəxslərə gömrük nəzarəti formalarının tətbiq edilməsi; [73]

12.6-1.2. “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət siyahısı”na daxil edilməsi üçün əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusu dəyişilir;

12.7. “Sərhəd nəzarəti” altsistemi:

12.7.0. altsistem vasitəsilə ölkəyə gələn-gedən şəxslərin, nəqliyyat vasitələrinin sərhədkeçmə nəzarəti aşağıdakı sxem üzrə həyata keçirilir:

12.7.0.1. sərhəd keçən şəxslər və nəqliyyat vasitələri barədə məlumatlar (şəxsin pasport-viza və digər yol sənədləri, biometrik məlumatları, sərhəd-keçmə vaxtı, nəqliyyat vasitəsi və reysi, sərhəd məntəqəsi, yoxlama nöqtəsi və s.) Sistemə daxil edilir;

12.7.0.2. şəxsin identifikasiyası və məlumatların müqayisəsi həyata keçirilir, ölkəyə ilk dəfə gələn əcnəbiyə sistemdaxili identifikasiya nömrəsinin verilməsi təmin edilir;

12.7.0.3. sərhədkeçmə üzrə toplanan məlumatlar real vaxt rejimində "Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı", habelə aktiv pasportlar və vizalar, habelə digər yol sənədlərinin siyahısı ilə yoxlanılır;

12.7.0.4. yoxlamanın nəticəsi və sərhədkeçməyə verilən icazə, yaxud imtina barədə sərhəd nəzarətçisi məlumatlandırılır, onun əlavə qeydləri Sistemə daxil edilir;

12.7.0.5. toplanan məlumatlar saxlanılma və istifadə üçün Sistemin mərkəzi serverinə "Sərhədkeçmə" informasiya resursuna köçürülür;

12.8. "Mərkəzi serverlər kompleksi, idarəetmə və mühafizə" altsistemi:

12.8.1. altsistem aşağıdakı işlərin həyata keçirilməsini təmin edir:

12.8.1.1. informasiyanın lokal server və kompüterləşmiş əlahiddə işçi yerlərdən qəbulu, saxlanması, mühafizəsi və aidiyyəti üzrə ötürülməsinin mərkəzləşmiş qaydada təmin edilməsi;

12.8.1.2. Sistemin informasiya resurslarının ehtiyat surətinin yaradılması və saxlanılması;

12.8.1.3. fövqəladə hallarda informasiya proseslərinin ehtiyat serverə keçirilməsi;

12.8.1.4. Sistemin informasiya resurslarından aidiyyəti dövlət orqanlarının fəaliyyət sahələrinə və səlahiyyətlərinə uyğun istifadə olunmasının təmin edilməsi;

12.8.1.5. audit jurnallarının mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılması;

12.8.1.6. Sistemin texniki vasitələrinə, informasiya daşıyıcılarına, informasiya təminatı vasitələrinə və kommunikasiya xətlərinə kənar və nəzarətsiz müdaxilələrin qarşısının alınması;

12.8.1.7. proqram təminatı vasitələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi;

12.8.1.8. Sistemin təhlükəsizlik idarəedicisinin fəaliyyətinin proqram-texniki təminatı;

12.8.2. Sistemin informasiya təhlükəsizliyi modeli mümkün təhdidlər nəzərə alınaraq müvafiq standartlara uyğun qurulur və tətbiq edilir. Sistemin proqram-texniki və enerji təminatına təhdidlər Sistemin formalaşdırılması, istifadəsi, idarə olunması və inkişafı işlərində nəzərə alınır;

12.9. "İnformasiya mübadiləsi" altsistemi:

12.9.1. Sistemin Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyində olan Mərkəzi serverlər kompleksi və onun lokal seqmentləri, o cümlədən aidiyyəti dövlət orqanlarındakı lokal serverləri və onların tabeçiliyində olan struktur bölmələrindəki kompüterləşmiş işçi yerləri arasında informasiya mübadiləsi dayanıqlı, mühafizəli, yüksək ötürücülü fiber-optik əsas və digər ehtiyat xətlərə malik xüsusi telekommunikasiya və proqram-texniki təminat vasitələri ilə həyata keçirilir;

12.9.2. paylanmış informasiya resursları arasında mübadilənin təşkili aşağıdakı vasitələrin tətbiqi ilə həyata keçirilir:

12.9.2.1. fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN) və digər uzlaşdırma rekvizitləri;

12.9.2.2. razılaşdırılmış protokollar;

12.9.2.3. qəbul olunmuş təhlükəsizlik tələbləri;

12.9.3. aidiyyəti dövlət orqanlarının informasiya təminatı üçün aşağıdakı resurslardan istifadə olunur:

12.9.3.2. Sistemin informasiya resursları;

12.9.3.2. Sistemə inteqrasiya olunan və ya qoşulan digər dövlət informasiya sistemləri;

12.9.3.3. miqrasiya və fərdi məlumatlar üzrə aidiyyəti beynəlxalq, regional və xarici təşkilat və qurumların müvafiq informasiya sistemləri;

12.9.4. Sistemin telekommunikasiya təminatı və ona xidmət mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin və aidiyyəti dövlət orqanlarının rabitə üzrə struktur bölmələri tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilir;

12.10. "Elektron xəritə ilə vizual nümayiş" altsistemi:

12.10.0. Altsistem aşağıdakı işlərin həyata keçirilməsini təmin edir:

12.10.0.1. ərazi vahidləri və ünvanların elektron rəqəmli xəritəyə bağlanması və vizuallaşdırılması;

12.10.0.2. əhalinin yaşayış və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında məlumatların və sorğuların elektron xəritə ilə vizuallaşdırılması;

12.11. "Sorğu, təhlil və hesabat" altsistemi:

12.11.1. altsistemin fəaliyyəti müvafiq telekommunikasiya, təhlükəsizlik, inteqrasiya və uzlaşdırma vasitələri ilə həm stasionar kompüterlərlə, həm də mobil terminallarla həyata keçirilir, aidiyyəti dövlət orqanlarının aşağıdakı sahələrdə informasiya təminatının operativ aparılması təmin edilir:

12.11.1.1. müvafiq informasiya resurslarının strukturunda olan məlumat sahələri üzrə müxtəlif kombinasiyalı sorğuların verilməsi;

12.11.1.2. statistik hesabatların tərtibi və təhlillərin aparılması;

12.11.1.3. əldə olunan nəticələrin siyahı, cədvəl, arayış, say və digər formalarda vizual nümayişi və çapı;

12.11.1.4. sorğu üzrə nəticənin yaddaşda saxlanılması, sənədlərin hazırlanması üçün müvafiq formatlara çevrilməsi imkanlarının təmin edilməsi;

12.11.1.5. müxtəlif arayış formalarının hazırlanmasını, təhlil üçün məlumatları əlaqələndirib sxemlərin tərtib olunmasını yerinə yetirən universal proqram vasitələrinin tətbiqi;

12.11.2. altsistemin tətbiq sahələri aşağıda göstərilən məsələlərdən asılı olaraq davamlı genişləndirilir:

12.11.2.1. aidiyyəti dövlət orqanlarının artan tələbatı və texnologiyaların inkişafı;

12.11.2.2. Sistemin informasiya resurslarının strukturunun təkmilləşdirilməsi;

12.11.2.3. Sistemin tətbiq sahələrinin genişlənməsi;

12.11.3. altsistemdə həmçinin aşağıdakılar təmin edilir:

12.11.3.1. yalnız aidiyyəti dövlət orqanlarının və onların struktur bölmələrinin səlahiyyətlərinə aid olan imkanlarından və məlumatlardan istifadə;

12.11.3.2. məxfilik rejiminə nəzarət;

12.12. "Blanklar" altsistemi:

12.12.0. Sistem vasitəsilə verilən sənədlərin blanklarının hərəkətinə, onların verilməsi ilə bağlı ödənilən dövlət rüsumlarının toplanmasına nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə onların mərkəzləşmiş uçotu aparılır, aşağıdakı məlumatlar Sistemə daxil edilir:

12.12.0.1. anbarda saxlanılan boş blanklar haqqında;

12.12.0.2. istifadəyə verilmiş blanklar haqqında;

12.12.0.3. fərdi olaraq doldurulmuş blanklar haqqında;

12.12.0.4. qüsurlu və zədələnmiş blanklar haqqında;

12.13. "Audit" altsistemi:

12.13.0. altsistem vasitəsilə Sistemin təhlükəsizliyinə nəzarət olunması məqsədilə aşağıdakı proseslər barədə müvafiq qeydiyyatlar audit jurnalında avtomatik olaraq mərkəzləşmiş toplanılır, qorunur və təhlil edilir, müvafiq tövsiyə və hesabatlar hazırlanır:

12.13.0.1. proqram-texniki modulların yerinə yetirdiyi işlərin nəticələri;

12.13.0.2. müxtəlif informasiya prosesləri;

12.13.0.3. aidiyyəti dövlət orqanlarının sorğuları;

12.13.0.4. Sistemə giriş və çıxışlar;

12.13.0.5. səlahiyyət hədlərinin aşılması cəhdləri;

12.13.0.6. baş vermiş təhdidlər;

12.13.0.7. informasiya təhlükəsizliyi baxımından digər əhəmiyyətli hərəkətlər;

12.14. “E-qeyri-rezident” altsistemi: [74]

12.14.0. altsistem aşağıdakı işlərin həyata keçirilməsini təmin edir:

12.14.0.1. qeyri-rezidentlərin elektron imza verilməsi barədə müraciətlərinin qəbul və təhlil edilməsi;

12.14.0.2. qeyri-rezidentlərə “virtual FİN” verilməsi və “virtual FİN” verilmiş qeyri-rezidentlərin reyestrinin aparılması;

12.14.0.3. qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi və elektron imza sertifikatlarının reyestrinin aparılması.

 

V. Sistemin fəaliyyətinin təşkili və əlaqələndirilməsi

 

13. Sistemin istismarının, inkişafının və təhlükəsizliyin təşkili, göstərilən sahələrdə nəzarət və idarələrarası qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılmış Əlaqələndirmə Şurası və onun ixtisaslaşmış mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupu tərəfindən həyata keçirilir.

14. Sistem daxilində dövlət orqanlarının informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir.

15. Sistemə yeni subyektlərin qoşulması barədə təkliflər Əlaqələndirmə Şurasının rəyi nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilir.

Sistemə yeni informasiya sistemlərinin qoşulması üçün Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən inteqrasiya və informasiya təhlükəsizliyi tələbləri üzrə ekspertiza keçirilir. [75]

16. Toplanmış təcrübə, perspektiv istiqamətlər, prioritetlər, müasir standartlar, yeni texnologiyalar nəzərə alınaraq Sistemin fəaliyyətinə və inkişafına dair perspektiv və illik tədbirlər planları, hesabatlar və Sistemin istismarını təmin edən qaydalar Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

17. Təkrarçılığa, pərakəndəliyə, informasiya sızmasına yol verməmək üçün Sistemin istismarı, inkişafı, təhlükəsizliyi üzrə fəaliyyətin və sənədləşmə işlərinin təşkili Əlaqələndirmə Şurasının işçi qrupu tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilir, Sistemə göstərilən xidmətlər, baş vermiş təhdidlər qeydiyyata alınır, təhlil edilir, tövsiyə və hesabatlar hazırlanır.

18. Məlumatların Sistemə müəyyən olunmuş qaydada, vaxtında və düzgün daxil edilməsi aidiyyəti dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən təmin edilir.

19. Sistemin komponentlərinin yerləşdiyi rejimli obyektlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hüquqi, təşkilati və proqram-texniki vasitələrlə, nəzarət sistemləri ilə və səlahiyyətlərin bölünməsi üsulu ilə mühafizə olunur. Sistemdə yalnız lisenziyalı proqram-texniki və sertifikatlaşdırılmış mühafizə vasitələrindən istifadə edilir.

 

 

 


FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.       2 dekabr 2008-ci il tarixli 29 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 3 dekabr 2008-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1058)

2.       13 fevral 2009-cu il tarixli 62 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 18 fevral 2009-cu il, № 38, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 75)

3.       20 iyul 2009-cu il tarixli 129 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532)

4.       6 avqust 2009-cu il tarixli 142 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 7 avqust 2009-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 618)

5.       7 oktyabr 2009-cu il tarixli 163 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (“Azərbaycan” qəzeti 8 oktyabr 2009-cu il, № 223, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 776)

6.       23 fevral 2010-cu il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 fevral 2010-cu il, № 43, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №02, maddə 88)

7.       9 avqust 2010-cu il tarixli 312 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 10 avqust 2010-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №8, maddə 717)

8.       7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 nömrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770)

9.       2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610)

10.    20 aprel 2011-ci il tarixli 413 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti 21 aprel 2011-ci il, № 81, “Azərbaycan” qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 85, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 04, maddə 282)

11.    14 oktyabr 2011-ci il tarixli 507 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 15 oktyabr 2011-ci il, № 228; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 891)

12.    30 avqust 2012-ci il tarixli 691 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 31 avqust 2012-ci il, № 193; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 08, maddə 787)

13.    13 sentyabr 2013-cü il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1046)

14.    01 noyabr 2013-cü il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 3 noyabr 2013-cü il, № 234; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1321)

  1. 25 noyabr 2013-cü il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti 26 noyabr 2013-cü il, № 259; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1339)
  2. 25 fevral 2014-cü il tarixli 115 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 26 fevral 2014-cü il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 122)
  3. 2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027)
  4. 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 282 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1062)
  5. 11 fevral 2015-ci il tarixli 459 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 121)
  6. 1 may 2015-ci il tarixli 515 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 2 may 2015-ci il, № 093, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 521)

21.    22 may 2015-ci il tarixli 537 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 23 may 2015-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 543)

22.    16 sentyabr 2015-ci il tarixli 602 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 sentyabr 2015-ci il, № 203, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 989)

23.    03 fevral 2016-cı il tarixli 764 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 4 fevral 2016-cı il, № 25; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 228)

24.    17 mart 2016-cı il tarixli 849 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 20 mart 2016-cı il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 470)

25.    20 may 2016-cı il tarixli 908 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 869)

26.    21 may 2016-cı il tarixli 918 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879)

27.    6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1464)

28.    25 oktyabr 2016-cı il tarixli 1084 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2016-cı il, № 236, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1643)

29.    14 noyabr 2016-cı il tarixli 1109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 noyabr 2016-cı il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1816)

30.    9 fevral 2017-ci il tarixli 1229 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 173)

31.    13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185)

32.    8 may 2017-ci il tarixli 1372 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 11 may 2017-ci il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 776)

33.    18 may 2017-ci il tarixli 1413 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 817)

34.    7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521)

35.    15 fevral 2018-ci il tarixli 1825 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 16 fevral 2018-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 189)

36.    29 mart 2018-ci il tarixli 1899 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 30 mart 2018-ci il, № 70, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 449)

37.    5 aprel 2018-ci il tarixli 1911 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2018-ci il, № 76, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 662)

38.    19 aprel 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 20 aprel 2018-ci il, № 88, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 682)

39.    27 avqust 2018-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688)

40.    19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840)

41.    4 oktyabr 2018-ci il tarixli 285 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 5 oktyabr 2018-ci il, № 223, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1985)

42.    20 noyabr 2018-ci il tarixli 351 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 noyabr 2018-ci il, № 263, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2264)

43.    18 dekabr 2018-ci il tarixli 408 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 19 dekabr 2018-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2565)

44.    21 dekabr 2018-ci il tarixli 428 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 dekabr 2018-ci il, № 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2585)

45.    3 iyun 2019-cu il tarixli 717 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 4 iyun 2019-cu il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 6, maddə 1009)

46.    17 iyun 2020-ci il tarixli 1064 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 18 iyun 2020-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 6, maddə 705)

47.    23 noyabr 2020-ci il tarixli 1187 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 24 noyabr 2020-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1356)

48.    28 yanvar 2021-ci il tarixli 1264 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 29 yanvar 2021-ci il, № 20, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, №1, maddə 34)

49.    12 fevral 2021-ci il tarixli 1287 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 13 fevral 2021-ci il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2 maddə 129)

50.    4 fevral 2022-ci il tarixli 1585 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 5 fevral 2022-ci il, № 26, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 2, maddə 96)

51.    31 may 2022-ci il tarixli 1701 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 iyun 2022-ci il, 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 5, maddə 469)

52.    4 avqust 2022-ci il tarixli 1807 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, №8, maddə 867)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 [1] 13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə preambulanın ikinci abzasında və 3.2-ci bənddə “orqanlarının” sözü “orqanları və qurumlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 282 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1062) ilə 1-ci hissədə “Bu Əsasnamə” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsindən,” sözləri əlavə edilmişdir.

1 may 2015-ci il tarixli 515 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 2 may 2015-ci il, № 093, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 521) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 1-ci hissəsində “Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar” sözləri “Pasportlar” sözü ilə əvəz edilmişdir.

13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 1-ci bəndinə “orqanları” sözündən sonra “və qurumları (bundan sonra – dövlət orqanları)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 13 sentyabr 2013-cü il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1046) ilə 6.3-cü bənddən “Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[4] 21 may 2016-cı il tarixli 918 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə yeni məzmunda 6.10-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[5] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 6.17-ci bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 6.18-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[6] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 7.2-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 21 may 2016-cı il tarixli 918 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə yeni məzmunda 7.4-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[8] 13 sentyabr 2013-cü il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1046) ilə 8.1.5-ci, 8.10.2-ci, 10.2.2.2-ci yarımbəndlər və 8.12-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[9] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 282 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1062) ilə 8.1.12-ci yarımbənddən “, Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənara çıxarılan” sözləri çıxarılmışdır.

 

[10] 11 fevral 2015-ci il tarixli 459 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 121) ilə yeni məzmunda 8.2.4-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[11] 13 fevral 2009-cu il tarixli 62 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 18 fevral 2009-cu il, № 38, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 75) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.2.5-ci bənd çıxarılmışdır.

 

[12] 9 fevral 2017-ci il tarixli 1229 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 173) ilə 8.2.6-cı yarımbənddən “, o cümlədən elektron viza” sözləri çıxarılmışdır.

 

[13] 19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələr- arası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.3-cü bənddə “Dövlət Dəniz Administrasiyası” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

31 may 2022-ci il tarixli 1701 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 2 iyun 2022-ci il, 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 5, maddə 469) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamənin 8.3-cü bəndində, 9-cu hissəsində, 12.9.4-cü yarımbəndində və 15-ci hissəsinin ikinci abzasında Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar sözləri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələr- arası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə 8.3.4-cü yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[15] 8 may 2017-ci il tarixli 1372 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 11 may 2017-ci il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 776) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.5-ci bəndində “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi” sözləri “Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 282 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1062) ilə 8.2.10-cu və 8.5.3-cü yarımbəndlərdə “ölkəyə daxil olması” sözləri “ölkədə olması” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 8 may 2017-ci il tarixli 1372 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 11 may 2017-ci il, № 99) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 8.5-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[18] 14 oktyabr 2011-ci il tarixli 507 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 15 oktyabr 2011-ci il, № 228; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 891) ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.6.1.2-ci yarımbəndindən “azadlığın məhdudlaşdırılması,” sözləri çıxarılmışdır.

 

19 aprel 2018-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 20 aprel 2018-ci il, № 88, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 682) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.6.1.2-ci yarımbəndinə “ömürlük azadlıqdan məhrum etmə,” sözlərindən sonra “azadlığın məhdudlaşdırılması,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[19] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 282 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1062) ilə 8.6.1.3-cü yarımbəndin əvvəlinə “üzərinə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan vəzifələr qoyulmaqla” sözləri əlavə edilmişdir və həmin yarımbənddən “və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada üzərinə daimi yaşayış yerini dəyişməmək, yaxud müəyyən yerlərə getməmək barədə vəzifələr qoyulmuş” sözləri çıxarılmışdır.

 

[20] 5 aprel 2018-ci il tarixli 1911 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 6 aprel 2018-ci il, № 76, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 662) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.6.1.4-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.6.1.4. azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya məhkum edilmiş, lakin hökmün icrası təxirə salınan şəxslər haqqında;

 

[21] 20 aprel 2011-ci il tarixli 413 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  (“Respublika” qəzeti 21 aprel 2011-ci il, № 81, “Azərbaycan” qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 85,  Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 04, maddə 282) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 8.6.1.6-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

17 mart 2016-cı il tarixli 849 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 20 mart 2016-cı il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 470) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.6.1.6-cı yarımbəndinə “məhkəmə qərarı” sözlərindən sonra “, əmri və vergi orqanlarının pul tələblərinin ödənilməsi ilə bağlı inzibati aktı” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 6 avqust 2009-cu il tarixli 142 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 7 avqust 2009-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 618) ilə 8.7-ci bəndin birinci abzasına "Azərbaycan Respublikasının" sözlərindən sonra "Prokurorluğu," sözü əlavə edilmişdir.

21 may 2016-cı il tarixli 918 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə 8.7-ci bənddən “, Dövlət Gömrük Komitəsi” sözləri çıxarılmışdır.

 

14 noyabr 2016-cı il tarixli 1109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 noyabr 2016-cı il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1816) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.7-ci bəndindən “, Vergilər Nazirliyi” sözləri çıxarılmışdır.

 

[23] 20 may 2016-cı il tarixli 908 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 869) ilə 8.9-cu bəndin ikinci abzasında “xitam və bərpa” sözləri “bərpa və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxma” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 nömrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə 8.11-ci çıxarılmışdır.

 

[25] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 nömrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin  Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə 8.14-cü çıxarılmışdır.

 

[26] 7 oktyabr 2009-cu il tarixli 163 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman (“Azərbaycan” qəzeti  8 oktyabr  2009-cu il, № 223, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 776) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.15-ci bəndində “Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu” sözləri “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

16 sentyabr 2015-ci il tarixli 602 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 sentyabr 2015-ci il, № 203, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 989) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.15-ci bəndində “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” sözləri “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 4 avqust 2022-ci il tarixli 1807 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, №8, maddə 867) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.16-cı və 11.8-ci bəndlərdə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610) ilə "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə"nin 8.16-cı bəndində "Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

25 fevral 2014-cü il tarixli 115 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 26 fevral 2014-cü il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 122) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.16-cı bəndinin üçüncü abzasında “ünvanlar reyestrindən” sözləri “Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemindən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.17-ci bəndinin birinci abzasında, 9-cu hissəsində, 12.9.4-cü yarımbəndində və 15-ci hissəsinin ikinci abzasında “İnformasiya Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələr- arası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.17-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[30] 23 fevral 2010-cu il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 fevral 2010-cu il, № 43, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №02, maddə 88) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə 8.17-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[31] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 282 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1062) ilə 8.18-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[32] 21 may 2016-cı il tarixli 918 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə yeni məzmunda 8.19-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

[33] 14 noyabr 2016-cı il tarixli 1109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 noyabr 2016-cı il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1816) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.19.1-ci yarımbəndə “daxil edilməsi” sözlərindən sonra “və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[34] 3 iyun 2019-cu il tarixli 717 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 4 iyun 2019-cu il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 6, maddə 1009) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.19.2-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunmuşdur və yeni məzmunda 8.19.3-cü yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[35] 14 noyabr 2016-cı il tarixli 1109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 noyabr 2016-cı il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1816) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 8.20-ci bənd əlavə edilmişdir.

4 avqust 2022-ci il tarixli 1807 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, №8, maddə 867) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.20-ci və 11.12-ci bəndlərdə, 9-cu hissədə “Vergilər Nazirliyi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 14 noyabr 2016-cı il tarixli 1109 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 noyabr 2016-cı il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1816) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 8.20-ci bənd əlavə edilmişdir.

23 noyabr 2020-ci il tarixli 1187 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 24 noyabr 2020-ci il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1356) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.20.2-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.20.2. vergi öhdəliyinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirilməməsinə görə məhkəmənin qərarı ilə ölkədən getmək hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırılan vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbəri haqqında məlumatların “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi.

 

[37] 6 avqust 2009-cu il tarixli 142 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  7 avqust 2009-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 618) ilə 9-cu bəndə "Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti," sözlərindən sonra "Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu," sözləri əlavə edilmişdir.

23 fevral 2010-cu il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 fevral 2010-cu il, № 43, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №02, maddə 88) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 9-cu bənddə “Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,” sözlərindən sonra “Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi,” sözləri əlavə edilmişdir.

8 may 2017-ci il tarixli 1372 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 11 may 2017-ci il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 776) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 9-cu hissəsindən “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi,” sözləri çıxarılmışdır və həmin hissəyə “Dövlət Sərhəd Xidməti” sözlərindən əvvəl “Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti,” sözləri əlavə edilmişdir.

19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələr- arası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 9-cu hissədən “Dövlət Dəniz Administrasiyası,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[38] 9 fevral 2017-ci il tarixli 1229 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 173) ilə 10-cu hissənin birinci abzasına “sistemi ilə” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin operatoru olduğu “ASAN Viza” sistemi ilə” sözləri əlavə edilmişdir.

27 avqust 2018-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10-cu hissəsində “sistemi ilə və” sözləri “sistemi,” sözü ilə əvəz edilmişdir və “ASAN Viza” sistemi” sözlərindən sonra “və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin operatoru olduğu “www.azexport.az” internet portalı” sözləri əlavə edilmişdir.

20 noyabr 2018-ci il tarixli 351 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 noyabr 2018-ci il, № 263, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2264) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10-cu hissəsinin birinci abzasından “habelə” sözü çıxarılmışdır və “ASAN Viza” sistemi və” sözləri “Elektron hökumət” informasiya sistemi və “ASAN Viza” sistemi, habelə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 13 fevral 2009-cu il tarixli 62 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 18 fevral 2009-cu il, № 38, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 75) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10.1.2.2-ci bənd çıxarılmışdır.

 

[40] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 282 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1062) ilə 10.2.1.2-ci yarımbənddə “müvəqqəti” sözündən sonra “və ya daimi” sözləri əlavə edilmişdir və həmin yarımbənddən “immiqrant və” sözləri çıxarılmışdır.

 

[41] 20 iyul 2009-cu il tarixli 129 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532) ilə «Giriş-çıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə»yə 10.2.1.4-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

18 may 2017-ci il tarixli 1413 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 817) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10.2.1.4-cü yarımbəndinə “icazələr” sözündən sonra “, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması və ya onlara qaçqın statusunun verilməsi” sözləri əlavə edilmişdir və həmin yarımbənddən “, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olma müddətinin uzadılması” sözləri çıxarılmışdır.

 

[42] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 282 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1062) ilə 10.2.1.5-1-ci və 10.2.1.5-2-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[43] 13 sentyabr 2013-cü il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1046) ilə 10.2.1.6-cı yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.2.1.6. əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində 30 günədək müddətdə olduğu yer (mehmanxana, kempinq, turist bazası və ya digər bu kimi obyektlər) üzrə qeydiyyat haqqında;

 

12 fevral 2021-ci il tarixli 1287 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 13 fevral 2021-ci il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2 maddə 129) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10.2.1.6-cı yarımbəndinə “qeydiyyatı haqqında” sözlərindən sonra “, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin himayəyə götürdüyü əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin 21.6-cı maddəsində müəyyən edilmiş qaydada olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması haqqında” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[44] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 nömrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin  Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə 10.2.1.5-10.2.1.7-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[45] 11 fevral 2015-ci il tarixli 459 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 121) ilə 10.2.1.7-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 10.2.1.8-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[46] 20 may 2016-cı il tarixli 908 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 869) ilə 10.2.1.8-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 10.2.1.9-cu yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[47] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 nömrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin  Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10.2.2.1-ci və 10.2.2.2-ci bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.2.2.1. əcnəbilərin pasport və vizaları, habelə sərhədkeçmə qeydiyyatı haqqında;

10.2.2.2. əcnəbilərin ölkə ərazisində yaşayış və olduğu yer üzrə qeydiyyatı haqqında;

 

[48] 20 iyul 2009-cu il tarixli 129 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532) ilə «Giriş-çıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə»nin 10.2.2.4-cü bənd çıxarılmışdır.

 

[49] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 nömrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin  Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10.2.2.5-ci bənddə "cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb edilmiş və ya məhkum olunmuş" sözləri "məhkum olunmuş, habelə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılan" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

11 sentyabr 2014-cü il tarixli 282 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1062) ilə 10.2.2.5-ci yarımbənddən “, habelə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılan” sözləri çıxarılmışdır.

 

[50] 11 fevral 2015-ci il tarixli 459 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 121) ilə yeni məzmunda 10.2.2.6-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[51] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 nömrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin  Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10.2.2.8-ci bənd 10.2.2.19-ci bənd hesab edilsin və həmin bənddə "miqrasiya proseslərinin idarə olunması" sözləri "miqrasiya prosesləri üzərində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 10.2.2.8-10.2.2.18-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[52] 20 noyabr 2018-ci il tarixli 351 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 22 noyabr 2018-ci il, № 263, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 11, maddə 2264) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 10.2-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[53] 9 fevral 2017-ci il tarixli 1229 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 173) ilə 10.2.2.19-cu yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 10.3-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[54] 15 fevral 2018-ci il tarixli 1825 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 16 fevral 2018-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 189) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10.3.1.1-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.3.1.1. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ərizə-anket məlumatları və sərhədkeçmə sənədlərinin fotoşəkil olan səhifəsinin skan edilmiş surəti;

4 oktyabr 2018-ci il tarixli 285 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 5 oktyabr 2018-ci il, № 223, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1985) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10.3.1.1-ci yarımbəndində “bəndində” sözü “və 7-1.0-cı bəndlərində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

17 iyun 2020-ci il tarixli 1064 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 18 iyun 2020-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 6, maddə 705) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 10.3.1.1-ci yarımbəndinə “7.4-cü” sözlərindən sonra “, 7.4-1-ci” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[55] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 10.4-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[56] 13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.2-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.2. Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası - abituriyentlərin və imtahan verən digər şəxslərin ərizə-anketində şəxsiyyət vəsiqəsi üzrə məlumatlar;

 

[57] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1464) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.4-cü bəndində “Dövlət Sosial Müdafiə Fondu” sözləri “Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[58] 2 dekabr 2008-ci il tarixli 29 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 3 dekabr 2008-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1058) ilə yeni məzmunda 11.5-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.5-ci yarımbənd ləğv edilmişdir.

 

[59] 9 avqust 2010-cu il tarixli 312 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 10 avqust 2010-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №8, maddə 717) ilə "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə"yə 11.6-cı bənd əlavə edilmişdir.

13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.6-cı yarımbənddən “və mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrində” sözləri çıxarılmışdır.

28 yanvar 2021-ci il tarixli 1264 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 29 yanvar 2021-ci il, № 20, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, №1, maddə 34) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”də 11.6-cı bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.6. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı — kommunal, rabitə və digər kütləvi xidmətlərə görə ödənişlərin qəbulu üzrə mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemində qeydiyyata alınan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar;

 

[60] 30 avqust 2012-ci il tarixli 691 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 31 avqust 2012-ci il, № 193; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 08, maddə 787) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.6-cı bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və Əsasnaməyə 11.7-ci və 11.8-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

25 noyabr 2013-cü il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti 26 noyabr 2013-cü il, № 259; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1339) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.7-ci bəndində “avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası müqavilələri” sözləri “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş icbari sığorta növlərinə dair bağlanmış icbari sığorta müqavilələri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.7-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.7. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi – “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş icbari sığorta növlərinə dair bağlanmış icbari sığorta müqavilələri üzrə sığortalı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər üzrə məlumatlar;

29 mart 2018-ci il tarixli 1899 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 30 mart 2018-ci il, № 70, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 449) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.7-ci bəndinə “qeydiyyata alınan şəxslər” sözlərindən sonra “, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı yüklülük sahibi, borclu və yüklülük verən” sözləri əlavə edilmişdir.

18 dekabr 2018-ci il tarixli 408 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 19 dekabr 2018-ci il, № 286, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2565) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.7-ci, 11.9-cu və 11.12-ci bəndlərinə “sənədlər” sözündən sonra “, o cümlədən qaçqın vəsiqəsi” sözləri əlavə edilmişdir.

28 yanvar 2021-ci il tarixli 1264 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 29 yanvar 2021-ci il, № 20, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, №1, maddə 34) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”də 11.7-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[61] 01 noyabr 2013-cü il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 3 noyabr 2013-cü il, № 234; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1321) ilə "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə"nin 11.8-ci bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və Əsasnaməyə yeni məzmunda 11.9-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

03 fevral 2016-cı il tarixli 764 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 4 fevral 2016-cı il, № 25; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 228) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.9-cu bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.9. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi — "ASAN xidmət" mərkəzlərində həyata keçirilən xidmətlərlə bağlı müraciət edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər üzrə məlumatlar;

 

[62] 22 may 2015-ci il tarixli 537 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 23 may 2015-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 543) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.9-cu bəndinin sonundakı nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilməklə yeni məzmunda 11.10-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

[63] 21 may 2016-cı il tarixli 918 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə 11.10-cu bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 11.11-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[64] 25 oktyabr 2016-cı il tarixli 1084 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2016-cı il, № 236, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1643) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.11-ci bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 11.12-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[65] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.12-ci bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 11.13-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[66] 21 dekabr 2018-ci il tarixli 428 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 dekabr 2018-ci il, № 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2585) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.13-cü bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 11.14-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[67] 12 fevral 2021-ci il tarixli 1287 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 13 fevral 2021-ci il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 2 maddə 129) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.14-cü bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 11.15-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[68] 4 fevral 2022-ci il tarixli 1585 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 5 fevral 2022-ci il, № 26, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 2, maddə 96) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 11.15-ci bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunmuşdur və yeni məzmunda 11.16-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

[69] 13 sentyabr 2013-cü il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1046) ilə 12.1-ci bənddən “Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə”,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[70] 13 sentyabr 2013-cü il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1046) ilə 12.5.1-ci yarımbənddən “və qeydiyyat” sözləri çıxarılmışdır.

 

[71] 21 may 2016-cı il tarixli 918 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə yeni məzmunda 12.6-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[72] 3 iyun 2019-cu il tarixli 717 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 4 iyun 2019-cu il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 6, maddə 1009) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 12.6-1.1-ci yarımbəndinə “müvəqqəti aparan” sözlərindən sonra “, həmçinin bu Əsasnamənin 8.19.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulan” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[73] 3 iyun 2019-cu il tarixli 717 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 4 iyun 2019-cu il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 6, maddə 1009) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 12.6-1.1.3-cü yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[74] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 12.13-cü bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 12.14-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[75] 7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521) ilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”nin 8.17-ci bəndinin birinci abzasına, 9-cu hissəsinə, 12.9.4-cü yarımbəndinə və 15-ci hissəsinin ikinci abzasına “Rabitə” sözündən əvvəl “Nəqliyyat,” sözü əlavə edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status