×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
01.02.2008
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
541-IIIQ
ADI
"Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə"nin və "Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin spesifikasiyası, təsviri və nümunəsi"nin təsdiq olunması barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 15-03-2008, Nəşr nömrəsi: 58), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2008, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 157)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
15.03.2008
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə"nin və "Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin spesifikasiyası, təsviri və nümunəsi"nin təsdiq olunması barədə

“Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin və “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin spesifikasiyası, təsviri və nümunəsi”nin təsdiq olunması barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

II. “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin spesifikasiyası, təsviri və nümunəsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

III. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 1 fevral 2008-ci il

                № 541-IIIQ

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının

2008-ci il 1 fevral tarixli 541-IIIQ nömrəli Qanunu ilə

təsdiq edilmişdir

 

Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında

 

ƏSASNAMƏ

 

1. Dənizçinin şəxsiyyət sənədi (bundan sonra - şəxsiyyət sənədi) ticarət gəmiçiliyi məqsədilə istifadə edilən gəmidə (bundan sonra – gəmi) dənizçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd olmaqla, sahibinə Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 12 may tarixli Qanunu ilə qoşulmuş Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 2003-cü il tarixli 185 nömrəli (dəyişdirilmiş) Konvensiyasına (bundan sonra - Konvensiya) uyğun olaraq işlədiyi gəmi ilə birlikdə və ya xaricdə işlədiyi gəmiyə çatmaq üçün fərdi qaydada Azərbaycan Respublikasından getmək və Azərbaycan Respublikasına gəlmək hüququ verir. [1]

1-1. Xaricdə işlədiyi gəmiyə çatmaq üçün fərdi qaydada ölkədən gedən vətəndaş şəxsiyyət sənədi ilə birlikdə həmin gəmi heyətinin tərkibində olmasını təsdiq edən sənədi (tərtib olunmuş gəmi heyətinin siyahısından çıxarış) sərhəd nəzarətindən keçərkən təqdim etməlidir. [2]

1-2. Bu Əsasnamə şəxsiyyət sənədinin verilməsi, dəyişdirilməsi, təhvil verilməsi, qüvvədən düşmüş hesab edilməsi və məlumatların şəxsiyyət sənədinin elektron daşıyıcısına (çipinə) daxil edilməsi, habelə həmin məlumatlardan istifadə qaydalarını müəyyən edir. [3]

2. Şəxsiyyət sənədi gəmidə işləyən və ya təcrübə keçən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən verilir. [4]

3. Şəxsiyyət sənədi Konvensiyaya uyğun olaraq, gəmidə işləyən və ya təcrübə keçən Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilərə (bundan sonra - əcnəbilər) və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə də verilir. [5]

4. Şəxsiyyət sənədi müstəqil xarakter daşıyır və pasport hesab edilmir.

5. Şəxsiyyət sənədində Azərbaycan Respublikasının adı, Dövlət Gerbi, sənədin tipi, nömrəsi, sahibinin adı, soyadı, vətəndaşlığı, cinsi, doğulduğu tarix və yer, verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti, verildiyi yer, şəxsiyyət sənədi sahibinin imzası, səciyyəvi əlamətləri, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO-nun) 9303 nömrəli sənədinin tələblərinə uyğun fotoşəkli, habelə şəxsiyyət sənədini verən orqanın adı, telefonu, internet səhifəsi göstərilir.

6. Şəxsiyyət sənədində elektron daşıyıcı (çip) yerləşdirilir. Elektron daşıyıcı (çip) Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO-nun) tələblərinə və standartlarına uyğun olaraq, dəyişdirilməyən məlumatlardan ibarətdir. Şəxsiyyət sənədinin elektron daşıyıcısına (çipə) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən bu Əsasnamənin 6-1-ci maddəsində göstərilən məlumatlar daxil edilir. [6]

6-1. Şəxsiyyət sənədinin elektron daşıyıcısına (çipə) aşağıdakı məlumatlar daxil edilir: [7]

6-1.1. Azərbaycan Respublikasının adı, sənədin tipi, nömrəsi, sahibinin adı, soyadı, vətəndaşlığı, cinsi, doğulduğu tarix və yer, verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti;

6-1.2. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO-nun) 9303 nömrəli sənədinin tələblərinə uyğun fotoşəkil;

6-1.3. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO-nun) tələblərinə uyğun olaraq müvafiq sertifikatlar.

7. Şəxsiyyət sənədi 5 illik müddətə verilir. Onun ilk 5 il qüvvədə olan müddəti başa çatdıqdan sonra bu müddət 10 ildən artıq olmamaq şərtilə uzadıla bilər. [8]

8. Şəxsiyyət sənədi verilən şəxs aşağıdakı sənədləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim etməlidir: [9]

8.1. şəxsiyyət sənədinin verilməsi haqqında ərizə-anket (əlavə olunur);

8.2. şəxsin ixtisas şəhadətnaməsi (diplomu);

8.3. şəxsin gəmidə işlədiyini və ya təcrübə keçəcəyini təsdiq edən sənəd;

8.4. sağlamlıq haqqında tibbi arayış;

8.5. dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd.

8-1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) məsul əməkdaşı bu Əsasnamənin 8-ci maddəsində göstərilən sənədləri qəbul edir, ərizə-anketin düzgün doldurulduğunu yoxlayır. Ərizə-anketdəki məlumatlar əlavə sənəd tələb edilmədən dövlət orqanlarının (qurumlarının) elektron informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya resursları) istifadə edilməklə yoxlanılır. Bunun mümkün olmadığı hallarda həmin sənədlərin təqdim edilməsi ərizəçinin razılığı ilə sorğu əsasında aidiyyəti orqandan (qurumdan) tələb olunur və ya ərizəçi tərəfindən təmin olunur.

8-2. Şəxsiyyət sənədinin doldurulması “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi (bundan sonra - İAMAS) vasitəsilə həyata keçirilir. Verilmiş şəxsiyyət sənədi, habelə onun aktiv statusunun dəyişdirilməsi barədə məlumatlar İAMAS-a daxil edilir. [10]

9. Dənizçinin Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO-nun) tələblərinə uyğun fotoşəklinin çəkilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanda (qurumda) həyata keçirilir.

Şəxsiyyət sənədini verən müvafiq icra hakimiyyəti orqanın müəyyən etdiyi orqan (qurum) iş qrafiki haqqında məlumatları, şəxsiyyət sənədinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısını və ödənilməli olan dövlət rüsumunun məbləğini özünün rəsmi internet səhifəsində və inzibati binasında hər kəsin yaxşı görə biləcəyi lövhələrdə yerləşdirməlidir. [11]

10. Şəxsiyyət sənədini verən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) məsul əməkdaşı şəxsiyyət sənədinin verilməsi barədə ərizə-anket üzrə məlumatları yoxladıqdan sonra ərizə-anket həmin məlumatların düzgünlüyünü öz imzası ilə təsdiq edərək, dənizçinin şəxsi məlumatlarını yoxlanılması üçün İAMAS-ın vahid məlumat bankına göndərir (ötürür) və oraya sorğu verir. Sorğuya alınmış cavab əsasında həmin məsul əməkdaşı dənizçiyə şəxsiyyət sənədinin verilməsinin mümkünlüyü haqqında qərar qəbul edir və buna görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyır. [12]

11. Şəxsin ölkədən getmək hüququ Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində göstərilmiş hallara əsasən müvəqqəti məhdudlaşdırıldıqda, şəxsiyyət sənədini verən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) qərarı ilə dənizçiyə şəxsiyyət sənədinin verilməsindən imtina edilir. Şəxsiyyət sənədinin verilməsindən imtina edildikdə ödənilmiş dövlət rüsumu geri qaytarılır. [13]

12. Şəxsiyyət sənədi “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq ödənilən dövlət rüsumunun məbləğinə müvafiq olaraq həmin Qanunda nəzərdə tutulmuş müddətdə verilir və ya dəyişdirilir. Dənizçi yeni şəxsiyyət sənədini alarkən, köhnə şəxsiyyət sənədini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təhvil verməlidir.

13. Dənizçiyə şəxsiyyət sənədinin verilməsi barədə müsbət qərar qəbul edildiyi təqdirdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) məsul əməkdaşı həmin dənizçinin ərizə-anketi üzrə təsdiq olunmuş məlumatları, onun fotoşəkli ilə birlikdə dərhal İAMAS-a daxil edir. İAMAS-a daxil edilmiş məlumatlar elektron sənəd formasında onu daxil edən əməkdaşın gücləndirilmiş elektron imzası ilə təsdiq edilir. [14]

13-1. Şəxsiyyət sənədinin elektron daşıyıcısında (çipində) dənizçiyə dair məlumatların düzgünlüyünü sənəd sahibinin ödənişsiz olaraq elektron avadanlıqdan istifadə etməklə yoxlaması şəxsiyyət sənədini verən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təmin olunur.

13-2. Şəxsiyyət sənədinin üzərində göstərilən məlumatlarda səhv müəyyənləşdirildikdə, həmin sənəd təqdim edildiyi vaxtdan 3 (üç) iş günü müddətində, şəxsiyyət sənədinin elektron daşıyıcısına daxil edilmiş məlumatlarda səhv müəyyənləşdirildikdə şəxsiyyət sənədi təqdim edildikdən dərhal sonra (ən geci 30 dəqiqə ərzində) həmin məlumatlar dövlət rüsumu alınmadan dəyişdirilir. [15]

14. Şəxsiyyət sənədinin sahibi sənədi qorumalıdır.

15. Dənizçi şəxsiyyət sənədini itirdikdə onu harada, nə vaxt və hansı şəraitdə itirdiyini göstərməklə, bu sənədi verən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) yazılı məlumat verməlidir. [16]

Şəxsiyyət sənədinin itirildiyini bildirən dənizçi həmin sənədi taparsa və ya itirilmiş şəxsiyyət sənədi yeni şəxsiyyət sənədi verildikdən sonra tapılarsa, tapılmış sənədi dənizçi bu sənədi verən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təhvil verməlidir.

Bu maddənin 1-ci hissəsinə uyğun olaraq şəxsiyyət sənədini itirməsi barədə dənizçinin yazılı məlumatı daxil olduğu halda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən dənizçinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir, şəxsiyyət sənədinin itirilməsi barədə məlumat Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestrinə ötürülür və İAMAS-da onun aktiv statusu dəyişdirilir. Şəxsiyyət sənədini itirmiş dənizçiyə yeni şəxsiyyət sənədi bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada verilir. [17]

Şəxsiyyət sənədi oğurlandıqda, dənizçi bu barədə cinayətin baş verdiyi yerin polis orqanına müraciət etməlidir.

Belə ərizənin qəbul olunması haqqında dənizçiyə arayış verilir və bu arayış oğurlanmış şəxsiyyət sənədinin əvəzinə yeni şəxsiyyət sənədinin verilməsi üçün əsasdır.

16. Xarici ölkədə şəxsiyyət sənədi itmiş, oğurlanmış, yararsız hala düşmüş və ya etibarlıq müddəti bitmiş dənizçinin yeni şəxsiyyət sənədi ilə təmin edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən bu ölkədəki Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluğu və yaxud Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluğu olmayan xarici ölkədə Azərbaycan Respublikasının mənafeyini ikitərəfli və ya çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş qaydada təmsil edən digər dövlətin diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluğu vasitəsilə həyata keçirilir. [18]

17. Şəxsiyyət sənədinin etibarlıq müddəti bitdikdə (gəmidə işləməyin davam etdirilməsi üçün), onun sahibinin soyadı, adı, atasının adı dəyişdirildikdə və ya şəxsiyyət sənədinin üzərindəki məlumatlarda səhv müəyyən edildikdə, yaxud şəxsiyyət sənədi, o cümlədən onun elektron daşıyıcısı (çipi) yararsız hala düşdükdə dənizçi şəxsiyyət sənədinin dəyişdirilməsi üçün onu verən orqana müraciət etməlidir. [19]

17-1. Bu Əsasnamənin 17-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda şəxsiyyət sənədi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən bu Əsasnamənin tələblərinə riayət etməklə dəyişdirilir. Bu zaman dənizçinin fotoşəkli sənəd verən orqanda çəkilir və yalnız aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

17-1.1. ərizə-anket;

17-1.2. sağlamlıq haqqında tibbi arayış (etibarlılıq müddətinin bitməsi halında);

17-1.3. dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd.

17-2. Bu Əsasnamə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda dənizçi şəxsiyyət sənədinin dəyişdirilməsi üçün 1 (bir) ay müddətində müraciət etmədikdə, şəxsiyyət sənədi qüvvədən düşmüş hesab edilir, şəxsiyyət sənədinə dair məlumatlar İAMAS vasitəsilə Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestrinə ötürülür və İAMAS-da onun aktiv statusu dəyişdirilir. [20]

18. Bu Əsasnamənin tələblərinə zidd olaraq şəxsiyyət sənədinin verilməsindən əsassız imtina edilməsinə, verilməsi üçün dənizçidən qanunla nəzərdə tutulmayan əlavə sənədlər tələb edilməsinə və ya şəxsiyyət sənədinin verilməsində (dəyişdirilməsində) süründürməçiliyə yol verilməsinə, habelə şəxsiyyət sənədinə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edilməsinə, onun həqiqi məzmununu təhrif edən düzəlişlərin edilməsinə, şəxsiyyət sənədinin itirilməsinə, onun verilməsi qaydalarının pozulmasına, qanunsuz alınmasına və ya girov götürülməsinə, qəsdən korlanmasına, oğurlanmasına, saxtalaşdırılmasına, satılmasına, qanunsuz hazırlanmasına və ya bilə-bilə saxta sənəddən istifadə edilməsinə görə təqsirli şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 


 

 

“Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə əlavə [21]

 

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin verilməsi (dəyişdirilməsi) haqqında

 

ƏRİZƏ-ANKET

 

APPLICATION

on issuing (renewal) Seafarers` identity document

 

1. Şəxsin:

Person’s:

 

1.1. Soyadı

Surname

1.2. Adı

Name

1.3. Atasının adı

Patronymic

1.4. Vətəndaşlığı

Nationality

1.5. Doğulduğu yer

Place of birth

1.6. Doğulduğu tarix (gün, ay, il)

Date of birth (day, month, year)

1.7. Cinsi

Sex

1.8. Yaşayış yeri

Place of residence

1.9. Səciyyəvi əlamətləri

Identfying characteristics

1.10. Gəmidəki vəzifəsi

Position on board of vessel

 

 

1.11. Telefon nömrəsi

Telephone number

mob.

ev

home

 

2. Dövlət orqanının məsul əməkdaşı tərəfindən ərizə-anketin yoxlanılması ilə bağlı qeydlər:

Notes made by the official of the authority with regard to the application:

 

2.1.Dənizçinin şəxsiyyət sənədini verən dövlət orqanının adı

Name of authority issuing the Seafarers` Identity Document

2.2. Ərizə-anketin qəbul edildiyi tarix və qeydiyyat nömrəsi

Date of entry and registration number of the application

 

2.3. Yoxlama zamanı aşağıdakı sənədlər nəzərdən keçirilmişdir:

The following documents were checked during the examination:

 

Sənədlərin adı

Name of Documents

Nömrəsi

Number

Verilmə tarixi

Date of issue

Kim tərəfindən verilmişdir

Issuing authority

2.3.1. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd

ID Card

2.3.2. Şəxsin gəmidə hər hansı vəzifədə işlədiyini və yaxud gəmidə təcrübə keçəcəyini təsdiq edən sənəd

Evidence that the person employed in any capacity or will be trained on board a vessel

2.3.3.Dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd

Document certifying payment of charge

2.3.4.Ərizə-anketdə dənizçi haqqında göstərilən məlumatların təqdim olunmuş sənədlərə uyğunluğu haqqında qeyd

Note on compliance of the information presented in the application about seafarer with the documents submitted

 

2.4. Məlumatları yoxlamış məsul işçinin:

Executive official:

 

2.4.1.Soyadı, adı, atasının adı

Surname, name, patronymic

2.4.2. Vəzifəsi

Position

2.4.3. İmzası

Signature

 

2.5. Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin şəxsə verilməsi ilə əlaqədar qeydlər:

Notes with regard to issuing Seafarers` Identity Document to the person:

 

2.5.1. Sənədin verildiyi tarix

Date of issue

2.5.2. Sənədin sahibinin imzası

Signature of the applicant

 

2.6. Xüsusi qeydlər:

Special remarks:

 

 

 


 

“Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə
2 nömrəli əlavə [22]


Dənizçinin Şəxsiyyət Sənədinin verilməsi haqqında
ƏRİZƏ-ANKET


APPLICATION
on issuing Seafarers` Identity Document

 

I. Dənizçi və ya onun qanuni nümayəndəsi tərəfindən doldurulan hissə:

Part fillied by the seafarer or his legal representative

 

Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq dənizçinin şəxsiyyət sənədinin verilməsini xahiş edirəm  
In accordance with the following I hereby request to issue the Seafarers`Identity Document

 

1. Dənizçinin şəxsiyyət sənədi sahibinin:

Holder of the Seafarers`Identity Document:

 

1.1. Soyadı (Habelə əvvəlki soyadı) Surname (as well as previous surname)

1.2. Adı
Name 

 

1.3. Atasının adı Patronymic

1.4. Doğulduğu yer
Place of birth

1.5. Doğulduğu tarix (gün, ay, il)
Date of birth (day, month, year)

1.6. Cinsi
Sex 

1.7. Qan qrupu
Blood group 

1.8. Səciyyəvi əlamətləri
Distinctive marks

1.9. Yaşayış yeri
Place of residence

 

                         1.10. Şəxsin imzası    
                  Signature

 

 

 

2. Ərizə dənizçinin qanuni nümayəndəsi tərəfindən verilərsə onun:

In case of the application was submitted by the legal representative, his

 

2.1. Soyadı
Surname  

 

2.2. Adı
Name 

 

2.3. Atasının adı Patronymic   

 

2.4. Yaşayığı yer
Place of residence

3. Ərizəçinin xüsusi qeydi
Special note of the applicant 

4. Ərizəçinin imzası Signature of the applicant 

 

5. Tarix
Date 

 

 

II. Dənizçinin şəxsiyyət sənədini verən dövlət orqanı tərəfindən doldurulan hissə:
Part filled by the authority issuing the Seafarers` Identity Document
___________________________________________________________________

a) Dənizçinin şəxsiyyət sənədini verən dövlət orqanının məsul əməkdaşı tərəfindən dənizçinin və ya onun qanuni nümayəndəsinin ərizəsinin yoxlanılması ilə bağlı qeydlər:
Note made by the official of the authority issuing the Seafarers` Identity Document with regard to the application submitted by the seafarer or his legal representative

 

6. Ərizənin qəbul edildiyi tarix və qeydiyyat nömrəsi
Date of acceptance and registration number of the application 

 

 

7. Yoxlama zamanı aşağıdakı sənədlər nəzərdən keçirilmişdir:

The following documents were checked during the examination:

 

Sənədlərin adı
Name of Documents

Nömrəsi  Number 

Verilmə tarixi Date of issue 

Kim tərəfindən verilmişdir  Issuing authority

7.1. Pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi
Passport or identification card

 

 

 

7.2. Sağlamlıq haqqında arayış
Health Certificate

 

 

 

7.3. Lazım olarsa, qanuni nümayəndənin hüquqlarını təsdiq edən sənəd
Power of attorny of the legal representative, if necessary

 

 

 

7.4. Lazım olarsa, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul olunmuş şəxsin sənədləri
Documents of person become a citizen of the Republic of Azerbaijan, if necessary

 

 

 

8. Dənizçi haqqında göstərilən məlumatların təqdim olunmuş sənədlərə uyğunluğu haqqında qeyd:
Note on compliance of the information presented in the application about seafarer with the documents submitted

9. Dənizçinin zahiri görkəminin təqdim olunmuş fotoşəkilə uyğunluğu haqqında qeyd:
Note on similarity between appearance of the seafarer and the photo presented

 

10. Məlumatları yoxlamış məsul işçi

Executive official

 

10.1. Soyadı, Adı, atasının adı
Surname, name, patronymic

10.2. Vəzifəsi
Position 

 

10.3. Şəxsin imzası Signature 

10.4 Möhür
Stamp

 

 

b) Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin ərizəçiyə verilməsi ilə əlaqədar qeydlər:

Notes with regard to issuing the Seafarers`Identity Document to the applicant

 

11. Sənədin verildiyi tarix
Date of issue

12. Ərizəçinin şəxsi imzası 
Signature of the applicant

 

13. Xüsusi qeydlər:

Special remarks:

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının

2008-ci il 1 fevral tarixli 541-IIIQ nömrəli Qanunu ilə

təsdiq edilmişdir

 

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin spesifikasiyası

 

Elektron daşıyıcısı (çipi) olan dənizçinin şəxsiyyət sənədi beynəlxalq standartlara uyğun yüksək keyfiyyətli polikarbonat materialından hazırlanır, yüksək temperatura, işığa, deformasiyaya, kimyəvi maddələrin təsirinə və rütubətə davamlıdır, istifadə zamanı zəhərləyici maddələr ifraz etmir, fotoşəkli keyfiyyətli əks etdirir və saxtalaşdırmanın qarşısını almaq xüsusiyyətinə malikdir.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin elektron daşıyıcısı (çipi) məlumatların yazılmasını və oxunmasını təmin edir.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədində “göy qurşağı” üsulu ilə hazırlanmış qilyoşdan, ultrabənövşəyi çap və lazer həkketmə texnologiyasından, mikromətndən və digər qoruyucu elementlərdən istifadə olunur. [23]

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin qalınlığı 0,76 mm-dir. Künclər 3 mm radius boyunca əyilmişdir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (İCAO 9303) tələblərinə uyğundur.

Optik nəzarət oxunuşu maşınında oxuna bilmək üçün dənizçinin şəxsiyyət sənədinin səthi hamardır.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi ultrabənövşəyi işıq altında görünən formada da verilir.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədində yerləşdirilmiş təmassız interfeysli elektron daşıyıcının (çipin) yaddaşı 80 kilobaytdan az olmamalıdır.

Elektron daşıyıcı (çip) ən azı Basic Access Control, Passiv Authentication, Extended Access Control kimi mexanizmləri dəstəkləməli və CC EAL 5+ səviyyəsində uyğunluq sertifikatına malik olmalıdır.

Elektron daşıyıcıda (çipdə) olan məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün elektron imza texnologiyasından və kriptoqrafik alqoritmlərdən istifadə olunur. [24]

Xüsusi mühafizə dərəcələri olan bu sənəd müasir texniki imkanlar vasitəsilə saxtalaşdırıla, yaxud surətçıxarma üsulu ilə hazırlana bilməz.

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının

2008-ci il 1 fevral tarixli 541-IIIQ nömrəli Qanunu ilə

təsdiq edilmişdir

 

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin təsviri

 

Dənizçinin şəxsiyyət sənədi 85.6x54 mm ölçülüdür, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO-nun) 9303-cü sənədinə uyğundur. [25]

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin üz tərəfinin yuxarı sol küncündə “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI”, altında “REPUBLIC OF AZERBAIJAN” sözləri yazılır, yuxarıda ortada Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin rəngli təsviri verilir, gerbin təsvirinin yanında “DƏNİZÇİNİN ŞƏXSİYYƏT SƏNƏDİ”, altında “SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENT” sözləri yazılır, yuxarı sağ küncündə şəxsiyyət sənədinin tipini bildirən “SID” sözü göstərilir və onun yanında elektron daşıyıcının mövcudluğunu göstərən xüsusi işarə təsvir edilir. Alt sətirdə “This document is a seafarers’ identity document for the purpose of the Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, of the International Labour Organization. This document is a stand-alone document and not a passport.” sözləri yazılmışdır. [26]

Dənizçinin şəxsiyyət sənədində:

Azərbaycan Respublikasının kodu, sənədin tipi, onun seriyası və nömrəsi yazılmışdır;

dənizçinin şəxsiyyət sənədinin üz tərəfində 26 mm x 32 mm ölçülü fotoşəkil üçün yer qoyulmuşdur; [27]

üz tərəfinin orta hissəsində “Sənəd №/Document No”, “Adı, Soyadı/Full Name”, “Vətəndaşlığı/Nationality”, “Cinsi/Sex”, “Doğulduğu tarix/Date of birth”, “Səciyyəvi əlamətləri/Identfying characteristics”, “Doğulduğu yer/Place of birth”, “Verilmə tarixi/Date of issue”, “Etibarlılıq müddəti” /Date of expiry”, “Verildiyi yer/Place of issue”, “Sahibinin imzası/Signature of holder” sözləri yazılır;

dənizçinin şəxsiyyət sənədinin arxa tərəfinin yuxarı hissəsində “This document is a seafarers’ identity document for the purpose of the Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, of the International Labour Organization. This document is a stand-alone document and not a passport.”, orta hissəsində “Sənədi verən orqanın əlaqə vasitələri / Issuing authority contact details” sözləri yazılır, həmin sözlərin altında sənəd verən orqanın adı və rekvizitləri üçün yer ayrılır, “Telefon/Phone No”, “Veb/Web” sözləri göstərilir; [28]

aşağı hissəsində Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO-nun) tələblərinə uyğun olaraq maşınla oxuna bilən üç zolaqlı optik nəzarət oxunuşu hissəsi yerləşir. [29]

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin elektron daşıyıcısında (çipində) olan məlumatlar Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO-nun) tələblərinə uyğun olaraq ingilis dilində olmalıdır. [30]

 


 

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin

 

NÜMUNƏSİ [31]

 

Üz tərəfi

 

Arxa tərəfi

 

 

 


 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.       2 oktyabr 2008-ci il tarixli 694-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 31 oktyabr 2008-ci il, № 243, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 10, maddə 886)

2.       21 iyun 2013-cü il tarixli 700-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 iyul 2013-cü il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 792)

3.       17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1068-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1348)

4.       1 fevral 2019-cu il tarixli 1473-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 fevral 2019-cu il, № 45, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №2, maddə 188)

5.       30 mart 2020-ci il tarixli 42-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 aprel 2020-ci il, № 68, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 393)

6.       25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI[1] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 1-ci maddəsində “gəmidə (hərbi gəmi istisna olmaqla)” sözləri “ticarət gəmiçiliyi məqsədilə istifadə edilən gəmidə (bundan sonra – gəmi)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1068-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1348) ilə yeni məzmunda 1-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[3] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 1-2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[4] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 2-ci maddəsində “Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatda olan və dənizçilik məqsədi ilə istifadə edilən gəmilərdə hər hansı dənizçi vəzifəsində işləyən” sözləri “gəmidə işləyən və ya təcrübə keçən” sözləri ilə, “orqanı” sözü “orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1068-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1348) ilə 3-cü maddədə “daimi yaşama statusu” sözləri “daimi yaşamaq üçün icazə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

1 fevral 2019-cu il tarixli 1473-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 fevral 2019-cu il, № 45, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №2, maddə 188) ilə 3-cü maddədə “verilə bilər” sözləri “verilir” sözü ilə əvəz edilmişdir.

25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 3-cü maddəsində “Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatda olan və ya onun ərazisində istifadə üçün icarəyə götürülmüş gəmidə dənizçi vəzifəsində işləyən və” sözləri “gəmidə işləyən və ya təcrübə keçən” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin maddədən “(bundan sonra - əcnəbilər)” sözləri çıxarılmışdır.

 

[6] 21 iyun 2013-cü il tarixli 700-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 27 iyul 2013-cü il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 792) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 6-cı maddəsində “qəbz” sözü “sənəd” sözü ilə əvəz edilmişdir.

25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 5-ci və 6-cı maddələri yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. Şəxsiyyət sənədində Azərbaycan Respublikasının adı, kodu, dövlət gerbi, sənədin tipi, seriyası və nömrəsi, sahibinin soyadı, adı, atasının adı, vətəndaşlığı, cinsi, doğulduğu tarix və yer, verilmə tarixi və etibarlıq müddəti, dənizçinin şəxsiyyət sənədi sahibinin şəxsi imzası, biometrik göstəriciləri, şəxsin fərdi identifikasiya nömrəsi, şəxsin səciyyəvi əlamətləri, dənizçinin şəxsiyyət sənədini verən orqanın adı, ünvanı, telefonu, faksı, elektron ünvanı, internet səhifəsi, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının 9303 nömrəli (İCAO 9303) tələblərinə uyğun fotoşəkli göstərilir.

6. Şəxsiyyət sənədi tərkibində donanma və ya üzən nəqliyyat vasitəsi olan müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların, o cümlədən dəniz təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin vəsatəti (1 nömrəli əlavə) və ya fərdi qaydada fəaliyyət göstərən dənizçi (və ya onun qanuni nümayəndəsi) tərəfindən doldurulmuş ərizə-anket (2 nömrəli əlavə) və dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir.

 

[7] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 6-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[8] 1 fevral 2019-cu il tarixli 1473-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 fevral 2019-cu il, № 45, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №2, maddə 188) ilə 7-ci maddənin ikinci cümləsi çıxarılmışdır.

 

[9] 1 fevral 2019-cu il tarixli 1473-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 fevral 2019-cu il, № 45, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №2, maddə 188) ilə 8-ci maddənin ikinci cümlədə “şəxsiyyət vəsiqəsini, ixtisas diplomunu, sağlamlığı haqqında tibbi arayışı, hərbi vəzifəsi haqqında hərbi biletini və ya təhkim şəhadətnaməsini, lazım olarsa, əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri” sözləri “ixtisas şəhadətnaməsini (diplomunu) və sağlamlığı haqqında tibbi arayışı” sözləri ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilmişdir.

25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 8-ci maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının məsul əməkdaşı şəxsiyyət sənədinin verilməsi barədə vəsatətin (ərizə-anketin) düzgün doldurulmasını yoxlamalıdır. Bu məqsədlə həmin məsul əməkdaş barəsində şəxsiyyət sənədinin verilməsi tələb olunan şəxsin ixtisas şəhadətnaməsini (diplomunu) və sağlamlığı haqqında tibbi arayışı tələb etməli və nəzərdən keçirməlidir. Vəsatətdə (ərizə-anketdə) qeyd edilmiş digər məlumatların yoxlanılması üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə və ya hərbi bilet, əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər üzrə məlumatların elektron informasiya sistemlərindən əldə edilməsi mümkün olduğu hallarda həmin sənədlər ərizəçidən tələb olunmur.

 

[10] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 8-1-ci və 8-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[11] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 9-cu maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9. Şəxsiyyət sənədini almaq üçün dənizçi bir neqativdən eyni ölçüdə çıxarılmış, sifətin papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan xarici görkəm və əlamətlərlə (eynək, saqqal, bığ və s.) yalnız öndən görünüşü təsvir edilmiş fotoşəkilləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməlidir.

Şəxsiyyət sənədinin verilməsinə dair və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının 9303 nömrəli (İCAO 9303) texniki tələbləri barədə məlumatlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının binasında görünən yerdə asılmalıdır.

 

[12] 2 oktyabr 2008-ci il tarixli 694-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 31 oktyabr 2008-ci il, № 243, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 10, maddə 886) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 10-cu maddəsinin birinci cümləsində “Giriş-Çıxış” İdarələrarası Avtomatlaşdırılmış Məlumat Axtarış Sisteminin (AMAS)” sözləri “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 10-cu maddəsinə “orqanının” sözündən sonra “müəyyən etdiyi orqanın (qurumun)” sözləri əlavə edilmişdir və həmin maddədə ismin müvafiq hallarında “vəsatət (ərizə-anket)” sözləri ismin müvafiq hallarında “ərizə-anket” sözləri ilə, “və gerbli möhürlə” sözləri “ilə” sözü ilə, “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin” sözləri “İAMAS-ın” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 17 oktyabr 2014-cü il tarixli 1068-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 9 noyabr 2014-cü il, № 245; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1348) ilə 11-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11. Şəxsiyyət sənədini verən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə dənizçiyə şəxsiyyət sənədinin verilməsindən imtina edilməklə, onun ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək hüququ “Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda göstərilmiş əsaslar olduqda müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər.

25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 11-ci maddəsinə “orqanının” sözündən sonra “müəyyən etdiyi orqanın (qurumun)” sözləri və yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[14] 2 oktyabr 2008-ci il tarixli 694-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 31 oktyabr 2008-ci il, № 243, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 10, maddə 886) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 13-cü maddəsində “Giriş-Çıxış” İdarələrarası Avtomatlaşdırılmış Məlumat Axtarış Sisteminin (AMAS)” sözləri “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 12-ci və 13-cü maddələri yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

12. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının məsul əməkdaşı şəxsiyyət sənədini doldurur və 15 gün müddətində sahibinə verilməsi üçün müraciət etmiş vəzifəli şəxsə və ya şəxsən dənizçiyə (və ya onun qanuni nümayəndəsinə) təqdim edir.

13. Şəxsiyyət sənədindəki yazılar Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ingilis dilində göstərilir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən imza və möhürlə təsdiq edilərək sənədin rekvizitləri haqqında məlumatlar “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin vahid məlumat bankına daxil edilməsi üçün göndərilir (ötürülür).

 

[15] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 13-1-ci və 13-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[16] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 15-ci maddəsinin birinci və ikinci hissələrində “orqanına” sözü “orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 15-ci maddəsinin üçüncü hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Şəxsiyyət sənədinin itirilməsi təsdiq edildikdə və ərizəçinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirildikdə, itirilmiş şəxsiyyət sənədi etibarsız hesab edilərək, yeni şəxsiyyət sənədi verilir.

 

[18] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 16-cı maddəsində “Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 1 fevral 2019-cu il tarixli 1473-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 fevral 2019-cu il, № 45, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №2, maddə 188) ilə 17-ci maddəyə “sahibinin” sözündən əvvəl “etibarlıq müddəti bitdikdə (dənizçi vəzifəsində işləməyin davam etdirilməsi üçün), onun” sözləri əlavə edilmişdir.

25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin 17-ci maddəsində “dənizçi vəzifəsində” sözləri “gəmidə” sözləri ilə, “bu sənədin dəyişdirməsi” sözləri “şəxsiyyət sənədinin dəyişdirilməsi” sözləri ilə, “yazılarında qeyri-dəqiqlik” sözləri “üzərindəki məlumatlarda səhv” sözləri ilə əvəz edilmişdir, həmin maddədən “, atasının adı” sözləri çıxarılmışdır və həmin maddəyə “yararsız” sözündən əvvəl “, o cümlədən onun elektron daşıyıcısı (çipi)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[20] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 17-1-ci və 17-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[21] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə 1 nömrəli əlavənin yeni redaksiyası təsdiq edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

“Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə

1 nömrəli əlavə

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin verilməsi haqqında müəssisənin (idarənin, təşkilatın)

VƏSATƏTİ

APPLICATION

on issuing Seafarers`Identity Document from the organization (department, institution)

 

1. Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq dənizçinin şəxsiyyət sənədinin verilməsini xahiş edirik.

In accordance with the following we hereby request to issue the Seafarers` Identity Document.

1.1. Soyadı
Surname (as well as previous surname) 

1.2. Adı
Name 

1.3. Atasının adı
Patronymic

1.4. Doğulduğu yer
Place of birth 

1.5. Doğulduğu tarix (gün, ay, il)
Date of birth (day, month, year)

1.6. Cinsi
Sex 

1.7. Qan qrupu
Blood group    

 

1.8. Səciyyəvi əlamətləri
Distinctive marks

1.9. Yaşayış yeri
Place of residence 

1.10. Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin sahibinin xidməti vəzifəsi:
Official position of the holder of Seafarers`Identity Document

                                                                                          1.11. Şəxsin imzası    
                                                                                          Signature of the applicant

2. Müəssisənin (idarənin, təşkilatın)

Organization (department, institution)

2.1. Adı / Name   

2.2. Ünvanı / Address    

2.3. Rəhbərin soyadı, adı, atasının adı

 Name, surname, patronymic of the Head

3. Vəsatətin verilməsinə əsas

 Ground for the application

4. Müəssisə, idarə, təşkilatın:

 Organization, company, department:   

5. Vəsatətin tarixi

Date of the application

 

4.1. Rəhbərin imzası:
Signature of the Head 

4.2. Möhürü / Stamp   

 

II. Dənizçinin şəxsiyyət sənədini verən dövlət orqanı tərəfindən doldurulan hissə:
Part filled by the authority issuing the Seafarers`Identity Document
_________________________________________________________________________________

a) Dənizçinin şəxsiyyət sənədini verən dövlət orqanının məsul əməkdaşı tərəfindən müəssisənin (idarənin, təşkilatın) vəsatətinin yoxlanılması ilə bağlı qeydlər:

Notes made by the official of the authority issuing the Seafarers`Identity Document with regard to the application submitted by the organization (department, institution):

6. Dənizçinin şəxsiyyət sənədini verən dövlət orqanının adı

Name of the authority issuing the Seafarers`Identity Document 

7. Vəsatətin qəbul edildiyi tarix və qeydiyyat nömrəsi  

Date of entry and registration number of the application

8. Yoxlama zamanı aşağıdakı sənədlər nəzərdən keçirilmişdir:

The following documents were checked during the examination:

Sənədlərin adı 
Name of Documents 

Nömrəsi  Number

Verilmə tarixi Date of issue

Kim tərəfindən  verilmişdir 
Issuing authority

8.1. Pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi
Passport or identification card

 

 

 

8.2. Tibbi arayış
Health Certificate

 

 

 

8.3. Lazım olarsa, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul olunmuş şəxsin sənədləri

 Documents of person become a citizen of the  Republic of Azerbaican, if necessary

 

 

 

9. Vəsatətdə dənizçi haqqında göstərilən məlumatların təqdim olunmuş sənədlərə uyğunluğu haqqında qeyd: Note on compliance of the information presented in the application about seafarer with the documents submitted

10. Dənizçinin zahiri görkəminin təqdim olunmuş  fotoşəkilə uyğunluğu haqqında qeyd: 
Note on similarity between appearance of the seafarer and the photo presented

11. Məlumatları yoxlamış məsul işçinin:

Executive official

11.1. Soyadı, Adı, atasının adı
Surname, name, patronymic 

11.2. Vəzifəsi
Position 

11.3. Şəxsin imzası
Signature

B) Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin ərizəçiyə verilməsi ilə əlaqədar qeydlər:

Note with regard to issuing Seafarers`Identity Document to the applicant

12. Sənədin verildiyi tarix
Date of issue 

 

13. Sənədin alınması ilə əlaqədar onun sahibinin şəxsi imzası  Signature of the applicant

14. Xüsusi qeydlər:

Special remarks:

 

[22] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”yə 2 nömrəli əlavə ləğv edilmişdir.

 

[23] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin spesifikasiyası”nın birinci – üçüncü və altıncı hissələri yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Dənizçinin şəxsiyyət sənədi yüksək keyfiyyətli, şəffaf plastik örtük (laminat) arasında yerləşdirilmiş və beynəlxalq standartlara uyğun dənizçinin şəxsiyyət sənədinin istehsalında istifadə olunan plastik adlanan materialdan ibarətdir.

Plastik çap üçün əlverişli olan sintetik, donuq, yüksək temperatura və kimyəvi maddələrin təsirinə müqavimətli, rütubətə davamlı, fototəsvirin keyfiyyətini yüksəltməklə yanaşı, onun saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq xassəsinə malikdir.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədi şəffaf plastikdən istifadə olunmaqla, isti sıxma üsulu ilə hazırlanır.

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin ön hissəsinin altı boyunca maşında oxuna bilən iki zolaqlı Optik Nəzarət Oxusu hissəsi vardır.

 

[24] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin spesifikasiyası”na yeni məzmunda yeddinci – doqquzuncu hissələr əlavə edilmişdir.

 

[25] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin təsviri”ndə birinci hissəyə “Təşkilatının” sözündən sonra “(ICAO-nun)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[26] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin təsviri”ndə ikinci hissənin birinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir və ikinci cümlə ləğv edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin üz tərəfinin yuxarı sağ küncündə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin rəngli təsviri verilmiş, sol tərəfdə soldan sağa “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI”, altında “REPUBLIC OF AZERBAIJAN” və onun sağında “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi”, altında “SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENT” sözləri yazılmışdır.

 

[27] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin təsviri”ndə üçüncü hissənin ikinci abzas ləğv edilmişdir və üçüncü abzasda “3x4 sm ölçülərində” sözləri “26 mm x 32 mm ölçülü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 30 mart 2020-ci il tarixli 42-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 aprel 2020-ci il, № 68, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 393) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin təsviri”nin yeddinci abzasında və “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin nümunəsi (arxa tərəfi)”ndə “ADMINISTRATION” sözü “AGENCY” sözü ilə əvəz edilmişdir.

25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin təsviri”ndə üçüncü hissənin dördüncü və beşinci abzasları yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

ortada “Soyadı/Surname”, “Adı, Atasının adı”/ “Given name, patronymic”, “Vətəndaşlığı/Nationality”, “Cinsi/Sex”, “(FİN)/PIN”, “Doğulduğu tarix/Date of birth”, “Doğulduğu yer/ Place of birth”, “Verilmə tarixi/Date of issue”, “Verildiyi yer/Place of issue”, “Etibarlıdır/Date of expiry”, “Sahibinin imzası”/”Holder` signature”, “Səciyyəvi əlamətləri/Distinctive marks”, “Möhür”/”Stamp” sözləri yazılmışdır;

dənizçinin şəxsiyyət sənədinin arxa tərəfində biometrik məlumatlar və maşınla oxuna bilən məlumatlar zonası üçün yer ayrılmışdır “AZ - STATE MARITIME AGENCY”, “Ünvan / Address, “Telefon / Phone”, “Faks / Fax”, “E-mail”, “URL” göstərilmişdir.

 

[29] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin təsviri”ndə üçüncü hissəyə yeni məzmunda altıncı abzas əlavə edilmişdir.

 

[30] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin təsviri”ndə dördüncü hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Dənizçinin şəxsiyyət sənədi üzərindəki yazılar Azərbaycan və ingilis dillərindədir.

 

[31] 25 may 2021-ci il tarixli 324-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2021-ci il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 553) ilə “Dənizçinin şəxsiyyət sənədinin nümunəsi” yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status