AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
19.03.2007
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
560
ADI
Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2007, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 239)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
31.03.2007
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.000.000
020.000.000
100.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, idarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi, miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi və proqnozlaşdırılması, bu sahədə müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədilə və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 7-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradılsın.

2. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:

3.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin strukturu, xərclər smetası və işçilərin say tərkibi barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyətinin təşkili üçün müvafiq binanın ayrılması və maddi-texniki təminatı ilə bağlı məsələləri həll etsin;

3.3. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

3.5. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti fəaliyyətə başlayanadək "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"də göstərilən vəzifələrin icrası müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən davam etdirilir.

5. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 19 mart 2007-ci il

     № 560

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2007-ci il 19 mart tarixli 560 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında

 

ƏSASNAMƏ [1]

 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti (bundan sonra - Dövlət Miqrasiya Xidməti) miqrasiya sahəsində dövlət siyasətini, miqrasiya proseslərinin idarə edilməsi və tənzimlənməsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən , hüquq-mühafizə orqanı statusu olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. [2]

2. Dövlət Miqrasiya Xidməti öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

3. Dövlət Miqrasiya Xidməti öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən mərkəzi, yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, habelə beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

4. Dövlət Miqrasiya Xidməti fəaliyyətini insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına hörmət, qanunçuluq və humanizm prinsipləri əsasında qurur.

5. Dövlət Miqrasiya Xidməti müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun sərəncamında olan dövlət əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürə, rəsmi emblemə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.

6. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına həyata keçirilir. [3]

7. Dövlət Miqrasiya Xidməti Bakı şəhərində yerləşir.

 

II. DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

 

8. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

8.1. miqrasiya sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir, bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir və həmin sahədə aidiyyəti dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir;

8.2. öz səlahiyyətləri daxilində miqrasiya proseslərinin idarə edilməsi və tənzimlənməsini həyata keçirir;

8.3. miqrasiya prosesləri üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirir;

8.3-1. hüquq-mühafizə fəaliyyətini həyata keçirir; [4]

8.3-2. miqrasiya proseslərinin idarəolunmasında «bir pəncərə» prinsipi üzrə vahid dövlət orqanının səlahiyyətlərini həyata keçirir;

8.4. immiqrasiya haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin icrasını təmin edir, emiqrasiyanın və daxili miqrasiyanın tənzimlənməsində iştirak edir;

8.5. aidiyyəti dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir;

8.6. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı və siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərinə baxılmasında iştirak edir;

8.7. qaçqınlar (sığınacaq axtaranlar) haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin icrasını təmin edir;

8.8. miqrasiya sahəsində vahid uçot sisteminin tətbiqini təmin edir və monitorinq həyata keçirir;

8.9. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənən və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə Azərbaycan Respublikasının götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin edir;

8.10. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

 

III. DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN VƏZİFƏLƏRİ

 

9. Dövlət Miqrasiya Xidməti bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

9.1. miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlamaq, aidiyyəti dövlət orqanlarının iştirakı ilə onların həyata keçirilməsini təmin etmək;

9.2. immiqrasiya, emiqrasiya və daxili miqrasiya proseslərini təhlil etmək, proqnozlaşdırmaq və onların tənzimlənməsi üzrə tədbirlər görmək, təkliflər hazırlamaq;

9.3. miqrasiya sahəsində monitorinq həyata keçirmək və nəticələrinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görmək;

9.4. miqrasiya sahəsində öz səlahiyyətləri çərçivəsində normativ tənzimləməni həyata keçirmək;

9.5. miqrasiyanın idarə edilməsi sahəsində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək;

9.6. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdən artıq Azərbaycan Respublikasına gəlməsini istəyən şəxslərin dəvətlərinin qeydiyyatını aparmaq; qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsaslar olduqda əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması məsələlərini həll etmək, habelə məsələ müsbət həll edildikdə, həmin şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsini təmin etmək; [5]

9.7. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vermək, o cümlədən həmin şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsini təmin etmək; [6]

9.7-1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazə almış, habelə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddəti uzadılmış və ya qaçqın statusu almış əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri yaşayış yeri üzrə qeydiyyata almaq və onlara müvafiq vəsiqələrin verilməsini təmin etmək; [7]

9.7-2. “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinə uyğun olaraq əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri olduğu yer üzrə qeydiyyata almaq; [8]

9.8. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazələrini ləğv etmək, həmçinin immiqrant statusundan məhrum edilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görmək; [9]

9.9. əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasında müəyyən edilmiş müvəqqəti olma, habelə müvəqqəti və daimi yaşama, yaşayış yeri üzrə qeydiyyat qaydalarına riayət etmələri üzərində öz səlahiyyətləri daxilində nəzarəti həyata keçirmək; [10]

9.9-1. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müvafiq inzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq; [11]

9.10. xarici əmək miqrasiyası proseslərinin tənzimlənməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;

9.11. immiqrasiya kvotasına dair, o cümlədən əcnəbi əmək qüvvəsinin ölkə ərazisinə cəlb edilməsi üzrə aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə təkliflər hazırlamaq; [12]

9.11-1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbi işçi qüvvəsini cəlb etmək və ondan istifadə etmək üçün icazə vermək, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmək üçün “bir pəncərə” prinsipi əsasında iş icazələrini vermək, onların müddətini uzatmaq, habelə verilmiş iş icazələrini ləğv etmək; [13]

9.11-2. iş icazəsinin qüvvədə olma qaydalarına nəzarət etmək; [14]

9.12. əməkçi miqrantların çalışdığı iş yerlərində yoxlamalar aparmaq, onların müvafiq statusa və iş icazələrinə malik olmalarını araşdırmaq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədbirlər görmək; [15]

9.13. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində olma və yaşama qaydaları ilə bağlı hüquqi informasiya ilə təmin edilməsi üçün tədbirlər görmək;

9.14. öz səlahiyyətləri daxilində miqrantların sosial müdafiəsi üçün zəruri şərait yaratmaq, onların yerli şəraitə uyğunlaşdırılması üçün tədbirlər görmək və həmin tədbirləri əlaqələndirmək, hüquqlarını müdafiə etmək; [16]

9.15. xarici ölkələrə müvəqqəti və ya daimi köçən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qeydiyyatını aparmaq, onların hüquq və mənafelərinin təmin edilməsi üzrə aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə xarici dövlətlərin müvafiq orqanları ilə əməkdaşlıq etmək, xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dəstəklənməsinə yönəlmiş dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;

9.16. miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin pozulması hallarını araşdırmaq, onlar barədə məlumatları Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid miqrasiya məlumat sistemi vasitəsilə Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminə ötürmək və aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə qanunsuz miqrantların müəyyən edilməsi və qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması üçün tədbirlər görmək, zəruri hallarda miqrasiya sahəsində qanunvericiliyi pozmuş əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri inzibati qaydada tutmaq; [17]

9.17. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılması barədə qərar qəbul etmək və onun icrasını təmin etmək, habelə və ölkədən çıxarılmış əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gəlişinin müəyyən müddətə qadağan edilməsi barədə qərar qəbul etmək, onun icrasını təmin etmək məqsədilə aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərmək, icrasına nəzarət etmək; [18]

9.17-1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarma növündə inzibati tənbehi icra etmək;

9.17-2. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma növündə əlavə cəzanı icra etmək; [19]

9.17-3. qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzlərinin fəaliyyətini təşkil etmək və onların idarə olunmasını, o cümlədən həmin mərkəzlərdə rejim qaydalarının, təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək; [20]

9.18. Azərbaycan Respublikasında yaşayan şəxslərdən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul, bərpa və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxma məsələlərinə dair vəsatətləri qəbul etmək; həmin vəsatətlər üzrə toplanmış sənədləri və aidiyyəti dövlət orqanlarının rəylərini baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etmək; [21]

9.18-1. Şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətini Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada müəyyənləşdirmək; [22]

9.18-2. şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını itirməsi ilə bağlı məsələyə baxılması üçün məhkəməyə müraciət etmək; [23]

9.19. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə siyasi sığınacaq verilməsi məsələsinin həllində iştirak etmək;

9.20. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qaçqın (sığınacaq axtaran) statusunu və bu statusu təsdiq edən sənədi vermək; sığınacaq axtaran şəxsləri qəbul etmək və müvəqqəti yerləşdirmək, onların qeydiyyatını aparmaq;

qaçqın statusundan məhrum edilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görmək;

qaçqınların repatriasiya məsələlərində iştirak etmək;

9.20-1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılan və sərhədkeçmə sənədləri olmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda səyahət sənədi vermək; [24]

9.20-2. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzlərində yerləşdirilməsini və saxlanılmasını təmin etmək; [25]

9.21. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin səlahiyyətinə aid olan işlərlə bağlı mərkəzləşdirilmiş uçot sistemlərini təşkil etmək, o cümlədən miqrasiya sahəsində vahid informasiya sistemini yaratmaq və tətbiq etmək, onun “Lisenziyalar və icazələr” portalına, “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminə və Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestrinə inteqrasiyasını təmin etmək; [26]

9.21-1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid miqrasiya məlumat sistemi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasında yaşayan və müvəqqəti olan, habelə haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmək üçün iş icazəsi olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uçotunu aparmaq; [27]

9.21-2. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması, Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və daimi yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilmiş icazələr, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması və ya onlara qaçqın statusunun verilməsi və həmin şəxslərin yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olma müddətinin uzadılması haqqında məlumatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada «Giriş-çıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminə təqdim etmək; [28]

9.22. miqrasiya sahəsinə aid statistik hesabatları aparmaq;

9.23. miqrasiya sahəsində Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsində öz səlahiyyətləri daxilində iştirak etmək, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərinin icrasını təmin etmək;

9.24. readmissiya haqqında Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanmasında iştirak etmək;

9.25. beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sistemində elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiq edilməsini təmin etmək;

9.26. Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar və digər maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

9.27. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sistemində maddi və maliyyə vəsaitlərinin uçotunu təşkil etmək, onların istifadəsinə nəzarət etmək, struktur bölmələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görmək;

9.28. qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirlərini görmək;

9.29. öz səlahiyyətləri daxilində miqrasiya sahəsinə aid arxiv sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada saxlanılması və mühafizəsini təmin etmək; [29]

9.30. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sistemində yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi işini təşkil etmək, informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görmək; [30]

9.31. miqrasiyanın idarə edilməsi sahəsində kadr hazırlığını təmin etmək məqsədilə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sisteminə daxil olan qurumların fəaliyyətini və əməkdaşların peşə hazırlığını mütəmadi yoxlamaq və zəruri tədbirlər görmək, Dövlət Miqrasiya Xidməti işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək, onları müvafiq kurs və treninqlərə cəlb və ezam etmək, həmçinin mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün tədbirlər görmək; [31]

9.31-1. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daimi yeniləşdirilməsini təmin etmək; [32]

9.31-2. xidməti-tətbiqi idman növlərinin inkişafı proqramlarını, bədən tərbiyəsi və idman tədbirlərinin təqvim planlarını, hərbi idman kompleksinin normativlərini təsdiq etmək; [33]

9.32. Dövlət Miqrasiya Xidməti strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək;

9.32-1. müəyyən edilmiş qaydada miqrasiya orqanlarının xüsusi vasitələrlə təmin olunması üçün tədbirlər görmək; [34]

9.33. Dövlət Miqrasiya Xidməti sistemi işçilərinin əmək funksiyalarını icra etmələrinə nəzarəti həyata keçirmək;

9.33-1. Dövlət Miqrasiya Xidməti sistemi işçilərinin, habelə onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsi üzrə tədbirlər görmək, onlara tibb xidmətinin göstərilməsini təmin etmək, o cümlədən işçilərin sağlamlığının mühafizəsi istiqamətində kompleks profilaktika, müalicə və digər tədbirləri həyata keçirmək;

9.33-2. Dövlət Miqrasiya Xidməti sistemi işçilərinin məcburi sığortasını, qanunla nəzərdə tutulmuş vəzifəli şəxslərin və onların yaxın qohumlarının dövlət müdafiəsini təmin etmək; [35]

9.34. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılmasını və onların qəbulunu təmin etmək, daxil olmuş müraciətlərə vaxtında, o cümlədən internet saytı vasitəsilə cavab vermək və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada digər tədbirlər görmək;

9.35. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

IV. DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN HÜQUQLARI

 

10. Dövlət Miqrasiya Xidməti öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

10.1. miqrasiya sahəsində dövlət proqramlarının və qanunvericilik aktlarının layihələrini hazırlamaq və ya onların hazırlanmasında iştirak etmək;

10.2. miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin və idarəetmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidməti mərkəzi aparatının, tabeliyində olan regional və digər qurumların fəaliyyətinə dair icrası məcburi olan qərarlar, əmrlər, sərəncamlar vermək, qaydalar, təlimatlar və əsasnamələr qəbul etmək;

10.3. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması, müvəqqəti və ya daimi yaşama, habelə onlara haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmək üçün iş icazələri, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı və siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərinə dair vəsatətləri ilə əlaqədar təqdim edilən sənədləri və faktları araşdırmaq, zəruri hallarda müvafiq dövlət orqanlarından əlavə məlumatlar tələb etmək; [36]

10.3-1. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi üçün razılıq vermək; [37]

10.4. əməkçi miqrantlara ölkə ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazələrin və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xaricdə işə düzəldilmələrində vasitəçilik fəaliyyətinə lisenziyaların verilməsi üçün rəy vermək; [38]

10.5. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olma və yaşama qaydaları ilə bağlı məlumatların verilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində miqrasiya servislərini yaratmaq;

10.6. xarici ölkələrə köçən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qeydiyyatını aparmaq məqsədilə aidiyyəti dövlət orqanlarından müvafiq məlumatlar tələb etmək;

10.7. miqrasiya sahəsində tədqiqatlar, təhlillər, ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik və metodiki materiallar hazırlamaq, təkliflər vermək;

10.8. aidiyyəti dövlət orqanlarının iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasında yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün Azərbaycan dilinin, tarixinin, mədəniyyətinin, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və vəzifələri ilə bağlı qanunvericiliyin öyrənilməsi üzrə təlim-tədris işini təşkil etmək; [39]

10.9. miqrantların yerli şəraitə uyğunlaşdırılması işinə qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etmək;

10.10. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılması barədə qərarların icrasına dair aidiyyəti dövlət orqanlarından məlumat almaq; [40]

10.11. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qaçqın statusundan məhrum edilməsi və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılması barədə məhkəməyə müraciət etmək; [41]

10.12. miqrasiya sahəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrə tərəfdar çıxması barədə təkliflər vermək;

10.13. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq etmək, xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək;

10.14. miqrasiyanın idarə edilməsi sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün tədbirlər görmək; [42]

10.15. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə cəlb etmək;

10.16. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sisteminə daxil olan qurumların fəaliyyətini yoxlamaq və təftişini həyata keçirmək;

10.17. öz səlahiyyətləri daxilində miqrasiya sahəsi üzrə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

10.18. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada mətbu nəşrlər təsis etməklə xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq, internet saytı yaratmaq və ondan istifadə etmək; [43]

10.19. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada sərəncamında olan dövlət əmlakı barəsində hüquqları həyata keçirmək;

10.20. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin ehtiyacları üçün əsaslı tikinti aparılması, bina və tikililərin yenidən qurulması və təmiri ilə bağlı işlər görmək;

10.21. Dövlət Miqrasiya Xidməti işçilərinin əmək şəraitinin, maddi təminatının və sosial-məişət xidmətinin yaxşılaşdırılması barədə təkliflər vermək;

10.22. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

V. DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

 

11. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin aparatı və onun tabeliyində olan qurumlar, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid sistemini təşkil edir. [44]

Dövlət Miqrasiya Xidməti həvalə edilmiş vəzifələri bilavasitə özü və tabeliyindəki qurumlar vasitəsilə həyata keçirir.

12. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin strukturu və işçilərinin ümumi say tərkibi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilir. Xidmətin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların (hüquqi şəxslərin, təşkilatların və sair) siyahısını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir. [45]

13. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sistemində qulluq keçmə qaydaları və şərtləri dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. [46]

14. Dövlət Miqrasiya Xidmətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi (bundan sonra - Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi) rəhbərlik edir. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Dövlət Miqrasiya Xidmətinə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

15. Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən bir birinci müavini və iki müavini vardır. Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin müavinləri onlara Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi tərəfindən həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar. [47]

16. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi :

16.1. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

16.2. müavinləri arasında vəzifə bölgüsünü aparır, onların, habelə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin digər vəzifəli şəxslərinin ştat, kadr, maliyyə, istehsalattəsərrüfat və digər məsələlər üzrə səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir və qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;

16.3. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların əsasnamələrini təsdiq edir, onların fəaliyyətinə nəzarəti təşkil edir və işinin əlaqələndirilməsini təmin edir; [48]

16.3-1. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin aparatının struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların əsasnamələrini təsdiq edir, tabeliyində olan hüquqi şəxslərin nizamnamələrini isə təsdiq edilməsi üçün müəyyən olunmuş qaydada təqdim edir; [49]

16.4. müəyyən edilmiş struktur, əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin say həddi daxilində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mərkəzi aparatının və tabeliyində olan qurumların strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər smetasını təsdiq edir;

16.5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırılmaqla Dövlət Miqrasiya Xidmətinin baş idarələrinin və regional miqrasiya idarələrinin rəislərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin digər işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür; [50]

16.6. miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı təklifləri, qanun və digər normativ hüquqi aktların layihələrini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir;

16.7. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mərkəzi aparatının, tabeliyində olan regional və digər qurumların fəaliyyətinə dair icrası məcburi olan əmrlər, sərəncamlar, göstərişlər verir, normativ hüquqi aktları imzalayır (təsdiq edir), onların icrasını təşkil edir və icrasına nəzarəti həyata keçirir; [51]

16.8. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv edir;

16.9. Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin dövlət və digər qurumları ilə münasibətlərdə Dövlət Miqrasiya Xidmətini təmsil edir, verilmiş səlahiyyətlər daxilində xarici ölkələrin müvafiq dövlət orqanları ilə və beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar aparır, beynəlxalq, dövlətlərarası və hökumətlərarası danışıqlarda iştirak edir, müəyyən edilmiş qaydada beynəlxalq sənədləri imzalayır;

16.10. Dövlət Miqrasiya Xidməti işçilərinin ümumi say tərkibi və strukturu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təkliflər verir;

16.11. dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin səmərəli xərclənməsini təmin edir;

16.11-1. dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin, büdcədənkənar xüsusi

vəsaitlərin sərəncamçısı olmaqla, maliyyə vəsaitini tabeliyindəki qurumlar arasında bölüşdürür, ayrılmış vəsaitlərin həddi nəzərə alınmaqla işçilərin vəzifə maaşlarına əlavələr təyin edir, o cümlədən qulluq stajına, xüsusi rütbələr və ixtisas dərəcələrinə görə əlavələrin, maddi yardım və mükafatların verilməsini təmin edir; [52]

16.12. müəyyən edilmiş əməkhaqqı və işçilərin say həddi daxilində müəyyən olunmuş qaydada tabeliyində olan qurumların yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi barədə müvafiq qərarlar qəbul edir; [53]

16.12-1. Dövlət Miqrasiya Xidmətinə işə qəbulun aşkarlıq şəraitində şəffaf üsullarla müsabiqə və müsahibə əsasında həyata keçirilməsi məsələsini həll edir; [54]

16.12-2. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin işçilərinə xüsusi rütbələr və ixtisas dərəcələri verir, ali xüsusi rütbələr verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdimat verir;

16.12-3. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəmzlərinin təsis edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təkliflər verir; [55]

16.12-4. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin işçilərini, habelə “Miqrasiya orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığa görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq digər şəxsləri Azərbaycan Respublikasının orden və medalları ilə təltif olunmaq üçün təqdim edir, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən səlahiyyət verildiyi halda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin işçilərini medallarla təltif edir; [56]

16.13. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

17. Dövlət Miqrasiya Xidmətində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisindən (kollegiyanın sədri), onun müavinlərindən, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisindən və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin digər rəhbər işçilərindən ibarət kollegiya yaradılır. Kollegiyanın tərkibi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir. [57]

18. Kollegiyanın iclaslarında Dövlət Miqrasiya Xidməti fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, icra intizamının vəziyyəti, kadr məsələləri, normativ hüquqi aktların layihələri müzakirə edilir, digər mühüm məsələlərə baxılır və müvafiq qərarlar qəbul edilir.

19. Dövlət Miqrasiya Xidməti kollegiyasının iclasları onun üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Dövlət Miqrasiya Xidməti kollegiyasının qərarları onun üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

Dövlət Miqrasiya Xidməti kollegiyasının qərarı qəbul edilərkən səslər bərabər olarsa, kollegiyanın sədrinin səsi həlledici hesab edilir.

20. Dövlət Miqrasiya Xidməti kollegiyasının qərarları protokolla rəsmiləşdirilir və bir qayda olaraq Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin əmrləri ilə həyata keçirilir.

21. Kollegiyanın iclasları Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi tərəfindən mütəmadi olaraq çağırılır.

22. Kollegiyanın iş qaydasını Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi müəyyənləşdirir.

23. Dövlət Miqrasiya Xidməti kollegiyasının üzvləri və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi arasında fikir ayrılığı yarandığı hallarda, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verərək öz qərarını həyata keçirir.

24. Zəruri hallarda Dövlət Miqrasiya Xidməti kollegiyasının iclaslarında iştirak etmək üçün müzakirə olunan məsələlərlə bilavasitə əlaqəli olan icra hakimiyyəti orqanlarının və təşkilatların rəhbərləri, habelə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, mütəxəssislər dəvət edilə bilərlər. [58]

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       16 yanvar 2008-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 4)

2.       6 mart 2008-ci il tarixli 719 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 168)

3.       21 avqust 2008-ci il tarixli 815 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Qəzeti, 2008-ci il, 22 avqust №186, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 722)

4.       11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970)

5.       13 yanvar 2009-cu il tarixli 44 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 yanvar 2009-cu il, № 9, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 11)

6.       8 aprel 2009-cu il tarixli 76 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 9 aprel 2009-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 221)

7.       20 iyul 2009-cu il tarixli 129 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532)

8.       21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289)

9.       10 fevral 2010-cu il tarixli 219 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2010-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 83)

10.    17 mart 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 193)

11.    15 iyun 2010-cu il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 iyun 2010-cu il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 625)

12.     15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85)

13.    03 mart 2011-ci il tarixli 397 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 178)

14.    21 noyabr 2011-ci il tarixli 522 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 noyabr 2011-ci il, № 251; “Azərbaycan” qəzeti, 24 noyabr 2011-ci il, № 259; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 994)

15.    18 aprel 2012-ci il tarixli 608 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 aprel 2012-ci il, № 84, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 04, maddə 287)

16.    11 fevral 2013-cü il tarixli 827 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 fevral 2013-cü il, № 32; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 02, maddə 121)

17.    7 may 2013-cü il tarixli 892 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 98, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 513)

18.    13 sentyabr 2013-cü il tarixli 978 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 202, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1044)

19.    29 dekabr 2013-cü il tarixli 84 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1551)

20.    11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063)

21.    11 fevral 2015-ci il tarixli 457 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 119)

22.    9 sentyabr 2015-ci il tarixli 591 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 10 sentyabr 2015-ci il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 9, maddə 978)

23.    20 may 2016-cı il tarixli 907 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 868)

24.    18 may 2017-ci il tarixli 1412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 816)

25.    7 may 2019-cu il tarixli 684 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 may 2019-cu il, № 100, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 836)

26.    18 avqust 2022-ci il tarixli 1811 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 18 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 19 avqust 2022-ci il, № 176)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 20 iyul 2009-cu il tarixli 129 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532) ilə 8.3-2-ci, 9.7-1-ci, 9.11-1-ci, 9.21-1-ci, 9.21-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[2] 8 aprel 2009-cu il tarixli 76 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 9 aprel 2009-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 221) ilə Əsasnamə"yə 1-ci bənddə "həyata keçirən" sözlərindən sonra ", hüquq-mühafizə orqanı statusu olan" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»nin 6-cı bənddə «qanunvericiliyə zidd olmayan» sözləri «qanunvericilikdə nəzərdə tutulan» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 8 aprel 2009-cu il tarixli 76 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 9 aprel 2009-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 221) ilə Əsasnamə"yə yeni məzmunda 8.3-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[5] 16 yanvar 2008-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 1, maddə 4) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 9.6-cı bəndində “və viza müddətlərinin” sözləri “müddətinin” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.6-cı bəndindən “qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdən artıq” sözləri çıxarılmışdır və həmin bənddə “həll etmək” sözlərindən sonra “, habelə məsələ müsbət həll edildikdə, həmin şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın verilməsini təmin etmək” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 9.7-ci bəndində “yaşamaq üçün icazə, habelə daimi yaşamaq üçün immiqrant statusu vermək” sözləri “və ya daimi yaşamaq üçün icazə vermək, o cümlədən həmin şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsini təmin etmək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 13 sentyabr 2013-cü il tarixli 978 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 202, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1044) ilə 9.7-1-ci bənddən “və onlara müvafiq vəsiqələrin verilməsini təmin etmək” sözləri çıxarılmışdır.

 

18 may 2017-ci il tarixli 1412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 816) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.7-1-ci bəndə “icazə almış” sözlərindən sonra “, habelə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddəti uzadılmış və ya qaçqın statusu almış” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 13 sentyabr 2013-cü il tarixli 978 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 202, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1044) ilə 9.7-2-ci bənd əlavə edilmişdir.

9 sentyabr 2015-ci il tarixli 591 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 10 sentyabr 2015-ci il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 9, maddə 978) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.7-2-ci bəndə “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 13 yanvar 2009-cu il tarixli 44 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 yanvar 2009-cu il, № 9, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 11) ilə 9.8-ci bənddə "şəxslərin" sözündən sonra "Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazələrini ləğv etmək, həmçinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 9.8-ci bəndində “müvəqqəti” sözündən sonra “və ya daimi” sözləri əlavə edilmişdir və həmin bənddən “, həmçinin immiqrant statusundan məhrum edilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görmək” sözləri çıxarılmışdır.

 

[10] 17 mart 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 193) ilə 9.9-cu bənddə "yaşama" sözündən sonra ",yaşayış yeri üzrə qeydiyyat" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[11] 13 yanvar 2009-cu il tarixli 44 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 yanvar 2009-cu il, № 9, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 11) ilə yeni məzmunda 9.9-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[12] 13 yanvar 2009-cu il tarixli 44 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 yanvar 2009-cu il, № 9, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 11) ilə 9.11-ci bənddən "immiqrasiya kvotasına dair, o cümlədən" sözləri çıxarılmışdır.

 

[13] 20 iyul 2009-cu il tarixli 129 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532) ilə yeni məzmunda 8.3-2-ci, 9.7-1-ci, 9.11-1-ci, 9.21-1-ci, 9.21-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

21 noyabr 2011-ci il tarixli 522 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 noyabr 2011-ci il, № 251; “Azərbaycan” qəzeti, 24 noyabr 2011-ci il, № 259; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 994) ilə 9.11-1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.11-1. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazələrin verilməsini «bir pəncərə» prinsipi əsasında təşkil etmək;

 

11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 9.11-1-ci bəndindən “Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbi işçi qüvvəsini cəlb etmək və ondan istifadə etmək üçün icazə vermək,” sözləri çıxarılmışdır və həmin bənddə (hər iki halda) “fərdi icazələri” sözləri “iş icazələrini” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"yə yeni məzmunda 9.11-2-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[15] 13 yanvar 2009-cu il tarixli 44 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 yanvar 2009-cu il, № 9, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 11) ilə 9.12-ci bənddə "araşdırmaq" sözündən sonra ",qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədbirlər görmək" sözləri əlavə edilmişdir.

 

11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 9.12-ci bəndində “fərdi icazələrə” sözləri “iş icazələrinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 9.14-cü bəndində “tədbirlər görmək” sözlərindən sonra “və həmin tədbirləri əlaqələndirmək” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[17] 13 yanvar 2009-cu il tarixli 44 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 yanvar 2009-cu il, № 9, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 11) ilə 9.16-cı bənddə "müəyyən edilməsi" sözlərindən sonra "və qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması" sözləri əlavə edilmişdir.

 

8 aprel 2009-cu il tarixli 76 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 9 aprel 2009-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 221) ilə Əsasnamə"yə 9.16-cı bənddə "tədbirlər görmək" sözlərindən sonra ", zəruri hallarda miqrasiya sahəsində qanunvericiliyi pozmuş əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri inzibati qaydada tutmaq" sözləri əlavə edilmişdir.

 

20 iyul 2009-cu il tarixli 129 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532) ilə 9.16-cı bənddə «məlumatları» sözündən sonra «Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid miqrasiya məlumat sistemi vasitəsilə» sözləri əlavə edilmişdir.

 

[18] 8 aprel 2009-cu il tarixli 76 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 9 aprel 2009-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 221) ilə Əsasnamə"yə 9.17-ci bənddə "çıxarılması və" sözləri "çıxarılması barədə qərar qəbul etmək və onun icrasını təmin etmək, habelə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 29 dekabr 2013-cü il tarixli 84 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1551) ilə 9.17-1-ci və 9.17-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[20] 9 sentyabr 2015-ci il tarixli 591 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 10 sentyabr 2015-ci il, № 197) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nə yeni məzmunda 9.17-3-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[21] 20 may 2016-cı il tarixli 907 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 868) ilə 9.18-ci bənddə “xitam və bərpa” sözləri “bərpa və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxma” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 11 fevral 2015-ci il tarixli 457 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 119) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı məzmunda 9.18-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[23] 20 may 2016-cı il tarixli 907 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 868) ilə yeni məzmunda 9.18-2-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[24] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"yə yeni məzmunda 9.20-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[25] 9 sentyabr 2015-ci il tarixli 591 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 10 sentyabr 2015-ci il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 9, maddə 978) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nə yeni məzmunda 9.20-2-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[26] 21 avqust 2008-ci il tarixli 815 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Qəzeti, 2008-ci il, 22 avqust №186, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 722) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.16-cı bəndində “Giriş-çıxış” Avtomatlaşdırılmış Məlumat Axtarış Sisteminə (AMAS-a)” sözləri, 9.21-ci bəndində “AMAS-a” sözü “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 may 2019-cu il tarixli 684 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 may 2019-cu il, № 100, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 836) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.21-ci bəndinə “onun” sözündən sonra “Lisenziyalar və icazələr” portalına,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[27] 21 noyabr 2011-ci il tarixli 522 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 noyabr 2011-ci il, № 251; “Azərbaycan” qəzeti, 24 noyabr 2011-ci il, № 259; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 994) ilə 9.21-1-ci bənddə “müvəqqəti olan” sözlərindən sonra “, habelə haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmək üçün fərdi icazəsi olan” sözləri əlavə edilmişdir.

 

11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 9.21-1-ci bəndində “fərdi icazəsi” sözləri “iş icazəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 13 sentyabr 2013-cü il tarixli 978 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 14 sentyabr 2013-cü il, № 202, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 09, maddə 1044) ilə 9.21-2-ci bəndin əvvəlinə “əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

18 may 2017-ci il tarixli 1412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 816) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.21-2-ci bəndə “icazələr” sözündən sonra “, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması və ya onlara qaçqın statusunun verilməsi” sözləri əlavə edilmişdir və həmin bənddən “, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olma müddətinin uzadılması” sözləri çıxarılmışdır.

 

[29] 18 avqust 2022-ci il tarixli 1811 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 18 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 19 avqust 2022-ci il, № 176) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.29-cu bəndindən “saxlanılması və” sözləri çıxarılmışdır.

 

[30] 17 mart 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 193) ilə 9.30-cu bənddə "etmək" sözündən sonra ",informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görmək" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[31] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»nin 9.31-ci bənddə «ezam etmək» sözlərindən sonra «, həmçinin mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün tədbirlər görmək» sözləri əlavə edilmişdir.

 

15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.31-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»yə 9.31-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[33] 10 fevral 2010-cu il tarixli 219 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2010-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 83) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”yə 9.31-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

15 iyun 2010-cu il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 iyun 2010-cu il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 625) ilə 9.31-1-ci bənddə “9.31-1. xidməti-tətbiqi” sözləri “9.31-2. xidməti-tətbiqi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 15 iyun 2010-cu il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 iyun 2010-cu il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 625) ilə yeni məzmunda 9.32-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[35] 17 mart 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 193) ilə yeni məzmunda 9.33-1-ci9.33-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[36] 21 noyabr 2011-ci il tarixli 522 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 noyabr 2011-ci il, № 251; “Azərbaycan” qəzeti, 24 noyabr 2011-ci il, № 259; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 994) ilə 10.3-cü bənddə “habelə” sözündən sonra “onlara haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmək üçün fərdi icazələr,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 10.3-cü bəndində “müvəqqəti olma” sözləri “müvəqqəti olma müddətinin uzadılması” sözləri ilə, “fərdi icazələr” sözləri “iş icazələri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 6 mart 2008-ci il tarixli 719 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 168) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 10.3-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[38] 21 noyabr 2011-ci il tarixli 522 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 22 noyabr 2011-ci il, № 251; “Azərbaycan” qəzeti, 24 noyabr 2011-ci il, № 259; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 11, maddə 994) ilə 10.4-cü bənddən “əməkçi miqrantlara ölkə ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazələrin və” sözləri çıxarılmışdır.

 

[39] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 10.8-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.8. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə immiqrant statusunu almaq, habelə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul olunmaq istəyən şəxslər üçün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, Azərbaycan dilinin, tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsi üzrə tədris kurslarının təşkilində iştirak etmək;

 

[40] 29 dekabr 2013-cü il tarixli 84 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2013-cü il, № 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 12, maddə 1551) ilə 10.10-cu bənd ləğv edilmişdir.

 

[41] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 sentyabr 2014-cü il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1063) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 10.11-ci bənddə “immiqrant və qaçqın statuslarından” sözləri “qaçqın statusundan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»nin 10.14-cü bənd çıxarılmışdır.

 

[43] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»nin 10.18-ci bənddən «, internet saytı yaratmaq və ondan istifadə etmək» sözləri çıxarılmışdır.

 

[44] 18 aprel 2012-ci il tarixli 608 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 aprel 2012-ci il, № 84, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 04, maddə 287) “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”də 11-ci bəndin birinci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mərkəzi aparatı və onun tabeliyində olan regional və digər qurumları Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid sistemini təşkil edir.

 

[45] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»yə 12-ci bəndə yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[46] 8 aprel 2009-cu il tarixli 76 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 9 aprel 2009-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 221) ilə Əsasnamə"yə 13-cü bənddən "dövlət qulluğu haqqında" sözləri çıxarılmışdır.

 

[47] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»yə 15-ci bəndin birinci cümləsində «müavinləri» sözü «üç müavini» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

03 mart 2011-ci il tarixli 397 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 03, maddə 175) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 15-ci bəndinin birinci cümləsində “üç müavini” sözləri “bir birinci müavini və iki müavini” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[48] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»nin 16.3-cü bənddən «əsasnamələrini təsdiq edir, onların» sözləri çıxarılmışdır.

 

[49] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»nin 16.3-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[50] 6 mart 2008-ci il tarixli 719 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 168) ilə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə"nin 16.5-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16.5. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mərkəzi aparatının işçilərini, tabeliyində olan regional və digər qurumların rəhbərlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, həmçinin digər işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür;

 

17 mart 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 193) ilə 16.5-ci bənddə "şöbə müdirlərini və regional idarələrinin rəhbərlərini" sözləri "baş idarələrinin və regional miqrasiya idarələrinin rəislərini" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»nin 10.2-ci, 11-ci, 16.4-cü və 16.7-ci bəndlərdən «mərkəzi» sözü çıxarılmışdır.

 

[52] 17 mart 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 193) ilə yeni məzmunda 16.11-1-ci bəndi əlavə edilmişdir.

 

[53] 8 aprel 2009-cu il tarixli 76 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 9 aprel 2009-cu il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 221) ilə Əsasnamə"yə yeni məzmunda 16.12-1-ci16.12-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[54] 7 may 2013-cü il tarixli 892 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti 9 may 2013-cü il, № 988, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 05, maddə 513) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 16.12-1-ci bəndində “müsabiqə və şəffaflıq” sözləri “aşkarlıq şəraitində şəffaf üsullarla müsabiqə və müsahibə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 17 mart 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 193) ilə yeni məzmunda 16.12-3-cü bəndi əlavə edilmişdir.

 

[56] 11 fevral 2013-cü il tarixli 827 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 fevral 2013-cü il, № 32; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 02, maddə 121) ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”yə 16.12-4-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[57] 18 aprel 2012-ci il tarixli 608 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 19 aprel 2012-ci il, № 84, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 04, maddə 287) “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”də 17-ci bənddə “müavinlərindən” sözündən sonra “, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisindən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[58] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə»nin 24-cü bənddən «rəhbərləri» sözü çıxarılmışdır.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status