AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
16.02.2007
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
248-IIIQ
ADI
Azərbaycan Respublikasının "Şərəf" və "Dostluq" ordenlərinin təsis edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2007, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 213)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
31.03.2007
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikasının "Şərəf" və "Dostluq" ordenlərinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının "Şərəf" və "Dostluq" ordenlərinin təsis edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının "Şərəf" və "Dostluq" ordenləri təsis edilsin.

II. "Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, № 23, maddə 996; 1993-cü il, № 23, maddə 676; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 251; 2003-cü il, № 12, I kitab, maddə 677; 2005-ci il, № 4, maddə 291; 2006-cı il, № 10, maddə 846) 1-ci maddəsinin altıncı və yeddinci abzasları müvafiq olaraq yeddinci və doqquzuncu abzaslar hesab edilsin və maddəyə aşağıdakı məzmunda altıncı və səkkizinci abzaslar əlavə edilsin:

“Şərəf” ordeni;

“Dostluq” ordeni;”.

III. Azərbaycan Respublikasının “Şərəf” ordeninin statutu təsdiq edilsin (əlavə olunur).

IV. Azərbaycan Respublikasının “Şərəf” ordeninin təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

V. Azərbaycan Respublikasının “Dostluq” ordeninin statutu təsdiq edilsin (əlavə olunur).

VI. Azərbaycan Respublikasının “Dostluq” ordeninin təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

VII. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 16 fevral 2007-ci il

№ 248-IIIQ

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikasının

2007-ci il 16 fevral tarixli 248-IIIQ nömrəli Qanunu ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının “Şərəf” ordeninin statutu

 

1. Azərbaycan Respublikasının “Şərəf” ordeni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakılara görə verilir:

1.1 Azərbaycan Respublikasının dövləti və xalqı qarşısında böyük xidmətlərinə görə;

1.2. Azərbaycan Respublikasının milli dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərinə görə;

1.3. iqtisadi, elmi-texniki, sosial-mədəni inkişafda müstəsna xidmətlərinə görə;

1.4. elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət, təhsil və səhiyyə sahələrində böyük xidmətlərinə görə.

2. Azərbaycan Respublikasının “Şərəf” ordeni döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda “Rəşadət” ordenindən sonra taxılır. [1]

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikasının

2007-ci il 16 fevral tarixli 248-IIIQ nömrəli Qanunu ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının “Şərəf” ordeninin təsviri

 

1. “Şərəf” ordeni qızıldan və platindən hazırlanmış səkkizguşəli ulduz və onun üzərinə bərkidilmiş girdə lövhədən ibarətdir. Girdə lövhədə platindən duzəldilmiş xarici və qızıldan düzəldilmiş daxili dairə mövcuddur. Platindən hazırlanmış xarici dairənin yuxarı hissəsində çevrə boyunca qızıldan “Şərəf” sözü həkk olunmuşdur. Girdə lövhənin ortasında süni yaqut bərkidilmişdir. Orden halqa və ilgək vasitəsilə kənarları qoşa sarı xətli tünd qırmızı rəngdə lentə birləşdirilmişdir. [2]

2. Arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında ordenin seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. [3]

3. Təltif dəstinə aşağıdakılar daxildir:

3.1 boyundan asmaq üçün kənarları qoşa sarı xətli tünd qırmızı rəngdə 27 mm enində lentdən ibarət 50 mm qabarit ölçülü orden;

3.2. paltara bərkidilmək üçün elementi olan, aşağıya doğru bucaq altında kəsilən, kənarları qoşa sarı xətli tünd qırmızı rəngdə, 37 mm x 50 mm ölçüdə lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilən 35 mm qabarit ölçülü orden. Xara lentin yuxarı hissəsinə 40 mm x 5 mm ölçülü qızılı təbəqə bərkidilir. [4]

3.3 paltara bərkidilmək üçün elementi olan, kənarları qoşa sarı xətli tünd qırmızı rəngdə, ölçüsü 37 mm x 10 mm olan 2 ədəd qəlib. Qəlibin birinin üzərinə 17 mm x 6 mm ölçüdə sarı rəngli metal lövhə bərkidilmişdir. Metal lövhənin üzərində qoşa sarı xətli tünd qırmızı rəngli dairəvi element mövcuddur. [5]

 

 


“Şərəf” ordeni

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikasının

2007-ci il 16 fevral tarixli 248-IIIQ nömrəli Qanunu ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının “Dostluq” ordeninin statutu

 

1. Azərbaycan Respublikasının “Dostluq” ordeni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aşağıdakılara görə verilir:

1.1 Azərbaycan Respublikası ilə xarici ölkələr arasında dostluq, iqtisadi və mədəni əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə;

1.2. xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi işində görkəmli xidmətlərinə görə;

1.3. dünyada, regionda və müxtəlif ölkələrdə sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olmasında, sivilizasiyalar arasında konstruktiv münasibətlərin yaradılmasında və mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasında görkəmli xidmətlərinə görə.

2. “Dostluq” ordeni döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda “Şöhrət” ordenindən sonra taxılır.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikasının

2007-ci il 16 fevral tarixli 248-IIIQ nömrəli Qanunu ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının “Dostluq” ordeninin təsviri

 

1. “Dostluq” ordeni qızıldan düzəldilmiş itiuclu səkkizguşəli ulduz və onun üzərinə bərkidilmiş girdə lövhədən ibarətdir. Girdə lövhədə tutqun sarı rəngli qızıldan hazırlanmış relyefli quş qanadları arasında parlaq platindən düzəldilmiş yer kürəsi təsvir olunmuşdur. Girdə lövhənin kənarları qabarıqdır. Orden halqa və ilgək vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rənglərini əks etdirən lentə birləşdirilmişdir. [6]

2. Arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında ordenin seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. [7]

3. Təltif dəstinə aşağıdakılar daxildir:

3.1. boyundan asmaq üçün Azərbaycan bayrağının rənglərini əks etdirən 23 mm enində lentdən ibarət 50 mm qabarit ölçülü orden;

3.2. paltara bərkidilmək üçün elementi olan, aşağıya doğru bucaq altında kəsilən, Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rənglərini əks etdirən, 37 mm x 50 mm ölçüdə lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilən 35 mm qabarit ölçülü orden. Xara lentin yuxarı hissəsinə 40 mm x 5 mm ölçülü qızılı təbəqə bərkidilir. [8]

3.3 paltara bərkidilmək üçün elementi olan, Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rənglərini əks etdirən, ölçüsü 37 mm x 10 mm olan 2 ədəd olan qəlib. Qəlibin birinin üzərinə 17 mm x 6 mm ölçüdə sarı rəngli metal lövhə bərkidilmişdir. Metal lövhənin üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rənglərini əks etdirən dairəvi element mövcuddur. [9]

 


 

“Dostluq” ordeni

 

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       30 sentyabr 2013-cü il tarixli 726-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 262, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1245)

2.       1 may 2018-ci il tarixli 1093-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 2 iyun 2018-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 875)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 1 may 2018-ci il tarixli 1093-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 2 iyun 2018-ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 875) ilə “Azərbaycan Respublikasının “Şərəf” ordeninin statutu”nun 2-ci maddəsində “Azərbaycan bayrağı” sözləri “Rəşadət” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 726-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 262, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1245) ilə ”Şərəf” ordeninin təsviri”ndə 1-ci maddənin üçüncü cümləsindən “qızıldan” sözü çıxarılmışdır.

 

[3] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 726-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 262, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1245) ilə ”Şərəf” ordeninin təsviri”ndə 2-ci maddədə “nömrəsi” sözündən əvvəl “seriyası və” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 726-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 262, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1245) ilə ”Şərəf” ordeninin təsviri”ndə 3.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.2. paltara bərkidilmək üçün 25 mm x 50 mm ölçüdə, kənarları qoşa sarı xətli tünd qırmızı rəngdə lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilən 35 mm qabarit ölçülü orden;

 

 

[5] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 726-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 262) ilə ”Şərəf” ordeninin təsviri”ndə 3.3-cü maddədə “ 1 mm x 15 mm olan” sözləri “ 37 mm x 10 mm olan 2 ədəd” sözləri ilə əvəz edilmişdir və maddəyə yeni məzmunda cümlələr əlavə edilmişdir.

 

[6] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 726-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 262) ilə “Dostluq” ordeninin təsviri”nində 1-ci maddənin ikinci cümləsindən “tutqun sarı rəngli” sözləri çıxarılmışdır və 1-ci maddənin dördüncü cümləsində və 3.1-ci maddədə “bayrağının” sözündən əvvəl “Respublikasının Dövlət” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 726-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 262) ilə “Dostluq” ordeninin təsviri”nində 2-ci maddədə “nömrəsi” sözündən əvvəl “seriyası və” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 726-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 262) ilə “Dostluq” ordeninin təsviri”nində 2-ci maddədə “nömrəsi” sözündən əvvəl “seriyası və” sözləri əlavə edilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.2. paltara bərkidilmək üçün Azərbaycan bayrağının rənglərini əks etdirən 21 mm x 50 mm ölçüdə lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilən 35 mm qabarit ölçülü orden;

[9] 30 sentyabr 2013-cü il tarixli 726-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2013-cü il, № 262) ilə “Dostluq” ordeninin təsviri”nində 3.3-cü maddədə “bayrağının rənglərini əks etdirən, 1 mm x 15 mm olan” sözləri “Respublikasının Dövlət bayrağının rənglərini əks etdirən, ölçüsü 37 mm x 10 mm olan 2 ədəd” sözləri ilə əvəz edilmişdir və maddəyə yeni məzmunda cümlələr əlavə edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status