×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
18.03.2006
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
84
ADI
“Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2006, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 305)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
18.03.2006
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
170.000.000
280.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Azərbaycan Respublikasmda sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Meliorasiya və irriqasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 25 iyun tarixli 277 nömrəli Sərəncamına və "Meliorasiya və irriqasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 dekabr tarixli 165 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: [1]

1.  "Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.  “Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamənin və sudan istifadə tariflərinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 17 iyun tarixli 97 nömrəli qərarı (tariflərə dair müddəaları istisna olmaqla) qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3.  Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 18 mart 2006-cı il

         № 84

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2006-cı il 18 mart tarixli 84 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında

 

ƏSASNAMƏ

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1. Bu Əsasnamə "Meliorasiya və irriqasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 25 iyun tarixli 277 nömrəli Sərəncamının, "Meliorasiya və irriqasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 dekabr tarixli 165 nömrəli Fərmanının və "Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 467 nömrəli Sərən-camının icrası məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının digər müvafiq qanunlarına və bu qanunlar əsasında qəbul edilmiş normativ hüquqi sənədlərə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra - Cəmiyyət) su təsərrüfatı istismar təşkilatlan ilə respublika ərazisində yerləşən su istehlakçıları (Sudan İstifadəedənlər Birlikləri istisna olmaqla) arasında sudan pullu istifadə ilə bağlı yaranan qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyir.

1.2. Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə Sudan İstifadəedənlər Birlikləri arasında sudan pullu istifadə ilə bağlı yaranan qarşılıqlı münasibətləri "Meliorasiya və irriqasiya haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinin tələblərinə əsasən aşağıdakı qaydada tənzimlənir.

Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin suvarma suyu ilə təchiz edilməsi Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə 10 ildən az olmayan müddətə bağlanan sazişə əsasən həyata keçirilir. Su mənbələrində suyun bolluğu səviyyəsinə mütənasib olaraq veriləcək suyun həcminin yuxarı və aşağı hədləri həmin sazişdə müəyyən olunur. Əkinlərin növündən və sahəsindən asılı olaraq tələb olunan suyun həcmi və suyun verilməsi qrafiki bu hədlər daxilində illik müqavilələrlə müəyyən edilir. Sazişlərin və illik müqavilələrin formaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

1.3.     Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları arasında sudan pullu istifadəyə dair hesablaşmalar sudan istifadənin təsdiq olunmuş tarifləri əsasında aparılır.

1.4.     Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatları su mənbələrinin təsdiq edilmiş limitlərinə və sudan istifadə planlarına əsasən su istehlakçılarına nəzərdə tutulmuş həcmdə və müddətlərdə suyun verilməsini təmin etməlidir.

1.5.     Su istehlakçıları meliorasiya və irriqasiya sistemlərini və onların üzərindəki hidrotexniki qurğuları qoruyub saxlamalı, onların korlanmasına və dağıdılmasına yol verməməli, sudan səmərəli və qənaətlə istifadə etməli, vaxtında aqrotexniki tədbirlər həyata keçirməklə torpaqların meliorativ vəziyyətinin pisləşməsinə yol verməməlidirlər.

1.6.     Meliorasiya və irriqasiya sistemləri və qurğularında qəza baş verərsə, onların aradan qaldırılmasında Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə birlikdə su istehlakçıları da iştirak edə bilərlər.

Əgər qəza hər hansı təşkilat və ya şəxs tərəfindən törədilibsə, dəymiş zərər günahkar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq ödənilir.

1.7. Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatlarının razılığı olmadan su mənbələrindən suyun özbaşına götürülüb istifadə edilməsi qadağandır.

 

2. SUDAN İSTİFADƏ TARİFLƏRİ

2.1.   Su ehtiyatlarının mənbələrdən götürülməsi, nəqli və istehlakçılara çatdırılması ilə əlaqədar olan xərclər vergi qanunvericiliyinə və ondan irəli gələn normativ aktlara uyğun iqtisadi cəhətdən əsaslandırılır.

2.2.  Cəmiyyət tərəfindən satılan suyun tarifləri onun keyfiyyətindən, istifadə edilməsi təyinatından (içməli su, texniki su, suvarma suyu və s.), su təsərrüfatı obyektlərinin texniki səviyyəsindən, suyun götürülmə və nəql edilmə üsullarından və istehsal xərclərinin həcminə təsir edən digər amillərdən asılı olaraq ayrı-ayrı su təsərrüfatı sistemləri üzrə diferensiallaşdırıla bilər. Sudan İstifadəedənlər Birliklərinə, bələdiyyələrə, kənd təsərrüfatı su istehlakçılarına, sənaye, kommunal-məişət və digər məqsədlər üçün verilən suyun tarifi verilmiş suyun həcminə görə (kub metr), qış otlaq sahələrinə və örüşlərə verilən sudan istifadənin tarifi isə su ilə təmin edilmiş sahənin ölçüsünə görə (hektarla) müəyyənləşdirilir.

2.3.   Sudan istifadənin tarif layihələri Cəmiyyət tərəfindən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasına təqdim edilir.

2.4.   Sudan İstifadəedənlər Birliklərinə, bələdiyyələrə və kənd təsərrüfatı su istehlakçılarına verilən suvarma suyunun, habelə qış otlaq sahələrinə və örüşlərə verilən suyun tarifləri güzəştli, sənaye, kommunal-məişət və digər məqsədlər üçün sudan istifadənin tarifləri isə verilən suyun istehsalına çəkilən faktiki xərclər əsasında Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən təsdiq edilir.

2.5.   Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin öz üzvlərinə və üzvü olmayan şəxslərə verdiyi suya görə haqları Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müəyyən etdiyi su tarifləri, habelə istifadəsində olan meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin saxlanmasına, istismarına, yaxşılaşdırılmasına və inkişafına tələb olunan xərclər nəzərə alınmaqla, Birlik müəyyən edir.

2.6.   Bələdiyyələrin su təsərrüfatı obyektində sudan istifadə haqqı və onun diferensiallaşdırılması suyun keyfiyyətindən, istifadəyə görə təyinatından (içməli, texniki, suvarma və s.) su ehtiyatlarının və ona tələbatın fəsillər üzrə dəyişkənliyindən, su təsərrüfatı obyektlərinin texniki səviyyəsindən, suyun götürülmə və nəql edilmə üsullarından və istehsal xərclərinin həcminə təsir edən digər amillərdən asılı olaraq bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir.

2.7.   Xüsusi mülkiyyətdə olan su obyektlərində sudan istifadə haqqı mülkiyyətçilərlə su istehlakçıları arasında bağlanmış müqavilə əsasında müəyyən olunur.

2.8.   Suyun ölçülməsi və uçotu "Suların dövlət uçotu Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 17 yanvar tarixli 7 nömrəli qərarına əsasən aparılır.

 

4.   SUDAN İSTİFADƏ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ

3.1.   Sudan pullu istifadə Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları (Sudan İstifadəedənlər Birlikləri istisna olmaqla) arasında bağlanmış müqavilələr və aktlar əsasında həyata keçirilir (1, 2 və 3 nömrəli əlavələr).

3.2.     Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatları və su istehlakçıları tərəfindən təyin edilmiş şəxslər suyun verilməsini, alınmasını və ondan istifadə olunmasını göstərən və hər iki tərəfin imzaları ilə təsdiq olunan hesabat aparırlar. Bu hesabatlar əsasında ayda bir dəfə və hər suvarmadan sonra bu Əsasnaməyə əlavə edilmiş formada aktlar tərtib olunur.

3.3. Su istehlakçıları götürüləcək suyun dəyərinin hər ayın əvvəlində avans şəklində 30 faizini, qalan hissəsini isə sonrakı ayın 5-dək ödəyirlər.

3.4. Su istehlakçıları tərəfindən sudan istifadə haqqının su təsərrüfatı istismar idarələrinə natura şəklində ödənilməsinə icazə verilmir.

 

4. SU İSTEHLAKÇILARINA SUYUN VERİLMƏSİ

4.1. Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatları tərəfindən su istehlakçılarına suyun verilməsi müəyyən edilmiş norma və normativlərə uyğun olaraq aşağıdakı hədlərdə təmin olunur:

4.1.1.  sərhəd və sərhədyanı çaylardan - Azərbaycan Respublikasının qonşu dövlətlərlə bağladığı sazişlərdə müəyyən edilmiş su limitləri həddində;

4.1.2.  respublikanın çaylarından - 75 faiz təminatlı illik su axımı həddində;

4.1.3.  digər su mənbələrindən - təsdiq olunmuş limitlər həddində.

4.2.  Əgər su təminatı bu Əsasnamənin 4.1-ci bəndində göstərilmiş hədlərdən aşağı olarsa, o zaman Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatları su istehlakçılarını əvvəlcədən xəbərdar etməklə, verilən suyun miqdarını mütənasib olaraq azaldırlar.

4.3.  Mənbədə suyun çatışmadığı hallarda, Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatlan su istehlakçılarını xəbərdar edərək suyun verilməsini müvafiq qaydada azaldır və bərabər təminat prinsipinə əsaslanaraq buraxılmasını təmin edirlər.

4.4.  Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatlan tərəfindən su istehlakçılarına üzürlü səbəb olmadan müqavilədə göstərilən miqdardan az su verildikdə, yaxud heç verilmədikdə, onların arasında yaranmış mübahisələrə, o cümlədən su istehlakçılarına dəymiş zərərlə əlaqədar məsələlərə su istehlakçılarının iştirakı ilə Cəmiyyət və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yerində birgə baxılır və məsələnin həlli üzrə tədbir görülür.

4.5.  Suyun verilməsi, qəbul edilməsi və ondan istifadə olunması Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatlan ilə su istehlakçıları arasında razılaşdırılmış qrafik əsasında həyata keçirilir.

4.6.  Su istehlakçılarına veriləcək suyun həcmi su mənbəyinin və suvarma sisteminin imkanları nəzərə alınmaqla, sudan istifadə qrafikinə əsasən müəyyən edilir və tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə göstərilir.

4.7.  Su istehlakçısı götürülən suyun həcminin dəyişməsi ilə əlaqədar təkliflərini su verilməsinə başlanmazdan ən azı 10 gün əvvəl Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatına təqdim etməlidir. Əks təqdirdə, sifarişin yerinə yetirilməsinə Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatı zəmanət verməyə bilər.

4.8.  Müəyyən müddət ərzində verilən suyun həcmi müqavilədə nəzərdə tutulduğundan az və ya çox olduğu hallarda tərəflərə sonrakı dövrlərdə bu fərqin aradan götürülməsini tələb etmək hüququ verilir.

4.9.  Cəmiyyətin su təsərrüfatı istismar təşkilatlarının müqavilədə nəzərdə tutulduğundan artıq su vermək imkanı olduğu halda, yeni müddət və şərtlərlə bağlı dəyişikliklər tərəflər arasında əlavə razılaşma əsasında aparılır.


5. SUYUN ÇATIŞMAMASI NƏTİCƏSİNDƏ YARANMIŞ

MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

5.1.  Təbii şəraitdən asılı olaraq (təbii fəlakət, quraqlıq, daşqınlar, sellər və s.) mənbədə suyun azalması nəticəsində (bu Əsasnamənin 4.1-ci və 4.2-ci bəndləri) su istehlakçılarına dəymiş zərər, əkinlər sığorta edilibsə, müəyyən olunmuş qaydada müvafiq sığorta idarələri tərəfindən ödənilir.

5.2.  Suvarılan sahə və suyun həcmi barədə tərəflər arasında yaranan mübahisələr qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən tənzimlənir.

5.3.  Su istehlakçıları verilən sudan təyinatlı və səmərəli istifadə etməyərək suyun kanallara, kollektor-drenaj şəbəkələrinə və s. axıdılmasına və səlahiyyətli su təsərrüfatı istismar təşkilatlarının müəyyən olunmuş qaydada razılığı olmadan mənbələrdən özbaşına su götürülməsinə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məsuliyyət daşıyırlar.

 


 

"Azərbaycan Respublikasında sudan pullu

istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə"yə

                                                                     1 nömrəli ƏLAVƏ

I. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar

Cəmiyyətinin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları

arasında suvarma suyunun verilməsi üzrə müqavilənin nümunəvi

forması

 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları arasında

suvarma suyunun verilməsi üzrə

 

MÜQAVİLƏ

 

"_____"___________________200    -ci il

________________________________________________________________________

(su verən təşkilatın adı)

Bundan sonra müqavilənin

mətnində "İcraçı" adlanan______________________________________________________

(vəzifəsi,

_______________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

şəxsində bir tərəfdən________________________________________________________

(su istehlakçılarının adı)

Bundan sonra müqavilələrin

mətnində ”Sifarişçi” adlanan___________________________________________________

(vəzifəsi,

 

_____________________________________________________________________________ soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsində digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 18 mart tarixli 84 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə"yə uyğun

olaraq 200 __ -ci ildə suvarılan əkin sahələrinə suyun verilməsi və qəbul edilməsi şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə bu Müqaviləni bağlayırıq.

Sifarişçinin suvarılan əkin sahələrində 200 __-ci ildə aparılacaq əkinlərin

strukturu:

Bitkilərin adı

Əkin altında olan suvarılacaq sahələr (hektar)

Taxıl

 

Pambıq

 

Yem bitküeri

 

Çoxillik əkmələr

 

Bostan-tərəvəz

 

Həyətyanı sahələr

 

Cəmi

 

 

Tərəflərin öhdəlikləri 1.

 

İcraçının öhdəlikləri:

1.1. su mənbələrinin təsdiq edilmiş limitlərinə və sudan istifadə planlarına əsasən Sifarişçiyə il ərzində (Müqavilə müddətində) onun əkin altında olan suvarılan sahəsinə aşağıda göstərilən qrafikə uyğun olaraq suvarma suyu vermək:

min kub.m

I

I

uII

IIII

IIV

V

V

VVI

VVI

 VII

 VIII

 

IX

 

XI

 

XII

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.     balansında olan suvarma sistemlərini və onların üzərində olan hidrotexniki qurğuları saz və işlək vəziyyətdə saxlamaq;

1.3.     Sifarişçiyə üzürlü səbəb olmadan Müqavilədə göstərilən miqdardan az su verildikdə, yaxud heç verilmədikdə, İcraçı ilə Sifarişçi arasında yaranmış mübahisələrə, o cümlədən Sifarişçiyə dəymiş zərərlə əlaqədar məsələlərə Sifarişçinin iştirakı ilə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yerində birgə baxmaq və onların həlli üzrə tədbirlər görmək.

Qeyd. Təbii şəraitdən asılı olaraq suvarma normalan, verilən suyun həcmi və müddəti tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilər.

 

2. Sifarişçinin öhdəlikləri:

2.1. ona xidmət edən suvarma sistemlərini və onların üzərində olan hidrotexniki qurğuları qoruyub saxlamaq, onların korlanmasına və dağıdılmasına yol verməmək;

 

2.2.   suvarma suyundan səmərəli və qənaətlə istifadə olunmasını təmin etmək, aqrotexniki tədbirləri vaxtında həyata keçirmək, torpaqların meliorativ vəziyyətinin pisləşməsinə yol verməmək;

2.3.   istifadə edilmiş hər kub.m su üçün müəyyən edilmiş tariflərə uyğun olaraq_____   manat hesabından İcraçıya suyun dəyərini ödəmək.

 

Qeyd.  1. Sifarişçiyə Müqavilədə nəzərdə tutulan həddən artıq su verilərsə, bu barədə səbəbi göstərilməklə xüsusi akt tərtib olunmalıdır.

2.    Müqavilədə göstəriləndən artıq su götürülərsə, verilən suyun dəyəri müəyyən
olunmuş tarifin 1,1 nisbətində ödənilməlidir.

3.    Sifarişçi nəzərdə tutulmuş sudan imtina edərsə, bu barədə Müqavilədə nəzərdə
tutulmuş suyun verilməsi tarixindən ən geci 7 gün əvvəl İcraçım xəbərdar etməlidir.

 

3. Müqavilə üzrə qarşılıqlı hesablaşma

3.1.     Sifarişçiyə verilən suyun hesabatı hər ay aparılır və İcraçı ilə Sifarişçi arasında müvafiq aktla sənədləşdirilir.

3.2.   Sifarişçi verilən suyıın həcmindən asılı olaraq, hər ay ödənilməli olan vəsaitin əvvəlcədən 30 faizini avans formasında, qalan hissəsini isə sonrakı ayın 5-dək ödəyir.

 

4. TərəfLərin məsuliyyəti

Müqavilədə göstərilən öhdəliklər yerinə yetirilməzsə, yaxud lazımi qaydada yerinə yetirilməzsə, İcraçı və Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.

5.     Müqavilə üzrə yaranan mübahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir.

6.     Müqavilə 2 nüsxədə tərtib edilmişdir, bunlardan biri İcraçıda, digəri isə

             Sifarişçidə qalır.

7.     Müqavilənin qüvvədə qalma müddəti:

200 -ci il "__ "_________ tarixdən başlayır,

200 -ci il "__ "_________ tarixdə qurtarır.

 

 

8. Tərəflərin hüquqi ünvanlan və hesablaşma hesablarının nömrələri:

 

İcraçı______________________________________________________________________

 

Sifarişçi___________________________________________________________________

 

 

 

İcraçı                                                                          Sifarişçi

M.Y.                                                                              M.Y.

 

 

 


II. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları arasında suvarma suyunun verilməsi üzrə aktın nümunəvi forması

 

 

İcraçı______________________________________________________________________

(Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin su

təsərrüfatı istismar təşkilatının adı)

 

 

Sifarişçi____________________________________________________________________

(su istehlakçısının adı)
_____________________________________________________  tarixdə əkin sahələrinin

suvarılmasına verilən suyun həcmi və dəyərinin müəyyənləşdirilməsi barədə

 

AKT

Verilmiş suyun həcmi _________________________________________kub.m

 

1 kub.m sudan istifadənin tarifi _________________________________manat

 

Ödəniləcək vəsaitin məbləği ___________________________________manat

 

 

 

 

 

İcraçı:                                                             Sifarişçi:

1._____________________________           1. ______________________________

2._____________________________           2. ______________________________

3._____________________________            3. ______________________________         

4._____________________________            4.______________________________        

5._____________________________           5._______________________________

 

 

İcraçı                                                              Sifarişçi

M.Y.                                             M.Y.

 


 

"Azərbaycan Respublikasında sudan pullu

istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə"yə

                                                                                2 nömrəli ƏLAVƏ

 

 

I. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar

Cəmiyyətinin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları

arasında qış otlaq sahələrinin və örüşlərin su təminatı üzrə

müqavilənin nümunəvi forması

 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları arasında qış otlaq

sahələrinin və örüşlərin su təminatı üzrə

 

MÜQAVİLƏ

 

"______"__________________200   -ci il

______________________________________________________________________________

(su verən təşkilatın adı)

Bundan sonra müqavilənin

mətnində "İcraçı" adlanan_______________________________________________________

(vəzifəsi,

______________________________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

şəxsində bir tərəfdən_________________________________________________________

                                                         (su istehlakçılarının adı)
Bundan sonra müqavilənin
mətnində "Sifarişçi" adlanan____________________________________________________

                                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsində digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 18 mart tarixli 84 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə"yə uyğun olaraq 200 -ci ildə qış otlaq sahələrinə və örüşlərə suyun verilməsi və qəbul edilməsi məqsədilə bu Müqaviləni bağlayırıq.

 

Tərəflərin öhdəlikləri

1. İcraçının öhdəlikləri:

1.1. su mənbələrinin təsdiq edilmiş limitlərinə və sudan istifadə qaydalarına əsasən Sifarişçiyə il ərzində (Müqavilə müddətində) onun aşağıda  göstərilən _________ha qış otlaq sahələrinə və örüşlərinə mövcud normativlərə uyğun su vermək:

Təsərrüfatın adı

Təhkim olunmuş qış otlaq sahəsinin adı

Sahəsi (ha)

 

 

 

1.2. balansında olan qış otlaqlarının su təminatı sistemlərini və onların  üzərində olan hidrotexniki qurğuları saz və işlək vəziyyətdə saxlamaq;

1.3. Sifarişçiyə üzürlü səbəb olmadan Müqavilədə göstərilən miqdardan az su verildikdə, yaxud heç verilmədikdə, İcraçı ilə Sifarişçi arasında yaranmış mübahisələrə, o cümlədən Sifarişçiyə dəymiş zərərlə əlaqədar məsələlərə Sifarişçinin iştirakı ilə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yerində birgə bax-maq və onların həlli üzrə tədbirlər görmək.

2. Sifarişçinin Öhdəlikləri:

2.1.   istifadə etdiyi su təminatı sistemlərini və onların üzərində olan hidrotexniki qurğuları qoruyub saxlamaq, onların korlanmasına və dağıdılmasına yol verməmək;

2.2.   sudan səmərəli və qənaətlə istifadə etmək, onun lüzumsuz axıdılmasına yol verməmək;

2.3.   müəyyən edilmiş tariflərə uyğun olaraq öhdəsində olan sahələrin hər
hektarı üçün___ manat hesabından İcraçıya suyun haqqını ödəmək.

Qeyd. Sifarişçi nəzərdə tutulmuş sudan imtina edərsə, bu barədə ən geci 7 gün əvvəl icraçını xəbərdar etməlidir.

 

4. Müqavilə üzrə qarşılıqlı hesablaşma

3.1.    Sifarişçiyə verilən suya görə xidmət olunan sahənin hesabatı hər ay
aparılır və İcraçı ilə Sifarişçi arasında müvafiq aktla sənədləşdirilir.

3.2.    Sifarişçi xidmət olunan sahənin ölçüsündən asılı olaraq, hər ay ödənilməli vəsaitin əvvəlcədən 30 faizini avans formasında, qalan hissəsini isə qışlama mövsümünə mütənasib olaraq sonrakı ayın 5-dək ödəyir.

 

4. Tərəflərin məsuliyyəti

Müqavilədə göstərilən öhdəliklər yerinə yetirilməzsə, yaxud lazımi qaydada yerinə yetirilməzsə, İcraçı və Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.

5.     Müqavilədən irəli gələn mübahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir.

6.      Müqavilə 2 nüsxədə tərtib edilmişdir, bunlardan biri İcraçıda, digəri isə Sifarişçidə qalır.

7.      Müqavilənin qüvvədə qalma müddəti:

200_______ -ci il "____ "        tarixdən başlayır,

200_______ -ci il "____ "        tarixdə qurtarır.

8. Tərəflərin hüquqi ünvanlan və hesablaşma hesablannın nömrələri:

İcraçı     ______________________________________________

Sifarişçi______________________________________________

icraçı                                                              sifarişçi

M.Y.                                                                M.Y.

 


 

II. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar

Cəmiyyətinin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları

arasında qış otlaq sahələrinin və örüşlərin su təminatı üzrə aktın

nümunəvi forması

 

İcraçı____________________________________________________________________

(Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin su təsərrüfatı istismar təşkilatının adı)

 

Sifarişçi.___________________________________________________________________

(su istehlakçısının adı)

 

    _______________________________________ tarixdə qış otlaq sahələrinin və örüşlərin su ilə təmin edilməsi və verilmiş suyun dəyərinin müəyyənləşdirilməsi barədə

AKT

 

 

Su ilə təmin olunmuş qış otlaq sahəsi və örüşlər ___________________________ha

1 ha qışlaq sahəsinə və örüşə verilən sudan istifadənin tarifi____________ _manat

Ödəniləcək vəsaitin məbləği _________________________________________manat

 

 

İcraçı:                                                               Sifarişçi:

1.___________________________________                         1._____________________________________

2. _______________________________                   2.__________________________________

3. ________________________________                   3.___________________________________

4.________________________________                  4.__________________________________

5.________________________________                 5.__________________________________

 

 

icraçı                                                              Sifarişçi

M.Y.    M.Y.

 

 

 "Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə

qaydaları haqqında Əsasnamə"yə

                                                                            3 nömrəli ƏLAVƏ

I. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar

Cəmiyyətinin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları

arasında sənaye, kommunal-məişət və digər məqsədlər üçün suyun

verilməsi üzrə müqavilənin nümunəvi forması

 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları arasında sənaye,

kommunal-məişət və digər məqsədlər üçün suyun verilməsi üzrə

 

MÜQAVİLƏ

 

  “______”_________________ 200   -ci il

_________________________________________________________________________

 

(su verən təşkilatın adı)

Bundan sonra müqavilənin

mətnində ”İcraçı” adlanan_______________________________________________________

(vəzifəsi,

 

Bundan sonra müqavilənin mətnində

 "Sifarişçi" adlanan_____________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsində digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 18 mart tarixli 84 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında sudan pullu istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə"yə uyğun olaraq

200____  -ci ildə suyun verilməsi və qəbul edilməsi məqsədilə bu Müqaviləni

bağlayırıq.

Tərəflərin öhdəlikləri

 

1. İcraçının öhdəlikləri:

1.1. su mənbələrinin təsdiq edilmiş limitlərinə və sudan istifadə qaydalarına əsasən Sifarişçiyə il ərzində (Müqavilə müddətində) aşağıda göstərilən qrafikə uyğun su vermək:

Sifarişçiyə verilən suyun aylar üzrə bölgüsü (min kub.m)

 

I I

III

IIII

IIV

V V

VVI

VVII

VVIII

IX

X

XI

XII

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. balansında olan sistemləri və onların üzərində olan hidrotexniki qurğuları saz və işlək vəziyyətdə saxlamaq;

1.3. Sifarişçiyə üzürlü səbəb olmadan Müqavilədə göstərilən miqdardan az su verildikdə, yaxud heç verilmədikdə, İcraçı ilə Sifarişçi arasında yaranmış mübahisələrə, o cümlədən Sifarişçiyə dəymiş zərərlə əlaqədar məsələlərə Sifarişçinin iştirakı ilə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yerində birgə baxmaq və onların həlli üzrə tədbirlər görmək.

Qeyd. Təbii şəraitdən asılı olaraq verilən suyun həcmi və müddəti tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilər.

 

2. Sifarişçinin öhdəlikləri:

2.1.  sudan səmərəli və qənaətlə istifadə olunmasını təmin etmək;

2.2.    müəyyən edilmiş tariflərə uyğun olaraq suyun hər kub metrinə manat hesabından İcraçıya suyun dəyərini ödəmək.

Qeyd. l. Sifarişçiyə Müqavilədə nəzərdə tutulandan artıq su verilməsi hallarında səbəbi göstərilməklə xüsusi akt tərtib olunur.

2.    Müqavilədə göstəriləndən artıq su götürülərsə, suyun dəyəri müəyyən olunmuş tarifin 1,1 nisbətində ödənilir.

3.    Sifarişçi nəzərdə tutulmuş sudan imtina edərsə, bu barədə ən geci 7 gün əvvəl İcraçını xəbərdar etməlidir.

 

3. Müqavilə üzrə qarşılıqlı hesablaşma

3.1.     Sifarişçiyə verilən suyun hesabatı hər ay aparılır və İcraçı ilə Sifarişçi arasında müvafiq aktla sənədləşdirilir.

3.2.     Sifarişçi alınacaq suyun həcmindən asılı olaraq, hər ay ödənilməli vəsaitin əvvəlcədən 30 faizini avans formasında, qalan hissəsini isə sonrakı ayın 5-dək ödəyir.

4. Tərəflərin məsuliyyəti

Müqavilədə göstərilən öhdəliklər yerinə yetirilməzsə, yaxud lazımi qaydada yerinə yetirilməzsə, İcraçı və Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.

5.     Müqavilədən irəli gələn mübahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir.

6.     Müqavilə 2 nüsxədə tərtib edilmişdir, bunlardan biri İcraçıda, digəri isə
Sifarişçidə qalır.

7. Müqavilənin qüvvədə qalma müddəti:

200 _____-ci il "_____________" tarixdən başlayır,

200_______ -ci il "_____________" tarixdə qurtarır.

 

8. Tərəflərin hüquqi ünvanları və hesablaşma hesablarının nömrələri:

 

İcraçı          ________________________________________________________

Sifarişçi      _________________________________________________________

İcraçı                                                              Sifarişçi

M.Y.   M.Y.

 


 

II. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar

Cəmiyyətinin su təsərrüfatı istismar təşkilatları ilə su istehlakçıları

arasında sənaye, kommunal-məişət və digər məqsədlər üçün suyun

verilməsi üzrə aktın nümunəvi forması

 

 

İcraçı ____________________________________________________________________

(Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin su

təsərrüfatı istismar təşkilatının adı)

 

 

Sifarişçi__________________________________________________________________

(su istehlakçısının adı)
           __
___________________________________________ tarixə verilmiş suyun həcmi və dəyəri barədə

 

 

AKT

 

Verilmiş suyun həcmi  _______________________________________________kub.m

 

1 kub.m sudan istifadənin tarifi ______________________________________manat

 

Ödəniləcək vəsaitin məbləği _________________________________________manat

 

 

İcraçı:                                                                          Sifarişçi:

1. ____________________________________                      1. __________________________________

2. _________________________________                         2. ________________________________

3. __________________________________                          3. ________________________________

4. _________________________________                       4. ________________________________

5. __________________________________                     5. ________________________________

 

 

İcraçı                                                              Sifarişçi

M.Y.                                                                M.Y.

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       17 mart 2022-ci il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 29 mart 2022-ci il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 272)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 17 mart 2022-ci il tarixli 95 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 29 mart 2022-ci il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 272) ilə (2-ci hissə istisna olmaqla) ləğv edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status