AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
28.06.2005
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
961-IIQ
ADI
Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 27-08-2005, Nəşr nömrəsi: 198), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-08-2005, Nəşr nömrəsi: 08, Maddə nömrəsi: 697)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
27.08.2005
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
390.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları (əlavə olunur) təsdiq edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 28 iyun 2005-ci il

              № 961-IIQ

 

 


 

2005-ci il 28 iyun tarixli 961-IIQ saylı

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə

 

SİYAHILARI

 

I SİYAHI

Narkotik vasitələr

 

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı

Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla yuxarı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri [1]

1.

Asetilə edilən tiryək

0,5

50

2.

BDB (əsası və duzları) [2]

0,2

1

3.

Etilmorfin

0,2

10

4.

Fentanil

0,0004

0,002

5.

Heroin

0,15

2

6.

Həşiş

1

100

7.

Həşiş qatranı [3]

0,4

40

8.

Həşiş yağı

0,5

50

9.

Xaşxaş kütləsi: [4]

 

 

 

a) qurudulmuş

10

1000

 

b) qurudulmayan

50

5000

10.

Kokain

0,02

1

11.

Kodein (əsası və duzları)

0,2

10

12.

Marixuana (kannabis): [5]

 

 

 

a) qurudulmuş

5

500

 

b) qurudulmayan

25

2500

13.

Metadon

0,02

1,6

14.

Morfın (əsası və duzları)

0,05

2,5

15.

MBDB (əsası və duzları)

0,2

1

16.

Papaveratum (pantapon, omnopon) [6]

0,05

2,5

17.

Piritramid

0,05

2,5

18.

Propanidid

0,5

3

19.

Tiryək (o cümlədən ekstrasiya edilən)

0,5

50

20.

Trimeperidin

0,05

2

21. [7]

AH-7921

0,05

2,5

22.

AM-2201 [8]

0,01

0,05

23.

5F-AKB-48

0,05

0,25

24.

JWH-015

0,05

0,25

25.

JWH-018

0,01

0,05

26.

JWH-122

0,05

0,25

27.

JWH-210

0,05

0,25

28.

Oripavin (3-O-dimetiltebain)

0,2

1

29.

UR-144 (fenil sianid 2,4,6-triizopropil)

0,05

0,25

30.

Propiram

(N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid)

0,5

2,5

31.

MT-45 (IC-6)

0,5

2,5

32. [9]

Asetilfentanil

0,0002

0,001

33. [10]

O-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

34.

N-(2-adamantil)-1-[(tetrahidropiran-4-il)metil]indazol-3-karboksamid (Adamantyl-THPINACA)

0,05

0,25

35.

Akriloilfentanil (akrilfentanil)

0,0002

0,001

36.

Alfameprodin

0,5

2,5

37.

Alfametadol

0,5

2,5

38.

Alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

39.

Alfa-metiltiofentanil

0,0002

0,001

40.

Alfaprodin

0,5

2,5

41.

Alfasetilmetadol

0,5

2,5

42.

Alfentanil

0,002

0,15

43.

Allilprodin

0,5

2,5

44.

Anileridin

0,01

0,05

45.

Asetil-alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

46.

Asetilmetadol

0,5

2,5

47.

Asetorfin

0,0001

0,0005

48.

Benosiklidin

0,02

0,1

49.

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamid (benzilfentanil)

0,0002

0,001

50.

N-[1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-propan-2-il]-N­metilhidroksilamin (FLEA)

0,5

2,5

51.

1-(Benzofuran-5-il)-N-(2-metoksibenzil)propan-2-amin (5-APB-NBOMe)

0,2

1

52.

1-(Benzofuran-2-il)-propan-2-amin(2-APB) və törəmələri

0,6

3

53.

Bezitramid

0,1

0,5

54.

Benzetidin

0,05

0,25

55.

Benzilmorfin

0,5

2,5

56.

Beta-hidroksi-3-metilfentanil

0,002

0,01

57.

Beta-hidroksifentanil

0,002

0,01

58.

Betameprodin

0,5

2,5

59.

Betametadol

0,5

2,5

60.

Betaprodin

0,5

2,5

61.

Betasetilmetadol

0,5

2,5

62.

Butirfentanil

0,0002

0,001

63.

Dezomorfin

0,05

0,25

64.

Dekstromoramid

0,01

0,05

65.

Dekstropropoksifen

0,6

3

66.

Diampromid

0,5

2,5

67.

4-(Di(benzo[1,3]dioksol-5-il)(hidroksi)metil)piperidin-1-karbon turşusu

0,05

0,25

68.

Difenil(pirrolidin-2-il)metanol (D2PM)

0,05

0,25

69.

2-(Difenilmetil)-1-metilpiperidin-3-ol(SCH-5472)

0,05

0,25

70.

Dihidroetorfin

0,0001

0,0005

71.

Dihidrokodein

0,5

2,5

72.

Dihidromorfin

0,5

2,5

73.

Dimenoksadol

0,5

2,5

74.

Dimefeptanol

0,5

2,5

75.

N-[2-(dimetilamino)sikloheksil]-N-metil-3,4-dixlorbenzamid (U-47700)

0,5

2,5

76.

N-(3,3-dimetilbutan-2-il)-1,3-benzodioksol-5-karboksamid

0,6

3

77.

Dimetiltiambuten

0,5

2,5

78.

(1S,5R,13R,17R)-10,14-dimetoksi-4-metil-12-oksa-4-azapentasiklo[9.6.1.01,13.05,17.07,18]oktadeka-7,9,11(18),14-tetraen (dihidrotebain)

0,5

2,5

79.

Dioksafetil-butirat

0,1

0,5

80.

Dipipanon

0,01

0,05

81.

Difenoksilat

0,1

0,5

82.

Difenoksin

0,1

0,5

83.

Dietiltiambuten

0,5

2,5

84.

Drotebanol

0,5

2,5

85.

Ekqonin

0,2

1

86.

Etilmetiltiambuten

0,5

2,5

87.

1-Etilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-318)

0,05

0,25

88.

Etokseridin

0,5

2,5

89.

Etonitazen

0,0001

0,001

90.

Etorfin

0,0001

0,001

91.

N-fenil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid

0,05

0,25

92.

5-Fenil-N-(piperidin-1-il)-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

93.

N-(2-fenilpropan-2-il)-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-karboksamid

0,05

0,25

94.

N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamid (tenilfentanil)

0,0002

0,001

95.

Fenadokson

0,5

2,5

96.

Fenazosin

2

10

97.

Fenampromid

0,5

2,5

98.

Fenomorfan

0,5

2,5

99.

Fenoperidin

0,5

2,5

100.

4-Flüorizobutirilfentanil (4-FİBF, p-FİBF)

0,0002

0,001

101.

Furanilfentanil

0,5

2,5

102.

Furetidin

0,5

2,5

103.

Folkodin

0,5

2,5

104.

Hidrokodon

0,5

2,5

105.

N-hidroksi-2-[2,5-dimetoksi-4-(propilsulfanil)fenil]etanamin (HOT-7)

0,05

0,25

106.

(6S,6aR,9R,10aR)-9-hidroksi-6-metil-3-{[(2R)-5-fenilpentan-2-il]oksi}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahidrofenantridin-1-il asetat(CP 50,5561)

0,05

0,25

107.

Hidroksipetidin

0,5

2,5

108.

Hidromorfinol

0,5

2,5

109.

Hidromorfon

0,5

2,5

110.

2-(1H-indol-3-il)-1-morfolinoetanon

0,05

0,25

111.

1-(1H-indol-3-il)-3,3,4-trimetil-pent-4-en-1-on

0,05

0,25

112.

İzometadon

0,5

2,5

113.

N-[(1S)-1-karbamoil-2,2-dimetilpropil]-3-(3-hidroksi-3-metilbutil)-2-oksobenzimidazol-1-karboksamid (PF-03550096)

0,05

0,25

114.

N-(1-Karbamoil-2-metilpropil)-1-pentil-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

115.

(1-Karboksipropil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

116.

Karfentanil

0,002

0,01

117.

Ketobemidon

0,01

0,5

118.

Klonitazen

0,0002

0,001

119.

Kodoksim

0,5

2,5

120.

Koka yarpağı

20

250

121.

Levometorfan

0,5

2,5

122.

Levomoramid

0,5

2,5

123.

Levorfanol

0,5

2,5

124.

Levofenasilmorfan

0,5

2,5

125.

Metadonun aralıq məhsulu

0,5

2,5

126.

Metazosin

2

10

127.

Metildezorfin

0,5

2,5

128.

N-metil-1,2-difeniletilamin

0,02

0,1

129.

Metildihidromorfin

0,5

2,5

130.

3-metilfentanil

0,0002

0,001

131.

1-(1-Metil-3-metoksisikloheksil)piperidin (3-MeO-MPC)

0,05

0,25

132.

1-Metilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-336)

0,05

0,25

133.

Metil 2-{[9-(sikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-il]formamido}-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

0,05

0,25

134.

3-metiltiofentanil

0,0002

0,001

135.

Metoksiasetilfentanil

0,0002

0,001

136.

5-Metoksi-3-(2-metoksibenzil)-7-pentil-2H-­xromen-2-on (PSB-SB-1202)

0,05

0,25

137.

3-[2-(2-Metoksibenzilamino)etil]-1H-xinazolin-2,4-dion (RH-34)

0,05

0,25

138.

Metoksiketamin

0,02

0,1

139.

Metopon

0,5

2,5

140.

MFPP (MPPP, 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (efir))

0,5

2,5

141.

Mirofin

0,5

2,5

142.

Moramidin aralıq məhsulu

0,5

2,5

143.

Morferidin

0,5

2,5

144.

Morfin metilbromid

0,5

2,5

145.

Morfinmetobromid

0,5

2,5

146.

Morfin-N-oksid

0,5

2,5

147.

Naftalin-2-il-1-(2-ftorfenil)-1H-indazol-3-karboksilat (3-CAF)

0,05

0,25

148.

Nikodikodin

0,5

2,5

149.

Nikokodin

0,5

2,5

150.

Norkodein

0,5

2,5

151.

Nikomorfin

0,5

2,5

152.

Norasimetadol

0,5

2,5

153.

Norlevorfanol

0,5

2,5

154.

Normetadon

0,5

2,5

155.

Normorfin

0,5

2,5

156.

Norpipanon

0,5

2,5

157.

Okfentanil

0,0002

0,001

158.

Oksikodon

0,5

2,5

159.

Oksimorfon

0,5

2,5

160.

Ortoflüorofentanil

0,0002

0,001

161.

Paraflüorbutirilfentanil

0,0002

0,001

162.

Para-flüorofentanil

0,0002

0,001

163.

(1-Pentil-1H-indazol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

164.

(1-Pentil-1H-indol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

165.

PEPAP

0,5

2,5

166.

Petidin

0,5

2,5

167.

Petidinin aralıq məhsulu A

0,5

2,5

168.

Petidinin aralıq məhsulu B

0,5

2,5

169.

Petidinin aralıq məhsulu C

0,5

2,5

170.

Piminodin

0,5

2,5

171.

Proheptazin

0,5

2,5

172.

Rasemetorfan

0,5

2,5

173.

Rasemoramid

0,5

2,5

174.

Rasemorfan

0,5

2,5

175.

Remifentanil

0,002

0,01

176.

Sikloheksil-[1,1'-bifenil]-3-ilkarbamat (URB602)

0,05

0,25

177.

Siklopropilfentanil

0,0002

0,001

178.

Sufentanil

0,0002

0,001

179.

Tebain

0,2

1

180.

Tebakon (asetildihidrokodeinon)

0,5

2,5

181.

Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F)

0,0002

0,001

182.

3-(2,2,3,3-Tetrametilsiklopropankarbonil)indol

0,05

0,25

183.

Tilidin

0,5

2,5

184.

Tiofentanil

0,0002

0,001

185.

Xaşxaş kütləsinin konsentratı

5

500

186.

Xinolin-8-il-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-karboksilat

0,01

0,05

187.

4-Xlor-N-(1-fenetilpiperidin-2-iliden) benzolsulfonamid

0,002

0,01

 


 

II SİYAHI

Psixotrop maddələr

 

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı

Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla yuxarı hədləri

Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri [11]

1.

Amfetamin

0,15

2

2.

Amobarbital

0,6

3,0

3.

Alprazolam

0,03

0,1

4.

Allobarbital

1

10

5.

Aminoreks

0,01

0,1

6.

Asetildihidrokodein

0,01

1

7.

Brolamfetamin (DOB) [12]

0,001

1,002

8.

Buprenorfın

0,05

2,5

9.

Butalbital

0,75

7,5

10.

Barbital

0,6

15

11.

Benzfetamin

0,75

7,5

12.

Bromazepam

1

10

13.

Butobarbital

1,5

1,5-dən yuxarı [13]

14.

DET

0,02

1

15.

DMA

0,02

1

16.

DMQP

0,05

5

17.

DOET

0,001

0,01

18.

Deksamfetamin [14]

0,15

1,5

19.

Delorazepam

0,03

0,5

20.

Diazepam

2

50

21.

Estazolam

0,2

0,5

22.

Etxlorvinol

5

50

23.

Etinamat

5

50

24.

Etil Loflazepat

0,02

0,2

25.

Etilamfetamin-N-etilamfetamin [15]

0,3

3

26.

Etisiklidin FSH [16]

0,01

0,02

27.

Efedron

0,3

3

28.

Efedrindən kustar yolla alınan preparatlar

1

100

29.

Fenetillin

0,5

5

30.

Fenmetrazin

0,5

5

31.

Flunitrazepam

0,1

0,5

32.

Fenkamfamin

0,8

8

33.

Fenproporeks

0,2

2

34.

Fludiazepam

0,05

0,5

35.

Flurazepam

0,3

3

36.

Fendimetrazin

0,7

7

37.

Fenobarbital

2,5

15

38.

Fentermin

0,15

1,5

39.

Amfepramon (dietilpropion, fepranon) [17]

0,2

1,6

40.

Xlordiazepoksid

1

10

41.

Katinon

0,02

1

42.

Kamazepam

0,3

3

43.

Klobazam

0,2

2

44.

Klonazepam

0,1

1

45.

Klorazepat

0,2

2

46.

Klotiazepam

0,15

1,5

47.

Kloksazolam

0,1

1

48.

Katin (+) – Norpsevdoefedrin [18]

0,2

2

49.

Ketazolam

0,3

1

3

50.

QOMK

40

300

51.

Qalazepam

1

10

52.

Qaloksazolam

0,5

5

53.

Qlütetimid

2,5

25

54.

Levamfetamin

0,15

1,5

55.

Levometamfetamin

0,15

1,5

56.

Lefetamin (SPA) [19]

0,75

7,5

57.

Loprazolam

0,2

2

58.

Lorazepam

0,15

1

59.

Lormetazepam

0J

0,5

60.

Lizerqid (LSD, LSD-25) [20]

0,0001

0,0001-dən yuxarı [21]

61.

MDE, N-etil MDA [22]

0,02

1

62.

MDMA (MDMA) [23]

0,03

5

63.

Meskalin

0,03

5

64.

Metkatinon

0,15

1,5

65.

4-metilaminoreks [24]

0,01

0,01-dən yuxarı [25]

66.

MMDA

0,02

1

67.

Metamfetamin [26]

0,15

2

68.

Metamfetamin rasemat [27]

0,15

1,5

69.

Metakvalon

0,05

1

70.

Mazindol

0,1

1

71.

Medazepam

0,2

2

72.

Mefenoreks

0,6

6

73.

Meprobamat

5

25

74.

Metilfenobarbital

1

10

75.

Metiprilon

2

20

76.

Midazolam

1,5

10

77.

N-hidroksi MDA [28]

0,02

j

78.

Nimetazepam

1,5

10

79.

Nitrazepam

1

5

80.

Oksazepam

1,5

10

81.

Oksazolam

1

10

82.

Paraheksil [29]

0,05

5

83.

PMA

0,02

1

84.

Psilosin, psilotsin

0,01

0,1

85.

Pentozosin

0,03

1,5

86.

Psilosibin

0,01

0,1

87.

Pemolin

0,4

4

88.

Pinazepam

0,15

1,5

89.

Pipradrol

0,3

13

90.

Prazepam

0,3

3

91.

Pirovaleron [30]

0,4

4

92.

Pentobarbital

0,6

30

93.

Rolisiklidin (FHP, FSPİ) [31]

0,01 [32]

0,01-dən yuxarı [33]

94.

Sekobarbital

0,75

7,5

95.

Zipeprol [34]

0,5

 

96.

STP, DOM

0,002

0,002-dən yuxarı [35]

97.

Siklobarbital

0,2

20

98.

Tenosiklidin (TSP) [36]

0,01

0,01-dən yuxarı [37]

99.

Tenamfetamin

0,002

]

100.

Temazepam

0,2

2

101.

Tetrazepam

1

10

102.

Triazolam

0,015

0,02

103.

Vinilbital

1,5

15

104.

Zolpidem

l

10

105. [38]

25B-NBOMe (2C-B-NBOMe)

0,0005

0,0015

106.

BZP, N-benzilpiperazin [39]

0,3

1,5

107.

25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)

0,0005

0,0015

108

25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)

0,0005

0,0015

109.

MDPV-3,4-metilendioksipirovaleron

0,6

3,0

110.

mefedron (4-metilmetkatinon)

0,2

2,5

111.

metilon (beta-keto-MDMA)

0,2

2,5

112. [40]

alfa-pirrolidinovalerofenon (a-PVP)

0,3

3

113.

Metoksetamin (MXE)

0,2

1

114.

para-metoksimetilamfetamin (PMMA)

0,5

2,5

115.

Para-metil-4-metilaminoreks (4,4'-DMAR, 4.4' Dimetilaminoreks) [41]

0,5

2,5

116.

Fenazepam

2

50

117. [42]

AB-CHMİNACA

0,05

0,25

118.

AB-PİNACA

0,015

0,15

119.

ADB-CHMİNACA (MAB-CHMİNACA)

0,05

0,25

120.

ADB-FUBİNACA

0,05

0,25

121.

Aprobarbital

2

10

122.

AM-2201 (JWH 2201)

0,01

0,05

123.

Amineptin

5

25

124.

Brallobarbital

2

10

125.

Brotizolam

2

10

126.

Buprenorfin

0,005

0,025

127.

2 C-B

0,01

0,05

128.

CUMYL-4CN-BİNACA

0,05

0,25

129.

Dekstrometorfan

0,5

3

130.

Dezxloretizolam

1

5

131.

Diklazepam

1

5

132.

3-(2,6-Dixlorfenil)-2-etil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (xlorokvalon)

1

5

133.

DMT (dimetiltriptamin)

0,5

2,5

134.

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokannabinol)

0,05

0,25

135.

3-(2-Etilfenil)-2-metil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (etakvalon)

1

5

136.

Etilfenidat

0,2

1

137.

N-etilnorpentilon (efilon)

0,05

0,25

138.

Etilon

0,2

2,5

139.

Etizolam

1

5

140.

Etriptamin

0,5

2,5

141.

5F-APİNACA (5F-AKB-48)

0,05

0,25

142.

Fensiklidin (FSP)

0,02

0,1

143.

4-Flüoramfetamin (4-FA, 4-FMP, PAL-303, para-flüoramfetamin (PFA))

0,01

0,05

144.

Fonazepam

1

5

145.

Ftorbromazepam

1

5

146.

Ftorbromazolam

1

5

147.

FUB-AMB (MMB-FUBİNACA, AMB-FUBİNACA)

0,05

0,25

148.

Heptabarbital

2

10

149.

N-hidroksi-2-(difenilmetilsulfinil)asetamid (adrafinil)

0,5

5

150.

JWH-018

0,01

0,05

151.

Klonazolam

1

5

152.

Kloniprazepam

1

5

153.

Kvazepam

0,2

1

154.

5F-MDMB-PİNACA (5F-ADB)

0,05

0,25

155.

MDMB-CHMİCA

0,05

0,25

156.

Mefedron (4-metilmetkation)

0,2

2,5

157.

Meklokvalon

0,5

2,5

158.

Meklonazepam

1

5

159.

Metilfenidat

0,2

1

160.

2-Metil-3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3,4-dihidroxinazolin-4-on (nitrometakvalon)

1

5

161.

Metiopropamin (MPA)

0,2

1

162.

(2-Morfolin-4-iletil)-1-fenilsikloheksan-1-karboksilat (PRE-084)

0,5

5

163.

4-MTA (4-metiltioamfetamin)

0,02

1

164.

Nifoksipam

1

5

165.

Nordazepam

2

10

166.

Pentazosin

2

10

167.

Pentedron

0,0002

0,001

168.

Pirazolam

1

5

169.

5F-PB-22 (5F-QUPIC, Xinolin-8-il-1-(5-flüorpentil)-1H-indol-3-karboksilat)

0,05

0,25

170.

Sekbutabarbital

2

10

171.

Sinazepam

1

5

172.

Tetrahidrokannabinol (bütün izomerləri)

0,05

0,25

173.

TMA (alfa-metilmeskalin)

0,01

0,05

174.

UR-144

0,05

0,25

175.

Vinbarbital

2

10

176.

XLR-11

0,05

0,25

 

 

 


 

III SİYAHI [43]

Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər

 

Bitkilərin adı [44]

Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin (onların hissələrinin) miqdarları [45]

xeyli miqdar

külli miqdar

(daxil olmaqla aşağı hədləri)

1. Azərbaycan Respublikasında bitən lakin kultivasiyası qadağan olunmuş tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər:

 

 

 

2-10 ədəd (4-20 hissə)

3-15 ədəd (6-30 hissə)

 

 

 

11 ədəd (21 hissə)

16 ədəd (31 hissə)

1.1. tiryək xaşxaşı, yağlı xaşxaşın digər növləri

1.2. çətənə növlü bitkilər

2. Yetişdirmək məqsədilə qanunsuz becərilməsi təşkil edilmiş, çoxillik xaşxaşın və yabanı bitmiş çətənənin kol-kosları

3-50 ədəd (6-100 hissə)

51 ədəd (101 hissə)

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində iqlim şəraitinə görə bitməyən və kultivasiyası qadağan olunan bitkilər:

 

 

 

1 ədəd (2 hissə)

2 ədəd (4 hissə)

 

 

 

2 ədəd (3 hissə)

3 ədəd (5 hissə)

3.1. kokain kolu

3.2. kat

3.3. mimoza hostilis (Mimosa tenuiflora) [46]

1 ədəd (2 hissə)

2 ədəd (3 hissə)

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1038-IIQD nömrəli Qanun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1085)

2.       20 aprel 2010-cu il tarixli 994-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 1 iyun 2010-cu il, № 116, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 5, maddə 382)

3.       17 may 2016-cı il tarixli 254-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121