×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
18.07.2005
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
139
ADI
2005-2008-ci illərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə Proqramın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-07-2005, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 672)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
18.07.2005
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
2005-2008-ci illərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə Proqramın təsdiq edilməsi haqqında

2005-2008-ci illərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə Proqramın təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 192 nömrəli Fərmanının 1.1.3.4-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “2005-2008-ci illərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə Proqram” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. “Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına keçmək məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi üzrə Proqram haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 20 fevral tarixli 29 nömrəli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 18 iyul 2005-ci il

№ 139

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 18 iyul tarixli 139 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Sıra

N°-si

Tədbirlərin məzmunu

İcra müddəti (illər üzrə)

Məsul icraçılar

1

2

3

4

1. MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTLARININ TƏTBİQİ

1. Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartları

l.

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının Konseptual əsasları

2005

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

2.

"Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə" 1 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

3.

"Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə" 2 №-Ii Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

4.

"Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə" 5 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

5.

"Cari mənfəət vergisi üzrə" 3 №-li Kommersiya Təşkilatlan üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

2006

 

6.

"Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə" 4 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

7.

"Gəlirlər üzrə" 6 №-li Kommersiya Təşkilatlan üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

8.

"Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə" 7 №-li Kommersiya Təşkilatlan üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

9.

"Ehtiyatlar üzrə" 8 №-Ii Kommersiya Təşkilatlan üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

10.

"Balans hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr üzrə" 9 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

11.

"Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər üzrə" 10 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

12.

"Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər üzrə" 11 №-Ii Kommersiya Təşkilatlan üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

13.

"Qeyri-maddi aktivlər üzrə" 12 №-li Kommersiya Təşkilatlan üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

14.

"Borclara aid edilən xərclər üzrə" 13 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

15.

"İcarə üzrə" 14 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

16.

"Maliyyə alətləri-məlumatın açıqlanması və təqdim edilməsi üzrə" 15 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

2007

 

17.

"Tikinti müqavilələri üzrə" 16 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

18.

"Hökumətin subsidiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması üzrə" 17 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

19.

"Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi üzrə" 18 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

20.

"Təşkilatların maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlan üzrə" №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

21.

"Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərində investisiyaların uçotu üzrə" 20 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

22.

"Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatları üzrə" 21 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

23.

"Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu üzrə" 22 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

24.

"Satış üçün nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli aktivlərin uçotu və dayandırılmış əməliyyatlar üzrə" 23 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

25.

"Aktivlərin qiymətdən düşməsi üzrə" 24 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

26.

"Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın acıqlanması üzrə" 25 №-li Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

27.

"Ədalətli dəyər üzrə" 26 №-li Kommersiya Təşkilatlan üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

28.

"Daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə" 27 №-li Kommersiya Təşkilatlan üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

 

 

II. Büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartları

29.

"Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə" Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

2008

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

III. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartları

30.

"Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə" Qeyri-Hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

2008

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

2. MÜASİR İNFORMASİYA TEXNOLOGİYASININ TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUNLAŞDIRMA

31.

Milli Mühasibat Uçotu Standartları əsasında mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması üzrə proqram təminatının hazırlanması

2005-2008

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, cəlb edilmiş ixtisaslaşdırılmış müəssisələr və peşəkar mütəxəssislər

3. MÜHASİBAT UÇOTU SAHƏSİNDƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN HAZIRLANMASI

32.

Mühasibat uçotu ilə bağlı tədris proqramlarının və tədris-metodiki vəsaitlərin hazırlanması

2007-2008

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və mühasibat uçotu fənni tədris olunan sahə universitetləri

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status