Bölmələr
  Ana səhifə
  AXTARIŞ
  Səhifələ
  Məcəllələr
  Hüquqi terminlər lüğəti
  Elektron kitabxana
  Yardım
  Ədliyyə Nazirliyi
  Hüquqi aktlar
  Dövlət Rüsumları
 
 
 
Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni  |  2002  |  03
 
1. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Bank hesablarının açılması qaydaları haqqında Təlimat 18.03.2002
№ 6
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
2. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Dövlət əmlakının (səhmlərin) investisiya müsabiqəsində hüquqi və fiziki şəxslərə satılması haqqında Şəhadətnamənin doldurulması Qaydaları 05.03.2002
№ 21
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Mülki qanunvericilik, Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
3. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Ödənilməmiş borclar müqabilində banklar tərəfindən əmlakın balansa götürülməsi və qiymətləndirilməsi Qaydaları”na dəyişiklik edilməsi haqqında 02.03.2002
№ 5
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
4. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında azqiymətli və tezköhnələn əşyaların uçotu Qaydaları”na əlavələr haqqında 02.03.2002
№ 5
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
5. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında qeyri-maddi aktivlərin uçotu Qaydaları”na dəyişiklik haqqında 02.03.2002
№ 5
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
6. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikasının bank sistemində hesablama metodu ilə uçot Qaydaları”na əlavə haqqında 02.03.2002
№ 5
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
7. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və zərərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması Qaydaları”na əlavələr edilməsi haqqında 02.03.2002
№ 5
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
8. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikasının bütün kredit təşkilatlarında əsas vəsaitlərin uçotu Qaydaları”na dəyişikliklər haqqında 02.03.2002
№ 5
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
9. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Gömrük daşıyıcısı haqqında Əsasnamə 28.02.2002
№ 019
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
10. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzinin göstərdiyi xidmətlərə görə ödəniş qaydalarının tənzimlənməsi haqqında 27.02.2002
№ 19
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Ticarət qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
11. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il Dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2001-ci il tarixli Fərmanının 2-ci bəndinin 2-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 18 fevral 2002-ci il tarixli 7/75-04 saylı rəyini nəzərə alaraq 20.02.2002
№ 45
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
12. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
”İri vergi ödəyiciləri və digər dövlət müəssisə və təşkilatları, o cümlədən Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən malların, işlərin və xidmətlərin alınması, barter (mal, iş, xidmət mübadiləsi) əməliyyatlarmı və üçüncü şəxsin iştirakı ilə aparılan əməliyyatları mal (iş, xidmət) təqdim edən şəxslərin vergi uçotunun təmin edilməsi üçün rəsmiləşdirilməsi Qaydaları”. 20.02.2002
№ A-45
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
13. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Rabitə sahəsinə aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin Vahid Tarif İxtisas sorğu kitabçasının / hissə 58 / təsdiq edilməsi haqqında 17.07.2000
№ 10-2
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Əmək Qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
 
 
 
   
   
  © Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik baş idarəsi