Bölmələr
  Ana səhifə
  AXTARIŞ
  Səhifələ
  Məcəllələr
  Hüquqi terminlər lüğəti
  Elektron kitabxana
  Yardım
  Ədliyyə Nazirliyi
  Hüquqi aktlar
  Dövlət Rüsumları
 
 
 
Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni  |  1997  |  01-02
 
1. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərin Nümunəvi Nizamnaməsi 06.02.1997
№ 29
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Müəssisələr və sahibkarlıq fəalliyyəti haqqında qanunvericilik
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
2. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Azərbaycan Respublikası ali təhsil müəssisələri tələbələrinin bakalavr pilləsində dövlət attestasiyası haqqında Əsasnamə 27.01.1997
№ 54
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Təhsil qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
3. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Ümumtəhsil məktəbləri, məktəbəqədər və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri pedaqoji işçilərinin attestasiyasının keçirilməsi haqqında Əsasnamə 27.01.1997
№ 52
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Əmək Qanunvericiliyi, Təhsil qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
4. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqinə dair bəzi məsələlər haqqında İzahat 11.12.1996
№ 10-7
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Sosial sığorta və sosial təminat qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
5. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Fərdi əmək müqaviləsi /kontraktı/” formasının təsdiq edilməsi haqqında 11.12.1996
№ 10-5
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Əmək Qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
6. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının sosial sahələrində çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında" 23 sentyabr 1996-cı il tarixli 427 nömrəli sərəncamına izahatın təsdiq edilməsi haqqında 11.12.1996
№ 10-4
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Əmək Qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
7. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Aztəminatlı ailələrin uşaqlarına müavinətlərin təyin edilməsi və verilməsi qaydaları haqqında Təlimat 05.12.1996
№ 07/11-925
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Sosial sığorta və sosial təminat qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
8. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Azərbaycan Respublikası ərazisində xarici firmalar tərəfindən təmir, tikinti və bərpa işlərinin aparılmasına bağlanmış müqavilələrə rəy (razılıq) verilməsinin Qaydaları 25.11.1996
№ 50
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Müəssisələr və sahibkarlıq fəalliyyəti haqqında qanunvericilik, Əsaslı tikinti və əsaslı təmir haqqında qanunvericilik
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
9. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Büdcədən maliyyələşdirilən Azərbaycan Respublikasının elmi təşkilatlarının və ali təhsil məktəblərinin ayrı-ayrı işçilərinin əməyinin ödənilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar vəzifə maaşları məbləğlərinin artırılması haqqında 11.10.1996
№ 8-2
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Əmək Qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
10. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
"Dövlət mülkiyyətinin girov qoyulmasına razılıq verilməsi qaydaları haqqında" əsasnaməyə 1 №-li ƏLAVƏ 08.10.1996
№ 129
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Mülki qanunvericilik, Müəssisələr və sahibkarlıq fəalliyyəti haqqında qanunvericilik
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
11. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Girov kitabının tərtibi və aparılması Qaydaları 08.10.1996
№ 129
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Mülki qanunvericilik
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
12. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Dövlət mülkiyyətinin girov qoyulmasına razılıq verilməsi qaydaları haqqında əsasnaməyə 2№-li əlavə - Nümunəvi girov müqaviləsi 08.10.1996
№ 129
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Mülki qanunvericilik
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
13. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
"Dövlət mülkiyyətinin girov qoyulmasına razılıq verilməsi qaydaları haqqında" Əsasnamə 08.10.1996
№ 129
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Mülki qanunvericilik
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
14. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ALİ TƏHSİL (ORTA İXTİSAS PEŞƏ) MÜƏSSİSƏLƏRİNİN REKTORLAR (DİREKTORLAR) ŞURASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ 18.09.1996
№ 463
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Təhsil qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
15. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Azərbaycan Respublikası Mülki Aviasiya işçilərinin intizamı haqqında Nizamnamə 17.09.1996
№ 152
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Əmək Qanunvericiliyi, Nəqliyyat və rabitə qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
16. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin aparılması üçün cəlb edilən saathesabı ödənişlə işləyən işçilərinəməyinin stavkaları məbləğlərinin təsdiqi haqqında 11.09.1996
№ 7-5
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Əmək Qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
17. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 15 mart 1995-ci il tarixli 8 saylı “Azərbaycan Respublikasının büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrində, təşkilatlarında və idarələrində çalışan fəhlələrin saatlıq tarif maaşlarının hesablanması üçün əməyin ödənilməsinin Vahid Tarif Cədvəlinin tarif əmsallarının təsdiq edilməsi haqqında qərarına və həmin qərara 26 mart 1995-ci il tarixli əlavəyə edilən dəyişikliklər haqqında 11.09.1996
№ 7-6
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Əmək Qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
18. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Nümunəvi özəlləşdirmə planı (emissiya prospekti) 28.08.1996
№ 99
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Mülki qanunvericilik, Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
19. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərin nizamnaməsi 28.08.1996
№ 99
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Müəssisələr və sahibkarlıq fəalliyyəti haqqında qanunvericilik
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
20. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında Təlimat 15.08.1996
№ 453
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Nəqliyyat və rabitə qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
21. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Əlavə ali(orta) ixtisas təhsili almaq haqqında Əsasnamə 07.08.1996
№ 399
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Təhsil qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
22. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Ali və orta ixtisas təhsili məktəbləri tələbələrinin köçürülməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi və bərpa olunması, akademik məzuniyyət alması və təkrar kursda saxlanılması haqqında Əsasnamə 07.08.1996
№ 402
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Təhsil qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
23. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim və kafedra müdiri vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında Əsasnamə 07.08.1996
№ 401
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Təhsil qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
24. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Ali təhsil müəssisələrində dekan vəzifəsinə seçkilərin Qaydaları 07.08.1996
№ 401
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Təhsil qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
25. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Ticarət və iaşə sahəsinə aid olan fəhlə peşələrinin və işlərin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası 17.07.1996
№ 5-6
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Əmək Qanunvericiliyi, Ticarət qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
26. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
Səhiyyə nazirliyi “məhkəmə-tibbi ekspertiza və pataloji anatomiya” elmi-təcrübi və tədris birliyində məhkəmə psixiatrik və məhkəmə narkoloji xidmətləri haqqinda Əsasnamə 15.05.1996
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Vətəndaşların sağlamlığının mühafizəsi haqqında qanunvericilik
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
 
 
 
   
   
  © Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik baş idarəsi