Növü Qanun Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Qəbul edilmə tarixi 21.10.1994
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi
İmzalayan şəxslər Heydər Əliyev
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Maliyyə və kredit qanunvericiliyi

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı Nəşr nömrəsi 07
Maddə nömrəsi 116
Dərc olunma tarixi 15-04-1995
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 911  “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barədə   21.10.1994 Qüvvədədir  Tətbiq edir
2 220-IIQD  "Valyuta tənzimi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   27.11.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
3 317-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   30.04.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
4 157  “Azərbaycan Respublikasında qiymətli metallarla əməliyyatların aparılması və əqdlərin bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   25.10.2004 Qüvvədədir  İcra edir
5 82-IIIQD  “Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və "Respublikada pul dövriyyəsini sabitləşdirmək tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1995-ci il 28 mart tarixli 1004 nömrəli Qərarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   03.03.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirir
6 320-IIIQD  “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   17.04.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
7 507-IIIQD  “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə   07.12.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
8 856-IIIQD  “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   30.06.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
9 972-IIIQD  2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   05.03.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirir
10 1048-IVQD  “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   30.09.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir
11 157-VQD  “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   04.03.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirir
12 649-VQD  “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   25.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
13 732-VQD  “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   13.06.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
14 1056-VQD  “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   03.04.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
15 1413-VQD  “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” və “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında   28.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
16 1501-VQD  “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   12.02.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirir