Növü Qanun Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Qəbul edilmə tarixi 21.07.2000
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi
İmzalayan şəxslər Heydər Əliyev
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Dövlət qulluğu haqqında qanunvericilik

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu Nəşr nömrəsi 01
Maddə nömrəsi 1
Dərc olunma tarixi 31-01-2001
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 435  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə   29.12.2000 Qüvvədədir  Tətbiq edir
2 74-IIQD  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi haqqında   13.02.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
3 157-IIQD  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr edilməsi barədə   22.06.2001 Qüvvədədir  Tətbiq edir
4 550  İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test nümunələrinin hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə   09.08.2001 Qüvvədən düşüb  Tətbiq edir
5 551  İcra hakimiyyəti orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbuluna dair Azərbaycan Respublikası adından verilən şəhadətnamənin nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə   09.08.2001 Qüvvədədir  Tətbiq edir
6 565  3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı ixtisas dərəcələri almış dövlət qulluqçusuna verilən vəsiqənin təsvirinin və nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə   03.09.2001 Qüvvədədir  Tətbiq edir
7 566  İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə   03.09.2001 Qüvvədən düşüb  Tətbiq edir
8 568  Dövlət orqanında dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müraciət etmiş şəxsin dövlət qulluğuna qəbul edilməsinin mümkün olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə   03.09.2001 Qüvvədədir  Tətbiq edir
9 569  Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə   03.09.2001 Qüvvədədir  Tətbiq edir
10 570  İcra hakimiyyəti orqanlarında vəzifələrin tutulması ilə bağlı dövlət orqanlarının rəhbəri dövlət qulluğuna idarəetmə orqanının tövsiyyəsi ilə razılaşmadıqda yaranmış fikir ayrılığının aradan qaldırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   03.09.2001 Qüvvədədir  Tətbiq edir
11 571  Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş intizam tənbehi tədbirlərindən şikayət verilməsi qaydası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə   03.09.2001 Qüvvədədir  Tətbiq edir
12 665  Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə   28.01.2002 Qüvvədədir  İcra edir
13 359-IIQD  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   02.07.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
14 774  Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə   24.08.2002 Qüvvədədir  İcra edir
15 776  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər barədə   24.08.2002 Qüvvədədir  Tətbiq edir
16 398-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   03.12.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
17 911  İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında   04.08.2003 Qüvvədədir  İcra edir
18 936  Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü işdən çıxmış, dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına (15 il) və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük müavinətin miqdarı haqqında   22.10.2003 Qüvvədədir  İcra edir
19 937  "İcra hakimiyyəti orqanlarında onlara həvalə edilmiş funksiyalara görə təminedici və yardımçı bölmələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında   22.10.2003 Qüvvədədir  İcra edir
20 939  "Azərbaycan Respublikasının fəxri adları haqqında Əsasnamə"yə əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı   23.10.2003 Qüvvədədir  İcra edir
21 949  Qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırılanda işlədiyi hər saata görə dövlət qulluqçusuna ödənilən əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə   23.10.2003 Qüvvədədir  İcra edir
22 569-IIQD  "Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında   30.12.2003 Qüvvədədir  Dəyişdirir
23 597-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   05.03.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
24 646-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   04.05.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
25 684-IIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   08.06.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
26 751-IIQD  “Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   10.09.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
27 886-IIQD  “Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   15.04.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
28 914-IIQD  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə   10.05.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
29 980-IIQD  "Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   01.09.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
30 78-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi barədə   03.03.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirir
31 108-IIIQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə   12.05.2006 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
32 122-IIIQD  “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   30.05.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirir
33 159-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında   10.10.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirir
34 167-IIIQD  "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə   20.10.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirir
35 179-IIIQD  «Dövlət Qulluğu Haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   28.11.2006 Qüvvədədir  Dəyişdirir
36 246-IIIQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanuna əlavələr edilməsi barədə   16.02.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
37 303-IIIQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə   10.04.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
38 356-IIIQD  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişiklik edilməsi barədə   31.05.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
39 424-IIIQD  “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   01.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
40 420-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında   01.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
41 458-IIIQD  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə   19.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
42 462-IIIQD  “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 28 noyabr tarixli 184-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında   19.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
43 504-IIIQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   07.12.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
44 510-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında   07.12.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
45 536-IIIQD  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə   01.02.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
46 546-IIIQD  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə   12.02.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
47 579-IIIQD  Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları ilə bağlı "Dövlət qulluğu haqqında" və "Məşğulluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə   01.04.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
48 624-IIIQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   02.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
49 649-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında   13.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
50 648-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   13.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
51 638-IIIQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə   13.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
52 654-IIIQD  “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   24.06.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
53 755-IIIQD  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə   30.12.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
54 806-IIIQD  “Dövlət Qulluğu Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa Dəyişikliklər Və Əlavələr Edilməsi Barədə   28.04.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
55 820-IIIQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barədə   26.05.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
56 885-IIIQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   30.09.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
57 901-IIIQD  “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Bələdiyyə qulluğu haqqında”, “Prokurorluq haqqında”, “Notariat haqqında”, “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında”, “Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında” və “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   27.10.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
58 921-IIIQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   26.11.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
59 972-IIIQD  2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   05.03.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirir
60 38-IVQD  “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   21.12.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirir
61 57-IVQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   01.02.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirir
62 126-IVQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   17.05.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirir
63 345-IVQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   20.04.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirir
64 424-IVQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   01.10.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirir
65 441-IVQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   16.10.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirir
66 1160-IVQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   30.12.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir
67 1241-IVQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   03.04.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirir
68 1339-IVQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   30.09.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirir
69 267-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   31.05.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirir
70 329-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   30.09.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirir
71 354-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   14.10.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirir
72 358-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   14.10.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirir
73 625-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   25.04.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
74 693-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   31.05.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
75 706-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   31.05.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
76 764-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   30.06.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
77 824-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   31.10.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
78 850-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   31.10.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
79 968-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   29.12.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
80 967-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   29.12.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
81 1025-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   06.03.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
82 1077-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   24.04.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
83 1114-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   01.05.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
84 1147-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   18.05.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
85 1171-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   31.05.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
86 1212-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   29.06.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
87 1386-VQD  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   07.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir