Növü Qanun Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Qəbul edilmə tarixi 13.02.1998
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi
İmzalayan şəxslər Heydər Əliyev
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Yerin təki haqqında qanunvericilik

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu Nəşr nömrəsi 04
Maddə nömrəsi 224
Dərc olunma tarixi 30-04-1998
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 701  “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə   27.04.1998 Qüvvədədir  Tətbiq edir
2 102  “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə   13.02.1999 Qüvvədədir  İcra edir
3 692-IQD  "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   22.06.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
4 293  Faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   06.03.2000 Qüvvədədir  İcra edir
5 180-IIQD  "Balıqçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   05.10.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
6 204-IIQD  "Energetika haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   12.10.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
7 219-IIQD  "Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun və Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   23.11.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
8 973  Faydalı qazıntı ehtiyatlarının təsdiq edilməsi və silinməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   23.10.2003 Qüvvədədir  İcra edir
9 974  Yerin təkindən, dəniz dibi sahələrindən və akvatoriyasından istifadəyə görə ödənişlərin alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   23.10.2003 Qüvvədədir  İcra edir
10 975  Yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsi barədə   23.10.2003 Qüvvədədir  İcra edir
11 643-IIQD  "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   30.04.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
12 315-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   17.04.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
13 429-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   09.10.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
14 524-IIIQD  Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə   25.12.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
15 55-VQD  “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   18.12.2015 Qüvvədədir  Dəyişdirir
16 1058-VQD  “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə   03.04.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
17 1403-VQD  “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” və “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə   28.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
18 1683-VQD  “Yerin təki haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”, “Energetika haqqında” və “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə   22.10.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirir