AKTIN NÖVÜ
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
16.08.2018
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
04Q
ADI
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.09.2018
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.180.020
150.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201808160004
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
31.08.2018
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİNİN QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

16.08.2018

Qeydiyyat nömrəsi

04Q

Adı

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

01.09.2018

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

010.180.020

150.010.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201808160004

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

31.08.2018

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 18.5-ci və 18.8-ci bəndlərini rəhbər tutaraq

 

QƏRARA ALIRAM:

 

1. “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rayon (şəhər) kənd təsərrüfatı idarəsinin əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin 2015-ci il 30 mart tarixli 16-Q nömrəli qərarı ləğv edilsin.

3. Hüquq şöbəsi (İlhamə Qədimova) bu qərarın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

Əsas: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin institusional fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər və “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 31 iyul tarixli 225 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsi.

 

Nazir                                                                                              İnam Kərimov

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı Nazirinin 2018-ci il “16” avqust tarixli “04Q” nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1.      Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) dövlət aqrar inkişaf mərkəzləri (bundan sonra - DAİM) “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin institusional fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər və "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 31 iyul tarixli 225 nömrəli Fərmanının 1-ci hissəsinə uyğun olaraq yaradılmışdır və Nazirliyin struktur qurumudur.

1.2.      DAİM öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını və digər normativ hüquqi aktları, Nazirliyin Kollegiyasının qərarlarını, Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin (bundan sonra - Nazir) əmr və qərarlarını, habelə bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3.      DAİM öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən Nazirliyin aparatının struktur bölmələri, strukturuna daxil olan qurumlar və tabeliyindəki digər təşkilatlar (bundan sonra - Nazirliyin qurumları), hüquqi şəxslər, yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları, habelə qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

1.4.      DAİM müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun olaraq sərəncamında olan dövlət əmlakına, xəzinə hesablarına, üzərində Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin təsviri, Nazirliyin və öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.

1.5.      DAİM-in saxlanılması xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

 

2.      DAİM-in fəaliyyət istiqamətləri

 

2.0.      DAİM-in fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.0.1. regionlarda aqrar siyasətin həyata keçirilməsini, bu sahədə dövlət xidmətlərinin vahid və əlaqələndirilmiş formada, etik davranış qaydalarına əməl edilməklə təşkilini və göstərilməsini təmin edir;

2.0.2. regionlarda kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi tədbirlərini təşkil edir, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bu sahədə tətbiq edilən güzəştlərdən və subsidiyalardan istifadə edə bilmələri üçün Nazirliyin qurumları ilə birlikdə tədbirlər həyata keçirir;[1]

2.0.3.regionlarda aqrar sahə ilə bağlı problemlərin həllində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli struktur bölmələri ilə əməkdaşlıq qurur;

2.0.4.aqrar sahədə yerli istehsalçıların dəstəklənməsi üçün tədbirlər görür, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına və emalçılarına aqroservis, aqrokimyəvi, informasiya-məsləhət və digər xidmətlərin “vahid pəncərə”, operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət prinsipləri əsasında göstərilməsini təşkil edir;

2.0.5.Nazirliyin regionlarda fəaliyyət göstərən digər yerli qurumlarının fəaliyyətini əlaqələndirir;

2.0.6.bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrinin intensiv inkişafının təmin edilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak edir, yeni texnika və texnologiyaların, innovativ inkişaf üsullarının tətbiq edilməsi barədə Nazirliyə təkliflər verir;

2.0.7.kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə müəssisələrin yaradılması və yenidən qurulması barədə təkliflər verir, onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi üzrə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş tədbirlər görür;

2.0.8.region ərazisində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsinə, onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına nəzarətin həyata keçirilməsində, torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması, münbitliyinin bərpası və mühafizəsi üçün tədbirlərin görülməsində iştirak edir və bu sahədə Nazirliyə təkliflər verir;

2.0.9.kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dəstək məqsədi ilə fermerlər və koordinasiya şuralarının yaradılmasına və fəaliyyətinə dəstək verir;

2.0.10.  Nazirlik tərəfindən həvalə edilən digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

 

3.              DAİM-in vəzifələri

 

3.0.         DAİM bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

3.0.1.      regionda aqrar sahənin inkişafına dövlət dəstəyi mexanizmlərinin tətbiqi və həyata keçirilməsini təşkil etmək, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”nda müəyyən edilmiş xidmətləri göstərmək, bu sahədə olan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək;[2]

3.0.2.      torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması, münbitliyinin bərpası və mühafizəsi sahəsində, səmərəli aqrotexniki, aqrokimyəvi, meliorativ, fitosanitar və erroziyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə dair əsaslandırılmış təkliflər vermək, sahə ilə bağlı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları ilə yerlərdə görüşlər keçirmək, onları aqrokimyəvi xidmətin təşkili ilə bağlı qabaqcıl təcrübələr barədə məlumatlandırmaq, bu istiqamətdə dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;

3.0.3.      kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan yüksək məhsul əldə olunması və həmin torpaqların mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədilə mütərəqqi torpaqbecərmə işlərinin aparılması, texnika və texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı tədbirlərdə, habelə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin identifikasiyası əməliyyatlarının aparılmasında iştirak etmək;

3.0.4.      kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, torpaqların keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri, uqodiyası, torpaq və bitki örtüyü və digər kateqoriyadan olan torpaqlar haqqında coğrafi məlumatlar, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və satış qiymətləri haqqında məlumatları yaradılmış informasiya sisteminə daxil etmək;

3.0.5.      aqrar sahədə yeni istehsal və emal sahələrinin yaradılması ilə bağlı araşdırmalar aparmaq, yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi barədə Nazirliyə təkliflər vermək;

3.0.6.      regionlarda genetik modifikasiya olunmuş bitkilər istisna olmaqla yeni bitki sortlarının yetişdirilməsi və yayılması üçün tədbirlər görmək;

3.0.7.      kənd yerlərində infrastrukturun inkişafı və sosial problemlərlə bağlı məsələlərin həllində, o cümlədən müvafiq dövlət proqramlarının həyata keçirilməsində iştirak etmək;

3.0.8.      əkinə yararlı torpaqların aqrokimyəvi tədqiqatların aparılmasına, su təchizatının yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər həyata keçirmək, təkmilləşdirici təkliflər vermək;

3.0.9.      kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkalarının təşkili, onların fəaliyyətinə normal şəraitin yaradılması, əhali və fermerlər üçün əlverişli ticarət mühitinin formalaşdırılması, yarmarkalarda sui-istifadə hallarının aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək və bu barədə Nazirliyə təkliflər vermək;

3.0.10.  regionlarda ailə kəndli təsərrüfatlarının və aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin inkişafını dəstəkləmək, kənd təsərrüfatı kooperativlərinin, iri fermer təsərrüfatlarının yaradılmasını və inkişafını təşviq etmək, fermer və koordinasiya şuraları formalaşdırmaqla bu sahədə problemlərin, həlli yolları ilə bağlı təkliflərin öyrənilməsini təmin etmək;

3.0.11.  digər DAİM ilə əməkdaşlıq etmək, təcrübə mübadiləsi aparmaq, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və regionda tətbiqi üçün tədbirlər görmək;

3.0.12.  kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət xidmətlərinin, o cümlədən informasiya-məsləhət xidmətinin göstərilməsini “vahid pəncərə”, operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət prinsipləri əsasında təşkil etmək və bu sahədə xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün Nazirliyə təkliflər vermək;

3.0.13.  aqrar sahədə region əhalisinin məlumatlandırılması üçün elektron informasiya ehtiyatının (internet saytının) yaradılmasını və onun daimi yenilənməsini təmin etmək;

3.0.14.  Nazirliyin qurumlarının yerli bölmələrində işin təşkili ilə bağlı vəziyyəti öyrənmək, ümumiləşdirmək və nəticələr üzrə Nazirliyə təkliflər vermək;

3.0.15.  kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə vətəndaşların qəbulunu həyata keçirmək, onların müraciətlərinə baxmaq, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları və fermerlərlə yerində görüşlər keçirilmək, ortaq problemlərin həlli ilə bağlı müzakirələr təşkil etmək;

3.0.16.  aqrar sahə üzrə hüquqi maarifləndirmə işini həyata keçirmək, DAİM-in fəaliyyəti haqqında ictimai maraq kəsb edən məlumatları kütləvi informasiya vasitələrində yaymaq;

3.0.17.  “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin yerlərdə tətbiqi üzrə tədbirlər görmək, o cümlədən Nazirliyin təqdim etdiyi elektron xidmətlərin təşviq edilməsi və onlardan istifadə sahəsində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları və emalçılarının bacarıqlarının artırılması, onların təlimatlandırılması məqsədi ilə tədbirlər görmək;

3.0.18.  kənd təsərrüfatı texnikasının və kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların istifadə vəziyyəti və istifadəsində yol verilən pozuntular barədə Nazirliyə məlumat vermək;

3.0.19.  aqrar sahədə tələb olunan statistik məlumatların Nazirliyə bilavasitə və ya fermerlər vasitəsilə verilməsini təmin etmək;

3.0.20.  fermer və kəndlilər arasında aqrar sahə ilə bağlı sorğular keçirmək və nəticələri barədə Nazirliyə məlumat vermək;

3.0.21.  Nazirliklə razılaşdırma yolu ilə “Könüllü fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq regionda könüllü fəaliyyətini təşkil etmək;

3.0.22.  Nazirliklə razılaşdırma yolu ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli 221 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali (orta ixtisas) təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq istehsalat təcrübələrinin Nazirliyin yerli istehsalat müəssisələrində keçirilməsini təşkil etmək;

3.0.23.  Nazirlik tərəfindən tapşırılmış digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

4.              DAİM-in hüquqları

 

4.0.DAİM bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.0.1.      regionda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə dair Nazirliyə təkliflər vermək və Nazirliklə razılaşdırmaqla regionun aidiyyəti orqanları qarşısında məsələ qaldırmaq;

4.0.2.      regionda aqrar sahənin inkişafına dövlət dəstəyi mexanizmlərinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;

4.0.3.      kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının təmin edilməsi üçün Nazirliyin qurumlarının regiondakı fəliyyətinə əməli və metodiki rəhbərliyi həyata keçirmək, habelə dövlət orqanlarının yerli bölmələri ilə birlikdə tədbirlər görmək;

4.0.4.      aqrar sahədə yerli mütəxəssislərin hazırlanması, onların peşəkarlığının və ixtisasının artırılması, habelə DAİM-in strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi barədə Nazirliyə təkliflər vermək;

4.0.5.      səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məhkəmələrdə iddiaçı və cavabdeh qismində iştirak etmək;

4.0.6.      fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun məsələlərlə bağlı dövlət orqanlarının yerli bölmələri, özünüidarəetmə orqanları, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə sorğular göndərmək, məlumatlar almaq, təhlillər və ümumiləşdirmələr, habelə tədqiqatlar aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq, onların nəticələrinə uyğun olaraq Nazirliyə məlumatlar və təkliflər vermək;

4.0.7.      yığıncaqlar, seminarlar və digər tədbirlər keçirmək, sərgilər təşkil etmək;

4.0.8.      müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri Nazirlikdə razılaşdırmaqla öz fəaliyyətinə cəlb etmək;

4.0.9.      fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

5.              DAİM-in fəaliyyətinin təşkili

 

5.1.      DAİM-in strukturu və ştat vahidlərinin sayı nazir tərəfindən müəyyən edilir və təsdiq olunur.

5.2.      DAİM-in fəaliyyətinə Nazir tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və vəzifədən azad edilən direktor rəhbərlik edir.

5.3.      Direktor bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və hüquqların həyata keçirilməsinə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

5.4.      Direktorun Nazir tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və vəzifədən azad edilən bir müavini vardır.

5.5.      Direktor məzuniyyətdə və ya ezamiyyədə olduqda, yaxud digər üzrlü səbəblərdən öz vəzifəsini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətlərini direktorun müavini həyata keçirir.

5.6.      DAİM-in direkoru:

5.6.1.fəaliyyəti təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

5.6.2.işçiləri (direktor müavini istisna olmaqla) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada Nazirliklə razılaşdırılmaqla vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir;

5.6.3.işçiləri arasında iş bölgüsü aparır, onların fəaliyyətini əlaqələndirir, əmək, icra intizamına riayət etmələrinə nəzarət edir;

5.6.4.DAİM-in fəaliyyəti üzrə Nazirliyin Kollegiyasında müzakirə olunmalı məsələləri müəyyənləşdirərək, bu barədə təkliflərini Nazirliyin rəhbərliyinə təqdim edir, bu Əsasnamənin 1.2-ci bəndində göstərilən qanunvericilik aktlarının və təşkilati-sərəncamverici sənədlərin icrasını təmin edir;

5.6.5.işçilər (direktor müavini istisna olmaqla) barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür;

5.6.6.daxil olan məktub, ərizə, şikayət və təkliflərə qanunvericiliyə uyğun qaydada baxılmasını təşkil edir;

5.6.7.kargüzarlıq işlərinin aparılmasını və məxfilik rejimini təmin edir;

5.6.8.dövlət və yerli özünüidarəetmə qurumlarında, habelə hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətlərdə və məhkəmələrdə DAİM-i təmsil edir;

5.6.9.Nazirin tapşırığı ilə hesabatlar, arayışlar və məlumatlar hazırlayır;

5.6.10.  fəaliyyət istiqamətləri üzrə icrası məcburi olan əmrlər və göstərişlər verir, onların icrasına nəzarəti həyata keçirir;

5.6.11.  DAİM-in hər bir əməkdaşı vəzifə təlimatlarında nəzərdə tutulmuş funksiyaların yerinə yetirilməsinə, həmçinin hazırladığı, araşdırdığı və imzaladığı sənədin Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına, nazirin əmr və sərəncamlarına uyğunluğuna görə bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələr çərçivəsində şəxsən məsuliyyət daşıyır.

5.6.12.  DAİM-in hər bir əməkdaşı ona məlum olan və dövlət sirri, yaxud xidməti sirr təşkil edən məlumatların mühafizə olunmasına görə öz vəzifəsinə və səlahiyyətlərinə uyğun məsuliyyət daşıyır.

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       30 sentyabr 2019-cu il tarixli Q-15-19 nömrəli Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201909301519, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 oktyabr 2019-cu il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 30 sentyabr 2019-cu il tarixli Q-15-19 nömrəli Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201909301519, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 oktyabr 2019-cu il) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”nin 2.0.2-ci yarımbəndindəkənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına bu sahədə tətbiq edilən güzəştlərdən” sözləri “kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bu sahədə tətbiq edilən güzəştlərdən və subsidiyalardan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 30 sentyabr 2019-cu il tarixli Q-15-19 nömrəli Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201909301519, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 oktyabr 2019-cu il) ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”nin 3.0.1-ci yarımbəndinətəşkil etmək,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”nda müəyyən edilmiş xidmətləri göstərmək,” sözləri əlavə edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status