Növü Qanun Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Qəbul edilmə tarixi 27.03.2001
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi
İmzalayan şəxslər Heydər Əliyev
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında qanunvericilik

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu Nəşr nömrəsi 06
Dərc olunma tarixi 30-06-2001
Maddə nömrəsi 364
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 501  "Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə   11.06.2001 Qüvvədədir  Tətbiq edir
2 262-IIQD  "Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   12.02.2002 Qüvvədədir  Tətbiq edir
3 198  Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin stasionar mənbələri, habelə atmosfer havasının çirklənmə mənbəyi olan nəqliyyat, digər səyyar vasitələrin və qurğuların növləri üçün atılmanın texniki normativlərinin müəyyən edilməsi haqqında   18.12.2002 Qüvvədədir  Tətbiq edir
4 59  "Atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik və ekoloji normativləri və ona fiziki təsirin yol verilən səviyyəsinin müəyyən edilməsi Qaydası"nın və "Zərərli maddələrin və insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün potensial təhlükəli maddələrin dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında   13.05.2003 Qüvvədədir  Tətbiq edir
5 1403-VQD  “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” və “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə   28.12.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir