Növü Qərar Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Milli Arxiv İdarəsi Qəbul edilmə tarixi 12.04.2016
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi 21.04.2016
İmzalayan şəxslər Ataxan Paşayev
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Xalq təsərrufatının ümumi məsələri üzrə qanunverilicik

Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 28  İcra hakimiyyəti orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı   24.11.2004 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
2 10  “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı və onun tətbiq olunmasına dair göstəriş”də dəyişikliklərin edilməsi barədə   05.12.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirir
3 Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı və onun tətbiq olunmasına dair göstərişdə“ dəyişiklik edilməsi barədə   10.04.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
4 “Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə   06.11.2018 Qüvvədədir  Dəyişdirir
5 Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Dövlət orqanlarının, idarə müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlama müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə   02.04.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirir
6 11  Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli, 3/1 nömrəli Qərarı təsdiq olunmuş “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısı və onun tətbiq olunmasına dair göstəriş”də dəyişikliklərin edilməsi barədə   02.08.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirir
7 12  “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə   31.10.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirir
8 13  “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə   15.11.2019 Qüvvədədir  Dəyişdirir
9 “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə   24.04.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirir
10 “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə   20.05.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirir
11 “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə   03.06.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirir
12 “Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 2016-cı il 12 aprel tarixli 3/1 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə   13.07.2020 Qüvvədədir  Dəyişdirir