AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
01.05.2001
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
86
ADI
Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların Siyahısı, habelə onların saxlanılmasına, mühafizəsinə və istifadəsinə dair Tələblərin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-05-2001, Nəşr nömrəsi: 05, Maddə nömrəsi: 336)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.05.2001
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
290.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların Siyahısı, habelə onların saxlanılmasına, mühafizəsinə və istifadəsinə dair Tələblərin təsdiq edilməsi barədə

Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların Siyahısı, habelə onların saxlanılmasına, mühafizəsinə və istifadəsinə dair Tələblərin təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

"Heyvanlar aləmi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 avqust tarixli 186 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların siyahısı, habelə onların saxlanılmasına, mühafizəsinə və istifadəsinə dair Tələblər" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.


Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 1 may 2001-ci il
№ 86

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2001-ci il 1 may tarixli 86 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə

saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların

Siyahısı, habelə onların saxlanılmasına, mühafizəsinə və istifadəsinə dair

TƏLƏBLƏR

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu qaydalar “Heyvanlar aləmi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa və “Heyvanlar aləmi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 avqust tarixli 186 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır və fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və ya yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların siyahısını, habelə onların saxlanılmasına, mühafizəsinə və istifadəsinə dair tələbləri müəyyən edir.

1.2. Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən balıq ehtiyatlarının və su heyvanlarının artırılması, bərpası və yetişdirilməsi “Balıqçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu və “Azərbaycan Respublikasında balıq ehtiyatlarının mühafizəsi və balıq ovu Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 24 sentyabr tarixli 152 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir.

2. Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə

saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların

SİYAHISI

Fiziki və hüquqi şəxslərə Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı"na daxil olunanlardan başqa (qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hallar istisna olmaqla), xüsusi icazə əsasında və müvafiq qaydada əldə edilmiş aşağıdakı vəhşi heyvanların qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilir:

məməlilər;

quşlar;

sürünənlər;

suda-quruda yaşayanlar;

balıqlar;

dəyirmiağızlılar;

molyuskalar;

buğumayaqlılar;

qurdlar;

bağırsaqboşluqlular;

ibtidai orqanizmlər.

3. Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə

saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların

saxlanılmasına, mühafizəsinə və istifadəsinə dair

TƏLƏBLƏR

3.1. Fiziki və hüquqi şəxslər qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanları saxladıqda, mühafizə və istifadə etdikdə aşağıdakı tələblərə əməl etməlidirlər:

təbiətdə yaşadığı biotopa uyğun şərait yaratmaq;

təbii qida çeşidinə uyğun qida məhsulları ilə təmin etmək;

yaşına və cinsinə uyğun istifadə dərəcəsini tənzimləmək;

baytarlıq və zootexniki xidmətlə təmin etmək;

vəhşi heyvanlar xəstəliyə yoluxduqda, onların məhv olmaq təhlükəsi yarandıqda və tərəf olması hallarında dərhal müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına məlumat vermək, xəstəliklərin profilaktikası və ləğv üzrə kompleks tədbirləri həyata keçirmək;

cinsi oyanma dövrlərində bioloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq;

il ərzində təbiətdə olan fəallıq və yuxu dövrlərini gözləmək;

təbiətdə olan cinsiyyət nisbətini, artım sürətini nəzərə almaq;

boğazlıq və doğum dövrlərində narahatedici faktorların qarşısını almaq;

heyvanlarla təmasda olduqda, yaşayış yerlərini dəyişdikdə təhlükəsizlik qaydalarına və normalarına əməl etmək;

heyvanlarla rəftarda humanistlik prinsiplərini gözləmək;

heyvanların yemləri saxlanılan yerlərdə sanitar normalara əməl etmək;

heyvan növlərinin qorunmasını təmin edən üsullardan istifadə etmək;

heyvan növləri saxlanılan və artırılan bütün obyektlərə heyvanlar aləminin mühafizəsinə, istifadəsinə nəzarətini həyata keçirən orqanların nümayəndələrini maneəsiz buraxmaq, onların qanuni tələblərini və qərarlarını vaxtlı-vaxtında yerinə yetirmək;

heyvan növlərində səmərəli istifadə etmək, istehsalat proseslərini həyata keçirərkən təbiəti mühafizə qaydalarına riayət etmək və ekoloji vəziyyətin pisləşməsinə yol verməmək;

bitişik ərazilərin hüdudlarında heyvan növlərinin mühafizəsini həyata keçirmək, Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı Kitab"na daxil edilmiş və xüsusi mühafizə olunan heyvan növlərinin mühafizəsi rejiminə əməl etmək;

heyvanlar aləminin yaşayış şəraitinin pisləşdiyi hallarda artım qabiliyyəti aşağı düşdükdə və heyvanların məhv olması təhlükəsi yarandıqda, heyvanlara və onların yaşayış mühitinə zərərli təsirin qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görmək;

dövlət ekoloji ekspertizasının müsbət rəyləri olmadan heyvanlar aləmini məskunlaşdığı ərazilərdə mikroorqanizmlərin yeni ştamlarını, bioloji aktiv maddələrini yaratmamaq, genetik dəyişmiş orqanizmlər yetişdirməmək və başqa biotexnoloji məhsullar istehsal etməmək;

heyvanların yaşayış yerlərində müəyyən edilmiş ekoloji təhlükəsizlik normativlərinə riayət etmək;

Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsinin razılığı və icazəsi olmadan Azərbaycan Respublikasının faunası üçün yeni olan heyvan növlərini iqlimə uyğunlaşdırmamaq və onları artırmamaq;

heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş digər vəzifələri icra etmək.

3.2. Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə vəhşi heyvanların saxlanılması və yetişdirilməsi zamanı bu qaydanın 2.1 bəndində göstərilən tələblərə əməl edilmədikdə, onlar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada vəhşi heyvanların istifadə hüququndan məhrum edilə bilərlər.

3.3. Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə saxlanılan, təbii mühitdən götürülməsinə və başqa yollarla qanuni əldə edilməsinə dair sənədləri olmayan vəhşi heyvanlar qanunsuz əldə edilmiş hesab olunur.

3.4. Təbii mühitdən götürülməsi və ya digər qanuni yollarla əldə edilməsi barədə sənədləri olmayan fiziki və hüquqi şəxslərdən vəhşi heyvanların alınması qadağandır.

3.5. Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan heyvan növlərinin təbii şəraitdə qorunub saxlanılması və törəyib artması mümkün olmadıqda, bu məqsədlər üçün, habelə elmi-tədqiqat məqsədləri üçün onların qeyri-sərbəst şəraitdə süni çoxaldılmasına yol verilə bilər. Onların xüsusi yaradılmış şəraitdə artırılması, habelə elmi-tədqiqat və digər məqsədlər üçün tutulması müvafiq qaydalarla tənzimlənir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status