Növü Qanun Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Qəbul edilmə tarixi 11.07.2000
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi 01.01.2001
İmzalayan şəxslər Heydər Əliyev
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Maliyyə və kredit qanunvericiliyi

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu Nəşr nömrəsi 08
Dərc olunma tarixi 31-08-2000
Maddə nömrəsi 583
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 42  Əlavə dəyər vergisi haqqında   31.12.1991 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
2 43  Aksizlər haqqında   31.12.1991 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
3 126  “Əlavə dəyər vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barəsində   16.05.1992 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
4 181  Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında   24.06.1992 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
5 222  Dövlət vergi xidməti haqqında   21.07.1992 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
6 269  “Əlavə dəyər vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barəsində   12.08.1992 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
7 286  Dövlət vergi xidməti orqanlarının vəzifəli şəxslərinin intizam məsuliyyəti haqqında Nizamnamə barəsində   25.08.1992 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
8 346  “Əlavə dəyər vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   21.10.1992 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
9 433  “Əlavə dəyər vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   30.12.1992 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
10 787  Dövlət yol fondu haqqında   16.02.1994 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
11 845  “Aksizlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   01.07.1994 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
12 873  “Əlavə dəyər vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   29.07.1994 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
13 874  “Aksizlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   29.07.1994 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
14 969  “Əlavə dəyər vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   02.02.1995 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
15 992  Əmlak vergisi haqqında   24.03.1995 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
16 995  Mədən vergisi haqqında   24.03.1995 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
17 1051  Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi tutulmasının qaydasında dəyişikliklər edilməsi haqqında   02.06.1995 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
18 1056  Mədən vergisi tutulan faydalı qazıntıların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında   13.06.1995 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
19 1060  «Dövlət yol fondu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   13.06.1995 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
20 1092  “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyində bəzi dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə   29.08.1995 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
21 58-IQD  “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə   12.04.1996 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
22 120-IQD  «Dövlət vergi xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa bəzi əlavələr edilməsi barədə   10.06.1996 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
23 137-IQD  «Aksizlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   25.06.1996 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
24 215-IQ  Torpaq vergisi haqqında   24.12.1996 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
25 221-IQ  Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında   24.12.1996 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
26 359-IQD  Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə   26.06.1997 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
27 363-IQ  “Dövlət yol fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   01.07.1997 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
28 411-IQD  «Aksizlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr edilməsi barədə   12.12.1997 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
29 414-IQD  «Dövlət vergi xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   19.12.1997 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
30 491-IQD  “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə   28.04.1998 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
31 532-IQD  «Əlavə dəyər vergisi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   23.10.1998 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
32 595-IQD  «Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   28.12.1998 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
33 596-IQD  «Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   28.12.1998 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
34 597-IQD  «Dövlət vergi xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   28.12.1998 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
35 599-IQD  “Əlavə dəyər vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   28.12.1998 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
36 659-IQD  «Dövlət yol fondu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə   20.04.1999 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
37 701-IQD  "Dövlət vergi xidməti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə   02.07.1999 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
38 718-IQD  "Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə   27.10.1999 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
39 722-IQD  "Dövlət yol fondu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə   27.10.1999 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
40 720-IQD  "Əlavə dəyər vergisi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə   27.10.1999 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
41 721-IQD  "Əmlak vergisi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə   27.10.1999 Qüvvədən düşüb  Qüvvədən salır
42 393  “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə   30.08.2000 Qüvvədədir  Tətbiq edir
43 322-IIQD  "Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavə edilməsi haqqında   14.05.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir


Məcəllə adı Qəbul edilmə tarixi Əlaqə
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 11.07.2000 Təsdiq edir