“2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində qəbul edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər ölkədə makroiqtisadi sabitliyi təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş, əhalinin həyat səviyyəsini xeyli yaxşılaşdırmışdır. Bu dövlət proqramları, o cümlədən “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, eləcə də iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş müxtəlif sahəvi dövlət proqramları çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi Bakı şəhərində də abadlıq-quruculuq işlərinin sürətlənməsinə, əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərin həcminin və keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, ümdə məsələlərin həlli istiqamətində irimiqyaslı işlər görülməsinə şərait yaratmışdır. Qeyd olunan proqramların icrası sayəsində Bakı şəhəri sürətlə inkişaf etmiş, yol təsərrüfatının və şəhər nəqliyyatının işinin yaxşılaşdırılması, elektrik enerjisi, qaz, istilik, su təchizatı və kanalizasiya xidməti, sosial infrastruktur sahəsində xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə layihələr həyata keçirilmiş, nəticədə şəhər abadlaşmış, tikinti işləri geniş vüsət almış, yeni müəssisələr və iş yerləri açılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutaraq, Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin inkişafının sürətləndirilməsi, burada yaşayan əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi istiqamətində görülmüş işləri davam etdirmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

2.1. müvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə Dövlət Proqramının icrasını təmin edən zəruri tədbirlər görsün;

2.2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə Dövlət Proqramında illər üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin hər il üçün Dövlət İnvestisiya Proqramı tərtib edilərkən nəzərə alınmasını təmin etsin;

2.3. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi:

3.1. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini əlaqələndirsin;

3.2. Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 4 may 2011-ci il

              ¹ 1490

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2011-ci il 4 may tarixli 1490 nömrəli Sərəncamı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı

GİRİŞ

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008)” ölkənin bütün regionlarında məqsədyönlü şəkildə ardıcıl həyata keçirilməklə iqtisadiyyatda keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur. Ötən müddət ərzində Dövlət Proqramının icrası çərçivəsində görülmüş işlər nəticəsində qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılmasına, regionlarda kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, ölkəyə investisiya qoyuluşlarının çoxalmasına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə və yoxsulluğun azaldılmasına nail olunmuşdur.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının həyata keçirilməsi ilə yanaşı, Bakı şəhərinin ətraf qəsəbələrinin də inkişafının təmin edilməsi, əhalinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 fevral tarixli 1338 nömrəli Sərəncamı ilə “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı” təsdiq edilmişdir. Sənəddə hər bir qəsəbə üzrə müxtəlif sahələri əhatə edən konkret tədbirlər, onların icrası üçün tələb olunan vəsaitin həcmi, maliyyələşmə mənbəyi və icra müddəti müəyyən edilmişdir. Ötən müddət ərzində proqramda nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlər uğurla həyata keçirilmişdir.

Bu gün başlıca vəzifələrdən biri “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində görülmüş işlərin davam etdirilməsindən və ilk növbədə şəhərətrafı qəsəbələrin sakinlərinin həyat səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəldilməsindən ibarətdir.

“2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı” həmin vəzifələrin sistemli şəkildə yerinə yetirilməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır.

1. “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində görülmüş işlər

Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft strategiyasının əzmlə davam etdirilməsi, qeyri-neft sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün daha münbit şərait yaradılması, vətəndaşların sosial müdafiəsi tədbirləri ölkənin sosial-iqtisadi siyasətində mühüm yer tutur. Bu sahədə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərin, o cümlədən “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı”nın uğurlu icrası nəticəsində Bakının bütün rayonlarında, o cümlədən qəsəbələrində infrastruktur təminatı daha da yaxşılaşdırılmış, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idmanın inkişaf etdirilməsini təmin edən tədbirlər həyata keçirilməyə başlanmış, yeni məktəblər, əlavə sinif otaqları, xəstəxana, poliklinika, ambulatoriya binaları tikilmiş, mövcud binalar əsaslı təmir edilmiş, müasir tipli idman kompleksləri istifadəyə verilmişdir.

Tədbirlər Proqramının icrası nəticəsində Bakının Sabunçu, Binəqədi, Suraxanı, Səbail, Qaradağ, Nizami, Xətai, Xəzər rayonlarının qəsəbələrində yeni qaz xətləri çəkilmiş, mövcud qaz kəmərlərində əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılaraq, əhalinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində nəzərdə tutulmuş işlər başa çatdırılmışdır. 2006-2007-ci illər ərzində layihə sənədlərinə uyğun olaraq 272,2 km uzunluğunda qaz kəməri və müvafiq qaz qurğuları tikilib istifadəyə verilmişdir.

Bakının Şüvəlan qəsəbəsində ümumi gücü sutkada 221 min kubmetr olan kanalizasiya təmizləyici qurğusunun tikintisi başa çatdırılmış, təkcə 2007-ci il ərzində Bakı şəhəri üzrə 189 km uzunluğunda istismara yararsız su xətti, 21,3 km uzunluğunda kanalizasiya xətti əsaslı təmir olunmuş, 933 elektrik mühərriki və 491 su nasosu yenisi ilə əvəz edilmiş və yaxud təmir olunmuş, 21,3 km uzunluğunda elektrik kabeli dəyişdirilmişdir. Ümumi həcmi 221,8 min kubmetr olan su anbarları yuyulmuş və zərərsizləşdirilmişdir.

Bakı şəhərində ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Hövsan aerasiya stansiyasının genişləndirilməsi və 2 saylı Zığ nasos stansiyasının yenidən qurulması layihəsi həyata keçirilmişdir. Bibiheybət və Sabunçu rayonu ərazilərində neftlə çirklənmiş 100 hektara yaxın sahə rekultivasiya edilmiş, lay suları axıdılan açıq kanalların 1200 metr hissəsi qapalı dəmir-beton kanalla əvəz edilmişdir. Buzovna qəsəbəsində gücü 10 min kubmetr/sutka olan bioloji təmizləyici qurğular kompleksi istifadəyə verilmişdir.

Ötən müddət ərzində qəsəbələrdə elektrik enerjisinə olan tələbatın təmin olunması məqsədi ilə Bakı şəhərində modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilmiş, 2007-ci il ərzində Bakıda uzunluğu 75 km olan 10 kv-luq və 280 km olan 0,4 kv-luq kabel xətləri çəkilmiş, 6/10 kv-luq 121 yeni transformator məntəqəsi quraşdırılmış, 110 və 35 kv-luq 12 yarımstansiya və 186 transformator məntəqəsi əsaslı təmir olunmuş, 272 transformator daha güclüləri ilə əvəz edilmiş, 0,4-10 kv-luq 955 dayaq yenisi ilə əvəz edilmişdir.

Mərkəzləşmiş qaydada istiliklə təmin edilməsi nəzərdə tutulan obyektlərin istilik təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 2007-ci il ərzində Bakı şəhərində 29 qazanxana tikilib istifadəyə verilmişdir.

Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 2007-ci ildə respublikaya iri və orta tutumlu 233 avtobus gətirilərək istismara buraxılmışdır. Yol qovşaqlarının və piyada keçidlərinin inşası sahəsində 2006-2007-ci illər ərzində 6 yol ötürücüsü və 6 piyada keçidi tikilərək istifadəyə verilmişdir.

Ümumi uzunluğu 43,9 km olan Xırdalan dairəvi-Binəqədi-Balaxanı avtomobil yolu təmir olunmuş, respublikanın 3 magistral yolunu birləşdirən, uzunluğu 21,5 km olan “Bakı dairəvi yolu”nun, “Əzizbəyov” metro stansiyası dairəsindən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna qədər (14 km) avtomobil yolunun və 6 zolaqlı Zığ-Binə, həmçinin Bilgəh-Pirşağı avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilmişdir.

Bakı Metropoliteni üçün 2004-2007-ci illər ərzində 50 yeni vaqon alınmış və şəhər sakinlərinin istifadəsinə verilmişdir.

Ötən müddət ərzində Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində 1176, Ramana qəsəbəsində 840, Bakıxanov qəsəbəsində 1176 və 720, Maştağa qəsəbəsində 720, Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində 840, Suraxanı rayonunun “Dədə Qorqud” yaşayış sahəsində 960, Bülbülə qəsəbəsində 844, Zığ qəsəbəsində 840, Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsində 1296, Müşfiqabad qəsəbəsində 840, Qobustan qəsəbəsində 1296, Nizami rayonunun Keşlə qəsəbəsində 1296, Sabunçu rayonunun Albalılıq yaşayış sahəsində 1296 şagird yeri olan məktəb binaları tikilmiş, onlarla məktəbdə əsaslı təmir işləri aparılmış, əlavə sinif otaqları və korpuslar istifadəyə verilmişdir.

Bu müddət ərzində onlarla xəstəxana, poliklinika və diaqnostika mərkəzi, o cümlədən Xocasən, Əhmədli və Bülbülə qəsəbələrinin hər birində 50 gəlişli poliklinika, Xocasəndə təcili tibbi yardım məntəqəsi, Zığ qəsəbəsində sağlamlıq mərkəzi, Buzovnada Vərəm Əleyhinə Dispanserin 125 çarpayılıq korpusu üçün yeni binalar inşa edilmiş, səhiyyə müəssisələri müasir tibbi ləvazimat və avadanlıqla təchiz olunmuşdur.

2006-cı ildən ötən müddət ərzində dövlət investisiyaları hesabına Bakı şəhəri, eləcə də onun qəsəbələri üzrə infrastrukturun bərpası və inkişafı, əhaliyə kommunal xidmətlərin, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz və su təchizatının, kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin tikintisi, əhalinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür. Bu sahədə həyata keçirilən işlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda da Bakı şəhərinin rayon və qəsəbələri üçün kompleks tədbirlər nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda paytaxtda genişmiqyaslı yenidənqurma, abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinin aparılması, Bakı şəhərinin qəsəbələrində avtomobil yollarının tikintisi və təmiri, əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatının etibarlı şəkildə ödənilməsi, ekologiyanın sağlamlaşdırılması, yeni səhiyyə və təhsil obyektlərinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti müvafiq sərəncamlar imzalamışdır.

Məhz bunların nəticəsində ötən dövrdə paytaxt əhalisinin elektrik enerjisinə olan tələbatının təmin olunması məqsədi ilə yeni elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilmiş, qaz təchizatı sahəsində Sabunçu, Binəqədi, Suraxanı, Səbail, Qaradağ, Nizami, Xətai, Xəzər rayonlarının qəsəbələrində yeni qaz xətləri çəkilmiş, ümumilikdə Bakı şəhərinin 97 faizi qazlaşdırılmışdır. Əhalinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin inşası nəticəsində şəhər əhalisinin 70 faizi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tələblərinə cavab verən keyfiyyətli içməli su ilə davamlı olaraq təmin ediləcəkdir.

Son dövrdə əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində xeyli iş görülmüş, Bakıya Almaniya, Rusiya və Yaponiya istehsalı olan ixtisaslaşdırılmış maşınlar gətirilmişdir. Yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi ilə məişət tullantılarının mütəmadi olaraq yığılması və emalı təmin ediləcəkdir. Paytaxtda ekoloji tarazlıq yaradılması üçün Balaxanı Bərk Məişət Tullantıları Zavodunun tikintisi davam etdirilmiş, Bakı şəhərində yaşıllıqların salınması məqsədi ilə milyonlarla ağac əkilmişdir.

Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 32 piyada keçidi tikilmiş, 23 yol ötürücüsü, körpü və tunellər istifadəyə verilmişdir. Həmçinin Bakı şəhərində sərnişin nəqliyyatının hərəkətinin tənzimlənməsinin və idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi sisteminin cari ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu sistemin tətbiq edilməsi ilə Bakı şəhəri üzrə sərnişindaşımada və avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin hərəkətində yaranmış problemlərin aradan qaldırılmasına və nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsinə, sərnişindaşıma marşrutlarının optimallaşdırılmasına və vahid mərkəzdən idarə edilməsinə nail olunacaqdır.

Paytaxt sakinlərinin rahat və təhlükəsiz daşınmasında müstəsna rol oynayan metro nəqliyyatı sahəsində bir sıra işlər aparılmış, o cümlədən “Nəsimi” və “Azadlıq prospekti” yeni metro stansiyaları inşa olunmuş, “İçərişəhər” və “28 may” stansiyaları yenidən qurulmuş, Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi istifadəyə verilmişdir.

Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Bakı şəhərində də sosial infrastrukturun daha da inkişaf etdirilməsi, müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Təkcə 2010-cu il ərzində Bakının Sabunçu rayonunun Zabrat, Xəzər rayonunun Pirallahı qəsəbələrində, Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində, həmçinin Yasamal rayonunda Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün yaşayış binaları istifadəyə verilmiş, Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının, Akademik Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin, Ə.Qarayev adına 2 saylı Klinik Uşaq Xəstəxanasının əsaslı təmirdən sonra açılışı olmuşdur. Ümumilikdə, son illər ərzində Bakı şəhərində 34 məktəb, 18 tibb müəssisəsi tikilmiş və təmir edilmiş, onların maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uyğun qurulmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Sahibkarlığın inkişafı və biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ölkədə aparılan islahatlar Bakı şəhərində də yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılmasına təkan vermişdir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və bu sahəyə dövlət qayğısının artırılması məqsədilə 2006-cı ildən ötən müddət ərzində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına Bakı şəhəri üzrə 629 sahibkarlıq subyektinə 99 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Ölkə paytaxtında biznes mühitinin inkişafı sahəsində son illər həyata keçirilmiş layihələr nəticəsində Şüşə Məmulatları İstehsalı Zavodu, Pambıq Emalı Fabriki, Qranit-mərmər Zavodu istifadəyə verilmiş, gəmiqayırma zavodunun təməli qoyulmuşdur. “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC tərəfindən Hövsan qəsəbəsində gündəlik istehsal gücü 200 ton olan yeni süd emalı zavodunun, “Qaradağ Sement” ASC-də yeni klinker sobasının inşası davam etdirilmişdir. Məhz görülən işlər nəticəsində son 7 ildə Bakı şəhəri üzrə ümumilikdə 23 minə yaxın müəssisə, 191 mindən çox yeni iş yeri yaradılmışdır, bunun 189 mindən çoxu daimi iş yeridir.

2. “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın əsas məqsədləri

“2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində aşağıdakı məqsədlərə nail olunacaqdır:

- elektrik enerjisi, qaz, su və kanalizasiya, istilik təchizatı sahəsində davamlı işlərin aparılması;

- yolların və digər infrastruktur obyektlərinin inşası, yenidən qurulması və inkişafı layihələrinin həyata keçirilməsi;

- ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması;

- sosial-mədəni infrastruktur obyektlərinin (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, turizm və s.) beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulması və inkişafı;

- yeni iş yerlərinin və yeni müəssisələrin açılması, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması.

3. 2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri

Qarşıdakı illərdə Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:

1. müasir tipli elektrik stansiyalarının, yolların, kommunikasiya xətlərinin və digər infrastruktur obyektlərinin inşasına, yenidən qurulmasına və inkişafına dair layihələrin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi;

2. Bakının qazla təmin edilməyən qəsəbələrinin qaz təchizatının bərpası;

3. elektrik ötürücü xətlərinin və yarımstansiyaların yeniləşməsi;

4. mövcud istilik məntəqələrinin bərpası, modernləşdirilməsi və yenidən qurulması;

5. şəhərətrafı qəsəbələrdə su və kanalizasiya sistemlərinin bərpası, yeni xətlərin və qurğuların tikilməsi;

6. yol-kommunikasiya kompleksinin, müxtəlif nəqliyyat növlərinin ardıcıl inkişafı;

7. inkişaf etmiş rabitə-informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması;

8. özəl sektorda ixracın stimullaşdırılması və təşviqi, rəqabətqabiliyyətli sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi, ixrac mallarının çeşidinin artırılması, sahibkarlara məsləhət xidməti, informasiya təminatı sahəsində kömək göstərilməsi;

9. şəhərətrafı qəsəbələrdə suvarma və meliorasiya təminatının yaxşılaşdırılması;

10. aqrar sektora xidmət edəcək və bazar prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərəcək yeni strukturlara dəstək verilməsi;

11. qəsəbələrdə yeni məktəblərin inşası, kənd məktəblərinin texniki və kadr təminatının yaxşılaşdırılması;

12. qəsəbələrdə yeni səhiyyə müəssisələrinin inşası, mövcud səhiyyə obyektlərinin yenidən qurulması və təmiri, səhiyyə müəssisələrinin dərman və avadanlıqla təminatının yaxşılaşdırılması;

13. daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, istifadəsi və bərpası işlərinin təkmilləşdirilməsi, mövcud kitabxanaların maddi-texniki bazasının inkişafı və modernləşdirilməsi;

14. bədən tərbiyəsi və idmanın maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi;

15. sosial müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərin sosial vəziyyətinin, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin davam etdirilməsi, sosial mərkəzlərin, o cümlədən xüsusi istirahət müəssisələrinin və uşaqlar üçün ixtisaslaşmış xidmət müəssisələrinin yaradılması;

16. ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, o cümlədən məişət tullantılarının toplanması və daşınması, zərərsizləşdirilməsi və emalı sahəsində işlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə tədbirlərin həyata keçirilməsi, yaşıllaşdırma işlərinin genişləndirilməsi.

4. 2011-2013-cü illərdə həyata keçiriləcək tədbirlərin maliyyələşdirilmə mənbələri

2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlərin aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur:

- Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi;

- Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun və “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin vəsaitləri;

- qanunvericilikdə qadağan olunmayan digər mənbələr.


 

“2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair  Dövlət Proqramı”  çərçivəsində həyata keçiriləcək

Tədbirlər Planı

 

Sıra

¹-si

Tədbirin adı

İcra

müddəti

İcraçılar

1. Ümumərazi inkişaf tədbirləri

Elektrik enerjisi təchizatı

1.1.

Bakının və ətraf qəsəbələrin elektrik enerjisi ilə fasiləsiz  təminatı üçün 220 kV-luq yeni hava xətlərinin tikintisi

2011-2013

Azərenerji ASC

1.2.

220 kV-luq 2 yeni yarımstansiyanın tikintisi və 2 yarımstansiyada təmir-bərpa və yenidənqurma işlərinin aparılması

2011-2013

Azərenerji ASC

1.3.

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin və enerjidən səmərəli istifadənin tətbiqi

2011-2013

Alternativ və Bərpa olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi

Su təchizatı və kanalizasiya

1.4.

Su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə mövcud su anbarlarının yenidən qurulması və 2 yeni su anbarının tikintisi, su anbarları arası əlaqələndirici xətlərin çəkilməsi

2011-2013

Azərsu” ASC

1.5.

Ceyranbatan su təmizləyici qurğularının məhsuldarlığının artırılması üçün yenidənqurma işlərinin aparılması

2011-2013

Azərsu” ASC

1.6.

Mövcud Ceyranbatan-Maştağa su kəmərinin qəzalı vəziyyətdə olan hissələrinin dəyişdirilməsi, yeni Ceyranbatan-Maştağa su kəmərinin tikintisi

2011-2013

Azərsu” ASC

1.7.

Avtomobil yollarında aparılan yenidənqurma işləri ilə bağlı su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması

2011-2013

Azərsu” ASC

1.8.

Şəhərin qərb hissəsində yaranan çirkab suların Lökbatan təmizləyici qurğularına yönəldilməsi üçün kanalizasiya kollektorunun tikintisi

2011-2013

Azərsu” ASC

1.9.

Kanalizasiya nasos stansiyalarının yenidən qurulması, istismar müddəti keçmiş kanalizasiya nasos stansiyalarının dəyişdirilməsi, “Sənaye zonası” kollektorunun kameralarının və dükerlərin bərpası

2011-2012

Azərsu” ASC

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat sahəsi

1.10.

H.Əliyev Beynəlxalq Aeroportu-Mərdəkan dairəsi-Bilgəh mövcud avtomobil yolunun (19 km) 6 cərgəli hərəkət üçün yenidən qurulması

2011-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

1.11.

“Bilgəh-Novxanı-Sumqayıt” yolunun tikintisi

2011-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

1.12.

Zığ dairəsi-Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu avtomobil yolundan Qala stansiyasına gedən avtomobil yolunun yenidən qurulması və əsaslı təmiri (13 km)

2011-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

1.13.

Bakı şəhəri Ziya Bünyadov prospektində yol infrastrukturunun yenidən qurulması (9 km)

2011

Nəqliyyat Nazirliyi

1.14.

Xocasən-Lökbatan avtomobil yolunun yenidən qurulması

2011-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

1.15.

Qəsəbələrarası yolların tikintisi və əsaslı təmiri

2011-2013

Nəqliyyat Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

Abadlıq və yaşıllaşdırma

1.16.

Rayon və qəsəbədaxili yolların, istirahət parklarının yenidən qurulması və yaşıllıq sahələrinin artırılması

2011-2013

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Rayon İcra Hakimiyyətləri

Ekologiya sahəsi

1.17.

Avtomobil yollarının ətrafında müvafiq torpaq işlərinin görülməsi, su mənbələrinin müəyyənləşdirilərək, suvarma sisteminin qurulması və  yaşıllaşdırma işlərinin aparılması

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

1.18.

Neft mədənləri ərazisində mövcud olan neftlə çirklənmiş göllərin qurudulması, həmin ərazilərin yaşıllaşdırılması və abadlaşdırılması

2011-2013

Dövlət Neft Şirkəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyətləri

Kənd təsərrüfatının infrastruktur təminatı

1.19.

Abşeron yarımadasında kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların suvarılması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Abşeron Magistral Kanalında yenidənqurma işlərinin aparılması və kanalın suburaxma qabiliyyətinin artırılması

2011-2013

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC

 

Sahibkarlığın inkişafına dəstək

1.20.

Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrin inkişafı üçün  investisiyaların cəlb edilməsi və ixracatın dəstəklənməsi məqsədi ilə müxtəlif biznes tədbirlərin təşkil olunması

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 

1.21.

Kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin maarifləndirilməsi, treninqlərin keçirilməsi və güzəştli kreditlərin verilməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 

Gənclər və idman sahəsi

1.22.

Gənclər mərkəzinin tikintisi

2011-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

2. Bakı şəhərinin rayonları

2.1. Binəqədi rayonu

Qaz təchizatı

2.1.1.

Binəqədi, Sulutəpə, Xocasən, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbələrində, 6-cı və 7-ci mikrorayon ərazilərində əhalinin qaz təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qaz xətlərinin yenidən qurulması, yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması (26 obyekt üzrə)

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.1.2.

Mövcud mexaniki sayğacların “Smart-kart” tipli elektron qaz sayğacları ilə əvəz olunması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

Elektrik enerjisi təchizatı

2.1.3.

110 kV-luq 3 yarımstansiyada yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi

2011-2013

Azərenerji ASC, “Bakıelektrikşəbəkə” ASC

2.1.4.

35-10-6 kV-luq elektrik verilişi xətlərinin yånidən qurulmàsı, istehlakçıların elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 6 və 10 kV-luq ÒÌ-lərin təmiri və yenilərinin tikintisi

2011-2013

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC

İstilik təchizatı

2.1.5.

Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 8 uşaq bağçası üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili, aşağı paylama və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.1.6.

Mövcud 4 qazanxananın modernləşdirilməsi və qazlaşdırılması, 1 yeni qazanxananın tikintisi və qazlaşdırılması

2011-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.1.7.

Məhəllədaxili istilik xətlərinin bərpası, 95 ünvan üzrə yaşayış binalarının aşağı paylama istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2011-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.1.8.

1 uşaq bağçasının məhəllədaxili, aşağı paylama və binadaxili istilik sisteminin yenidən qurulması

2011-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

Su təchizatı və kanalizasiya

2.1.9.

Binəqədi qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2011-2013

“Azərsu” ASC

2.1.10.

Xocasən qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.1.11.

Sulutəpə qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.1.12.

M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.1.13.

28 May qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.1.14.

Biləcəri qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.1.15.

Sulutəpə, Xocasən qəsəbələrində və Xırdalan şəhərində yaranan çirkab suların Lökbatan təmizləyici qurğularına ötürülməsi üçün kanalizasiya xəttinin çəkilməsi

2011-2013

“Azərsu” ASC

Rabitə və informasiya sahəsi

2.1.16.

1 poçt şöbəsi və 2 yeni ATS binasının tikintisi (o cümlədən biri 1500 nömrə tutumlu)

2011-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

2.1.17.

Rayon ərazisində mövcud olan ATS-lərdə genişzolaqlı internet xidməti tutumunun 10000 port artırılması

2011-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat sahəsi

2.1.18.

Rayon və qəsəbədaxili yolların tikintisi və təmiri

2011-2013

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

Abadlıq və yaşıllaşdırma

2.1.19.

Biləcəri qəsəbəsində yerləşən mədəniyyət-istirahət parkının abadlaşdırılması 

2011

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

2.1.20.

Sulutəpə qəsəbəsində yeni parkın salınması

2011-2012

Rayon İcra Hakimiyyəti

Ekologiya sahəsi

2.1.21.

Xocasən gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə layihənin hazırlanması və həyata keçirilməsi

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2.1.22.

Böyükşor və Binəqədi qəsəbə İdman Kompleksinin qarşısındakı göllərin qurudulması və həmin ərazilərin abadlaşdırılması

2011-2013

Dövlət Neft Şirkəti

Kənd təsərrüfatının infrastruktur təminatı

2.1.23.

Xocasən qəsəbəsində baytarlıq məntəqəsinin əsaslı təmiri

2011

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi

2.1.24.

İntensiv üzümçülüyün inkişafının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.1.25.

Müasir istixana komplekslərinin yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.1.26.

Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.1.27.

Müasir tələblərə cavab verən ətlik istiqamətli quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.1.28.

Müasir tələblərə cavab verən yumurtalıq istiqamətli quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.1.29.

Kiçik həcmli müasir ət kəsimi müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Təhsil sahəsi

2.1.30.

3 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.31.

83 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.32.

M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsində 100 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 20 əlavə sinif otağının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.33.

Xocasən qəsəbəsində 103 saylı ümumtəhsil məktəbinin 640 şagirdlik əlavə korpusunun tikintisi

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.34.

126 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.35.

135 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.36.

M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsində 143 saylı orta məktəb üçün 20 əlavə sinif otağının  tikintisi

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.37.

Binəqədi qəsəbəsində 179 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.38.

276 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.39.

246 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri, 32 əlavə sinif otağının tikintisi

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.40.

267 saylı orta məktəb üçün idman və akt zallarının tikintisi

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.41.

Biləcəri qəsəbəsində 301 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.42.

102 saylı məktəbdə bərpa-gücləndirmə işləri

2011-2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.43.

115 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.44.

244 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 32 əlavə sinif otağının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.45.

300 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.46.

284 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.47.

298 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və idman zalının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.48.

Binəqədi qəsəbəsində 205 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 46 əlavə sinif otağının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.49.

248 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.50.

158 saylı  körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.51.

151 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.52.

40 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.53.

M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsində 90 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.54.

159 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.55.

153 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.56.

Binəqədi qəsəbəsində 86 saylı uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.57.

177 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.58.

Biləcəri qəsəbəsində 297 saylı uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.59.

Biləcəri qəsəbəsində 294 saylı uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.60.

Biləcəri qəsəbəsində 291 saylı uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.61.

Biləcəri qəsəbəsində 274 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.62.

Biləcəri qəsəbəsində 298 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.63.

Biləcəri qəsəbəsində 238 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.64.

141 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.65.

193 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.66.

215 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.67.

M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsində 211 saylı uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

Səhiyyə sahəsi

2.1.68.

28 May qəsəbəsində həkim məntəqəsinin tikintisi

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.69.

Sulutəpə qəsəbəsində həkim məntəqəsinin tikintisi

2012

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.70.

M.Ə.Rəzulzadə qəsəbəsində 6 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011-2013

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.71.

Biləcəri qəsəbəsində 15 saylı poliklinikanın təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.1.72.

39 saylı poliklinikanın əsaslı təmiri

2012

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

Mədəniyyət sahəsi

2.1.73.

Rəsulzadə qəsəbəsində 11 saylı Musiqi məktəbi üçün əlavə sinif otaqlarının tikintisi

2011-2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2.1.74.

F.Əmirov adına 6 nömrəli Uşaq musiqi məktəbi binasında yenidənqurma və əsaslı təmir işlərinin aparılması

2012-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Gənclər və idman sahəsi

2.1.75.

Xocasən kəndində stadionun yenidən qurulması

2011

Gənclər və İdman Nazirliyi

2.1.76.

7-ci mikrorayon ərazisində mini futbol meydançasının tikintisi

2012

Gənclər və İdman Nazirliyi

2.1.77.

Gənclər evinin tikintisi

2011-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

2.2. Xəzər rayonu

Qaz təchizatı

2.2.1.

Şüvəlan qəsəbəsinin yeraltı qaz xətlərinin, həyətlərdən keçən qaz xətlərinin və qaz kəmərlərinin yenidən qurulması, Əncirli st. bağlarında yaşayış sahələrinin, ziyarətgah və “Şimal DRES” QPS ərazisindəki, Köçəri bağlar ərazisindəki yaşayış evlərinin (I və II sahə) qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.2.2.

Binə qəsəbəsində müxtəlif diametrli yeraltı qaz kəmərlərinin yenidən qurulması, həyətlərdən keçən aşağı təzyiqli qaz kəmərlərinin küçəyə çıxarılması, Aviaşəhərcik və digər ərazilərdə yaşayan abonentlərin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni qaz kəmərlərinin çəkilməsi, Təcridxananın yaxınlığında yerləşən sahənin və “Hövsan Südçülük” sovxozu ərazisində yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.2.3.

Qala qəsəbəsində yeraltı və yerüstü qaz xətlərinin yenidən qurulması, yeni qaz kəmərlərinin çəkilməsi, yaşayış evlərinin və yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.2.4.

Şağan qəsəbəsində həyətlərdən keçən və yeraltı qaz xətlərinin yenidən qurulması, yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, Broyler fabrikinin arxa hissəsində yerləşən yaşayış massivinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.2.5.

Zirə qəsəbəsində mövcud yeraltı qaz kəmərlərinin yårüstünə və həyətlərdən keçən qaz kəmərlərinin küçəyə çıxarılaraq yenidən qurulması, qaz təchizatının yaxşılaşdırılması 

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.2.6.

Pirallahı qəsəbəsində qaz xətlərinin yenidən qurulması, həyətlərdən keçən qaz xətlərinin küçəyə çıxarılması, qaz təchizatının yaxşılaşdırılması üçün yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, Dübəndi bağ massivində yeni ayrılmış bağ sahəsinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.2.7.

Buzovna qəsəbəsində yeraltı qaz xətlərinin ləğv olunması üçün yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, həyətlərdən qaz xətlərinin kənara çıxarılması, yerüstü qaz xətlərinin yenidən qurulması və yåni sàlınmış yàşàyış màssivinin qàz təchizàtının yàõşılàşdırılmàsı

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.2.8.

Türkan qəsəbəsinin Üzümçülük sovxozu ərazisində yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, tikilən mədəniyyət sarayının qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.2.9.

Mərdəkan qəsəbəsində həyətlərdən keçən qaz xətlərinin ləğv olunması üçün yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, Mərdəkan bağları QPS-dən Binə qəsəbəsinə doğru, Qala stansiyası və keçmiş ORS adlanan ərazilərdən keçən qaz xətlərinin yenidən qurulması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.2.10.

Mövcud mexaniki sayğacların “Smart-kart” tipli elektron qaz sayğacları ilə əvəz olunması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

Elektrik enerjisi təchizatı

2.2.11.

Rayon ərazisində 110 kV-luq hava elektrik verilişi xətlərinin yenidən qurulması

2011-2013

Azərenerji ASC

2.2.12.

110 kV-luq 2 yarımstansiyada yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi

2011-2013

Azərenerji ASC

2.2.13.

Türkan, Zirə, Binə, Şağan və Pirallahı qəsəbələrində 35/6 kV-luq 7 yarımstansiyada yenidənqurma işlərinin aparılması

2011-2013

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC

2.2.14.

35-10-6 kV-luq elektrik verilişi xətlərinin yånidən qurulmàsı, istehlakçıların elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 6-10 kV-luq şəbəkədə ÒÌ-lərin və EVX-nin yenidən qurulması, tikinti-təmir işlərinin aparılması, 0,4 kV-luq elåktrik vårilişi xətlərinin tikintisi 

2011-2013

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC

İstilik təchizatı

2.2.15.

Zirə qəsəbəsində 213 saylı bağçanın qazanxanasının qazlaşdırılması

2011

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.2.16.

Buzovna qəsəbəsində əlaqələndirici qaz xətti çəkilməklə 125 və 234 saylı məktəblərin qazanxanasının qazlaşdırılması, 61, 244 və 289 saylı uşaq bağçaları üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili, aşağı paylama və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2011-2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.2.17.

Qala qəsəbəsində 92 saylı məktəbin qazanxanasının modernləşdirilməsi, 2 saylı uşaq bağçası üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması və qazlaşdırılması, məhəllədaxili, aşağı paylama və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.2.18.

Pirallahı qəsəbəsində 168 saylı məktəbin aşağı paylama və binadaxili istilik sisteminin yenidən qurulması, 35 saylı Uşaq Sanatoriyası və 3 saylı Tibbi Sanitar Hissəsi üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.2.19.

Mərdəkan qəsəbəsində 181 saylı məktəbin qazanxanasının modernləşdirilməsi, 91 və 221 saylı uşaq bağçaları üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması və qazlaşdırılması, məhəllədaxili, aşağı paylama və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.2.20.

Binə qəsəbəsində 66, 218 və 317 saylı uşaq bağçaları üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili, aşağı paylama və binadaxili istilik sisteminin yenidən qurulması

2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.2.21.

Şüvəlan qəsəbəsində 78 saylı uşaq bağçası və 36 saylı Pulmanoloji Uşaq Sanatoriyası  üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili, aşağı paylama və binadaxili istilik sisteminin yenidən qurulması

2012-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.2.22.

Türkan qəsəbəsində 17 saylı Şəhər poliklinikası üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

Su təchizatı və kanalizasiya

2.2.23.

Şüvəlan qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.24.

Mərdəkan qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.25.

Türkan qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması (məhsuldarlığı 7000 m³/sut. təmizləyici qurğu)

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.26.

Zirə qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.27.

Binə qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.28.

Qala qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.29.

Şağan qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.30.

Pirallahı qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması (məhsuldarlığı 8000 m³/sut. təmizləyici qurğu)

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.31.

Dübəndi qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.32.

Buzovna qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.2.33.

Gürgan qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

Rabitə və informasiya sahəsi

2.2.34.

Gürgan, Dübəndi qəsəbələrində və Xaşoxana yaşayış məntəqəsində torpaq sahəsinin ayrılması və 512 nömrə tutumlu ATS-lərin tikintisi

2011-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

2.2.35.

Zirə, Gürgan və Pirallahı qəsəbələrinə fiber optik kabelin çəkilməsi

2011-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

2.2.36.

Şağan (tutumu 2256 nömrə), Qala (1104 nömrə), Türkan (512 nömrə) qəsəbələrində və Binə südçülük sovxozunda (256 nömrə) olan ATS-lərin NGN texnologiyası əsasında tikintisi

2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

2.2.37.

Rayon ərazisində mövcud olan ATS-lərdə genişzolaqlı internet xidməti tutumunun 9000 port artırılması

2011-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat sahəsi

2.2.38.

Rayon və qəsəbədaxili yolların tikintisi və təmiri

2011-2013

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

Kənd təsərrüfatının infrastruktur təminatı

2.2.39.

Binə və Zirə qəsəbələrində baytarlıq məntəqəsinin əsaslı təmiri

2012

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2.2.40.

Türkan, Zirə, Şüvəlan, Binə və Buzovna qəsəbələrində əkin və həyətyanı sahələrin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 346,4 km uzunluğunda boru xəttinin yenidən qurulması və digər müvafiq işlərin görülməsi

2011-2013

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi

2.2.41.

Zeytunçuluq təsərrüfatlarının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.2.42.

Müasir zeytun emalı fabrikinin dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.2.43.

İntensiv üzümçülüyün inkişafının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.2.44.

Müasir istixana komplekslərinin yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.2.45.

Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.2.46.

Müasir tələblərə cavab verən ətlik istiqamətli quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.2.47.

Müasir tələblərə cavab verən yumurtalıq istiqamətli quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.2.48.

Quşçuluq məhsullarının xammalına əsaslanan müasir dərin emal müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.2.49.

Kiçik həcmli müasir ət kəsimi müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2.2.50.

Özəl aqroservis müəssisəsinin (müəssisənin nəzdində sahibkarlara məsləhət xidmətinin göstərilməsi ilə) yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Təhsil sahəsi

2.2.51.

Buzovna qəsəbəsində 26 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 40 əlavə sinif otağının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.52.

Buzovna qəsəbəsində 33 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 10 əlavə sinif otağının tikintisi

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.53.

Qala qəsəbəsində 92 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.54.

Binə qəsəbəsində 121 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri, 10 əlavə sinif otağının, idman və akt zalının tikintisi

2012

 

2.2.55.

Mərdəkan qəsəbəsində 181 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.56.

Şağan qəsəbəsində 124 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri, 12 əlavə sinif otağının tikintisi

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.57.

Buzovna qəsəbəsində 125 saylı orta məktəb üçün 6 əlavə sinif otağının tikintisi

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.58.

Pirallahı qəsəbəsində 168 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri, 15 əlavə sinif otağının və akt zalının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.59.

Qala qəsəbəsində 185 saylı orta məktəbin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri, 30 əlavə sinif otağının, idman zalının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.60.

Pirallahı qəsəbəsində 186 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.61.

Buzovna qəsəbəsində 206 saylı orta məktəbin təmiri, 6 əlavə sinif otağının, idman və akt zalının tikintisi

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.62.

Gürgan qəsəbəsində 231 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.63.

Pirallahı qəsəbəsində 243 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.64.

Türkan qəsəbəsində 119 saylı orta məktəb üçün 12 əlavə sinif otağının və yeməkxananın tikintisi

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.65.

Zirə qəsəbəsində 120 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri, 22 əlavə sinif otağının, yeməkxananın və idman zalının tikintisi

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.66.

Buzovna qəsəbəsində 61 saylı uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.67.

Binə qəsəbəsində 66 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.68.

Mərdəkan qəsəbəsində 91 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.69.

Mərdəkan qəsəbəsində 221 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.70.

Buzovna qəsəbəsində 244 saylı uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.71.

Buzovna qəsəbəsində 289 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının yeməkxana korpusunun əsaslı təmiri və əsas korpusun yeni tikintisi

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.72.

Binə qəsəbəsində 317 saylı uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

Səhiyyə sahəsi

2.2.73.

Mərdəkan qəsəbəsində 26 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011-2012

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.74.

Pirallahı qəsəbəsində 3 saylı Tibbi Sanitar Hissənin təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011-2013

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.75.

Pirallahı qəsəbəsində 35 saylı Uşaq Kardiorevmatoloji Sanatoriyasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.76.

Mərdəkan qəsəbəsində 2 saylı Vərəm Sanatoriyasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.77.

Şağan qəsəbəsində həkim məntəqəsinin tikintisi

2013

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.2.78.

Şüvəlan qəsəbəsində 36 saylı Pulmanoloji Uşaq Sanatoriyasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2012

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

Mədəniyyət sahəsi

2.2.79.

Buzovna qəsəbəsində 4 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin akt zalının tikintisi

2011

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2.2.80.

Buzovna qəsəbəsində mədəniyyət evinin təmiri

2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Gənclər və idman sahəsi

2.2.81.

Buzovna qəsəbəsində idman zalının tikintisi

2012-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

2.2.82.

Türkan qəsəbəsində idman zalının tikintisi

2012-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

2.2.83.

Mərdəkan qəsəbəsində mini futbol meydançasının tikintisi

2012

Gənclər və İdman Nazirliyi

2.2.84.

Gənclər evinin tikintisi

2011-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsi

2.2.85.

Buzovna 9 saylı İxtisaslaşdırılmış Ruhi-Əsəb İnternat evinin əsaslı təmiri

2011

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2.3. Xətai rayonu

Qaz təchizatı

2.3.1.

Rayon ərazisində, o cümlədən Əhmədli və H.Aslanov qəsəbələrində istismara yararsız qaz xətlərinin yenidən qurulması, yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, Oksigen küçəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.3.2.

Mövcud mexaniki sayğacların “Smart-kart” tipli elektron qaz sayğacları ilə əvəz olunması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

Elektrik enerjisi təchizatı

2.3.3.

Rayon ərazisində 110 kV-luq hava elektrik verilişi xətlərinin yenidən qurulması

2011-2013

Azərenerji ASC

2.3.4.

110 kV-luq 1 yeni yarımstansiyanın inşası və 2 yarımstansiyada yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi

2011-2013

Azərenerji ASC

2.3.5.

Əhmədli qəsəbəsində 110/10 kV-luq 1, 35/6 kV-luq 2 yarımstansiyanın yenidən qurulması, 35/6 kV-luq 1 yeni yarımstansiyanın tikintisi

2012-2013

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC

2.3.6.

35 kV-luq elektrik verilişi xətlərinin yånidən qurulmàsı, istehlakçıların elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 6-10 kV-luq şəbəkədə ÒÌ-lərin və EVX-nin yenidən qurulması, tikinti-təmir işləri

2011-2013

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC

İstilik təchizatı

2.3.7.

Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 1 məktəb, 2 uşaq bağçası və 3 səhiyyə müəssisəsi üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.3.8.

1 məktəbin və 1 uşaq bağçasının binadaxili, 1 uşaq bağçasının isə məhəllədaxili, aşağı paylama və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2011-2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.3.9.

1 mövcud qazanxananın modernləşdirilməsi, 3 yeni qazanxananın tikintisi və qazlaşdırılması

2011-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.3.10.

Məhəllədaxili istilik xətlərinin bərpası, 159 ünvan üzrə yaşayış binalarının aşağı paylama istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2011-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

Su təchizatı və kanalizasiya

2.3.11.

Rayon ərazisində 2 yeni su anbarının tikintisi, 1 nasos stansiyasının yenidən qurulması və yeni anbarlar arasında yeni su xəttinin çəkilməsi

2011

“Azərsu” ASC

2.3.12.

Əhmədli kəndinin və NZS yaşayış sahəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.3.13.

Rayon ərazisində yeni təsərrüfat-məişət kanalizasiya kollektorunun və tunel tipli  təsərrüfat-məişət kanalizasiya kollektorunun tikintisi (3 obyekt üzrə)

2011

“Azərsu” ASC

Rabitə və informasiya sahəsi

2.3.14.

3 poçt şöbəsinin və 1 yeni ATS binasının tikintisi

2011-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

2.3.15.

ATS-371/372/373-ün xətt şəbəkəsinin optik kabel vasitəsi ilə qurulması, tutumu 4475 nömrə olan 579-saylı ATS-in NGN texnologiyası əsasında rekonstruksiyası

2011-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat sahəsi

2.3.16.

Rayon və qəsəbədaxili yolların tikintisi və təmiri

2011-2013

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

Təhsil sahəsi

2.3.17.

Əhmədli qəsəbəsində 17 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.18.

27 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.19.

55 saylı orta məktəbin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.20.

58 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 20 əlavə sinif otağının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.21.

Əhmədli qəsəbəsində 86 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.22.

Əhmədli qəsəbəsində 95 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.23.

116 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.24.

147 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.25.

165 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.26.

Əhmədli qəsəbəsində 191 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.27.

Əhmədli qəsəbəsində 249 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri 

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.28.

Əhmədli qəsəbəsində 254 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.29.

Əhmədli qəsəbəsində 269 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.30.

24 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.31.

25 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.32.

29 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.33.

48 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.34.

63 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 24 əlavə sinif otağının tikintisi

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.35.

Əhmədli qəsəbəsində 88 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.36.

Əhmədli qəsəbəsində 138 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.37.

Əhmədli qəsəbəsində 194 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 30 əlavə sinif otağının tikintisi

2011-2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.38.

Naximov yaşayış sahəsində 221 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 30 əlavə sinif otağının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.39.

Əhmədli qəsəbəsində 245 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 20 əlavə sinif otağının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.40.

Əhmədli qəsəbəsində 257 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 24 əlavə sinif otağının tikintisi

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.41.

Əhmədli qəsəbəsində 260 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.42.

Əhmədli qəsəbəsində 263 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.43.

8 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.44.

55 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.45.

72 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.46.

88 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.47.

166 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.48.

170 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.49.

194 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.50.

200 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.51.

202 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.52.

207 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.53.

222 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.54.

236 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.55.

243 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.56.

245 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.57.

250 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.58.

251 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.59.

314 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.60.

181 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.61.

186 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.62.

205 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.63.

217 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.64.

223 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.65.

232 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.66.

233 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.67.

240 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.68.

241 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.69.

255 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.70.

316 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

Səhiyyə sahəsi

2.3.71.

2 saylı uşaq poliklinikasının bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.72.

8 saylı uşaq poliklinikasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.73.

Əhmədli qəsəbəsində 6 saylı şəhər poliklinikasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011-2012

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.74.

4 saylı uşaq poliklinikasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011-2012

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.75.

Əhmədli qəsəbəsində 7 saylı poliklinikanın təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2012-2013

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.76.

Əhmədli qəsəbəsində yeni xəstəxana binasının tikintisi (14 saylı poliklinikanın sökülərək xəstəxana-poliklinikanın tikintisi)

2011-2013

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.3.77.

2 saylı vərəm əleyhinə dispanserin bərpa-gücləndirilməsi və təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2012-2013

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

Mədəniyyət sahəsi

2.3.78.

Əhmədli qəsəbəsində kitabxana binasının tikintisi

2011-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsi

2.3.79.

Bakı Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzinin təmiri

2012-2013

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2.4. Qaradağ rayonu

Qaz təchizatı

2.4.1.

Sahil qəsəbəsində, o cümlədən St.Qaradağda, I, II, III, V massivlərdə həyətyanı sahələrdən keçən qaz kəmərlərinin yenidən qurulması, operator məntəqəsinə gedən qaz kəmərindən başlayaraq yeni qaz kəmərinin çəkilməsi, Bakı-Salyan yolunun yaxınlığında yeni salınmış yaşayış massivinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.4.2.

Lökbatan qəsəbəsinin 2-ci yaşayış massivinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması üçün orta təzyiqli qaz kəmərinin dairəvi birləşdirilməsi, 8-ci yaşayış massivində yeni qaz kəmərinin çəkilməsi, Sultanov, H.Aslanov, Hacıbəyov, Sabir, 20 yanvar, Salmanov, Qəhrəmanov küçələrinin, qəsəbənin 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.4.3.

Qızıldaş qəsəbəsinin Şonqar yaşayış massivinə daşıyıcı qaz kəmərinin çəkilməsi, 4-cü və yeni salınmış yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.4.4.

Qobustan QPS-dən Qobustan qəsəbəsinə gedən qaz kəmərinin yenidən qurulması, qəsəbədə həyətyanı sahələrə düşən qaz xətlərinin kənarlaşdırılması, tələbata uyğun  yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, 1-ci, 2-ci massivlərdə və 7-ci massivin yanında yeni salınmış yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.4.5.

Ələt qəsəbəsində həyətyanı sahələrdən keçən qaz kəmərlərinin çıxarılaraq kənardan yeni qaz xətlərinin çəkilməsi, Baş Ələtdə və Kötəl kəndində yeni salınmış yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.4.6.

Səngəçal QPS-dən Səngəçal qəsəbəsinə gedən qaz kəmərinin yenidən qurulması, Əzimkənddə və “Bağ evləri” deyilən ərazidə yeni salınmış yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.4.7.

Puta qəsəbəsində qaz kəmərlərinin yenidən qurulması və yeni salınmış yaşayış massivinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.4.8.

Korgöz qəsəbəsinin girişindən keçən orta təzyiqli qaz kəmərindən yeni salınmış yaşayış massivinə qaz kəmərinin çəkilməsi, yeni yaşayış massivinin və st.Heybətdə yaşayış sahəsinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.4.9.

Müşfiqabad qəsəbəsində yeni salınmış yaşayış massivinin qazlaşdırılması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.4.10.

Mövcud mexaniki sayğacların “Smart-kart” tipli elektron qaz sayğacları ilə əvəz olunması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

Elektrik enerjisi təchizatı

2.4.11.

220 kV-luq 1 yarımstansiyada yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi

2011-2013

Azərenerji ASC

2.4.12.

Qızıldaş, Ümid, Sahil, Puta və Qobustan qəsəbələrində 35/6 kV-luq 5 yarımstansiyada yenidənqurma işlərinin aparılması

2011-2013

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC

2.4.13.

6-10 kV-luq şəbəkədə ÒÌ-lərin və EVX-nin yenidən qurulması, tikinti-təmir işləri, 0,4 kV-luq şəbəkənin yånidən qurulmàsı

2011-2013

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC

İstilik təchizatı

2.4.14.

Ələt qəsəbəsində 1 qazanxananın modernləşdirilməsi, Müşfiqabad qəsəbəsində 2 istilik məntəqəsinin yenidən qurulmaqla qazanxanaya çevrilməsi

2011

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.4.15.

Ələt qəsəbəsində 300 saylı uşaq bağçası və 32 saylı poliklinika üçün yeni istilik mənbələrinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması, 15 ünvan üzrə yaşayış binalarının məhəllədaxili və aşağı paylama istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2011-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.4.16.

Müşfiqabad qəsəbəsində 67 saylı uşaq bağçasının məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması, 21 ünvan üzrə yaşayış binalarının məhəllədaxili və aşağı paylama istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2011-2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.4.17.

Puta qəsəbəsində 184 saylı məktəb və 9 saylı Birləşmiş şəhər xəstəxanası üçün yeni istilik mənbələrinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.4.18.

Lökbatan qəsəbəsində 166 saylı məktəbin qazanxanasının modernləşdirilməsi, 1 yeni məhəllədaxili istilik qazanxanasının tikintisi, yaşayış binalarının məhəllədaxili və aşağı paylama istilik sistemlərinin yenidən qurulması  

2011-2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.4.19.

Çeyildağ qəsəbəsində 224 saylı məktəb və Cüzam Xəstəxanası üçün yeni istilik mənbələrinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.4.20.

Sahil qəsəbəsində 1 yeni istilik qazanxanasının tikintisi və 15 saylı uşaq bağçası üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.4.21.

Səngəçal qəsəbəsində 299 saylı uşaq bağçası, Qobustan qəsəbəsində isə 9 saylı Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

Su təchizatı və kanalizasiya

2.4.22.

Qobustan qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması (məhsuldarlığı 5000 m³/sut. təmizləyici qurğu)

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.23.

Lökbatan qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması (məhsuldarlığı 200 min m³/sut. təmizləyici qurğu)

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.24.

Ələt qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması (məhsuldarlığı 5000 m³/sut. təmizləyici qurğu)

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.25.

Şıxlar qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.26.

Səngəçal qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.27.

Ümid qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.28.

Puta qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.29.

Sahil qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması və qəsəbə yaxınlığında məhsuldarlığı 50 min m³/sut. olan təmizləyici qurğunun tikintisi

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.30.

Korğöz qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.31.

AzNS qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.32.

Şonqar qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.33.

Qızıldaş qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.34.

Müşfiqabad qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

2.4.35.

Çeyildağ qəsəbəsinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

2012-2013

“Azərsu” ASC

Rabitə və informasiya sahəsi

2.4.36.

Şıxlar və Korgöz qəsəbələrində poçt şöbələri üçün torpaq sahələrinin ayrılması və binaların tikintisi

2011-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

2.4.37.

Qobustan qəsəbəsində torpaq sahəsinin ayrılması və  ATS binasının tikintisi

2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

2.4.38.

Qobustan (tutumu 3072 nömrə), Ələt (2688 nömrə), Korgöz (514 nömrə), Lökbatan (4080 nömrə), Puta (512 nömrə), Qızıldaş (512 nömrə), Ümid (512 nömrə),  Çeyildağ (256 nömrə) və Şıxlar (1024 nömrə) qəsəbələrində olan ATS-lərin NGN texnologiyası əsasında tikintisi

2012-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

2.4.39.

Lökbatan və Sahil qəsəbələrində genişzolaqlı internet xidmətləri tutumunun 4000 port artırılması

2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat sahəsi

2.4.40.

Rayon və qəsəbədaxili yolların tikintisi və təmiri

2011-2013

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

Ekologiya sahəsi

2.4.41.

Rayon ərazisində mövcud olan göllərin qurudulması

2012-2013

Dövlət Neft Şirkəti, Rayon İcra Hakimiyyəti

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi

2.4.42.

Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi

2011-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Təhsil sahəsi

2.4.43.

Lökbatan qəsəbəsində 139 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 12 əlavə sinif otağının tikintisi

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.44.

Puta qəsəbəsində 184 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri 

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.45.

Qızıldaş qəsəbəsində 180 saylı orta məktəb üçün 15 əlavə sinif otağının tikintisi

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.46.

Səngəçal qəsəbəsində 222 saylı orta məktəb üçün 20 əlavə sinif otağının tikintisi

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.47.

Sahil qəsəbəsində 228 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri 

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.48.

Ümid qəsəbəsində 294 saylı orta məktəb üçün 10 əlavə sinif otağının tikintisi

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.49.

Ələt qəsəbəsində 302 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri  

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.50.

Ələt qəsəbəsində 127 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri 

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.51.

Lökbatan qəsəbəsində 233 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.52.

Sahil qəsəbəsində 253 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.53.

Sahil qəsəbəsində 273 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.54.

Müşfiqabad qəsəbəsində 274 saylı orta məktəb üçün 20 əlavə sinif otağının tikintisi

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.55.

Ələt qəsəbəsində 110 saylı ümumtəhsil məktəbi binasının əsaslı təmiri

2011-2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.56.

Qobustan qəsəbəsində 195 saylı məktəbdə bərpa-gücləndirmə və təmir işləri

2011-2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.57.

Lökbatan qəsəbəsində 960 şagird yerlik yeni məktəbin tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.58.

Qobustan qəsəbəsində 800 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəb binasının tikintisi

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.59.

Sahil qəsəbəsində 15 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.60.

Müşfiqabad qəsəbəsində 67 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.61.

Ələt qəsəbəsində 204 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.62.

Səngəçal qəsəbəsində 299 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.63.

Ələt qəsəbəsində 300 saylı körpələr evi-uşaq bağçası üçün 120 yerlik yeni binanın tikintisi

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.64.

Sahil qəsəbəsində 301 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.65.

Puta qəsəbəsində 326 saylı uşaq bağçası üçün 120 yerlik yeni binanın tikintisi

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.66.

Qızıldaş qəsəbəsində 120 yerlik yeni uşaq bağçasının tikintisi

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.67.

Müşfiqabad qəsəbəsində 120 yerlik yeni uşaq bağçasının tikintisi

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.68.

Lökbatan qəsəbəsində 7 saylı peşə məktəbinin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.69.

Ələt qəsəbəsində 14 saylı peşə məktəbinin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.70.

Lökbatan qəsəbəsində 33 saylı Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin binasının əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

Səhiyyə sahəsi

2.4.71.

Çeyildağ qəsəbəsində Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının tikintisi

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.72.

Korgöz qəsəbəsində həkim məntəqəsinin tikintisi

2012

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.73.

Qobustan qəsəbəsində 17 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.74.

Müşfiqabad qəsəbəsində 13 saylı poliklinikanın təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2012-2013

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.75.

Lökbatan qəsəbəsində 19 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011-2013

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.76.

Lökbatan qəsəbəsində 39 saylı Kardiorevmatoloji Sanatoriyanın təmiri, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.4.77.

Ələt qəsəbəsində 32 saylı poliklinikanın yenidən qurulması, avadanlıq və inventarla təchiz olunması

2011

Səhiyyə Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

Mədəniyyət sahəsi

2.4.78.

A.R.Qîbustanlı adına Qîbustan mədəniyyət mərkəzinin əsaslı təmiri

2012-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2.4.79.

Ələt qəsəbəsində mədəniyyət sarayının təmiri

2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2.4.80.

Müşfiqabad qəsəbəsində mədəniyyət evlərinin təmiri

2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2.4.81.

Lökbatan qəsəbəsində 9 saylı musiqi məktəbinin əsaslı təmiri

2011

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2.4.82.

Sahil qəsəbəsində 28 saylı musiqi məktəbinin əsaslı təmiri

2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2.4.83.

Sahil qəsəbəsində 5 saylı Uşaq İncəsənət məktəbinin əsaslı təmiri

2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Gənclər və idman sahəsi

2.4.84.

Qobustan qəsəbəsində idman zalının tikintisi

2012-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

2.4.85.

Səngəçal və Ələt qəsəbələrində mini futbol meydançasının və idman zalının tikintisi

2012-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

2.4.86.

Gənclər evinin tikintisi

2011-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

2.5. Nərimanov rayonu

Qaz təchizatı

2.5.1.

Rayon ərazisində Əzizbəyov QPS-dən başlayaraq yeraltı orta təzyiqli qaz kəmərlərinin yenidən qurulması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

2.5.2.

Mövcud mexaniki sayğacların “Smart-kart” tipli elektron qaz sayğacları ilə əvəz olunması

2011-2012

Dövlət Neft Şirkəti

Elektrik enerjisi təchizatı

2.5.3.

Rayon ərazisində 110 kV-luq hava elektrik verilişi xətlərinin yenidən qurulması

2011-2013

Azərenerji ASC

2.5.4.

110 kV-luq 1 yarımstansiyada transformatorların əvəz edilməsi və digər yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi

2011-2013

Azərenerji ASC

2.5.5.

6-10 kV-luq kàbål õətlərinin quràşdırılmàsı, istehlakçıların elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 6 və 10 kV-luq ÒÌ-lərin təmiri və yenilərinin tikintisi

2011-2013

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC

2.5.6.

0,4 kV-luq elektrik verilişi xətlərinin çəkilməsi ilə şəbəkənin yenidən qurulması

2011-2013

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC

İstilik təchizatı

2.5.7.

Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 6 uşaq bağçası və 4 səhiyyə müəssisəsi üçün yeni istilik mənbəyinin yaradılması, qazlaşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.5.8.

2 məktəbin aşağı paylama və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2011-2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.5.9.

Mövcud 1 qazanxananın modernləşdirilməsi və qazlaşdırılması

2012

“Azəristiliktəchizat” ASC

2.5.10.

2 ünvan üzrə yaşayış binalarının məhəllədaxili və aşağı paylama istilik sistemlərinin, 84 ünvan üzrə isə yaşayış binalarının aşağı paylama və binadaxili istilik sistemlərinin yenidən qurulması

2012-2013

“Azəristiliktəchizat” ASC

Su təchizatı və kanalizasiya

2.5.11.

Rayonun ayrı-ayrı küçələrində su və kanalizasiya xətlərinin və kollektorların yenidən qurulması (30 obyekt üzrə)

2011-2013

“Azərsu” ASC

Rabitə və informasiya sahəsi

2.5.12.

1 poçt şöbəsi üçün torpaq sahəsinin ayrılması və yeni binanın tikintisi

2011-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

2.5.13.

ATS-564/565, ATS-566/567/514-ün xətt şəbəkələrinin fiber optik kabelin tətbiqi ilə qurulması

2011-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat sahəsi

2.5.14.

Rayon və məhəllədaxili yolların tikintisi və təmiri

2011-2013

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

Təhsil sahəsi

2.5.15.

37 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.5.16.

45 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.5.17.

177 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.5.18.

178 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2011

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.5.19.

200 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 40 əlavə sinif otağının tikintisi

2012-2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.5.20.

202 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.5.21.

258 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və 32 əlavə sinif otağının tikintisi

2011-2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.5.22.

34 saylı məktəbdə bərpa-gücləndirmə işləri

2011-2012

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.5.23.

73 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri

2013

Təhsil Nazirliyi, Rayon İcra Hakimiyyəti

2.5.24.

82 saylı orta məktəbin əsaslı təmiri və əlavə 25 sinif otağının tikintisi