M. M. İbrahimbəyovun "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Maqsud Məmmədibrahim oğlu İbrahimbəyov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 10 may 2005-ci il

               № 805