M. N. Əfəndiyevin Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığında (Brüssel şəhərində) Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Mirhəmzə Nazim oğlu Əfəndiyev Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığında (Brüssel şəhərində) Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 9 aprel 1995-ci il.

№ 311.