M. M. İbrahimbəyovun Şhrət ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında byk xidmətlərinə grə Maqsud Məmmədibrahim oğlu İbrahimbəyov Şhrət ordeni ilə təltif edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

 

Bakı şəhəri, 13 may 1995-ci il.

№ 327.