S.Ə. Əsgərovaya, A. M. Mustafayevə və Ç. F. Mustafayevə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin respublika və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xüsusi xidmətlərinə, xidməti borclarını yerinə yetirərkən igidlik və şücaət göstərdiklərinə görə aşağıdakılara “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilsin (ölümündən sonra):

Əsgərova Salatın Əziz qızı—”Молодйож Азербайджана “ qəzetinin müxbiri;

Mustafayev Alı Mustafa oğlu—Azərbaycan Respublikası Dövlətteleradio Şirkətinin “Günün ekranı” baş redaksiyasının şöbə müdiri;

Mustafayev Çingiz Fuad oğlu—Azərbaycan Respublikası Dövlətteleradio Şirkəti “215-KL” studiyasının telejurnalisti.

 

Azərbaycan   Respublikasının   Prezidenti

Əbülfəz   ELÇİBƏY.

 

Bakı şəhəri, 6 noyabr 1992-ci il.

               № 294.