M. F. Süleymanova “Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adının verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Ədəbiyyat və incəsənət sahəsində xidmətlərinə görə Manaf Fərəc oğlu Süleymanova “Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı verilsin.

 

Azərbaycan   Respublikasının   Prezidenti

A.   MÜTƏLLİBOV.

 

Bakı şəhəri, 4 mart 1992-ci il.

№ 605.