Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Müvəkkili: M. S. Məmmədovun Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin  müavini təyin edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Müvəkkili Musa Salam oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini təyin edilsin.            

Bu Fərman baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə təqdim olunsun.

 

Azərbaycan   Respublikasının   Prezidenti

A    MÜTƏLLİBOV.

 

Bakı şəhəri, 2 yanvar 1992-ci il.

                     №531.