M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının yaradıcı işçilərinin bir qrupuna Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarının verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan  musiqi  ifaçılığı  sənətinin  inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakılara fəxri adlar verilsin:

"Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi"

1.      Vəkilova Bibietta Zəkəriyyə qızı - baş xormeyster.

"Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti"

1.      Aqladze Yelena Nikolayevna - balet solisti.

2.      Quliyev Şahlar Həsənağa oğlu - solist-vokalçı.

3.      İbrahimova Leyla İmaməli qızı - xor artisti.

4.      İsakova  Lyudmila  Mixaylovna  - orkestrin  konsertmeysteri.

5.      Kərimov Ağakərim Şəmsi oğlu - solist-vokalçı.

6.      Paşayeva Valentina Manafovna - solist-vokalçı.

7.      Poladxanov Qulam Arif oğlu - balet solisti.

8.      Haqverdiyev Əli Həsənoviç - solist-vokalçı.

9.      Hacıyev Şamil Məmmədoviç - trubaçalan, orkestrin solisti.

10.  Hüseynov Əlikram Həsənoviç - tarçalan, orkestrin solisti.

"Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi"

Sırovatski Keorki Petroviç - teatrın direktorunun müavini.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A. MÜTƏLLİBOV.

 

Bakı şəhəri, 19 sentyabr 1991-ci il.

                    № 346.