S. A. Piriyevanın Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başısı təyin edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Səmayə Aslan qızı Piriyeva Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başısı təyin edilsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 28 iyun 1999-cu il
№ 179