Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında 2004-cü il 21 oktyabr tarixli 462 nömrəli, Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (20052015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında 2005-ci il 14 fevral tarixli 635 nömrəli, Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 20152020-ci illər üçün Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında 2014-cü il 26 dekabr tarixli 964 nömrəli, Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə dair 20172020-ci illər üçün Milli Strategiyanın təsdiq edilməsi haqqında 2016-cı il 3 oktyabr tarixli 2358 nömrəli və Azərbaycan Respublikasında peyk vasitəsilə Yerin məsafədən müşahidəsi xidmətlərinin inkişafına dair 20192022-ci illər üçün Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında 2018-ci il 15 noyabr tarixli 696 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 21 oktyabr tarixli 462 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, 10, maddə 838; 2007, 8, maddə 769; 2013, 11, maddə 1449; 2014, 5, maddə 477; 2016, 2 (II kitab), maddə 251, 8, maddə 1384) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2-ci və 4-cü hissələrdə Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi sözləri Energetika Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramının Alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən istifadə edilməsi üzrə Tədbirlər hissəsinin 2-ci, 3-cü, 4-cü, 6-cı və 17-ci bəndlərinin Əsas icraçılar sütununda ABOEMDA akronimi EN akronimi ilə, Akronimlər hissəsində SEN Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi sözləri EN Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 14 fevral tarixli 635 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, 2, maddə 104; 2008, 8, maddə 715; 2009, 11, maddə 886; 2010, 8, maddə 726; 2013, 11, maddə 1450; 2014, 2, maddə 112, 4, maddə 391; 2015, 4, maddə 437; 2016, 6, maddə 1085) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (20052015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (20052015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan Tədbirlərin 26-cı, 66-cı və 67-ci hissələrinin Əsas icraçı sütunundan , ABOEMDA akronimi çıxarılsın;

2.2. Akronimlər hissəsindən , ABOEMDA Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi sözləri çıxarılsın.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli 964 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, 12, maddə 1637; 2016, 8, maddə 1384; 2017, 4, maddə 576, 8, maddə 1521; 2018, 5, maddə 1093, 11, maddə 2287; 2019, 5, maddə 899, 11, maddə 1719) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 20152020-ci illər üçün Dövlət Proqramının 8. Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 20152020-ci illər üçün Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər planının 1.14-cü bəndinin Tədbirin adı sütununda Alternativ sözü Bərpa olunan sözləri ilə və İcraçılar sütununda Energetika Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi publik hüquqi şəxs sözləri Energetika Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 oktyabr tarixli 2358 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, 10, maddə 1648; 2017, 8, maddə 1521; 2018, 5, maddə 1094) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə dair 20172020-ci illər üçün Milli Strategiyanın 6. Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə dair Fəaliyyət Planı hissəsi üzrə:

4.1. 6.2.6-cı, 6.5.1.5-ci və 6.9.2-ci yarımbəndlərin İcraçı orqanlar sütununda ABOEMDA akronimi EN akronimi ilə əvəz edilsin;

4.2. 6.9.2-ci yarımbəndin Tədbirin adı və Gözlənilən nəticələr sütunlarından alternativ və sözləri çıxarılsın;

4.3. Akronimlər hissəsinə TN Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi sətrindən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

EN Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 noyabr tarixli 696 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, 11, maddə 2352) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında peyk vasitəsilə Yerin məsafədən müşahidəsi xidmətlərinin inkişafına dair 20192022-ci illər üçün Dövlət Proqramının 8. Azərbaycan Respublikasında peyk vasitəsilə Yerin məsafədən müşahidəsi xidmətlərinin inkişafına dair 20192022-ci illər üçün Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı hissəsində:

5.1. 1.9.5-ci yarımbəndin İcraçı orqanlar sütununda ABOEMDA akronimi EN akronimi ilə əvəz edilsin;

5.2. 1.10.1-ci, 1.10.2-ci yarımbəndlərin, 6.1-ci, 6.2-ci bəndlərin və 7.2.1-ci, 7.2.2-ci yarımbəndlərin İcraçı orqanlar sütunundan ABOEMDA, akronimi çıxarılsın;

5.3. 1.9.5-ci yarımbəndin Tədbirin adı sütununda Alternativ və bərpa sözləri Bərpa sözü ilə və 1.10.1-ci yarımbəndin Tədbirin adı sütununda alternativ sözü bərpa olunan sözləri ilə əvəz edilsin;

5.4. Akronimlər hissəsindən ABOEMDA Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi sözləri çıxarılsın.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2020-ci il

2274