Neft-qaz sektoruna aid edilən iqtisadi fəaliyyət nvlərinin siyahısının İqtisadi Fəaliyyət Nvləri Təsnifatının (AZT029-2008) beşrəqəmli altsinif kodları səviyyəsində təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dvlət bdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22 dekabr tarixli 431 nmrəli Fərmanının 4.8.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Neft-qaz sektoruna aid edilən iqtisadi fəaliyyət nvlərinin siyahısı İqtisadi Fəaliyyət Nvləri Təsnifatının (AZT029-2008) beşrəqəmli altsinif kodları səviyyəsində təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamənin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz MƏMMƏDOV

 

Bakı şəhəri, 9 avqust 2019-cu il

№ 355

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 9 avqust tarixli 355 nmrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Neft-qaz sektoruna aid edilən iqtisadi fəaliyyət nvlərinin

 

Siyahısı

 

İqtisadi Fəaliyyət Nvləri Təsnifatı (AZT029-2008) altsinfi

kodu

adı

06100

Xam neft hasilatı

06200

Təbii (yanar) qaz hasilatı

09101

Neft və təbii qaz hasilatı sahəsində xidmətlərin gstərilməsi

09102

Neft və təbii qazın hasilatı n quyuların qazılması

19200

Təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı, o cmlədən neft məhsullarından briketlər