Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dvlət sektorunun Meyarlarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nmrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qvvəyə minməsi və bununla bağlı hquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nmrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 414 nmrəli Fərmanının 1.2.1-ci yarımbəndinin və Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1360-VQD nmrəli Qanununun tətbiqi və Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 7 aprel tarixli 568 nmrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 421 nmrəli Fərmanının 1.4-c bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dvlət sektorunun Meyarları təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamənin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

3. Bu Qərar 2019-cu il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz MƏMMƏDOV

 

Bakı şəhəri, 18 fevral 2019-cu il

№ 56

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 18 fevral tarixli 56 nmrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

 

Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dvlət sektorunun

 

MEYARLARI

 

1. mumi mddəalar

 

1.1. Bu Meyarlar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 101.1-4-c maddəsinə və Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.7-ci maddəsinə uyğun olaraq neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dvlət sektorunun meyarlarını (bundan sonra Meyarlar) məyyən edir.

1.2. Bu Meyarlarda istifadə olunan anlayışlar Azərbaycan Respublikasının digər normativ hquqi aktlarında nəzərdə tutulmuş mənaları ifadə edir.

 

2. Meyarlar

 

2.1. Neft-qaz sahəsində fəaliyyətə dair Meyarlar aşağıdakılardır:

2.1.1. Azərbaycan Respublikasının Dvlət Neft Şirkəti və onun strukturuna daxil olan məssisələr, habelə hasilatın pay blgs haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlər zrə podratılar və əməliyyat şirkətləri fəaliyyət nvndən asılı olmayaraq tam tərkibdə;

2.1.2. bu Meyarların 2.1.1-ci yarımbəndində gstərilən şəxslərə xidmət gstərən xarici və yerli subpodratılar:

2.1.2.1. mvcud subpodratılar zrə bu Meyarların 2.1.1-ci yarımbəndində gstərilən şəxslərə təqdim olunan mal, grlən iş və gstərilən xidmətlərə grə əvvəlki təqvim ili ərzində əldə olunan illik gəlirlərin (xərclər nəzərə alınmadan) həcmi məcmu illik gəlirlərin 50 faizindən ox olduğu təqdirdə;

2.1.2.2. il ərzində yeni yaradılacaq subpodratılar zrə yeni yaradılan subpodratı ilin əvvəlindən bu Meyarların 2.1.1-ci yarımbəndində gstərilən şəxslərə mal təqdim etməyə, iş grməyə və xidmət gstərməyə başladığı ayadək əməkhaqqından gəlir vergisini gzəştli dərəcələrlə tətbiq edir. Təqvim ili ərzində bu Meyarların 2.1.1-ci yarımbəndində gstərilən şəxslərlə mqavilə bağlayan subpodratıların ilin əvvəlindən artan yekunla cəmi gəlirlərində (xərclər nəzərə alınmadan) həmin mqavilələr zrə gəlirlərin (xərclər nəzərə alınmadan) xsusi əkisi 50 faizdən ox olduğu təqdirdə, nvbəti ayın 1-dən etibarən təqvim ilinin sonunadək gzəşt hququnu itirir (nvbəti aylar zrə artan yekunla gəlirlərin (xərclər nəzərə alınmadan) nisbətindən asılı olmayaraq). Nvbəti ildən mvcud subpodratı kimi bu Meyarların 2.1.2.1-ci yarımbəndində qeyd olunan meyar əsas gtrlr.

2.2. Qeyri-dvlət sektoru dvlət adından yaradılan publik hquqi şəxslər, bdcə təşkilatları, dvlət bdcəsindən və dvlətə məxsus digər fondlardan maliyyələşən digər orqan və qurumlar, habelə səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dvlətə məxsus olan hquqi şəxslər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış hquqi şəxslər və vergi dəyicisi olan fiziki şəxslər.